Söz Uçar Yazı Kalır!

Mevsim haritalarının ne denli önemli olduğunu göstermek amacıyla bu yazıyı yayınlama kararı aldım. 21 Aralık 2020 tarihinde başlayan Kış Mevsimine Giriş haritasının değerlendirmesine ASTROLOJİK ÖNGÖRÜLERİM 2021 VE ÖTESİ kitabımda 86-90. sayfalar arasında yer vermiştim. Bu haritanın 20 Mart 2021’e kadar geçerli olduğunu belirtmiştim. Tamamlamakta olduğumuz üç aylık dönemin ve gerek Sadullah Efendinin çevirilerinden derleyerek gerek benim yorumlarımda yazılmış bu bölümü bu yazımda paylaşmak istedim. Böylelikle mevsim haritalarının çalışma mekanizmasının daha iyi anlaşılmasına fayda yaratacaktır. Öncelikle astroloji haritasını buraya kopyalarken, ardından kitaptakinin aynısıyla haritanın yorumlanmasını veriyorum. Şöyle 21 Aralık 2020-20 Mart 2021 arasındaki zaman dilimini kısaca hatırlayalım ve burada yazılanlarla karşılaştıralım istiyorum. İyi okumalar dilerim. Arzu edenler 20 Mart 2021’de girecek ve takip eden bir yılı yorumlayan, ama özellikle 20 Mart 2021-21 Haziran 2021 arasındaki üç aylık dönemi ele alan yazıyı ASTROLOJİK ÖNGÖRÜLERİM 2021 VE ÖTESİ kitabımın 90-92. Sayfaları arasında okuyabilirsiniz. Latince atasözünde der ki: “Verba volant, scripta manent!“ Türkçe tercümesiyle: “Söz uçar yazı kalır!

 

 

2020 Kışa Giriş Haritası (20 Mart 2021’e Kadar Geçerlidir)

21 Aralık 2020’de Güneş’in Oğlak burcuna giriş anı için çizdirilmiş astroloji haritasının yorumunu Sadullah Efendi’nin Mecmuatü’l Ahkam eserinden çıkarımlarla özetlersek:

Yükselen Koç: “Hayırlar ve bereketler fazla olur, yemişler ve sair kalanların hali iyi olur, halkta sarılık hastalıkları fazla olur, yağmur fazla yağar, padişahta korku hastalığı çıkar, devlet erbabının ve halkın ileri gelenlerinin halleri bozulur, erkek çocuklarda ateşli çiçek hastalığı fazla görülür. Bazı meliklerin hali kötü olur, halkın ileri gelenlerinde hastalık fazlalaşır. Bir başka görüşe göre; o ülkede zorbalık yapan melik ve sultanlar ortaya çıkar, silah aletleri edinirler, fitne ve savaşlar çıkar, ateş ve yangınlar görülür, taşınma işleri süratli olur. O beldede ayrılık, garibanlık ve yolculuklar çok olur, sevilen Saba rüzgarları eser, kışın soğuk şiddetli olur, yağmur ve kar çok olur, Hindistan meliki ölür, Ermenistan’da kıtlık olur, gök gürültüleri, şimşek ve rüzgarlar çok olur.”

“Yıl Yöneticisi Mars: Eğer makbul konumda olursa (Mars Koç burcunda güçlü, yani makbuldür) insanların genelinin hali kuvvetli olur. Melikin iyi ve sevinçli olmasına, şehirlerin selamette olmasına, kendisinin kuvvet bulmasına, dünyadaki büyük komutanların işlerini istekle yapmasına işaret eder. Eğer senenin düzenleyicisi Mars olur (ki öyle), tek başına ve iyi bir halde bulunursa (ki öyle) emniyete, dua edenlere, afetlerden selamete çıkmaya, komutanların, silah taşıyanların ve halkın ileri gelenlerinin durumunun iyi olmasına, yağmurların çok olmasına, mahsullerin ve ürünlerin selametine ve çok olmasına işaret eder. Mars kötü bir halde olursa (kötü halde değil, zarar da görmüyor, ama Plüton ile dik açısı çok keskin!) savaşların ve yeryüzünde yayılan fitnelerin çoğalmasına, meliklere asi olanların çıkmasına ve orada çok büyük bir ölümün olmasına, Maşrık’ta (Doğuda) küçük beldelerde çok kanların dökülmesine, Rum ve Efrenc’te çok büyük bir helakin olmasına, ani ölüm ve hastalıklara, özellikle yaşlılarda keskin humma hastalığına delil olur. Ayrıca yol kesicilik ve yangınların vuku bulmasına, ürünlerin ve mahsullerin bozulmasına, yıldırım, şimşek ve ateş sebebiyle gemilerin batmasına ve yanmasına, depremin çok olmasına, komutanlar ve çocuklar arasında ölüme, havanın kuru olmasına, kıtlık ve hüzünlerin çok olmasına işaret eder.”

“Yıl yöneticisi 1. Evde: Hali iyi olursa melikler ve onların akıbetleri selamet bulur, komutanların ve orduların itibarı melikler katında yükselir. Hali kötü olursa yükselmelerinin hikâye edilmesine, işlerde sebatlarının azalmasına, bazısının diğerlerinden daha aşağı düşmesine, birbirlerinin ayıplarını ifşa etmelerine, düşmanların çoğalmasına, aralarında su gibi kanların dökülmesine işaret eder. Bir diğer görüşe göre de bu sene özellikle de sene başında çok fazla kan dökülmesine işarettir. Bu burcun temsil ettiği ülkeler bu sene savaştan faydalanır ve onlara bela olan bir kişi ortaya çıkar. Bitişiklerindeki beldelerin etrafında savaşırlar. Eğer kötü konumda olursa onlarda fitne meydana gelir, yaralanmalar olur, çokça kan dökülür ve bundan çok daha büyük bir şer yaşanır.”

“Mars 1. Evde: Halkın şer ve belaya maruz kalıp evlerinden dışarı çıkmalarına, haksız yere kan dökülmesine, padişah tarafından halkına zulüm ve haksızlık yapılmasına, düşmanlıkların çoğalıp bunlardan bazılarının açığa çıkmasına ve askerlerin harekete geçmesine, bazı yerlerin harap olmasına, yanmasına ve suya batmasına işarettir.”

“Güneş 10. Evde: Padişahın kuvvetinin, azamet ve mutluluğunun çoğalmasına, memleketlerin çoğalmasına, bazı düşmanların itaat etmesine ve boyun eğmesine işarettir.”

“Merkür 10. Evde: Katiplerin, muhasebecilerin ve mutasarrıfların mallarının durumunun hayra meyletmesine, müneccimlerin ve doktorların durumlarının güzelleşmesine işarettir.”

“Merkür Oğlak burcunda ve yanık: (Toprak elementinde iken yanık) Yiyecek ve bitkilerin bozulmasına, kervanların ve tüccarların zahmet çekmesine, vakti geldiğinde soğuk çıkmasına, tırnağı yarık hayvanlarda hastalık olmasına, yazarların ve yetki sahibi kişilerin zorluk çekmesine ve havanın kuru olmasına işaret eder.” Ayrıca “Yağmur ve soğukların çok olmasına ve tüccarların durumunun kötüleşmesine sebep olur.”

“Merkür Oğlak burcunda ve doğusal: Vebanın yayılmasına ve ileri gelen zatlardan birinin vefat etmesine işaret eder.”

“Ay 12. Evde: Halkın kölelerden ve davarlardan zarar görmesine, düşman sebebiyle ayaklanma olmasına, gam ve kederli olmalarına işaret eder. Eğer iyicil bir gezegene açı yaparsa (burç bazında yapmıyor) düşmanların dost olmasına ve halkın genelinin birliğinin çok olmasına, eğer kötücül bir gezegene açı yaparsa (burç bazında yapmıyor) bazılarının dostlarından ayrı düşmesine işaret eder.”

“Satürn 11. Evde: Padişahın adil ve insaflı olmasına, bazı vergi mallarının zayi olmasına, ekonominin durgun olmasına işarettir.”

“Jüpiter 11. Evde: Devlet büyüklerinin, kabine üyelerinin, yazman ve yazarların hallerinin iyi olmasına, halkın isteklerinin gerçekleşmesine işarettir. Bir diğer görüşe göre de hazinelerin ve padişahın malının fazla olmasına işarettir.”

“Venüs 9. Evde: Faydalı yolculukların çoğalmasına, yolların güvenli ve rahat olmasına, yolcuların sohbet etmelerine, Arap ülkesinde hastalık ve ölümün çok olmasına işarettir.”

“Venüs Yay burcunda batısal olursa: Katiplerin ve büyük zatların sıkıntı yaşayıp açmazda olmalarına sebep olur.”

Sadullah Efendinin bize verdiği bilgileri kısaca özetlersek: Pandemi sürecinin devam edeceğini anlıyoruz. Zira halkın genel göstergesi Ay 12.evde yerleşmekte. Su elementi burçta yerleşmesinden ve Neptün ile de kavuşmakta oluşundan dolayı sular yoluyla gelen zararlara işaret ediyor olabilir. Bu, suyla bulaşan salgın hastalıklarla ilişkili olabilir veya sel baskını ve denizlerle ilgili zararlar, kayıplar manasına gelebilir. Kadınlarla ilgili konular açısından da rahat bir yerleşim değildir. Yine de Yıl Yöneticisi olarak Mars’ın çok güçlü yerleşimi, mücadele ve hayatta kalma gücümüzü arttıran önemli bir unsurdur. Belki de bu, Covid-19 aşısının uygulamalarının fayda getireceğini anlatıyordur. Öte yandan, Mars’ın bu denli güçlü yerleşimi askeri konuların vurgu kazanacağını, bölgemizde askeri gücümüzle de dikkat çekeceğimizi düşündürüyor. 14 Aralık 2020’de gerçekleşecek Yay burcundaki Güneş tutulmasının ana mesajı da askeri konuların vurgu kazanacağını ve ülkemizin de içinde bulunduğu bölgede askeri hareketlenme olasılığını düşündürmekte. Bahsettiğimiz tutulma Yay burcunun 3.dekanında gerçekleşecek. Bu dekanda Güneş tutulması için William Lilly “Atlar ve atlı ordular ile ilgili durumlara işaret eder” ve Raphael de “Çeşitli şekillerde atları ve orduları etkiler.” demektedir. Tutulma ülkemiz astroloji haritasının 6.evine iz düşmekte ve Mars da 10.eve denk düşmektedir. Ankara için çizdirilmiş astroloji haritasında da yine 6.eve iz düşmektedir ve Mars da 10.eve denk düşmektedir. Haliyle kışa giriş haritası aktif iken, bu Güneş tutulmasının da etkileri aktif olacaktır. Tutulma kışa giriş haritasının 9.evine düşmektedir ve bu da uluslararası ilişkilerde gerginlik anlamında görülebilir. Öte yandan, kışa giriş haritasında Mars’ın 1.evdeki güçlü konumu, askeri gücümüzün hayli iyi olacağını ve TSK’nın başarılı bir profil çizeceğini de göstermektedir. Güneş’in 10.ev girişindeki güçlü konumu, ülkemiz yöneticilerinin (Cumhurbaşkanı başta olmak üzere) kendisini güçlü ifade edeceğini, etkin bir dış imaj çizeceğini ve sözünü dinleteceğini göstermektedir. Merkür’ün yanık olması, ticaretle uğraşanların zorlanacağını göstermektedir. Venüs’ün 9.evde zarar görmüyor olması, dış seyahatler veya turizm ile ilgili konularda genel olarak olumlu bir görünüm çizmektedir. Buna mukabil Güney Ay Düğümünün de 9.evde olması, dış ticaret, seyahatler, eğitim gibi hususlarda zorlanma, kayıp, azalma işaretçisidir. Jüpiter ve Satürn’ün 11.evde kavuşumda olması, Meclis’te değişikliklere ve akabinde önemli kararların çıkmasına, hukuk ve anayasa konularında bazı değişikliklere, Cumhurbaşkanının danışmanlarında değişiklikler olacağına, Hazinenin imkanları sınırlı olacağına ya da çok kontrollü gidileceğine işaret ediyor olabilir.