Workshop: Öner Döşer ile ZAMİR İLMİ

Workshop: Öner Döşer ile ZAMİR İLMİ

SORU ASTROLOJİSİ (Horary) branşının bir parçası olan ZAMİR İLMİ soranın aklındakini, niyetini, saklanan şeyin yerini tespit için kullanılmıştır. Mecmuatü’l Ahkam eserinden çeviriler yaptığımız Sadullah el-Ankaravi, kadim astrologlardan bilgiler paylaşarak bize bu ilmin kurallarını aktarmıştır. 19.yüzyıl Müneccimi Sadullah Efendi aynı zamanda şairdi. Soranın aklındakini ve saklanmış olanın yerini tespit etmek için kullanılan Zamir ilminin kurallarını miras bıraktı. Aktarmak da bize düştü. Üstadın eserindeki bir manzumeden bir kısım sunmak isterim:

Ey talib! Zamir ilmini dinle!
Onun hükümleri hakkında geniş bilgiye sahibim
Ancak ben uzun olanı kısalttım
Öğrenmek isteyeni usandırmamak için
Manalarını kafiyeli mısralar halinde düzenledim
Eğer bu ilmi öğrenmeye talip isen
İlimle ilgili söylediklerime kulak ver
Uymakla beraber ilmi himaye et
Meslek yoluna girdiğinde
Birisi sana soru sormak için geldiğinde
Kendinde bulunan bir ihtiyacından haber vermen için
Soru anına göre harita hazırla ve soran kimdir, ne düşünmektedir, bil!

(Sadullah el-Ankaravi, Mecmuatü’l Ahkam, ZAMİR ilmi)

Bilgi aktarılacak konular

11 Eylül Pazar günü 14:30-17:00 saatleri arasında sunacağım seminerde ZAMİR İLMİ üzerine bilgiler paylaşacağım. Bu seminerde Sadullah Efendi’den gelen bilgilere dayanarak şu konu başlıklarına yer vereceğim:

  • Soru soranın ve sorulan şeyin işareti olan gezegeni tespit etmek
  • Hacete (Gerekli şeye) işaret eden gezegenin bilinmesi
  • Soranın durumunun ve iç dünyasının, huy ve ahlakının bilinmesi
  • Soranın aklındakinin (aklında tuttuğu şeyin veya niyetinin) bilinmesi
  • Soranın (elinde veya bir yerde) sakladığı şeyin bilinmesi
  • Hakkında sorulan şeyin akıbetinin bilinmesi
  • Armağan edilen şeyin şeklinin, renginin, ağırlığının, sayısının bilinmesi

Harita pratikleri

Yukarıda bahsi geçen konular hakkında bilgi aktarmanın dışında aşağıda yer alan konularda harita pratiklerine yer vereceğim:

  • Kaybedilen eşyalar, kayıp kişiler, çalınan şeyler

Kimler katılmalı

Workshop en azından temel seviyede Soru Astrolojisi (Horary) bilgisi gerektirmektedir. Astroloji Okulu’nda tarafımca düzenlenen Soru Astrolojisi derslerine katılmış öğrenciler bu workshop’a rahatlıkla katılabilir, kendilerini geliştirme şansı bulabilirler.

Workshop’a katılım 40 kişi ile sınırlıdır. Bir günlük bu workshop’a katılanlara Katılım Belgesi takdim edilecektir.


Workshop hakkında detaylar

Konuşmacı: Öner DÖŞER

Yer: Mercure Altunizade Oteli, Teras katı

Tarih: 11 Eylül Pazar

Saat: 14:30-17:00

Ücret: 450 TL + KDV = Toplam 531 TL / AstroArt Astroloji Okulu öğrencilerine 400 TL + KDV = Toplam 472 TL

Kayıt: 0532 2848979 / [email protected]


Öner DÖŞER yurt içinde ve yurt dışında Soru Astrolojisi (Horary) eğitimleri vermekte olup, Astroloji Okulu Yayınlarından çıkan SORU ASTROLOJİSİ kitabının müşterek yazarlarıdır. Hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linki ziyaret ediniz https://www.onerdoser.com/page/hakkimda