Sadullah el-Ankaravi’ye Göre 21 Aralık 2020 Kış Mevsimi Zayiçesi

2020 yılının kış mevsimi 21 Aralık itibariyle başlıyor. Osmanlıcası Şitâ olan kış mevsimine giriş anının haritasında Ankaralı Sadullah Efendi’nin Mecmuatü’l Ahkam eserinde yer verildiği kadarı ile şu hükümler açıklanacaktır:

Yükselen Burç Hükümleri

Yükselen burcun Koç olması

Yükselen yöneticisi olarak Mars’ın 1. evde olması

Harita Yöneticisi ile İlgili Hükümler

Harita yöneticisinin Mars olması

Harita yöneticisinin 1. evde olması

Gezegen Yerleşimleri

Satürn’ün 11.evde olması

Satürn’ün Kova burcunda batısal olması

Jüpiter’in 11. evde olması

Jüpiter’in Kova burcunda düz seyirde olması

Jüpiter’in Kova burcunda batısal olması

Mars’ın 1. evde olması

Mars’ın Koç burcunda düz seyirde olması

Mars’ın Koç burcunda batısal olması

Güneşin 10. evde olması

Venüs’ün 9. evde olması

Venüs’ün Yay burcunda batısal olması

Merkür’ün 10. evde olması

Merkür’ün Oğlak burcunda düz seyirde olması

Merkür’ün yanık olması

Toprak elementi bir burçta yanık olması

Oğlak burcunda yanık olması

Merkür’ün doğusal olması

Ay’ın 12. evde olması

Açılar

Ay-Güneş karesi

Güneş-Mars üçgeni

Satürn-Jüpiter kavuşumu

Gezegen Hareketleri

Yükselen Burç Hükümleri

Mevsime giriş haritasında yükselen burç Koç:

Hayırlar ve bereketler fazla olur, yemişlerin ve diğer şeylerin hali iyi olur. Bununla birlikte halkta sarılık hastalıkları fazla görülür ve Padişahta korku hastalığı çıkar. Devlet erbabının ve halkın ileri gelenlerinin halleri bozulur, bu kişilerde hastalık fazlalaşır ve bazı meliklerin durumu kötüleşir. Ayrıca erkek çocuklarda çok fazla ateşli çiçek hastalığı görülür. 17 gün boyunca yoğun yağışlar olur.

Bir başka görüşe göre; o ülkede zorbalık yapan melikler ve sultanlar ortaya çıkar, bunlar silah aletleri edinirler, fitne ve savaşlar çıkar, ateş ve yangınlar görülür. O ülkede vatandan ayrılık, gurbete gidişler ve yolculuklar çok olur, taşınma işleri süratle gerçekleşir. Hindistan meliki ölür, Ermenistan’da ise kıtlık olur. Kış mevsiminde şiddetli soğuk olur, yağmur ve kar çok yağar, gök gürültüleri, şimşek ve rüzgarlar çok olur. Bununla birlikte sevilen Saba rüzgarları da eser.

Yükselen yöneticisi Mars 1. evde:

Mars bu haritada makbul[1] konumda olduğu için insanların genelinin hali kuvvet kazanır. Melikin iyi durumda ve sevinçli olmasına, kendisinin kuvvet bulmasına, şehirlerin selamette olmasına, dünyadaki büyük komutanların işlerini istekle yapmasına işaret eder.

Haritanın Yöneticisi ile İlgili Hükümler

Harita yöneticisi Mars:

Eğer haritanın düzenleyicisi Mars olur, tek başına ve iyi bir konumda bulunursa emniyette olmaya, dua edenlere, afetlerden selamete çıkmaya, komutanların, silah taşıyanların ve halkın ileri gelenlerinin durumunun iyi olmasına, yağmurların çok yağmasına, mahsullerin ve ürünlerin selametine ve çok olmasına işaret eder.

Harita yöneticisi 1. evde:

İyi konumda (asaletli) olursa melikler ve onların akıbetleri selamet bulur, komutanların ve orduların itibarı melikler katında yükselir. Bir diğer görüşe göre de bu mevsimde özellikle de mevsim başında çok fazla kan dökülmesine işarettir. Burcun temsil ettiği ülkeler bu mevsimde savaştan faydalanır ve onlara bela olan bir kişi ortaya çıkar. Ülkenin bitişiğindeki beldelerin etrafında savaşırlar.

Gezegen Yerleşimleri

Satürn 11. evde:

Padişahın adil ve insaflı olmasına, bazı vergi mallarının zayi olmasına, ekonominin durgun olmasına işarettir.

Satürn Kova burcunda batısal:

İnsanların işleri zorlaşır ve yaşlı insanlar vefat eder. Ayrıca havada nem oranı artar.

Jüpiter 11. evde:

Devlet büyüklerinin, kabine üyelerinin, yazmanların ve yazarların hallerinin iyi olmasına, halkın isteklerinin gerçekleşmesine işarettir. Bir diğer görüşe göre de hazinelerin ve padişahın malının çoğalmasına işarettir.

Jüpiter Kova burcunda düz seyirde:

Sadullah Efendi Jüpiter bu konumda olduğunda “Jüpiter retrosunda olanların tersi gerçekleşir.” demektedir. O zaman öncelikle Jüpiter Kova burucunda retro olduğunda neler olduğuna bakalım: “Padişahların bazılarında bedensel rahatsızlıklar görülür, organlarından biri iş görmez hale gelir, insanların ölümleri zor ve şiddetli olur. Ayrıca medrese hocalarının sayısı ve hocalara olan talep artar, yöneticiler sıkıntı çeker, tüccarların ve çarşı esnafının durumu kötü olur.” Jüpiter düz seyirde olduğunda bu etkilerin tersi olduğuna göre bu durumda şunlar gerçekleşir: Padişahların sağlığı düzelir, insanların ölümlerini zorlaştıran etkiler ortadan kalkar. Medrese hocalarına rağbet azalır ve sayıları azalır. Yöneticilerin işleri kolaylaşır, tüccarların ve çarşı esnafının durumu iyi olur.

Jüpiter Kova burcunda batısal:

Büyük zatlardan birinin hastalanmasına ve vefat etmesine, yağmurların azalmasına sebep olur. Bu haritada olduğu gibi burcun ilk dekanına yerleşmişse yüksek mertebe sahibi kişiler ve özellikle de kadınlar arasında görülen hastalıkların artacağına işarettir.

Mars 1. evde:

Halkın şer ve belaya maruz kalıp evlerinden dışarı çıkmak zorunda kalmalarına, haksız yere kan dökülmesine, padişah tarafından halkına zulüm ve haksızlık yapılmasına, düşmanlıkların çoğalıp bunlardan bazılarının açığa çıkmasına ve askerlerin harekete geçmesine, bazı yerlerin harap olmasına, yanmasına ve suya batmasına işarettir.

Mars Koç burcunda düz seyirde:

Sadullah Efendi Mars bu konumda olursa “retro zamanı olanların tersi gerçekleşir.” demektedir. Mars Koç burcunda retroyken: “Ateşli hastalıklar görülür ve insanlar çeşitli hastalıklar çeker. Hizmet sektöründekiler derde düşer ve üzüntü yaşar, yaptıkları bazı işlerden pişmanlık duyarlar. Tam retro vaktinde halk karmaşa yaşayıp bazı belalara uğrar. Ayrıca etkilerin artmasına ve yoğunlaşmasına sebep olur fakat çabucak geçer. Baş bölgesinde ve gözlerde hastalıklar görülür, gençlerle çocuklar hastalanıp dert çekerler. Atlı birlikler, başıboş ve serseri dolaşan avarelerin durumları olduğu gibi devam eder, sıkıntılar fazlalaşır, iflas olayları, üzüntüler ve savaşlar çoğalır.” Bu durumda bunların tersi gerçekleşecektir. Yani “Ateşli hastalıklar başta olmak üzere hastalık riskleri ortadan kalkar. Hizmet sektöründe çalışanların dert ve üzüntüleri biter. Olumsuz etkiler hafiflemeye başlar. Baş ve gözle ilgili hastalıklarda, gençlerin ve çocukların yaşadığı hastalıklarda iyileşmeler olur. Sıkıntılar, iflaslar, üzüntüler ve savaşlar azalır.” demektir.

Mars Koç burcunda batısal: Kralların halka olan ihsan ve ikramı artar, ordunun seferleri azalır. Bununla birlikte cin basma vakaları da görülür.

Güneş 10. evde:

Padişahın kuvvetinin, azametinin ve mutluluğunun çoğalmasına, (hükmettiği) memleketlerin çoğalmasına, bazı düşmanların itaat etmesine ve boyun eğmesine işarettir.

Venüs 9. Evde:

Faydalı yolculukların çoğalmasına, yolların güvenli ve rahat olmasına, yolcuların sohbet etmelerine işarettir. Bununla birlikte Arap ülkelerinde hastalık ve ölümlerin çok olmasına işaret eder.

Venüs Yay burcunda batısal:

Katiplerin ve devlet büyüklerinin sıkıntı yaşayıp açmazda olmalarına sebep olur.

Merkür 10. evde:

Katiplerin, muhasebecilerin ve mutasarrıfların mallarının durumunun iyi olma yönüne meyletmesine, müneccimlerin ve doktorların durumlarının daha güzel olmasına işarettir.

Merkür Oğlak burcunda düz seyirde:

Bürokrasi memurlarının durumları daha iyi olur. Ayrıca çölde yaşayan kişiler de hayatlarından memnun vaziyette olurlar.

Merkür’ün yanık olması ile ilgili hükümler:

Toprak elementi bir burçta yanık olursa:

Yiyeceklerin ve bitkilerin bozulmasına, kervanların ve tüccarların zahmet çekmesine, vakti geldiğinde soğuk çıkmasına, tırnağı yarık hayvanlarda hastalık olmasına, yazarların ve yetki sahibi kişilerin zorluk çekmesine ve havanın kuru olmasına işaret eder.

Oğlak burcunda yanık olursa:

Yağmurların ve soğukların çok olmasına, tüccarların durumunun kötüleşmesine sebep olur. Ay’la birleşir ya da açı yaparsa rüzgarların çokça esmesine ve yağmurlar yağmasına sebep olur. Sadullah Efendi buraya bir not düşerek “Merkür yanıkken kömür parçası gibidir ki yanıp ateş olur, her ne kadar kendisi zayıf olsa da ateşle aynı etkiyi oluşturur.” demiştir.

Merkür Oğlak burcunda doğusal:

Vebanın yayılmasına ve halk içinde ileri gelen zatlardan birinin vefat etmesine işaret eder.

Ay 12. evde:

Halkın kölelerden ve davarlardan zarar görmesine, gamlı ve kederli olmalarına, düşman sebebiyle ayaklanma olmasına işaret eder.

Açılar

Ay-Güneş karesi: Padişahın yakınlarında bulunan hizmetlilerin zorluk ve sıkıntı çekmelerine, servet sahibi kişilerin birbirlerine karşı düşmanlık beslemelerine, önemli işlerde tereddüde düşülmesine ve bekleme olmasına işaret eder. Hava durumunda değişiklikler görülmesine de sebeptir.

Bir başka görüşe göre; meliklerin kızgın olmasına, zorla iş gördürmelerine, haksızlıkların açıktan yapılmasına, aşağı tabakadan ve avamdan olanların zorlanmasına işaret eder. Ayrıca vakti geldiğinde kırağı oluşmasına sebeptir.

Güneş-Mars üçgeni: Ordu mensuplarının şartlarının yöneticiler tarafından iyileştirilmesine, askerlerin muteber olmalarına, uygun savaş aletleri yapmalarına, silah piyasasının canlanmasına işaret eder. Ayrıca vaktine uygunluğuna göre havanın çok sıcak olmasına da sebeptir.

Bir başka görüşe göre; padişahın komutanlara ve halkın ileri gelenlerine yardımda bulunmasına, askerliğin gereği olan işlerin çoğalmasına, savaş aletlerinin itibar kazanmasına, istirahatin emniyetli olmasına, darphane ve para çıkışı olan yerlerin çoğalmasına işaret eder. Ayrıca, devlet büyüklerinin mizaçlarında kuruluk ve sıcaklık olmasına, havanın ısınmasına da sebeptir.

Jüpiter Satürn kavuşumu:

Hava burçlarında olduğunda:

Dindar kişilerin güç elde etmesine ve din/mezhep konularında görüş bildirmelerine işaret eder. Bu kavuşum Kova burcunda meydana geldiğinde ise ince ilimlerde münazaralar yapılır ve yiyeceklere yetkililerin belirlediği fiyatlarda uygunsuzluk olur.

Kavuşum Kova burcunda olduğunda:

Savaş ve kargaşa çıkmasına, halkın büyük saydığı kişilerin birbirinin canına kastetmesine, sıradan kişilerin mevkilerinin yükselmesine, devlet büyüklerinin başına kötülükler gelmesine, padişahların helak olmasına, insanların karakterlerinde ve ahlaklarında değişiklikler görülmesine sebep olur.

Kavuşum 11. evde olduğunda:

Kırandan sonraki 11. sene padişahlar servetlerin ve hazinelerin toplanması için birleşirler.

Gezegen Hareketleri

21 Aralık Merkür Oğlak burcuna geçiyor:

Gemiler dağılır, soğuklar şiddetlenir, yiyecekler pahalılaşır, kadın hastalıkları ortaya çıkar ve Merkür Güneş’ten uzaklaşır. Ayrıca yüksek makamdaki kimselerin özellikle de yaşlı kişiler güç kaybetmesine, ani ölümlerin olmasına ve veba çıkmasına işaret eder. Bununla birlikte suların tatlılaşmasına ve rüzgarlar esmesine de sebeptir.

6 Ocak Mars Boğa burcuna geçiyor: Silah tutan kişiler sıkıntılı haller yaşar, deprem korkusu yaşanır, ihanetler yaşanır, hava bozulur ve meyveler zarar görür. Kadınların ve ineklerin ölümünde artış olmasına, meyvelerin ve mahsullerin bozulmasına, şimşek ve yıldırımların çoğalmasına işaret eder. Ayrıca Batı’da hamilelerin düşük yapmasına, altının bozulmasına, ağaçların ve üzüm bağlarının zarar görmesine, Doğu’da ise yağmurun azalmasına ve kuraklığa sebep olur.

8 Ocak Merkür Kova burcuna geçiyor:

Yaşlıların ve doktorların sağlıklı ve kuvvetli olmasına, kadınların hilekar olmasına ve bundan zarar görmesine, insanların çalışma azimlerinde artış olmasına işaret eder. Bununla birlikte hava güzel bir seyirde gider, farklı türde rüzgarlar eser, yağmur ve bulutlanmalar olur, Merkür Güneş’ten uzaklaşır, toprakta bulunan böcekler artar. Ayrıca pınarların suyunun çoğalmasına ve gemilerin batmasına sebep olur.

30 Ocak Merkür Kova burcunda retro:

Ateşli hastalıklar ortaya çıkar, hüzün ve dertler artar, gerek askeri gerekse sivil yolculuklar azalır ve bu konuda yardımcı olunsa da bir şey fayda etmez. Bununla birlikte valiler refah içinde yaşar, hava ılımanlığa meyleder. Kadınlar için olumsuz vakitlerdir.

1 Şubat Venüs Kova burcuna geçiyor:

Hava bunaltıcı olmasına, piyasanın durgunlaşmasına, yiyeceklerin azalmasına ve insanların üzülmesine sebep olur. Bir başka görüşe göre ise hava ılıman olur, Mars Güneş’ten daha çok uzaklaşır, yaşını almış büyükler, ilim erbabı kişiler ve padişahlar vefat eder.

25 Şubat Venüs Balık burcuna geçiyor:

Sular bollaşır, yiyecekler azalır, tüccarlar ve esnaf sıkıntı çeker. Hayvanlar arasında ölümler artar, hava iyi ve güzelken kuraklığa evrilir, Güneş’ten uzaklaşma artar ve gemiler batar.

3 Mart Mars İkizler burcuna geçiyor:

Kargaşa ve savaş çıkar, darlık çekilen zamanlar yaşanır, su azalır, dereler kurur ve gemiler batar. Kuzey’de isyanların artması sebebiyle kavga ve ölümler çoğalır, padişahlar sıkıntıya düşer, memurlar, vezirler ve katipler kalitesiz işler yapar ve yakıcı rüzgarların esmesine sebep olur. Batı’da halkın büyükleri ile itibarlı ve ünlü kimselerin eşlerinin vefat etmesine, yanma korkusuna, Doğu’da ise hizmet ehli kimseler arasında kargaşa çıkmasına, sonra kendi aralarında anlaşmalarına ve çocuklardan fayda görülmesine sebep olur.

15 Mart Merkür Balık burcuna geçiyor:

Kadınların ve eğlence mekanlarının/içkili ortamların müdavimi olan kişilerin durumları iyi olur, alimlerin ve büyük zatların kadınlara ve eğlence meclislerine ilgisi artar, bereket getiren yağmurlar yağar, gemiler yolculuğa çıkar. Önce nem sonra sıcaklık artar, Merkür Güneş’ten uzaklaşır, hava durumu iyileşir, yağmurlar yağar ve rüzgarlar çoğalır.

Sadullah Efendi’den aktarabileceklerimiz böyle. Herkese hayrından istifade ettiğimiz, korkulan bütün şeylerden emin olduğumuz, sağlıklı ve huzurlu bir mevsim diliyorum.

Eskilerin deyimiyle ‘Vaktiniz hayra karşı!’…

Şükran Öztürk

15 Aralık 2020


[1] Makbul: Kabul işleminin gerçekleştiği gezegen demektir. Bir gezegenin yönettiği veya yüceldiği burçta ya da diğer yöneticiliklerinde olması gibi asaletinin olduğu burçta olmasına kabul-ü mekan denilir. Gezegen açı yaptığı gezegenin asaletli olduğu yerde bulunursa o açı da ‘kabul’ olur. Düşman açı bile olsa böyledir. Kendi asalet yöneticisi ile açı yapsa bunda da kabul gerçekleşir ve buna mutlak kabul denir.

Bir de kayıtlı kabul vardır. Güneş, Merkür ve Venüs’ü kabul eder. Herhangi biri yönettiği ev ve yüceldiği yerde bulunup açıları da olmasa da, Ay herhangi bir burçta bulunsa da kabul ederler. Buna kayıtlı kabul denir. Tüm bu kabul hükümlerini taşıyan gezegenler haritada makbul konumda olmuş olurlar.