YEŞNE KARACA İREN ile Ezoterik Astroloji

Yeşne Karaca İREN ile astrolojinin metafizik kökenlerine doğru bir yolculuk…

Astroloji, kişiyi yüksek bilincine taşıyan bir araçtır. Ezoterik astroloji evreni şekillendirip yöneten enerjileri açıklamaya yöneliktir. Görünen gerçekliğin ötesindeki, bu gerçekliğe kaynaklık eden evrensel işleyiş mekanizmasını astrolojik unsurlar içerisinde irdeler. Bakış açısı parçası olduğumuz kozmik bütünlüktür. Parçaya değil, bütüne odaklıdır. Ruhsal boyutu tümden varım yöntemiyle inceler. Bu sebeple, sabit yıldızlar ötesindeki tesir mekanizmasına ve bunun maddi âlemlerdeki iz düşümüne odaklanır. Astrolojinin bu dalıyla uğraşmak, temel anlamda yapısal kozmik enerjileri incelemektir. Vakıf olan kendini hakikatine ulaşır.

İlahi bütünün parçası olan ruhsal varlığımız adına envolüsyon (ışığın maddeye inişi) ve evalüsyon (maddeden çıkışı) süreci olarak tanımlanan bilinç seyirleri esnasında gelişir. Varlığımız bu döngüler sonucunda katıldığı âlemlerin bilgisini kazanarak, evrimsel gelişimini tamamlar. Ezoterik astroloji kişinin ruhsal yolculuğuna odaklıdır ve kişinin yaratılış içindeki bağlantılarını ve kolektif bilince olan bireysel katkısını anlamaya çalışır.

Kurs programı, Alice A. Bailey tarafından aktarılan Tibetli üstat Djwhal Khul’un 7 Rays (7 Tesir Kuşağı) öğretisinin, İbn-i Arabi bakışlı İslam ontolojisi ile sentezine dayanır.

Amaç

Görünen âlem, biz dâhil her oluş, bir yansıma ve bir sonuçtur. Kurs süresince bu sonuca kaynaklık eden ilahi yaratılış ilkelerini ve manevi âlemin işleyişini ve bu işleyişte bir aktarım mekanizması olarak çalışan astrolojik olguların üstlendiği tesir planlarını irdeleyeceğiz. Amacımız, içinde bulunduğumuz alemi daha geniş bir persfektiften izleyebilmek ve bütün içindeki konumumuzu daha iyi fark etmek olacaktır.

İçerik                                                                                              

Ezoterizm nedir,  Yaratılış ve İlahi İrade Yasaları, Varlık ve Astrolojik bağlantı, Beden ve Çakralar, 7 Asal Tesir Kuşağı (7 Rays), Ezoterik açılımlarıyla Burçlar, Gezegenler, Evler ve Açılar, Harita Okuma Pratiği

Süre

6 ay


  • Eğitmen: Yeşne Karaca İren
  • Başlangıç: 02 Aralık 2019, Pazartesi
  • Saat: 14:00 – 17:00
  • Yer: Astroloji Okulu, Suadiye
  • Kayıt: 0532 2848979 [email protected]
  • 550 TL + KDV = 649 TL toplam (Aylık / 4 ders için)