Dünya Astrolojisinde Lokalite

DÜNYA ASTROLOJİSİNDE LOKALİTE

Astrolojik göstergelerin en önemli iki belirleyicisi yer (/yön) ve zamandır. Astroloji haritalarında zamanın çok önemli olduğunu biliyoruz, ama yer faktörünü sabit olarak düşünüyoruz, halbuki zamanı değiştiremediğimiz durumlarda yer/yön değiştirerek bazı etkileri öne alma, bazılarını geciktirme ya da hangi yer ve yönde şanslı ya da şanssız etkilerin daha yoğun olacağını öngörebilme şansımız var.  Astrolokalite astrolojisi gezegenlerin yön çizgilerini ve ne zaman nerelerde köşe noktalarda olduğunu inceleyen Astro*Carto*Grafi'yi , yönlerin enerjilerini inceleyen Yerel Konum'u ve yerleşim merkezlerin kendilerine has haritalarını inceleyen jeodetiği içerir.

Dünya astrolojisi astrolokalite dersleri 4 haftalık blok derslerden oluşmaktadır. Dünya astrolojisinde yapacağımız öngörüler ancak yer belirttiğimizde anlamlı hale gelir.

  • Ekonomik çalkantılar, savaşlar, huzursuzluklar, afetler, olumlu gelişmeler Dünya'nın en çok neresini etkileyecek?
  • Ülke liderleri yaptıkları hangi görüşmelerde sözlerini geçirebilecekler, hangi yabancı ülkelerde daha çok sayılıp sevilecekler, hangi ülkelerin kaderini belirleyebilecek ya da liderlerin kaderini hangi ülkelerle ilişkiler etkileyecek?
  • Tutulmalar, transitler, sert ve uyumlu açılar dünyanın en çok neresinde etkili olacak? Bu etkilerle hangi ülkeler ya da bölgeler risk altında? 
  • Kuruluş tarihinden emin olamadığımız yerlerin ya da bölgelerin kuruluş haritalarını nasıl çıkarabiliriz ya da rektifikasyon yaparız?
  • Bu yıl ülkemiz ya da başka bir ülke hangi ülkelerle ticaret anlaşmaları yapmalı? Hangi ülkelerle görüşmelerde sorunlar çıkabilir?
  • Orta noktaları, verteks ve antiverteksi kullanmak bize neler kazandırır?

Program Tanıtımı

Program süresi: 4 Hafta (4 Ders)

Başlangıç tarihi: 19 Nisan 2017

Ders günü ve saati: Çarşamba akşamları 20:30 – 22:45 saatleri arasında online

Ders süresi: 2 saat

Ders ücreti: 350 TL + KDV (4 derslik toplam ücrettir)

Kayıt:  0216 358 12 23 – 0532 284 89 79 – [email protected]

HAFTALARA GÖRE KONU BAŞLIKLARI

1.HAFTA  ASTROLOKALİTEYE GİRİŞ

Astrolokalite nedir

Astrolokalitenin üç ayağının Dünya Astrolojisinde kullanımı

Jim Lewis’in Astrokartografisi, Dünya’nın neresinde

2.HAFTA

İleri Astrokartografi, ilerletmeler, ülke ve lider haritalarıyla örnekler

Astrokartografide, olay anı, tutulma vs… haritalarında orta noktaların önemi

Relokasyon haritaları

3 ana düzlem

Verteks ve Antiverteks

3.HAFTA

Yerel Konum ile şehir, kasaba ve ülke haritaları

Yerleşim yerleri haritalarında rektifikasyon

Yerel  Konumda ilerletme

Liderlerin Yerel  Konum haritaları

Astrokartografi ve Yerel Konum çizgilerinin oluşturduğu Kader Noktaları

4.HAFTA

Jeodetik haritalar

Önemli olaylarda, afetlerde şehirlerin-ülkelerin jeodetik haritalarına bakış

Astrolokalitenin üç ayağı kullanılarak öngörülerde bulunma örnekleri