Yeşne Karaca İren ile EZOTERİK ASTROLOJİ

Yeşne Karaca İren ile Ezoterik Astroloji

İslam Ezoterizmi (Tasavvuf) üzerinden, Hermetik öğretiler ve mistik Tibet kaynakları ışığında, astrolojinin metafizik kökenlerine doğru bir yolculuk…

Astroloji, kişiyi yüksek bilincine taşıyan bir araçtır. Ezoterik astroloji evreni şekillendirip yöneten enerjileri açıklamaya yöneliktir. Görünen gerçekliğin ötesindeki, bu gerçekliğe kaynaklık eden evrensel işleyiş mekanizmasını astrolojik unsurlar içerisinde irdeler. Bakış açısı parçası olduğumuz kozmik bütünlüktür. Parçaya değil, bütüne odaklıdır. Ruhsal boyutu tümden varım yöntemiyle inceler. Bu sebeple, sabit yıldızlar ötesindeki tesir mekanizmasına ve bunun maddi alemlerdeki iz düşümüne odaklanır. Astrolojinin bu dalıyla uğraşmak, temel anlamda yapısal kozmik enerjileri incelemektir. Vakıf olan kendini hakikatine ulaşır.

İlahi bütünün parçası olan ruhsal varlığımız adına envolüsyon (ışığın maddeye inişi) ve evalüsyon (maddeden çıkışı) süreci olarak tanımlanan bilinç seyirleri esnasında gelişir. Varlığımız bu döngüler sonucunda katıldığı âlemlerin bilgisini kazanarak, evrimsel gelişimini tamamlar. Ezoterik astroloji kişideki bu ruhsal gelişime odaklıdır ve kişinin yaratılış içindeki bağlantılarını ve kolektif bilince olan bireysel katkısını anlamaya çalışır.

Kurs programı, Alice A. Bailey tarafından aktarılan Tibetli üstat Djwhal Khul’un 7 Rays (7 Tesir Kuşağı) öğretisinin İbn-i Arabi bakışlı İslam ontolojisi ile sentezine dayanır.

İçerik: Ezoterizm, Yaratılış ve Yasalar, Varlık ve Astrolojik bağlantı, Beden ve Çakralar, 7 Asal Tesir Kuşağı, Ezoterik açılımlarıyla Burçlar, Gezegenler, Evler ve Açılar, Harita Okuma Pratiği

Detaylı Bilgi

Eğitmen: Yeşne Karaca İren

Yer: AstroArt Astroloji Okulu, Suadiye

Gün ve Saat: Çarşamba, 14:00 -16:30

Başlangıç: 19 Aralık 2018

Süre: 20 hafta

Ücret: 450 TL + KDV (aylık=4 ders)

Kayıt: 0216 386 73 96 – 0532 284 89 79 – [email protected]