Pratik Sınıfımız Açılıyor!

Pratik Sınıfımız Açılıyor!

ArstroArt Astroloji Okulu’nda,
tamamen pratiğe yönelik, herkese açık, yepyeni bir eğitim programı başlıyor!

ASTROLOJİK ZİHİN EGZERSİZLERİ

AstroArt Astroloji Okulu, astroloji haritası okuma/yorumlama pratiğine ve astrolojinin sembolik diliyle düşünebilmeye yönelik, yaratıcı ve eğlenceli egzersizlerle dolu, yepyeni bir eğitim programına başlıyor.

Astroloji öğrenmenin nihai amacı, hayatın ve doğanın sembolik dilini kavramak ve bu dili okuyabilmektir. Astrolojinin zengin sembolik dilini yetkin bir şekilde kullanabilmek ise, tüm dillerde olduğu gibi, hem bol pratik yapmaktan, hem de bu sembolik dille düşünebilecek şekilde zihinlerimizi eğitmekten geçer.

AstroArt Astroloji Okulu, bu ihtiyaca yanıt vermek amacıyla, astroloji öğrenen herkesin katılabileceği, tamamen harita okuma pratiğini geliştirmeye yönelik, yepyeni bir eğitim programı hazırladı.

Astrolojik Zihin Egzersizleri ismini verdiğimiz bu eğitim programının esas amacı harita okuma becerisini geliştirmek olmakla birlikte, kapsamı bundan çok daha geniş olacak. Değişik yöntemlerle astroloji haritalarını doğru şekilde okuma uygulamalarının yanı sıra; farklı, eğlenceli ve yaratıcı egzersizlere yer vererek, zihinlerimizi astroloji diliyle düşünebilecek şekilde eğiteceğiz.

NELER YAPACAĞIZ?

Harita okuma pratikleri: Astrolojik Zihin Egzersizleri’nde en çok odaklanacağımız konu, harita okuma pratiğini ve sembollerle düşünebilme yetimizi geliştirmek olacak. Bunun için, değişik yöntemler kullanacağız. Örneğin, boş horoskoplar üzerinde kendimiz haritalar oluşturacağız. Bir eve bir gezegen yerleştirip bunun anlamları üzerinde duracağız. Ardından bu gezegene diğer gezegenlerden farklı açılar yaptırıp, ortaya çıkan her yeni kombinasyonda aynı gezegenin getireceği sonuçların nasıl değiştiğini göreceğiz. Harita üzerine kötü konumlanmış bir gezegen yerleştireceğiz ve bu gezegeni hangi konfigürasyonlarla kurtarabileceğimizi bulacağız. İki evi farklı farklı gezegenlerle birbirine bağlayıp bunun gerçek hayattaki sonuçlarını inceleyeceğiz. Ve bunlara benzer daha birçok değişik harita egzersizleri yapacağız. Uygulayacağımız bu farklı yöntem, bize, bir haritaya baktığımızda gördüğümüz gezegenleri, evleri, burçları birbirleriyle nasıl ilişkilendirebileceğimiz konusunda büyük bir beceri ve zihin kıvraklığı kazandıracak.

Hayatın içindeki astroloji: Astrolojinin dili ve sembolleriyle karşılaştığımız tek yer, kâğıt üzerinde veya ekranda gördüğümüz astroloji haritaları değildir. Semboller hayatın her alanında karşımıza çıkar. Onlarla iç içe yaşarız. Seyrettiğimiz filmler, yüz yüze geldiğimiz insanlar, okuduğumuz bir kitap, yaşadığımız herhangi bir olay, kısacası hayatın içerisinde var olan her şey, hem astrolojinin sembolleriyle doludur, hem de o sembollerin açığa çıktığı yerlerdir. Bu yüzden, astroloji dilini okuma alanımızı genişletmek, başka bir deyişle, bu dili haritaların ötesine taşımak, zihnimizi astrolojinin diliyle düşünmeye alıştırmakta bizi ileriye götürür.

Astrolojik Zihin Egzersizleri’nde, dilimizi ve zihnimizi astrolojik olarak düşünecek şekilde geliştirmek için, hayatın içinden aldığımız birçok şeyi kullanacak ve yaratıcı, eğlenceli egzersizler yapacağız. Kısa filmler izleyip bazen orada hangi sembollerin ortaya çıktığını inceleyeceğiz, bazen ise filmdeki bir karakterin haritasını oluşturmaya çalışacağız. Kitaplardan yapacağımız alıntılarda sembollerin izini süreceğiz. Sanatçıların eserlerini astroloji haritalarıyla karşılaştırıp haritalarındaki belli bir sembolün eserlerinde kendini nasıl gösterdiğine tanık olacağız. İcatlarıyla insanlığa büyük katkılar yapmış olan kişilerin astroloji haritalarında icat ettikleri şeyin sembolik karşılığını bire bir görünce, astroloji bizi daha da şaşırtacak. Sadece bunlarla da yetinmeyeceğiz; bir haber, bir karikatür, güncel bir olay, bir şarkı, kısacası hayatın içerisindeki her şey, astrolojinin ve onun sembollerinin peşine düştüğümüz yerler olacak.

Alıştırmalar: Tüm bunların yanı sıra, ilginç astroloji alıştırmalarına yer vereceğiz. Bazen, birkaç astrolojik sembol ve kombinasyondan yola çıkıp kısa hikâyeler yazacağız. Bazen ise astrolojik bulmacalar çözeceğiz. Belki, sadece sembolleri kullanarak bir şiir bile yazmaya kalkabiliriz.

KATILIM KOŞULLARI

Astrolojik Zihin Egzersizleri eğitim programının içeriği, katılımcıların temel astroloji bilgisine sahip oldukları varsayılarak oluşturulmuştur. Dolayısıyla, bu eğitim programına katılmak isteyenlerin, astrolojinin temel bilgilerini (gezegenler, evler, burçlar, açılar, bunların anlamları ve ilişkileri gibi en temel bilgileri) önceden almış olmaları gerekmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?

Astroloji eğitimi alan, astrolojiyle ilgilenen, astroloji pratiğini geliştirmek isteyen ya da teorik bilgileri edinmiş ama uygulama konusunda eksiklik hisseden herkes bu eğitim programına katılabilir.

DERS GÜNÜ VE SAATLERİ

Hafta içi: Her Cuma, saat 11:00 – 13:30

Hafta sonu: Her Pazar, saat 14:30 – 17:00

İlk ders: Hafta içi Cuma grubu, 9 Mayıs 2014. Hafta sonu Pazar grubu, 11 Mayıs 2014.

(Aynı hafta içerisindeki Cuma ve Pazar dersleri, birbirinin tekrarıdır.)

ÜCRET

Astrolojik Zihin Egzersizleri eğitim programının ücretlendirilmesi, “haftalık ders başına ücret ödeme” şeklinde düzenlenmiştir. Bir ders ücreti 75 TL’dir (AstroArt Astroloji Okulu öğrencileri için 50 TL).

ÖN KAYIT

Eğitim programına katılmak isteyenlerin, [email protected] adresine “Astrolojik Zihin Egzersizleri” konu başlığıyla e-posta atarak veya 0 216 386 73 96 – 0 216 358 12 23 numaralı telefonları arayarak ön kayıt yaptırmaları rica olunur.  

EĞİTMEN: Mustafa Konur