Danışmanlık Becerileri ve Etiği Eğitimi

Danışmanlık Becerileri ve Etiği Eğitimi

Sağlam ve güvenilir bir astroloji eğitiminden geçmiş kişilerin gayet iyi bildikleri üzere, danışanların haritalarını analiz ederken uyulması gereken birtakım etik ilkeler vardır.

Danışmanlık Becerileri ve Etiği Eğitimi

Sağlam ve güvenilir bir astroloji eğitiminden geçmiş kişilerin gayet iyi bildikleri üzere, danışanların haritalarını analiz ederken uyulması gereken birtakım etik ilkeler vardır. Bu etik ilkeler psikoloji, psikiyatri, sağlık ve sosyal refah alanlarında hizmet veren kişilerin uyguladıklarına benzer niteliktedir. Eğitim programı Uluslararası Profesyonel Astrologlar Birliği tarafından onaylanmış bir okul olarak AstroArt Astroloji Okulu, kısa adı APAI olan bu uluslararası birliğin benimsemiş olduğu etik kuralları özümsemiş ve uygulamalı olarak da öğreten bir astroloji okuludur.

APAI kurucularından önemli bir tanesi ve aynı zamanda Büyük Britanya Astroloji Derneği Başkanı da olan Roy Gillett, bu etik ilkeleri hem teorik hem de pratik uygulamalarla öğrencilere tanıtmak ve bu alandaki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere 30-31 Ocak 2016 tarihlerinde okulumuzun davetlisi olarak aramızdaydı. Gillett tarafından tasarlanan ve uygulamaya konan dört derslik eğitimin sunumu, Astroloji Okulu eğitmenlerinden Etik İlkeler ve Danışmanlık Becerileri Geliştirme yönündeki bilgilere vakıf eğitmenlerimizden Yeşne Karaca İren tarafından Türkçeye çevrildi ve sunum esnasında öğrencilerin daha kolay anlamasına yardımcı olmak üzere anlatıldı. Çalışmalar esnasında etik kurallar ve uygulamaların yanı sıra, danışmanlıkta izlenmesi gereken basamaklar hakkında bilgilendirilen öğrenciler, birbirlerine danışmanlık yaptılar ve ardından geri bildirimde bulundular, uygulamaları grup içinde tartıştılar. Her grubun yardımcı eğitmenleri, öğrencilerin cevapları bulmaları yönünde yol gösterici rol üstlendiler. 

Eğitim sonunda, gruplardan bazı öğrencilere eğitimle ilgili izlenimleri soruldu. Öğrenciler, eğitimden edindikleri bilgiler ve kazandıkları tecrübelerle ilgili geri bildirimlerde bulundular. Bunu takiben, her grup sırasıyla sahneye davet edilerek, Roy Gillett ve Öner Döşer tarafından kendilerine Katılım Sertifikaları verildi. Belgelerini alan öğrenciler, bu eğitimin kendilerine katkıları yönünde bazı değerlendirmeler yaptılar ve geleceğe yönelik planlarını kısaca anlattılar… 

https://youtu.be/hucQbGoIXp0