Yeşne Karaca İren ile EZOTERİK ASTROLOJİ

Yeşne Karaca İren ile EZOTERİK ASTROLOJİ

Astroloji, kişiyi yüksek bilincine taşıyan bir araçtır. Ezoterik astroloji evreni şekillendirip yöneten enerjileri açıklamaya yöneliktir. Görünen gerçekliğin ötesindeki, bu gerçekliğe kaynaklık eden evrensel işleyiş mekanizmasını astrolojik unsurlar içerisinde irdeler. Bakış açısı parçası olduğumuz kozmik bütünlüktür. Parçaya değil, bütüne odaklıdır. Ruhsal boyutu tümden varım yöntemiyle inceler. Bu sebeple, sabit yıldızlar ötesindeki tesir mekanizmasına ve bunun maddi âlemlerdeki iz düşümüne odaklanır. Astrolojinin bu dalıyla uğraşmak, temel anlamda yapısal kozmik enerjileri incelemektir. Vakıf olan kendini hakikatine ulaşır.

İlahi bütünün parçası olan ruhsal varlığımız adına envolüsyon (ışığın maddeye inişi) ve evalüsyon (maddeden çıkışı) süreci olarak tanımlanan bilinç seyirleri esnasında gelişir. Varlığımız bu döngüler sonucunda katıldığı âlemlerin bilgisini kazanarak, evrimsel gelişimini tamamlar. Ezoterik astroloji kişinin ruhsal yolculuğuna odaklıdır ve kişinin yaratılış içindeki bağlantılarını ve kolektif bilince olan bireysel katkısını anlamaya çalışır.

Kurs programı, Alice A. Bailey tarafından aktarılan Tibetli üstat Djwhal Khul’un 7 Rays (7 Tesir Kuşağı) öğretisinin, İbn-i Arabi bakışlı İslam ontolojisi ile sentezine dayanır.

Amaç
Görünen âlem, biz dâhil her oluş, bir yansıma ve bir sonuçtur. Kurs süresince bu sonuca kaynaklık eden ilahi yaratılış ilkelerini ve manevi âlemin işleyişini ve bu işleyişte bir aktarım mekanizması olarak çalışan astrolojik olguların üstlendiği tesir planlarını irdeleyeceğiz. Amacımız, içinde bulunduğumuz alemi daha geniş bir persfektiften izleyebilmek ve bütün içindeki konumumuzu daha iyi fark etmek olacaktır.
İçerik

Ezoterizm nedir, Yaratılış ve İlahi İrade Yasaları, Varlık ve Astrolojik bağlantı, Beden ve Çakralar, 7 Asal Tesir Kuşağı (7 Rays), Ezoterik açılımlarıyla Burçlar, Gezegenler, Evler ve Açılar, Harita Okuma Pratiği

2 Ocak 2024 günü başlayan eğitim, 2 Ekim 2024 tarihine kadar katılımcıların Perculus üzerinden erişimine açık olacaktır.

Eğitmen: Yeşne Karaca İren
Başlangıç: 2 Ocak 2024
Süre: 20 hafta
Saat: 20.30 – 22.40
Yer: İnternet üzerinde Perculus sistemi (Online eğitim)
Ücret: 1900 TL + KDV = 2280 TL (Aylık / 4 ders için)
(AstroArt Astroloji Okulu öğrencilerine %10 indirimli: 1710 TL + KDV = 2052TL)

Kayıt: 0532 2848979 [email protected]

Yeşne İren 31 Ekim 1968 yılında İstanbul’da yay burcu yükselmekteyken doğdu. Liseden sonra yüksek eğitimine İsviçre ve İngiltere’de devam etti. Manchester City College’de Business and Finans dalında ön lisans yaparak, Manchester Üniversitesi Textiles Economics and Management bölümünden 1992 yılında mevzun oldu. 10 senesi trikotaj sanayinde olmak üzere 2003 yılına kadar üst düzey yöneticilik yaptı. 2003 yılında aktif çalışma hayatından çekilerek, resim çalışmalarına ve Tema Vakfı ağırlıklı olmak üzere sosyal projelere yöneldi. Halen Vakıf yönetim kurulunda görev yapmaktadır.

90’lı yıllardan itibaren spiritüalizme ilgilenmeye başlayarak, kimi Ergün Arıkdal gibi duayenler olmak üzere değerli fikir ve ilim adamları ile metafizik öğreti ve çalışmalar içerisinde yer alarak, reiki dahil çeşitli şifa tekniklerini öğrenerek bilgilerini derinleştirmiştir. 2008’de Öner Döşer’in Astroloji Okulu’na kaydolarak klasik astroloji eğitimine başladıktan sonra bu kadim öngörü tekniğinin gücü ve doğruluğu karşısında etkilenerek, bu bilginin layık olduğu seviyede güncelleşmesi ve yaygınlaşması adına gayret gösteren gönüllüler ordusuna katılmıştır.
[email protected]