Öner Döşer ile MİSTİK ASTROLOJİ

Mistik Astroloji dersleri başlıyor!

Bir tarafta savaş, bir tarafta ekonomik sıkıntılar, bir tarafta halen devam eden salgın hastalık riskleri… Hakikaten zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ama bu zorluklar bizi ruhumuzun bu dünyadaki varoluş amaçlarını anlamaya çalışmaktan alıkoymamalı. Kendini bilmenin, dünyadaki misyonunun ve tekâmül sürecindeki derslerinin, doğuştan gelen amaçlarının neler olduğunu bilmek, içinde bulunduğumuz kaotik atmosfere rağmen ana odak noktamızı hatırlamak için bize yardımcı olacak öğretilerden bir tanesi de astrolojidir.

Jüpiter ve Neptün gezegenlerinin her ikisinin de yöneticisi olduğu Balık burcunda 166 yılda bir gerçekleşen mistik kavuşumuna yaklaştığımız, Venüs ve Jüpiter gezegenlerinin 27 derece Balık’ta, geleneksel astrolojiye göre Venüs’ün maksimum yüceldiği derecedeki güçlü kavuşumuna ilerlediğimiz, Ramazan ile de iç içe geçecek müstesna bir zaman dilimindeyiz. İşte tam da böylesi bir zamanda, özümüzü keşfetmemize, kendimizi bilmemize ve ayrıca başkalarına da yardım etmek üzere entelektüel ve manevi donanımızı güçlendirmemize vesile olacak Mistik Astroloji derslerini başlatıyoruz.

Dersler online olarak Perculus üzerinden yapılacaktır. 3 Nisan 2022, Pazar saat 10:30’da işlenecek ilk dersle başlayacak olan program toplam sekiz ders sürecektir. Sekiz dersin tamamına katılanlara, derslerin tamamını sunacak olan Öner Döşer imzalı MİSTİK ASTROLOJİ KATILIM BELGESİ takdim edilecektir. Katılımcıların sadece temel seviyede astroloji bilgisine sahip olması yeterlidir. Sekiz ders ücreti toplam 1600 TL + KDV = 1888 TL’dir. Ücret, derslerin öncesinde ve ortasında olmak kaydıyla iki taksitte ödenebilir.


Başlangıç tarihi: 3 Nisan 2022, Pazar

Ders saatleri: 10:30 – 12:40

Eğitmen: Öner Döşer

Program süresi: 8 hafta

Ücret: 1.600 TL + KDV = 1.888 TL (8 ders toplamı)

Kayıt: 0532 284 89 79 – [email protected]


Ders programı aşağıdaki gibidir:

1.ders: Astrolojinin metafizik kökenleri. Rasyonel ve bilimsel astroloji bakış açısıyla, Hermetik astrolojinin bakış açısı arasındaki farklar. İslam’daki Hermetik gelenek ve astroloji.

2.ders: Kadim kozmoloji ve astroloji (El-Kindi, Ebu Ma’şer, İhvan-ı Safa, el-Biruni, İbn Sina, İbrahim Hakkı Erzurumi’den bilgilerle), Evren Bilim ve Melek Bilim (İbn Sina, Sühreverdi- Kozmik düzende insan, melekut alemi ve sembolizm)

3.ders: Kader ve kaza, külli irade ve cüz’i irade, seçme özgürlüğü ve yazgı kavramlarına astroloji çerçevesinden bakış.

4.ders: 7 makam 7 nefs, gezegenler, bölgeler, peygamberler, melekler, günler, esmalar, takımyıldızlar arasındaki ilişkiler (Muhyiddin Arabi, Abdülkerim Cili)

5.ders: Astroloji haritasında ruhsal göstergelerin saptanması ve ruhsal danışmanlık. (Ruh Noktası, Enkarnasyon Noktası, doğumdan önceki yeniay ve dolunay derecelerinin, Merkür ve Ay’ın karşılaştırılması ve yerleşimleri, Ay Düğümlerinin kullanımı ve haritalar üzerinde çalışılması)

6.ders: Ruhsal Büyümemizin Anahtarı olarak Almutem Figuris. (Antik Yunan, Sufizm’de, Maniheizm’de ve İşrak felsefesinde rehber ruhaniyetler, mükemmel tabiat, göksel ruh ikizi, kişiye özgü ruhani varlığın astroloji haritasında saptanması, Abraham Ibn Ezra)

7.ders: Kadim zamanlardan günümüzde gezegenler ve burçların bitkiler, kokular ve kristal taşlarla ilişkisi ve haritanın Almuten Figuris’i ile bağlantılı kullanımı hakkında bilgiler. (Gaye Döşer konuk olacak)

8.ders: Öğretilenlerin örnek haritalar üzerinde pratiklerinin yapılması.