TÜRKİYE VE 2. KİRON DÖNGÜSÜ

Kiron, yörüngesi Satürn ile Uranüs arasında bulunan ve 1977 yılında keşfedilen gezegenimsi bir yapıdır. Astrolojide bulunduğu ev ve burca göre Kiron en derin yaralarımızı ve bu yaraların gizlediği şifa yöntemini gösterir.

Kiron’un ilk döngüsünün tamamlandığı yıllarda, yaşamın 50-52 yaş civarına denk gelen bu süreç; çok önemli bir arınma, yenilenme, güçlenme potansiyelini açığa çıkaran etkiler yaratacaktır.

Kiron’un haritamızdaki yeri ve açıları göremediğimiz gölge taraflarımıza işaret eder. Yaralı olduğumuz ve bu nedenle fark etmeden bilinçdışına ittiğimiz konuları fark etmemizde ve kendimizi tanımamızda rehber görevini üstlenir.

Ülke haritası olarak düşünürsek, yarım kalmış konularda gelişme gösterme, tamamlanma ve kör nokta olarak gelişmiş konularda farkındalık oluşacaktır.

Yaralı şifacı Kiron’un döngüsü 50-52 yıldır.  Ekliptik bir yörüngeye sahip olduğundan bazı burçlarda daha uzun vakit geçirir, en uzun Koç’ta, en kısa Terazi’de kalır. Şu an 12 derecede Koç burcundaki Kiron’un yolculuğu yaklaşık olarak Mayıs 2023 tarihinde ülkemiz haritasının natal Kiron’u ile kavuşum yapacak yani ikinci döngü tamamlanmış olacaktır.

 

Türkiye haritasında bulunduğu burç ve eve göre değerlendirme yaparsak, kısaca şu şekilde açıklanabilir.

Kiron Koç burcunda hayata katılma ve var olma isteği, kendi hakkını arama ve atılım gerektiren konularda yaralanma istekleri yüzünden suçlu hissetme, son derece yenilikçi davranabilmeyi anlatmaktadır.

Kiron 10. evde hedefleri koymakta zorlanma, başarılması zor hedefler koyarak ulaşmakta zorlanma yaralanma, başarısızlık korkusu, başkalarının onda gördüğü değerleri kendinde görememe duygu ve düşüncesini getirmektedir.

Türkiye’nin ilk Kiron döngüsü 1974 yılında tamamlanmıştır. Ocak 1974 tarihinde Bülent Ecevit başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi – Milli Selamet Partisi koalisyon hükümeti göreve başlamıştır. Türk Hükümeti, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını kabul etmeyeceğini, Ege’nin bir Yunan gölü haline getirilmesinin söz konusu olamayacağını, diplomatik kanallarla Yunanistan‘a bildirmiştir. Temmuz 1974 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs’a hava indirme ve çıkarma harekâtına başlamıştır. O yıl en önemli tarihi konu Kıbrıs’ta başlatılan askerî harekâttır.

Yıllarca sabredilen ve artık dayanılamayacak noktaya gelen katliamlara son verilmiş, dünya önünde farkındalık yaratılmış, yarım kalan işler tamamlanmıştır.

İkinci döngü 2023 yılında Mayıs ayında başlayacaktır. Kavuşumun olduğu tarihler oldukça ilginç transitlere sahiptir. Büyük bir değişim adım adım yaklaşmaktadır. O tarihlerde Kiron döngüsü haricinde ülkemizin haritasındaki yargı, adalet, yurtdışı ilişkiler, yabancılar, mülteciler, internet ve yüksek eğitim konularını içeren 9. evinde transitte Satürn vardır ve Balık burcundaki kadersel GAD ile kavuşumdadır. Türkiye’nin 5.evinde bulunan Güneş üst yöneticiyi ve ülkenin kimliğini anlatmaktadır. Güneş’in transitteki GAD ile kavuşum yapmaktadır. GAD kavuşumları azaltan enerjiyi barındırır, itibar kaybını göstermektedir. Ayrıca, Türkiye’nin natal haritasındaki 1. evindeki Plüton’un transitteki Kronos ve Hades ile kavuşumda oluşu çok büyük değişimlerin sancılı olabileceğini anlatmakta ve T.C. tarihi boyunca olduğu gibi küllerinden tekrar yeniden doğacaktır.

Kiron döngüsünün ülkemize hayırlı değişimler, yükselen farkındalık, barış içerisinde ve refah getirmesi dileği ile…

Saygıyla sevgiyle kalın.

Sühendan Serin

ASA- MAPAI