TÜRKİYE’NİN 29 DERECE OLAN AY BURCU

     Ülkeler astrolojisinde bir ülkenin “Ay”ı o ülkenin halkını, kadınlarını, ülkenin duygusal ihtiyaçlarını, halkın ilgisinin en çok hangi konulara yoğunlaştığını, köklerden gelen davranış kalıplarını ve halkın psikolojisini göstermektedir. Ülkemizin Ay burcu İkizler burcunun 29. derecesinde yer almaktadır. İkizler burcu Ay’ın rahat ettiği burçlardan biri değildir. Ay, burada astrolojide peregrin dediğimiz bir durumdadır yani herhangi bir asaleti yoktur dolayısıyla güçlü bir durumda değildir. Peregrin olan gezegenin durumu, yabancı bir ülkede o ülkenin dilini bilmeden ve plan yapmadan etrafta gezip dolaşılmasına benzetilebilir. İkizler burcunda Ay huzurlu değildir, sürekli değişen gündem konularıyla meşgul olabilir, herhangi bir konuya odaklanamadığından çözüm üretemez, gündemi kendinden çok başkalarının hayatlarıyla ilgili olabilir. Bir anda birçok şey yapmak isteyebilir fakat sonuçta hiç bir şey yapamayabilir, sürekli bir bilgi kirliliği yaşayabilir, her duruma kolayca ayak uydurabilir fakat bu nedenle kimlik bunalımı yaşayabilir, sürekli tartışabilir, durmadan konuşabilir fakat bu konuşmalar hiç bir yere varmayabilir, sürekli yeni olana ilgi duyabilir, bu nedenle hiç bir konuda gerçekten derinleşemeyebilir ve yüzeysel kalabilir, güven duymakta ve güven vermekte zorluk çekebilir. Bir gün çok iyi hissediyorken, bir gün çok kötü hissedebilir, duygusal iniş ve çıkışları dengeli değildir, verdiği kararın arkasında durmayabilir. Bir gün bir fikri desteklerken ertesi gün bir başka fikri destekleyebilir. Ay’ın 29 derecede, yani anaretik derecede İkizler burcunda bulunması ise bu iniş çıkışların, bilgi kirliliğin, dedikoduların, dengesizliklerin maksimum boyutta yaşanabileceğini göstermektedir, bu nedenle burada “sağı solu hiç belli olmamak” tabirini kullanmamız yanlış olmaz. Ay İkizlerde istikrarlı değildir. İkizler aynı zamanda zekâyı da temsil eder, 29 derecede zekâ yüksektir fakat bu nedenle kurnazlığa varabilme potansiyeline de sahiptir. Yüksek zekâ iyi niyetle ve bütünün faydası için kullandığında olumlu sonuçlar verirken, bencilce istekler için kullanıldığında yalnızca başkalarına zarar veriyor gibi görünse de aynı zamanda sonunda kişinin kendisine de yıkım getirir. 29 derecenin olumlu tasviri ise krizlerden sonra varılan “ustalık”tır. İkizler konuları ile ilgili çok fazla kriz deneyimlenebilir ve bunun sonucunda artık toplum ustalaşır; diğer toplumların daha farkında bile olmadığı sorunlarla başa çıkmayı öğrenmek zorunda kalır. 29 derece aynı zamanda “ustalaşma” ve “zirve” derecesidir.

     Ay’ın 29 derece İkizlerde yer almasının yanı sıra, aynı zamanda ülke haritasının 12. evinde bulunması da, Ay’ın kendisini yeterince öne çıkarmasını ve gerektiği gibi ifade edebilmesini engelleyebilir. 29 derece İkizlerde Ay yüksek zekâyı temsil etmesine rağmen, 12. evde bu zekâyı sergileyemez, bu zekâ ve beceriler kapalı, görünmeyen alanda kalır. Ay aynı zamanda kadınları da temsil eder ve 12. evde geri planda kalır. Ülkeler astrolojisinde 12. ev hastane, hapishane, gizli düşmanlarla ilişkilendirilir ve kontrol edilemeyen bir alan olarak tanımlanır, aynı zamanda 12. ev kendini feda etmenin de evidir. Ay burç yöneticisi olduğu Yengeç’e ilerlemeden önce, 29 derece İkizlerde, İkizler burcunun hem olumlu ve hem gölge yanlarını, özellikle 12. evde, 29 derece nedeniyle krizlerle deneyimlemek durumunda kalacaktır. 12. ev konularını açmak gerekirse; hastane, hapishane, inziva ve inzivada bulunulan yerler, kontrol etme ile oluruna bırakma dengesi, gizli düşmanlar, psikolojik rahatsızlıklar, büyükbaş hayvanlar, manastırlar, sığınma evleri, muhtaç kişiler için açılan dernek ve hayır kurumları, bağımlılıklar, medyumlar, şifacılar, kurban-kurtarıcı durumlarıdır. Ayın İkizler burcunda olması nedeniyle de ayrıca ilköğretim, yakın komşular, medya, gazeteciler, yazarlar, çizerler, radyocular, edebiyatçılar, entelektüeller, TV, gazeteler ile tüm iletişim araçları ve ülkedeki gençler özellikle etki alabilir, 12. ev konuları ile ilgili daha fazla deneyim yaşamak zorunda kalabilirler.

Türkiye haritasında Ay boşlukta bulunmaktadır yani önünde herhangi yeni bir açı yoktur. Dolayısıyla İkizlerdeki ayın boşlukta olması da konuşmaların, yazıların, iletişimin çok olması ama bir sonuca varılamaması anlamına gelmektedir. Ay’ın boşlukta olmasını boşa harcanan enerji veya sonuca bağlanmayan çaba olarak nitelendirebiliriz. Ay’ın uzaktan da olsa Jüpiter ile bi-quintile (bi-kintil) açısı bulunmaktadır. Bu açı ise sorumluluk ve hedeflerin dışında, sürekli olarak eğlence ve ilgi çekici ortam arayışını sembolize eder. Zengin ya da fakir olunması fark etmeden günlük hayata eğlence, oyun ve ilgi çekici bazı detaylar katmak istendiğini gösterir, toplumdaki diğer insanların da yaşam yüklerini hafifletip, bir şekilde hayata daha neşeli bakabilmesini sağlayabilmeyi mümkün kılar. Ayın ayrıca yine uzaktan Chiron ile bir quintile açısı bulunmaktadır. Ay-quintile Chiron açısı, geçmişteki yaraları iyileştirmek için yüksek enerjiyle gayret gösterileceği anlamına gelir.

29 derecenin krizleri gösteren bir derece olmasının yanında “ustalaşmayı” ve “sonuçlanmayı” da gösteren bir derece olduğunu da unutmamalıyız, her sonlanma diğer yandan yeni bir başlangıç demektir, hayatımızda karşılaştığımız krizlerle doğru şekilde başa çıkmayı başarabilirsek, edindiğimiz tecrübeler bizi ustalaştıracaktır.

Ahu Keleşoğlu