Dr. Glenn Perry ile Online Astro-Psikoloji Sınıfı Açılıyor!

Dr. Glenn Perry ile Online Astro-Psikoloji Sınıfı Açılıyor!

30 Kasım Pazartesi gününden başlayarak haftada bir gün, 2 saatlik eğitimlerle Dr. Glenn Perry sizlerle buluşuyor. Eğitimler profesyonel bir çevirmen tarafından öğrencilere tercüme edilecek. Eğitim esnasında öğrenciler sorularını Türkçe olarak yazıp, cevaplarını da Türkçe olarak alabilecekler. Kaçırdığınız veya bir kez daha dinlemek istediğiniz dersleri dilediğiniz kadar izleme fırsatını da sunuyoruz.

Dr. Glenn Perry ile Online Astro-Psikoloji Sınıfı Açılıyor!

30 Kasım Pazartesi gününden başlayarak haftada bir gün, 2 saatlik eğitimlerle Dr. Glenn Perry sizlerle buluşuyor. Eğitimler profesyonel bir çevirmen tarafından öğrencilere tercüme edilecek. Eğitim esnasında öğrenciler sorularını Türkçe olarak yazıp, cevaplarını da Türkçe olarak alabilecekler. Kaçırdığınız veya bir kez daha dinlemek istediğiniz dersleri dilediğiniz kadar izleme fırsatını da sunuyoruz.

Eğitim programı sonunda öğrenciler Uzmanlaşma Sınavı’na girip ve %75 başarı elde ederlerse, Astroloji Okulu ve Astro-Psikoloji eğitmeni Glenn Perry imzalı Astro-Psikoloji Temel Seviye sertifikalarını alabilecekler. 24 haftalık bu eğitimi tamamlayanlar bir üst seviyede eğitimlerine devam edebilecekler.

Eğitmen: Dr. Glenn Perry

Program süresi: 24 Hafta

Program başlangıç tarihi: 30 Kasım 2015, Pazartesi

Ders başlangıç saati: 20:00

Ders süresi: 2 saat

Ders ücreti: 4 ders için 550 TL (Her dört derslik eğitimin ilk dersinde ödeme yapılır)

Kayıt:  0216 358 12 23 – 0532 284 89 79 – [email protected]

 

DERS PROGRAMI

 

Temel Seviye

Burçlar ve Evlerde Gezegenler

 

1.hafta                       Astroloji Gramerine Giriş

Eylem tarzları ve sonuç türleri, gezegen ve burçları bir arada anlamlandırmanın beş yolu, tanımlama tümleci olarak burçlar, gezegenler ve burçlar arasındaki arketipik ilişkiyi bilmenin önemi.

Glenn Perry,  (2012) Astro Psikolojiye Giriş. 7.bölüm, ( “Gezegenler ve Arketipik Karakterler…”).

Anahtar kelimeleri ezberlemek için 5.bölümü inceleyin.

“Özet: Gezegenler Burçlarda”

2.hafta                       Davranış Tarzları Açısından Gezegen ve Burçlar

Arketipik karakterler şeklinde gezegenler, sıfat şeklinde burçlar;  yüklem şeklinde gezegenler, isim (ihtiyaç ve durum) şeklinde burçlar;   iç ve dış eylemler; yüklem şeklinde gezegenler, zarf (belirteç) şeklinde burçlar; yüklem şeklinde gezegenler, zarf tümleci şeklinde burçlar.

             Glenn Perry,  (2012) Astro Psikolojiye Giriş. 7.bölüm (‘Harita İçeriği’ başlığına kadar)

              İnceleyin: “Özet: Gezegenler Burçlarda”

3.hafta                       Ruh hali ve Eylemlerin Sonuçları

İçerikten farklılaşan süreçler; psikolojik evreler olarak gezegenler, etki alanı olarak burçlar; varlığımızın duygusal sürekliliği; olumlu ve olumsuz haller; gezegenlere ait niyetler; yüklem şeklinde gezegenler, tümleyen burçlar; gezegenlere dair eylemlerin anlamlarını burçların nasıl tamamladığı

            Glenn Perry,  (2012) Astro Psikolojiye Giriş, 7.Bölüm

            Ruhun Haritasını Çıkarmak, 8.Bölüm, “Ay Burcu: Otomatik Dinleme Tepkimiz”

            İnceleyin: “Özet: Gezegenler Burçlarda”

4.hafta                       Burçların Gezegenlerde Yerleşimleri Üzerinde Çalışma

Konuyu toparlamak; gezegenleri psikolojik fonksiyonlarının neden açıklığa kavuşturulması gerektiği; davranışın altında yatan motivasyonun neden açık ve net olması gerektiği; gezegenin asıl ifade ettiği eylemle bu eylemin gerçekleştirilme şeklini birbirinden ayrıştırmak; gezegen etkisinin içinde bulunduğu burcun etki alanı ile neden ilintili olması gerektiği; gezegen eylemlerinin gözlemsel sonuçlarının içinde bulunduğu burcun teması ile nasıl ilgisi olması gerektiği

            Glenn Perry,  (2012) Astro Psikolojiye Giriş, 7.Bölüm

             İnceleyin: “Özet: Gezegenler Burçlarda”

            “Astro Miyop: Ayrıntılara Takılıp Resmin Bütününü Görememe”

5.hafta                       Evlerin Anlamlarına Yeniden Bakış

Psikolojik çevre olarak evler; evlerin psikolojik yapısı; yaşam hikayesinin sahne ve dekorları; evlerin anlamları; gelişimsel evreler olarak evler

                 Glenn Perry,  (2012) Astro Psikolojiye Giriş, 6.bölüm

“Özet: Gezegenlerin Burçlar ve Evlerdeki Anlamlarını Birleştirmek”

6.hafta                       Evlerde Gezegen Süreçleri

Gezegenlerin evlerdeki anlamlarına dair açıklamalı kurallar; evlerin büyüme ve gelişme ihtiyaçları; ev şartları altındaki ihtiyaç ve eylemlerin yorumlanması; gezegen süreçlerinin durumsal özgüllüğü

Glenn Perry,  (2012) Astro Psikolojiye Giriş, 8.Bölüm , (‘Evrelerin Durumsal Özgüllüğü” başlığına kadar)

İnceleyin: “Özet: Gezegenlerin Burçlar ve Evlerdeki Anlamlarını Birleştirmek”

7.hafta                       Evlerde Gezegen Durumları

Gezegenlerin evlerdeki durumlarının etkileri; psikolojik evrelerin durumsal özgüllüğü; varlığın nitelikleri (olumlu ve olumsuz halleri); varlığın sürekliliği; evlerdeki gezegen eylemlerinin ardındaki motivasyonlar; belli çevrelerde oluş yolları; evlerdeki zorluklara yaklaşım türleri; yanlış zamanda doğru şeyler; strateji kolaylığı veya zorluğu; sonuçların zaman içinde farklılık göstermesi

                Glenn Perry,  (2012) Astro Psikolojiye Giriş, 6.bölümü inceleyin, 8.bölümü okuyun.

“İkizler, Bütünleşme ve Ruhun Müziği”

İnceleyin: “Özet: Gezegenlerin Burçlar ve Evlerdeki Anlamlarını Birleştirmek”

8.hafta                       Ev İçeriği Olarak Gezegenler

Evlerin objektif içeriği olarak gezegenler; evlerde iz düşüm olarak gezegenler; psişik durumların dışsallaştırılması; evlerin arketipik olaylarını nitelendirme; ikilemler, koşul ve şartlar; sonuçların doğasında bulunan tahmin edilemezlik; ev anlamlarına eleştirel bakış

Ruhun Haritasını Çıkarmak, 4.Bölüm, “2. Ev, Değerler ve Özdeğer:  Kişilik Saptamada Yanılma Vakası”    ve 7.bölüm “ Doğum Haritasında Ebeveyn: 4.ev – 10.ev Uyuşmazlığı”

“Kaçınılmaz Arketipik Belirsizlik”

İnceleyin: “Özet: Gezegenlerin Burçlar ve Evlerdeki Anlamlarını Birleştirmek”

 

Orta Seviye

Gezegenler Arası Açılar ve Kişisel Mitler

 

1.hafta                       Önde Gelen Temalar ve Ana Çatışmalar

Hikayelerdeki çatışmanın önemi; tanrılar arası diyaloglar; patojenik inançları gösteren sert açılar; hikayenin konusunun karakterin gözler önüne serilmesi oluşu; öğrenilmesi gereken anahtar anlar ve önde gelen temalar; Star Wars’taki ve George Lucas’ın yaşadığı çatışmalar; Ay-Plüton karşıtlığı. Gezegen anlamlarının gözden geçirilmesi

Glenn Perry,  (2012) Astro Psikolojiye Giriş. 9.bölüm, ( “Açılan ve Kapanan Açılar” başlığına kadar).  Açıların temel anlamları için 1.bölümü inceleyin.

                Sue Tompkins, (2002) Astrolojide Açılar. 1.bölüm

2.hafta                       Açılan ve Kapanan Açılar

Açıların psikolojik anlamları; içsel diyalog; temel ve tesadüfi açılar; karşılıklı gezegen etkileri; altta yatan motivasyonlar; diyalekt olarak açılar; tüm anlamın açılarda saklı oluşu; anlamın katmanlara ayrılması. Zodyak çemberinin bölünerek açıların hesaplanması

Glenn Perry, (2012) Astro Psikolojiye Giriş. .9.bölüm, (“Ortaya Çıkan İnanç Ne?” başlığına kadar)

                Sue Tompkins, (2002) Astrolojide Açılar. 2.bölüm

3.hafta                       Majör Açıların Temel Anlamları

Ortaya çıkan inanç nedir; dış olaylar olarak açılar; şekillendirici deneyimler; açıları yorumlamaya yönelik bir formül; majör açıların 30 derece prensiplerini yansıtması; minör açıların gereksiz ve anlaşılmaz oluşları; “basit tut” prensibi

Glenn Perry, (2012) Astro Psikolojiye Giriş. 9.bölüm, (“Rashomon Prensibi” başlığına kadar). 

                Sue Tompkins, (2002) Astrolojide Açılar. 3.bölüm 

4.hafta                       Rashomon Prensibi

Anlam, bağlam içinde bir fonksiyondur; çoklu kişilikler ve çoklu hikayeler; astrolojik çalışmada kahraman mitinin sentezi ve merkeziliği; gezegenlerin dengeli bir bütün haline getirilmesi; düz ve dairesel gezegen karakterleri; George Lucas ve Star Wars örneğine bakış; T-kare ve diğer majör konfigürasyonlar; kaçınılmaz belirsizlik; gezegen protokolleri; yaklaşan ve uzaklaşan açılar

                Glenn Perry, (2012) Astro Psikolojiye Giriş 9.bölüm

                Sue Tompkins, (2002). Astrolojide Açılar 4.bölüm

5.hafta                       Astrolojide Biliş

İlk biliş teorileri; gezegen konfigürasyonu şeması; insanların nasıl kendi gerçekliklerini inşa ettikleri; şekillenmiş birer teori olarak insanlar; açıların çocuklukta kendini nasıl gösterdiği;  seçici dikkat ve taraflı beklenti; farklı başlangıçlardan aynı sonuca ulaşma ve yapısal determinizm; sistem parametrelerinin başlangıçtaki koşullara ağıt basması. Nitelikler, elementler ve burçların aldığı açılar.

Glenn Perry,  (2012) Doğum Haritasının[SO1] Derinlik Analizi, 5.bölüm, (‘Psişenin Kontrol Yapısı’ başlığına kadar)

                Glenn Perry, ― ‘Kişisel Mitlerimiz Olarak[SO2]  Açılar”’

                Tompkins, (2002). Astrolojide Açılar 5.bölüm

6.hafta                       Psişenin Kontrol Yapısı

Hiyerarşik bir model; bilinçdışı inanışlar ve otomatik düşünceler;  güçlendirici gezegen fonksiyonlarının kişinin kendine güvenini nasıl artırdığı; üst düzeyde ortaya çıkan özellikler; bilgilendirici akışı sağlamak ve yaratıcı kararlar vermek; koalisyon, eşit düzen. Güneş açıları.

Glenn Perry,  (2012). Doğum Haritasının Derinlik Analizi, 5.bölüm,

(‘Bilişsel Yapılan Olarak Açılar’ başlığına kadar)

                Sue Tompkins, (2002). Astrolojide Açılar 6.bölüm

7.hafta                       Bilişsel Yapılar Olarak Açılar

Düşünme, hissetme ve eyleme geçme kalıpları; prototip olay kalıpları; algısal alışkanlıklar ve taraflı beklentiler; dünyanın doğasına dair ana inanışlar; bi-polar inançlar; çatışmaların çözülmesinin kendi içinde tutarlı inanışlara neden oluşu; kendine inancın istikrarlı veya istikrarsız oluşu; duygusal tepki kalıpları ve gizli biliş; rahatsız edici patojenik inançlara dair bilinçsiz planlar; büyüme ve şifalanma için birer araç olarak olaylar. Ay’ın açıları.

Glenn Perry, (2012) Doğum Haritasının Derinlik Analizi, 5.bölüm, (‘Tekrarlama Zorlanımı’)

Sue Tompkins, (2002) Astrolojide Açılar 7.bölüm

8.hafta                       Tekrarlama Zorlanımı

Kişiyi kısıtlayan inançların önceki hüsranların yeniden sahnelenmesine neden oluşu; regresyonun adaptif önemi; kalıpların absürd noktalara gelmesi; kavramsal ahenksizlik ve dönüm noktaları; boşlukların doldurulması ve olumlu değişimler; kişinin başkalarının ihtiyaçları için elinden geleni yapması ancak başkalarından aynı tepkiyi görmemesi; laneti bozmak; bilinçli evrim; doğum haritasının entegrasyonu

 

İleri Seviye

Dispozitörler ve Signifikatörler

 

1.hafta               Her Haritanın Bir Hikayesi Vardır

Birlik ve bütünlük; bütünün parçaların toplamından fazla etmesi (sinerji); yaşam hikayesinin iskelet yapısı; hikayenin konusunun mantıklı ve psikolojik bir değişim kalıbını yansıtması; içteki hikayenin dıştaki hikayeyi yaratması; kaderin ruhun zamana yayılmış hali oluşu; dispozitörlerin konunun yapısını anlamada anahtar teşkil etmesi; eylem akışının diyagramının çıkartılması

Glenn Perry, (2012) Astro Psikolojiye Giriş 10.bölüm (“Karşılıklı Ağırlama Yapan Gezegenler” başlığına kadar)

Dispozitör ve Signifikatörler

Bill Murray’nin1993 yapımı Bugün Aslında Dündü (Groundhog Day) filmini izleyin.

Bu kurun ilk dersinde filmin haritası üzerinde konuşacağız. Filmi izlemeniz konuya katılımınız açısında iyi olacaktır. Filmde dikkatinizi çeken şeyler not edin. Hikayenin ana fikri neydi?

Sue Tompkins, (2002). Astrolojide Açılar 8.bölüm

2.hafta              Karşılıklı Ağırlama ve Nihai Dispozitör

Karşılıklı ağırlamadaki gezegenler; nihai ve yardımcı dispozitörler; signifikatörler; burçlardaki gezegenlerin anlamını dispozitör ve signifikatörler ile entegre etmek

Glenn Perry, (2012) Astro Psikolojiye Giriş 9.bölüm (“Jüpiter –Merkür 150’lik açısı” başlığına kadar)

Sue Tompkins, (2002). Astrolojide Açılar 9.bölüm

3.hafta               Açıları Akış diyagramına Entegre Etmek

Yaşam hikayesindeki bloke edici sahneler; tüm açıların tek bir sahneye bağlanması

Glenn Perry, (2012) Astro Psikolojiye Giriş 10.bölüm (“Sonraki Sahne” başlığına kadar)

Sue Tompkins, (2002). Astrolojide Açılar 10.bölüm

4.hafta               Hikayenin Bütünü

Bir sahneden diğerine geçiş; arka plandaki hikayenin mevcut gezegen konumlarına entegre edilmesi; prototipten benzere – bir konfigürasyonun eski ve sonraki tekrarlarının aynı veya benzer anlamlar taşıması; hikaye gidişatını bir bütün olarak görmek

Glenn Perry, (2012) Astro Psikolojiye Giriş 10 (“Geçiş Evreleri” başlığına kadar)

Sue Tompkins, (2002). Astrolojide Açılar 11.bölüm

5.hafta              Geçiş Evreleri

Evleri ve signifikatörleri bağlayan evreler; burçların gezegenlere dair eylemleri işaret etmeleri; kişinin ilgili ev ile ilgili ihtiyaçlarını göstergelerin nasıl ve nereden karşıladığı; dispoze edilen gezegenlerin dispozitörün eylemleri için gerekli motivasyonu nasıl sağladığı; akış diyagramının sıralamasının çizilmesi; gezegensel faktörlerin komplike konfigürasyonlar şeklinde gruplandırılması

Glenn Perry, (2012) Astro Psikolojiye Giriş 10.bölüm (“İyi veya Kötü Disposize Olma Durumu” başlığına kadar)

Sue Tompkins, (2002). Astrolojide Açılar 12.ve 14.bölümler

6.hafta              İyi veya Kötü Dispoze Olma Durumu

Açıların gezegen gruplarının birer parçası olarak konumlandırılması; konfigürasyonlar içindeki tekrar eden temaların belirlenmesi; bir gezegen ile dispozitörü arasındaki açının özel önemi; geri tepme; karşılıklı ağırlama; çözümsüz çelişkiler ve kapalı sistemlerin aşılması; işlerin yolunda gitmesi

Glenn Perry, (2012) Astro Psikolojiye Giriş 10.bölüm

Zodyak Gelişim Modeli( “Gelişim Çatışmasının Kaçınılmazlığı” başlığına kadar)

 

 7.hafta             Gelişim Yaşı Metodu

Gelişim evreleri bakımından burçlar / evler; sonraki burçların öncekileri aşması ancak içermemesi; bilincin zamanla birlikte genişlemesi; modele yönelik kanıtlar; önemli dönüm noktaları olması açısından gezegensel yaşlar; art zamanlılık ve zamanda kesişme; gezegen yaşlarını belirleme yöntemini kullanma; otobiyografinizi hazırlama

Gelişim Yaşı Metodu (makale)

 

Zodyak Gelişim Modeli( “Madonna Vakası” başlığına kadar)

 

8.hafta              Tüm Bilgileri Biraraya Toplamak

Teleolojik neden-sonuç ilişkisi; zor çocukluk deneyimlerinin göstergeleri; içruhsal çatışma ve zaman-mekan uyumunda farklılıklar; gelecek şoku; Hillman’ın palamut teorisi; şifaya hizmet adına egonun gerilemesi; Madonna vakası; Transitlerin ve ilerletilmiş haritaların önemi

Zodyak Gelişim Modeli

Dr. Glenn Perry Kimdir?

ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşayan lisanslı psikoterapist ve astrologtur. Dr. Perry aynı zamanda Astropsikoloji Akademisi adında internet üzerinden psikolojik astroloji dersleri veren astroloji okulunun da yöneticisidir. Astropsikolojiye Giriş başta olmak üzere sekiz kitabı olan Glenn, ISAR’da da hem yönetim kurulu üyeliği hem de kalitatif araştırmalar danışmanlığı yapmaktadır. Astrolojinin danışmanlık ve psikoterapi alanlarında kullanımına dair çeşitli ülkelerde seminerler vermektedir.

[email protected]

www.aaperry.com