Dilara Efeoğlu ile ASTROLOJİDE AÇILAR, AÇI KALIPLARI, ORTA NOKTALAR VE HARMONİKLER UZMANLIK SINIFI

Harita kendisini oluşturan tüm faktörler ile bir bütün olarak çalışır! Doğru ve kapsamlı bir doğum haritası okumak, haritayı oluşturan tüm unsurların birbiri ile bağlantılarını çözmek ve yorumlayabilmek ile mümkün olur.

Bir doğum anını kişisel bir hayat hikayesine çeviren en önemli unsur astrolojide açılar ve açı kalıplarıdır. Astrolojik doğum haritası yorumlamak için sadece gezegenlerin anlamlarını bilmek veya doğum haritasında yerleştikleri evlere göre yorumlamak çok yetersiz kalır.

Açılar ve açı kalıplarını çözümleyebilmek, astroloji öğrenirken kavranması ve uygulanabilmesi gereken en önemli edinimlerden biri olmalıdır. Doğum haritalarında bir nevi görünmeyeni görebilmek, daha derin ve daha ayrıntılı bakabilmek Orta Noktalar ve Harmoniklerin etkin olarak kullanılabilmesi ile mümkündür.

Dilara Efeoğlu’nun hazırladığı ve sunduğu 8 haftalık uzmanlık sınıfı dersinin programını aşağıda bulabilirsiniz;


DERS PROGRAMI

1. Ders: Açılara giriş, astrolojide açı nedir? Temel Açılar I
2. Ders: Astrolojide Temel Açılar II
3. Ders: Astrolojide Tali (İkincil) Açılar
4. Ders: Astrolojide Açı Kalıpları I
5. Ders: Astrolojide Açı Kalıpları II
6. Ders: Harmonik nedir? Harmonik haritalar nasıl hesaplanır? Solar Fire’da Harmonik haritalar nasıl çıkarılır? Harmoniklerin kullanımı ve örnek haritalar üzerinde pratik çalışmalar.
7. Ders: Orta Noktalar nedir? Nasıl hesaplanır? Solar Fire’da Orta Noktalar 90 ve 360 derecelik kadrantta nasıl çıkarılır? Gezegenlerin Orta Nokta Kombinasyonları üzerine pratik çalışmalar.
8. Ders: Öngörü teknikleri (Transitler, Secondary Progress, Solar Arc, Güneş, Ay Tutulmaları) ile doğum haritası arasındaki açılar ve açı kalıpları ve orta noktalar tespiti çalışmaları.

Başlangıç Tarihi 6 Mart 2021 Cumartesi saat 14:00


Eğitmen: Dilara Efeoğlu
Program süresi: 8 Hafta
Program başlangıç tarihi: 6 Mart 2021, Cumartesi
Ders başlangıç saati: 14:00
Ders süresi: 2 saat
Kayıt: 0532 284 89 79 – [email protected]

Ders ücreti: 650 TL + KDV = 767 TL (Aylık / 4 ders için)