Seçimler

 

En son yazılarımda ve seminerlerimde sürekli Ay ve Güneş tutulmaların önemi ve zamanlamayı nasıl da belirgin bir şekilde ortaya koyduklarından bahsetmiştim. Öncelikle 9-10 Nisan'da, sonrasında 23 Nisan'da tutulmaların tetiklendiği derecelerin çok önemli olayların başlangıç zamanlarına işaret ettiklerini bir kez daha hatırlatmak isterim. Tutulma derecesine ilk kez transit Merkür ulaşmıştı. Bu esnada transit Uranüs de tam tepe noktamızdan geçmekte idi. Bu tarihler civarında çok önemli, sürpriz getiren, tartışma yaratabilecek veya farklı algılanabilecek yeni açıklamalar, konuşmalar, haberler bekleyebileceğimizi söylemiştim. Bu tarihi takip eden günlerde, Orgeneral Büyükanıt'ın önemli bir konuşmasını hep birlikte gözlemlemiştik. 23 Nisan tarihinde bu kez transit Mars tutulma derecesine ulaştı. Bu tarihinin hemen akabinde Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayını açıklaması (Mars tam tutulma derecesinin ve Erdoğan'ın haritasında bu dereceye düşen gezegenlerin üzerinde idi) ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalar bu döneme denk geldi.
 
13 Mayıs tarihi önem taşıyor
 
Şimdi ise transit Mars'ın Güneş tutulması derecesini aktive edeceği 13 Mayıs tarihine çok yaklaşmış durumdayız, ki bu tarih çok önem taşıyor! 13 Mayıs Pazar günü İzmir mitingi var. Bu miting, yakın süreçte düzenlenmiş mitinglerin en etkilisi, en ses getireni olabilir. Bu tarihler civarında başka önemli ve kadersel kararlar alınabilir; ilginç ve beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir. Yakın komşularımızla ilgili beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Zira, 13 Mayıs civarında, astrolojide kadersel temaların öne çıkacağını işaret eden ay düğümleri de astrolojik haritamızdaki Uranüs’ün bulunduğu dereceyi etkiliyor olacaklar. İleri dönük hedeflerimizi çok sorgulayacağımız, yeni yönelimlere ve değişimlere açık olduğumuz, sonuç olarak da bunlardan olumlu etkileneceğimiz, ülkemizin diğer ülkeler arasındaki saygınlığı ve imajının üst düzeyde alınan kararlar ile çok ilişkili olduğu bir dönemden geçmekteyiz.
 
Sürpriz, çarpıcı ve hızlı gelişmeler
 
Neredeyse tüm astrologların üstüne basa basa söylediği bir şey vardı. Bu da Uranüs dönüşünün gerçekleşiyor olması ve TC astrolojik haritasının en önemli noktasını tetikliyor olmasıydı. Transit Uranüs’ün tepe noktamızdan transit etmesinin astrolojik olarak sembolize ettiği şeyleri neredeyse bire bir yaşıyoruz. Her gün sürpriz, çarpıcı açıklamalarla şaşırıyor; gündemin hızına yetişmekte zorlanıyoruz. Uranüs, astrolojik olarak isyankar duyguları, özgürlük hissini, otoriteye karşı çıkma güdüsünü, beklenmedik değişiklikleri veya yön değiştirmeleri sembolize eder. Aydınlanmayla, aydın kesimle, reformlarla, alternatif getirmekle ilişkilendirilir. Aslında milletçe aydınlanma yaşıyoruz. Türk halkı artık aktif bir şekilde tavrını ortaya koymaya başladı. Önümüzdeki yıllarda, şöyle geri dönüp bir baktığımızda, bu yılın ne kadar önem taşıdığını çok daha iyi anlayacağız.
 
Değişim süreci ve karşı duruş
 
Uzun bir süredir esmekte olan değişim rüzgarları, artık çok etkili esmekte. Bu süreçte, başkalarının kurallarının hakim olduğu bir düzeni kabul etmek zor gözüküyor. Gerek halkın, gerekse yönetimi üstlenmiş olan kişilerin, Türkiye olarak istemediğimiz şartlara rest çekebileceği bir süreçten geçmekteyiz. Zira, Uranüs’ün transitlerinde teslimiyetçiliğe, başkalarına adapte olma tavrına karşı çıkış vardır. Şüphesiz bu aynı zamanda halkın, yönetimi temsil eden kişilere karşı tavır ortaya koymasını da anlatıyor.
 
Değişen şartlara çabuk adapte olmak gerekiyor
 
TC astrolojik haritasının tepe noktasında Balık burcu bulunuyor. Balık burcu değişken burçlardan biridir; bu burca düşen gezegenler veya önemli referans noktaları şartların durağan olmadığını, değişimlere açık olunduğunu, esneklik göstererek yeni şartlara uymak gerekliliğini anlatırlar. Şimdi bu burçtan ve astrolojik haritamızın tepe noktasından transit etmekte olan Uranüs, ki astrolojide en büyük değişimlerin habercisidir, şimdi bizlere değişimlerin zamanının geldiğini ve esneklik göstererek yeni şartlara adapte olmak gerekliliğine işaret etmekte. Zira bu dönemde şartları sabit tutmak çok zor. Bu etkiler seçimin yapılacağı 22 Temmuz’da da hakim. Dolayısı ile, seçim süresince her türlü sürpriz gelişmeye, değişikliklere açık olacağız. Sandıktan da sürpriz sonuçlar çıkabilir tabii ki. Dikkati çeken nokta, 2008 yılbaşlarına kadar Uranüs’ün tepe noktamızı etkilemeye devam ediyor olması. Kısacası, seçimlerin ertesinde de değişken şartlar, çalkantılar, hızlı ve sürpriz gelişmeler devam ediyor olacak.  
 
Bütün bunları Uranüs mü yapıyor?
 
Astrolojik haritaları değerlendirdiğimizden, gezegensel etkiler üzerinden konuşurken, astrolojinin nasıl çalıştığını anlamaya çalışan pek çok okuyucuyu aydınlatmak amacıyla şunun altını çizmekte fayda var: Uranüs bize bir şey yapmıyor. Sadece bu süreçte nelerle karşılaşacağımızı bize işaret ediyor. Şüphesiz, gezegenlerin üzerimizde etkileri vardır. Zira, evrende her şeyin birbiriyle etkileşim içerisindedir. Fakat astrolojiye daha ziyade, biz insanoğlunun yürüdüğü kadersel yolda, karşısına çıkması beklenen kadersel olayları önceden işaret ettiğini düşünerek yaklaşırsak daha doğru bir noktaya varmış oluruz. Aslında başımıza gelen iyi veya kötü şeyleri gezegenlerin yaptığını değil, onların sadece olmuş, olmakta ve olacak olanı işaret ediyor olduklarını görmek gerekir. İşte astroloji, bu yüzden gökyüzünün işaretlerini okuma sanatı olarak nitelendirilir. Bu anlamda gezegenler, sadece sembolik fonksiyona sahiptirler.
 
Seçim günü
 
22 Temmuz günü sabah saatlerine göre çıkartılmış astrolojik haritaya göre, güne Ay Güneş karesi ile başlıyoruz. Çekişmeli bir gün olacak. Bu haritayı TC astrolojik haritası üzerinde değerlendirdiğimizde, iletişim ve bilgiyi temsil eden Merkür’ün, halkı temsil eden yükselen derecesinden transit ediyor olması, halkın bilinçli oy vereceğini, seçimlere katılımın, özellikle genç seçmenin katılımının yoğun olacağını gösteriyor. Zira transit Ay da genç nesli temsil eden 5. evimizden geçmekte. Bu aynı zamanda, tatile çıkacakların tatil yörelerinde de oy vereceğini gösteriyor olabilir. Transit Satürn, haritamızda iktidardaki partiyi temsil eden göstergeye sert açı; muhalefeti temsil eden göstergeye ise destekleyici açı yapıyor olacak. Ayrıca transit Mars da iktidardaki partinin göstergesine sert açı yapıyor. Bu açılar iktidardaki partinin zorlanacağının; muhalif partilerin ise destekleneceğinin göstergesi. Transit Uranüs’ün astrolojik haritamızın tepe noktasından geçiyor olacak. Bu transiti de şartların değişmek üzere olması şeklinde okuyabiliriz. Bu göstergelere göre değerlendirdiğimizde, mevcut hükümetin geçen seçimlerde elde ettiği önemli avantajı elde etmesinin çok zor olacağını söyleyebiliriz.
 
Meclis’e çok sayıda parti girecek
 
TC yıllık astroloji haritasında, çok sayıda gezegenin “muhalefet” ile ilişkilendirilen alanda yerleşmiş olması, şu an içinde yaşadığımız süreci, partilerin birleşmeleri ve bu sayede meclise daha fazla sayıda partinin gireceğini düşündürüyor. Seçimlerden sonra koalisyon olabilir.
 
AKP yeniden yapılandırma dönemine doğru
 
AK Parti kuruluş tarihine göre çıkartılmış astrolojik haritada, önemli bir değişim ve yeniden yapılandırma dönemine doğru gidildiğini görüyoruz. 2010 yılında bu günkü profilinden çok farklı bir yapı ortaya çıkabilir. 2008 itibariyle, eski ivmesini kaybetmeye başlıyor olacağa benzer. Düşüş, sonbahardan itibaren kendisini gösterecek. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın astrolojik haritasına dayanarak yaptığım değerlendirmelerde, aslında güçlü ve etkin bir dönemde olduğunu, tercih ederse bunu yapabileceğini, fakat Cumhurbaşkanlığı’na aday olmayacağını daha önce yazmış ve gerek katıldığım bir TV programında, gerekse seminerlerimde söylemiştim. Astrolojik haritasını değerlendirdiğimde, içinde bulunduğumuz süreçte olumlu etkiler altında olduğunu söyleyebiliriz. Seçimlerden başarılı sonuçlar alacak. Fakat geçmişteki performansına göre, oldukça düşüşte olduğunu da eklemeli. 2008 ve 2009 yıllarında oldukça zorlanacağı zamanlar var. 2007 Kasım, Aralık aylarından itibaren gelecek hedefleri ve idare makamıyla ilgili sorgulamalar, eleştiriler öne çıkacağa benzer. Sağlığına da çok özen göstermesi gereken bir dönemde olacak. Sonuç olarak görünen o ki, oy kaybına uğrasa da, AKP seçimlerde yine birinci parti olacak.
 
CHP
 
CHP yeniden kuruluş tarihine göre çıkartılmış astroloji haritasına göre, şu anda zorlayıcı bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz. Eğer seçimlerde başarı elde edilemezse, seçimlerin hemen sonrasından itibaren, liderlik makamının sorgulanacağı, değişim isteneceği bir süreçte olunacak. Geçen seçimlere nazaran, bu seçimlerde daha başarılı sonuçlar elde edilebilir. Zira, CHP lideri Deniz Baykal’ın astrolojik haritasındaki zorlanmaların uzaklaşmaya başladığını görüyoruz. Haziran ayı içerisinde yapacağı konuşmalara ve alacağı kararlara çok dikkat etmeli. Seçim günü olumlu transitler alıyor olacak. Önümüzdeki iki yıllık süreçte de, daha ziyade olumlu etkiler altında olacağı görülüyor. Meclise girecek partilerden birisi de CHP olacak. Oy oranı DP’ye nazaran biraz daha aşağıda kalabilir. Birlikte hareket edeceklerini anons ettikleri anın haritasına bakarak, CHP-DSP’nin tam anlamıyla bütünleşmesinin çok kolay ve kalıcı olmayacağını söylemek mümkün. 
 
DYP ve ANAP
 
Bu iki partinin artık resmi anlamda aynı çatı altında olduğunu ilan edileceği anın haritası elimizde olduğunda, ileri dönük nasıl bir profil sergileyeceğini öngörmek mümkün olacak. Şimdilik elimizde sadece 5 Mayıs 2007 Cumartesi günü imzaladıkları birlik protokolü tarihine yönelik astrolojik harita var. Bu harita üzerinden yapılan değerlendirmede, şartların şimdilik olumlu yönde gelişeceğini öngörmek mümkün; fakat uzun vadede zorlanmalar yaşanabilir. Eski haritalar üzerinden değerlendirdiğimizde ise, her iki partinin de destekleneceği bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Meclise girecek bir diğer parti de DYP-ANAP bütünleşmesinden oluşacak Demokrat Parti olacak. Zira, Mehmet Ağar ve Erkan Mumcu’nun haritalarına bakarak değerlendirirsek, seçimden başarıyla çıkacaklarını görmek mümkün. Oy oranı CHP’ye nazaran biraz daha fazla olabilir. Bu arada, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın haritasında da hareketlenme görülüyor. Göstergeler tekrar siyaset sahnesine dönüş yapabileceğine işaret ediyor.
 
Genç Parti
 
Seçimlerin yapılacağı tarihler civarında, Genç Parti kuruluş gününe göre çıkartılmış astrolojik haritanın fazlaca olumsuz etkiler almadığını, daha ziyade olumlu etkiler altında görüyoruz. Beklenmedik fırsatlar yakalayabilir; umulmadık çıkışlar yapabilir. Ama yine de patlama yaratacak bir çıkıştan bahsedemeyiz.
 
MHP
 
MHP kuruluş gününe göre çıkartılmış astrolojik harita üzerinden yapılan değerlendirmede, önemli sıkışıklıklar ve zorlanmalar gözükmekte. Beklenen performansı ortaya koyamayabilir. Meclise girme olasılığı pek fazla değil.
 
16 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasına dikkat edilmeli
 
Haziranın başlarından itibaren önemli kararlar alınması gerekebilir. İletişim gezegeni olarak sembolize edilen Merkür, TC astrolojik haritasının önemli bir referans noktası olan yükselen burcundan transit ediyor olacak. Merkür, 16 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında geri harekette olacak. Merkür’ün geri hareketi iletişimsel karışıklıklara, yanlış anlaşılmalara, dalgınlıklar ve unutkanlıklar neticesinde aksamalara, tersliklere, beklenmedik sürprizlere, planlarda değişiklik yapılmasına işaret eder. Bu tarihler arasında alınacak önemli kararlar, daha sonra aleyhte sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu dönemde yapılacak anlaşmalar, konuşmalar da yanıltıcı, kafaları karıştırıcı olabilir; girişimler beklenen sonucu vermeyebilir. Alınacak kararların birden fazla kez konuşulmasında, tekrar gözden geçirilmesinde fayda vardır.  
 
Nasıl bir Cumhurbaşkanı?
 
TC astrolojik haritasına dayanarak, normal şartlarda yeni Cumhurbaşkanının seçilmiş olması gereken Mayıs ayındaki gökyüzü etkilerinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürpriz gelişmelerle karşı karşıya kalacağımızı gösterdiğini; Cumhurbaşkanlığı adaylığında beklenmedik, sürpriz isimler görebileceğimizi; koşulların beklendiğinden çok daha farklı gelişeceğini söylemiştim. Gerçekten de bunları aynen yaşadık. Yeni seçilecek cumhurbaşkanı, Türkiye’nin değişim sürecinde önemli rol üstlenecek gibi gözüküyor. Uranüs’ün bu kadar öne çıkacağı bu dönemde, yeni Cumhurbaşkanımız Uranüs’ün sembolize ettiği doğada biri mi olacak acaba? Tam bu aşamada Uranüs’ün genel özelliklerini biraz hatırlamamızda fayda var: Yeniliklere açan, reformist, demokratik, orijinal, bağımsız, değiştiren, sürprizler getiren, deneyimci, dramatik, samimi, renkli, ilerici, ilginç, inatçı, otokratik ve sosyal görüşlü…” Tüm göstergeler Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin, Türkiye’nin geleceği açısından çok önem taşıdığını gösteriyor! Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesi konusu ise uzunca bir dönem tartışılacağa benzer. Bu konu beklenenden uzun süre gündemde kalabilir.
 
Yakın bölgemiz riskte gözüküyor
 
Gerek yıllık astrolojik haritamız, gerekse TC astrolojik haritası üzerinde etkin olan transitler, içinde bulunduğumuz coğrafyada olumsuz gelişmelere işaret ediyor. Yakın zaman içerisinde içinde bulunduğumuz bölgede bazı stresler ortaya çıkabilir; müdahil olmak durumunda kalabiliriz. Tutulma anına göre çıkartılan astrolojik haritalar İran, Afganistan, Suriye ve özellikle Irak’ın bulunduğu coğrafyaya dikkat çekiyor. Bu bölgede yaşanacak sıcak gelişmeler, seçimlere endeksli gündemin odak noktasını değiştirebilir. Ekonomi ve siyaset alanında zorlanmalar, beklenmedik kararlar ortaya çıkabilir. Askeri gücümüzün önemi bir kez daha vurgulanacağı dönemde olacağız. İçinde bulunduğumuz aydan itibaren bu konularda belirginleşmeler olabilir. Özellikle Temmuz ayı ikinci haftasından itibaren etkinleşecek olan gergin açılar, hükümetin önemli kararlar almasını gerektirebilir. Bu dönemde ekonomik zorlanmalar da yaşayabiliriz. Özellikle borsa ve diğer spekülatif yatırım araçlarında iniş çıkışlar yaşanabilir; önlemci olunmalı.
 
Bu yazının bir kısmı 13 Mayıs 2007 Pazar günkü Akşam gezetesinin ekinde Aycan Saroğlu'nun köşesinde yayınlanmıştır. Yazıyı ve diğer astrologların görüşlerini okumak için tıklayınız http://www.aksam.com.tr/haber.asp?a=77282,104
 
 
Öner Döşer, A.M.A.