“Singleton” Planet ve Psikolojik Etkileri

Bir doğum haritasında eğer bir element (ateş, toprak, hava veya su) sadece tek bir planet tarafından ifade edilmekte ise, bu elementin yerleşmiş olduğu planet “singleton” olarak tanımlanır. Bir danışanın doğum haritasında “singleton” planet var ise, bu planet dikkate alınmalı ve olası psikolojik etkileri değerlendirilmelidir. Mesela bir danışanın doğum haritasında Venüs’ün ateş elementini taşıyan tek planet olduğunu varsayalım. Söz konusu durumda Venüs ateş elementinin tüm yükünü tek başına taşımak zorundadır. Venüs’ün bu ağır sorumluluğun altında ezilme ihtimali olduğundan, bu durum harita sahibinin muhtemel bir “kompleks”ine işaret ediyor olabilir. Bir “kompleks” korku ve utanç gibi duygulanımlarla doludur ve genel olarak bireyin bilinçli tutumları ile uyumsuzdur. Çünkü daha önceden iradenin çabalarıyla bastırılmıştır ve eline geçen ilk fırsatta söz konusu bireyin dengesini alt üst etmek için bilinçdışında beklemektedir.

 

Bu durumda söz konusu bireyin izleyebileceği iki rota ihtimali vardır:

  1. Ateş elementinin bastırılamaz, dinamik gücünü kısıtlamak için çabalamak
  2. Veya kendini ateş elementinin ruhuna teslim etmek

 

Venüs planeti bir bireyin sevme ve haz alma kapasitesini ifade eder. Bir “singleton” planet olarak Venüs’ün ajite ve dengesiz olma ihtimali vardır. Ateş elementi Venüs’ü fiziksel ihtiyaçlarını hemen gidermesi için zorlar. Eğer bu dürtü bastırılır ise; ilkel ve bilinçdışı bir yol ile işlevselleşme ihtimali vardır. Mesela söz konusu birey, özel hayatında fazla saldırgan olmasından dolayı, kendini sıkça sevgilisinden özür dilemek zorunda kaldığı bir pozisyonda bulabilir.

 

Eğer söz konusu birey ateş elementini tamamen bastırır ise, kendini engellenmiş hissedebilir. Bir yanı konfor ve yakınlık isterken, diğer yanı fazla hevesli olmaktan korkabilir. Kendi kendine örmüş olduğu duvarları aşmakta zorlanabilir. Dürtülerinin devreye girmesine izin verdiği takdirde ise; kontrolünü kaybetme ve Venüs’ü aşırı ve yanlış vurgulama yoluna gidebilir. (kendisine uygun olmayan birine karşı duyulan tutkulu aşk, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, patolojik kıskançlık vb.)

 

 

Ancak şu unutulmamalıdır ki, tüm bu olumsuz ihtimallerin yanı sıra söz konusu bireyin “singleton” planetin olumsuz etkilerini telafi etme ihtimali de vardır. Başka bir deyişle, birey ödünleme yolu ile bu durumdan yaratıcı ve olumlu bir sonuç elde edebilir. (sıra dışı bir ilişki kurma yeteneği, artistik yetenek vb.)  Bu durumda, söz konusu bireyin dürtülerini yönetme ve bütünleştirme yeteneği ve çabaları devreye girmektedir. Bireyin “singleton” planetin olumsuz etkileri ile nasıl baş edeceğinin değerlendirilmesi için (yani bireyin dürtülerini nasıl yöneteceğinin ve ne derecede bütünleştirebileceğinin öngörülebilmesi için), “singleton” planetin ev yerleşimi ve diğer planetlerden aldığı açılar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bunların yanı sıra; “singleton” planetin burç yerleşimi, söz konusu planetin doğasındaki hangi özelliklerin bastırılıp hangi özelliklerin abartılabileceği konusunda fikir verici olacaktır.

 

Doğum haritasında “singleton” planet olan bir birey söz konusu olduğunda, bir astrologa düşen görev, söz konusu bireyin farkındalık kazanmasına yardımcı olmaya çalışmak olmalıdır. Çünkü birey yeterli düzeyde farkındalık kazandığında doğum haritasındaki “singleton” planeti kişilik bütünlüğüne ve kendini gerçekleştirmeye giden yolda bir köşe taşı olarak kullanacaktır.

 

 

 

 

YAZAN: BARIŞ ÖZKIRIŞ