Tutulmalar ve Türkiye’nin Yazgısı 1. Bölüm

Bir tutulma sezonuna daha giriyoruz. Eylül ayında iki tutulma gerçekleşecek. Bunlardan ilki 1 Eylül’de meydana gelecek olan halkalı Güneş tutulması, ikincisi 16 Eylül’de meydana gelecek tam ay tutulması. Güneş tutulması ülkemizden gözlemlenmezken, Ay tutulması ülkemizden gözlemlenebilecek.

Tutulmalar, geleneksel astrolojide en önem verilen öngörü modellerinden biridir. Genel olarak tutulmaların dengesizlik ve problem getirdiği düşünülmüştür.

Astrolojik açıdan tutulmaların etkilerinin öngörülmesi açısından göz önüne alınan kriterler şunlardır:

1)    Tutulmanın etki süresi  

2)    Tutulmanın izlendiği hat üzerinde yer alan bölgeler

3)    Tutulmanın izdüştüğü Zodyak burcu kapsamına giren bölgeler

4)    Tutulmanın köşe evlere (özellikle ASC ve MC) denk geldiği bölgeler

5)    Tutulmanın ülke, şehir, lider, parti haritaları üzerinde değerlendirilmesi  

Şimdi bu kriterleri Eylül ayı tutulmaları açısından değerlendirelim ve önümüzdeki süreci öngörmeye çalışalım…

1 Eylül 2016, Halkalı Güneş tutulması

1 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşecek güneş tutulması Halkalı görünümü 3 dakika 6 saniye sürecek bu tutulma 06:13 UTC’de başlayacak, maksimum noktasına 09:01 UTC’de varacak.

Tutulma 3 dakika 6 saniye süreceğinin bazı klasik kaynaklara göre (Ptolemy) değerlendirmesi, tutulmanın etkilerinin 3 yıl civarında süreceği şeklinde olabilir. Kişisel olarak tutulmaların etki süresinin, daha sonra tutulmanın izdüştüğü dereceye kavuşum ve karşıt açıya ilerleyen gezegenlerle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Tutulmalar (Eclipses) kitabının yazarı Celeste Teal’e göre Satürn’ün tutulma derecesine kavuşum veya karşıt açıya gelmesi, tutulmanın etki süresini tamamladığını gösterir. (Celeste Teal, Eclipses, Llewellyn Publications, sayfa 32, 33) Bu kriteri dikkate alırsak 2023-2024 yıllarına kadar bu tutulmanın etkilerinin henüz tamamlanmamış olacağını düşünmemiz gerekiyor. Bir diğer yaklaşım ise, bir Güneş tutulmasının etkisinin, diğer bir Güneş tutulmasına kadar devam ettiği yönündedir. Böyle düşündüğümüzde, 1 Eylül Güneş tutulmasının etkilerinin 26 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşecek halkalı Güneş tutulmasına kadar devam edeceğini düşünmemiz gerekir. O tarihteki Güneş tutulması derecesi 8 Balık olacağına ve 1 Eylül tutulması derecesi olan 9 Başak’a karşıt açıda olacağından yola çıkar ve karşıt açının bir nevi “tamamlanma” enerjisi taşıdığını düşünürsek, bu kriter gayet makul gözükmektedir.

Hangi bölgeleri etkileyecek?

Bu sorunun cevabını vermemiz için birkaç şeye bakmamız gerekiyor. Tutulmanın etkilerinin en çok izlendiği yerde ortaya çıkacağını öne süren astrologlar hayli fazladır. 1 Eylül’deki tutulma Atlantik, merkez Afrika, Madagaskar, Hindistan’da halkalı olarak, Afrika, Hint Okyanusunda parçalı olarak izleneceğine göre, en fazla etkilenecek bölgeler olarak görülmekte.

Hangi bölgelerin (ülkelerin, şehirlerin) daha fazla etkileneceği konusunda göz önüne alınacak kriter tutulmanın izdüştüğü Zodyak burcu kapsamına giren ülkelerdir.

Halkalı Güneş tutulması 9 derece Başak burcuna denk düşüyor. Dünya Astrolojisi ustalarından önemli biri olan Raphael’e göre Başak burcu kapsamına giren ülkeler şunlardır: Türkiye, İsviçre, Batı Hindistan, Musul, Tigris’ten Euphrates’e kadar Mezopotamya, Girit, Hırvatistan, Silezya (Prusya), Babil, Mora, Teselya (Yunanistan), Kürdistan, Yunanistan’ın bazı bölgeleri, Levadia, Virginia, Brezilya.

Bir başka astroloji ustası Ivy Goldstein Jacobson’a göre Başak burcu kapsamına giren bölgeler şunlardır: Musul, Babil, Bağdat, Basil (Fransa), Boston (Doğu ABD), Brezilya, Yunanistan, Hırvatistan, Kudüs, Lyons (İngiltere), Mezopotamya, Navarre (İspanya), Paris (Fransa), İsviçre, Teselya (Yunanistan), Toulose (Fransa), Türkiye, W. Indies (Karayipler), Yugoslavya, Zurich (İsviçre).

İngiliz astrolog William Lilly’e göre yukarıda sayılan yerlere ilaveten Paris de(Fransa) Başak burcu kapsamındadır.

Fark edeceğiniz üzere Başak burcu kapsamındaki ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır. Türkiye dışında, Hırvatistan, Yunanistan ve Irak için tutulma haritalarında Ay ve Güneş yüksek yerleşimdedir ve bu ülkeler için politik açıdan önemli gelişmelerin ufukta olduğunu göstermektedir. Ay-Güneş-MC hattı Irak’ın başkenti Bağdat üzerine düşmektedir. Başak burcu kapsamında olmayıp, tutulma izdüşümü açısından dikkat çeken bir diğer ülke Rusya’dır.

Bölgesel haritalar

Aşağıdaki haritada göreceğiniz üzere, tutulma esnasında Ay-Güneş ve Kuzey Ay Düğümü’nün Tepe Noktası (MC) ile çakışan izdüşümleri Rusya, Türkiye (Doğusu), Arap Yarımadası, Doğu Afrika üzerine düşüyor.

Tutulmanın karakteristiğini ifade eden etkilerin bu bölgelerde daha fazla kendini göstereceğini söyleyebiliriz. Aşağıda, Irak’ı başkenti Bağdat için hazırlanmış astroloji haritasını görmektesiniz. Tutulma tam Tepe Noktasına izdüşmektedir. Bu durum, önümüzdeki en azından altı aylık dönemde Irak’ın yöneticileri, dış imajı, politik durumuyla ilgili hızlı gelişmeler ufuktadır. Mars-Satürn ikilisi haritanın 1. Evine düştüğünden, halkın tehlike içerisinde olduğunu, karışıklık ve kaosun devam edeceğini göstermektedir.

Irak astroloji haritası 16 Eylül 2016 tarihinde 24 derece Balık burcunda gerçekleşecek tutulmadan da etkileniyor. Uranüs, Irak astroloji haritasının Mars derecesini sıkı bir şekilde tetikliyor. Bunu bilahare işleyeceğim.

Moskova için hazırlanmış tutulma haritasında da Güneş-Ay-Kuzey Ay Düğümü kavuşumu 10. Eve, Tepe Noktasına yakın derecelere izdüşmektedir. Tutulma haritasını Rusya astroloji haritası üzerine izdüşürdüğümüzde, tutulma civarındaki günlerden başlayarak, takip eden dönem içerisinde Rusya’nın daha aktif bir süreçte olacağını gösteren işaretler var. Aşağıda bu haritayı görmektesiniz.

Tutulma derecesi, Rusya astroloji haritasının Ay/Jüpiter orta noktasına çok yakın düşmekte, haritanın 2. Evi etkilendiğinden, Rusya’nın ekonomik anlamda daha fazla güç kazanmak üzere yeni bir takım girişimler başlatmak üzere olduğunu göstermektedir. Tutulma derecesi Rusya astroloji haritasının Ay Düğümleri derecesine olumlu açı yapmakta (partil üçgen), Güneş derecesine de yine olumlu açı yapmaktadır. Tutulma anında 14 derece Yay’da bulunan Mars, Rusya astroloji haritasının Mars derecesine varmak üzeredir. Bu durum, Rusya’nın cesur ve aktif kararlar almak üzere hareketleneceğini göstermektedir. Vladimir Putin’in astroloji haritasında da Mars Yay burcundadır ve çok yakında transit Mars, Putin’in haritasında bulunduğu dereceye varacaktır (22 Eylül 2016). 22 Eylül’den itibaren etkin olacak Terazi giriş haritasını Moskova için çizdirdiğimizde, Mars’ın Tepe Noktasında olduğunu görüyoruz, ki bu da yine Rusya’nın hayli aktif olacağı, gücünü göstermek isteyeceği bir sürece girmek üzere olduğunu göstermektedir.

Türkiye

9 derece Başak burcunda gerçekleşecek tutulma, Türkiye açısından da hayli hareketli zamanlara ve kadersel gelişmelere işaret etmektedir. Aşağıda Ankara’ya göre çizdirilmiş tutulma haritasını görmektesiniz.

Tutulma haritasında çok sayıda gezegen 10. Eve (11. Burca) düşmektedir. Bu yerleşim, Hükümet, yöneticiler, geleceğe yönelik kararlar, ülkenin yönetimi ile ilgili konuların vurgu kazanacağı bir sürece işaret etmektedir. Tutulma esnasında Ay-Güneş kavuşumunun Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumunu, iyicil Jüpiter’in buradaki yerleşimini ve gezegen toplaşmasının yöneticisi Merkür’ün her ne kadar geri harekette olsa da Başak burcunda ve 10. Evde güçlü konumda olmasını, ülkenin bölgede etkisini ve gücünü gösterme yönünde bir işaret olarak görebiliriz. Tabii ki tutulmalar stresli zamanlardır, tutulmanın denk düştüğü ev konularında zorlanmalar ve mücadele, başa çıkılması gereken sorunlar vardır. Yöneticilerin işi kolay değildir. Başa çıkmakta zorlanacakları büyük problemlerle karşılaşabilirler. Bu güçlü dizilim, 11. Burca denk geldiği için, müttefikler alanında da hızlı gelişmelere ve yeni hareketlenmelere işaret etmekte, alternatif ittifaklar içerisine girileceğini düşündürmektedir. Tutulmanın Türkiye astroloji haritası üzerindeki izdüşümü de benzeri izlenim uyandırmaktadır. Aşağıda bu haritayı görmektesiniz.

Tutulma derecesi olan 9 derece Başak, Türkiye astroloji haritasının 3. Evinde yer alan Kuzey Ay Düğümü derecesine izdüşmektedir. Bu yerleşim, yakın bölgede (3. Ev) bir takım işbirliklerine (Kuzey Ay Düğümü) girileceği (Güneş tutulması, yeniay) yönündeki önemli işaretlerden biridir. Buna açıklık getirmek üzere, Kuzey Ay Düğümünün anlamı üzerine biraz bilgi alalım.

Yakın bölgede işbirlikleri

Bir ülke haritasında Kuzey Ay Düğümü, ülkenin evrensel misyonunu, ilerlemesi beklenen ideal yolu ifade eder. Bu misyon ve hedefi keşfetmek için haritada Kuzey Ay Düğümünün bulunduğu burca ve eve bakmak gerekir. Türkiye astroloji haritası hepimizi temsil eden bir harita olduğuna göre, astroloji haritamızda Kuzey Ay Düğümünün 3. Evde ve Başak burcunda olmasının bizler için anlamı üzerine düşünmemizde fayda vardır. Böylelikle, gelişmemiz ve büyümemiz için takip etmemiz gereken yönü keşfederiz. Kuzey Ay Düğümü, bütün engellere rağmen, bizi yolumuzda tutan işte bu en içteki amacımızdır. Bu meydan okumayı kabul edip, Kuzey Ay Düğümünün yolunda ilerlemeyi seçersek yararlarını görmeye başlarız ve karşılaşacağımız her engel gelişimimizde bize yardımcı olacak yeni bir adım olur. Bu yolu bizim için kolaylaştıran ise, bu yolun doğru yol olduğunun bilincinde olmamızdır. Aşağıdakiler, Kuzey Ay Düğümünün Başak burcunda ve 3. Evde olmasına yönelik değerlendirmelerdir.

Kuzey Ay Düğümü Başak Burcunda:Dağılmaksızın ve ayrıntılara odaklanmak sayesinde toplumsal düzen geliştirmeyi, hizmet ve yardım üretmeyi, verimli ve pratik olmayı, planlı ve organize hareket etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Karar verirken duygularımızdan bağımsız kalmayı başarabilmemiz gerekiyor. Her şeyi başından sonuna dek kendimiz organize etmeli, sabrımızı kaybedip, işin esas kısmını başkalarına bırakmamalı; kendi sistemimiz içerisinde kalmalı, başkalarına kapılmamalıyız. Uygulamacı olmalı, kurallara önem vermeli, yaptığımız işleri mükemmelleştirmek üzere tekrar üzerlerinde çalışmaktan yılmamalıyız. Objektif ve mantıklı olmalı, geçmişe gereksizce takılmaktan uzak durmalıyız. Amaçsızca sürüklenmekten ve hedefsiz kalmaktan kaçınmalıyız. Başkalarını ve kaderi suçlamak, mağdur rolü oynamak yerine, her şeyin bizim sorumluluğumuzda olduğunun farkına varmalıyız.

Kuzey Ay Düğümü 3. evde:Gerçek iletişimin değerini anlayabilmek için diğer insanları dinleyebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Dogmatik olmak yerine herhangi bir konuyu her açıdan görebilmeyi başarmalıyız. Hep uzaklara bakmak yerine, yakın çevremize bakmalıyız. Hem kendi yakın çevremizle, hem de ülke olarak yakın bölgemizdeki komşularımızla iyi ilişkiler geliştirmeyi başarmamız gerekiyor. Eğitime, iletişime, medyaya ağırlık vermeli, doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlamak için düzen ve sistem kurmalıyız.   

Tüm bu değerlendirmelerden ortaya çıkan mesaj şudur: İçinde bulunduğumuz bölgede akılcı işbirlikleri içerisine girmemiz üzere kader ağlarını örmektedir. Eğe biz de bu yönde harekete geçer ve fırsatları doğru kullanabilirsek, o zaman yazgımızı gerçekleştirmiş oluruz!

Bizi hedefimizden uzaklaştıran tuzaklara dikkat!

Bir astroloji haritasında Güney Ay Düğümünün bulunduğu burç ve ev bizi giderek zayıflatan, bu yüzden dengelememiz ve gölge yönlerinden uzaklaşmamız gereken özelliklerimizi anlatır. Bu hayatta öğrenmemiz ve gerçekleştirmemiz gerekenleri, Kuzey Ay Düğümü tarafından gösterilen burç ve ev yoluyla ortaya çıkarmamız beklenir idealde.  Ancak bu, Güney Ay Düğümünün işaret ettiklerinden tamamen uzaklaşıp tümüyle Kuzey Ay Düğümünün özelliklerine yönelmek anlamına gelmez. Aksi halde, gene dengesiz bir durum yaratılmış olacaktır. Güney Ay Düğümünün bulunduğu burç ve ev vasıtasıyla anlattığı özelliklerden uzaklaşmak bilinçli farkındalık gerektirir. Ancak bunu yaparken, bırakmamız gereken özellikleri tümden yok saymak veya öldürmek yerine, onları bir tür araç gibi kullanarak Kuzey Ay Düğümünün işaret ettiği yöne gitmek, diğer deyişle, iki uç arasındaki dengeyi kurmak en doğrusudur.

Güney Ay Düğümü Balık burcunda:Bu yerleşim, bizim milletçe mağdur duruma düşmekten şikayet eden, kendimizde bu özellik olduğu için de mağdur durumda gördüğümüz kişileri kollama eğiliminde olduğumuzu gösterir. Bu karakteristik özelliğimizi hak etmeyen kişiler için ya da suiistimale açık bir şekilde kullanmaya devam ettiğimiz sürece zarar görmeye de devam ederiz! Astrolojide güzel bir söz vardır: “Karakterimiz, kaderimizdir!” Yetersizlik duygusu ve bağımlılık eğilimi Balık burcundaki Güney Ay Düğümünün bir başka özelliğidir. Kendimizi yetersiz hissetmemiz, fazla sorgulamaksızın ve gereğinden fazla saf bir biçimde (Balık burcunun zayıf yönlerinden) yeterli ve güçlü gördüğümüz kişilerin peşine düşüvermemize de sebep olmaktadır. Böylelikle suiistimale daha da açık hale geliriz. Özellikle de yönümüzü bulamadığımız, kaosa düştüğümüz zamanlarda kurtarıcı olarak gördüğümüz kişilerin ardına düşme ve bağımlılık geliştirme eğilimimizin güçlü olduğunu gösterir Balık burcundaki Güney Ay Düğümü!

Güney Ay Düğümü 9. evde:Bu yerleşim, bazı inanış ve görüşlere kendini kaptırma eğilimini, inançlarla ilgili konularda fanatikleşme veya abartma riskini gösterir. Sorun inanmak veya inanmamaktan ziyade, dengeyi sağlayamamak veya abartılı, aşırıya kaçarak uygulamadır. Bir idealin peşinde bilinçsizce koşturmak, inançları suiistimal eden kişilere veya gruplara kaptırmak, felsefeler peşinde koşarken günlük yaşantı ve çevresini ihmal etmek, dağılmak, kopmak gibi yönlere çekebilir rahatlıkla Güney Ay Düğümünün bu yerleşimi. Hele ki Türkiye astroloji haritasında olduğu gibi Balık burcunda yerleşimde ise! Uzaklara bakarken yakınındakileri görmeme de bu yerleşimin risklerindendir. Diğer bir riski de kendi inançlarını en öne çıkarırken, başka kişilerin inanç ve değerlerini göz ardı etmektir. Yabancı düşkünlüğü ya da yabancı kişilerin yaptıklarını üstün görme, yanlış kişileri takip etme veya gereğinden fazla büyük görme, ilahileştirme yönüne çekebilir.

1 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirecek tutulma işte bu zayıf yönlerimizi de testten geçirecek.

Haritamızda Ay Düğümlerinin kendi pozisyonlarına dönmesine çok yakınlaşmış bulunuyoruz. Tam dönüş 15 Kasım 2015 tarihinde. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz günlerden başlayarak, Ekim ve Kasım aylarında da devam edecek bu test döneminde yukarıda saydığımız tuzaklara düşmemeliyiz!

Başak burcundaki tutulmanın mesajları

Biraz da tutulmanın genel etkilerinden ve mesajlarından bahsedelim. Bu burçtan gezegen geçişleri ve bu burçta gerçekleşen yeniaylar ve tutulmalar düzenleme, metodik hale getirme, pratikleştirme konusunu vurgular. Topluma hizmet etme ve sosyal yardımlaşma temaları gündeme gelir.

Tutulmalar stres zamanlarını işaret ederler ve tutulma Başak burcunda gerçekleştiğine göre, bu burcun genel konuları olan verimlilik, ekinler, hasat, çiftçilik, hizmet sektörü, yiyecek tedariki, doğal beslenme, halkın sağlığı, sağlık sektörü ile ilgili konularda hızlı gelişmeler bekleyebiliriz. İsmi üzerinde bu bir tutulma! Dolayısıyla bu alanlarda hızlı bir şekilde karşımıza çıkan bazı zorluklarla, sorunlarla karşılaşmamız muhtemeldir.

Muhasebe, finans, iş hayatı, memurlar, çalışanlar, çalışanların hakları, işsizlik, iş geliştirme yöntemleri, üretimle ilgili konular da Başak burcu kapsamındadır. Bu alanlarda da hızlı bir şekilde karşımıza çıkan, çözmemiz gereken sorunlar oluşacaktır.

Ticari ve tarımsal sorunlar

Eski astrologlara göre Başak burcunda tutulmalar büyük insanların üzüntülü ölümlerini ve veba, kuraklık ve ekin bozukluğu nedeniyle yıkım getirir. Her şeyde azalma olur. Yazarlar, şairler, Merkür ile ilişkili kişiler zorluk çeker. (Deborah Houlding’in derlemesinden http://www.skyscript.co.uk/eclipserules.html)

Yakın geçmişte yaşamış ve Dünya Astrolojisinde öne çıkan isimlerden H.S.Green ve Raphael’in verdiği bilgilere göre toprak elementinde tutumalar, toprak ürünleriyle ilgili zararların yanı sıra, depremlere, volkan patlamalarına, toprak kaymalarına, maden kazalarına da işaret edebilir.

Tutulma Merkür yönetiminde bir burçta ise (1 Eylül tutulmasında olduğu gibi) hava durumu değişkendir ve düzensizdir, tufanlar, depremler, şimşek ve gök gürültüsü görülebilir. Merkür oksidental olduğunda kuraklık korkusu, oryantal olduğunda sel getirir.(Deborah Houlding’in derlemesinden)

Yazarlar, toprak elementinde gerçekleşen tutulmaların resesyonlara, finansal problemlere, ticari ve tarımsal çalkantılara işaret ettiğini de bildirirler. Onlara göre bu tutumalar Hükümet ve devlet adamları, Monarşi (tek kişide toplanan yönetim tarzı) açısından şanssızdır. Başak değişken burçlardan biridir ve bu yazarların bildirdiğinegöre değişken burçlarda tutulmalar insanların durumu ve ticaret ile ilişkilendirilir. Bu alanlarda stres ve sıkıntıları vurgularlar. Grevlere, suçlara, hastalıklara, din ve eğitimle ilgili sorunlara işaret ederler. (H.S.Green, Raphael, C.E.O. Cartes, Mundane Astrology, Asgtrology Classics, sayfa 100, 101, 182)

Tutulma haritası ve dönemsel gezegen döngüleri dünya genelinde resesyon olasılığına işaret etmektedir. Gerek tutulma haritasını Ankara için çizdirdiğimizde Mars-Satürn’ün haritanın 2.evinde yerleşiyor olması ve Neptün ile 2-8 ekseninden karşıtlığı, gerekse ülkemiz astroloji haritasının aldığı dönemsel transitler, ekonomik bağlamda bizim de dikkatli olmamız gerektiğini göstermektedir.

Başak burcundaki bu tutulmanın yöneticisi Merkür Başak burcunda ve Jüpiter ile birleşmekte, 10. Evde güçlü yerleşimdedir. Bunlar zorluklarla başa çıkılması ve problemlerin üstesinden gelinmesi yönünde avantaj göstergeleridir. Ama Merkür’ün geri harekette olduğunu unutmamalı.

Devlet adamlarına yönelik riskler

Geleneksel astrologların tutulmalar üzerine verdikleri bilgilerde pozitif yorumlara pek sık rastlanmaz. Onlar tutulmaları büyük sorunların ortaya çıktığı zamanlar olarak görmüşlerdir. Güneş tutulmalarını önemli devlet adamlarının zorluk yaşamasıyla bağdaştırmışlardır. Gözden düşme, alaşağı edilme, sürgüne gönderilme, hapsedilme ya da ölümlerine yönelik öngörülerde bulunmuşlardır.

Her bir burcun 10’luk üç dekanına göre de yorumlar yapmışlardır. Mesela William Lilly, bu tutulmada olduğu gibi Başak burcunun ilk dekanında gerçekleşen tutulmalar için “Prens’in veya asillerden birilerinin acınacak bir son yaşamasını veya ölümünü, insanların katledilmesini ve mısır ve benzeri ürünlerde kıtlığı getirir.” Ve “Kralların ve yöneticilerin ölümlerini veya diğer felaketleri belirtir.” Şeklinde yorumlar yapmıştır. (William Lilly, Annus Tenebrossus ve An Easie And Familiar Method whereby to Judge the effects depending on Eclipses)

Bu yorumlar ülkemiz için de geçerlidir doğal olarak. Tutulma haritaları (1 Eylül Güneş tutulması ve özellikle 16 Eylül Ay tutulması haritası) ve Mars-Satürn kavuşumu haritası, yönetici pozisyonundaki kişiler, devlet adamları açısından da riskli bir dönemde olduğumuzu işaret etmektedir.

Ayakları yere basmak, uyanık olmak gerekiyor!

Tutulmanın Saros serisi 19 – Kuzey olarak bildiriliyor. Avustralyalı astrolog Bernadette Brady’e göre bu tutulma serisi realizm ve ayakların yere basması ile ilintilidir. Kişi eski bir durumun farkına vararak bu durumun olmasını düşündüğü gibi gerçekleşmediğini görür. Bu, gerçeklerle yüzleşip bunlarla baş etmek açısından oldukça yapıcı bir zamandır.

Tutulma, Satürn-Neptün karesini tetikliyor. Aynen tutulmanın ana mesajında olduğu gibi, bu tetikleme de ayakları yere basmak gerektiğini gösteriyor. Gereksiz idealler peşinde koşmak ya da gerçeklerden uzaklaşacak kadar ayağı yere basamak büyük kayıp ve zararlara sebep olabilir.

Tutulma derecesi Zosma’nın bulunduğu dereceye yakın olduğuna göre, kötüye kullanılma ve kurban durumuna düşme riski de içermektedir. Zosma’da bir kurban için savaşırken, kurban durumuna düşme riski vardır. İyi niyetle düşünüp, karşısındakilerin zayıflıklarını veya olumsuz yönlerini görmekte zorlanan bazı kişiler saflıklarından dolayı acı çekebilir.

Tabii ki Zosma yıldızının ana temasında başkalarına yardım etmek, başkalarına yardımın aslında kendine yardım olduğunu öğrenmek de var. Ama buna değmeyecek kişiler konusunda uyanık olma gerekiyor!

Sahtekarlıklara dikkat!

Genel kural olarak, tutulmanın yakın ilişkide olduğu gezegenler, eğer 3 derece yakınlıktaysa, tutulmanın burç yöneticisinden daha önemli duruma geçebilir. Bu şartlarda Satürn (Kare), Neptün (Karşıt) gezegenleri bu tutulmanın müşterek yöneticisidir diyebiliriz. Bu ikisi zaten birbiriyle de açı yapmaktadır ve tutuma bu açıyı tetiklemektedir.  

Tutulmanın Satürn-Neptün karesini tetikliyor olması, gerek ticari, gerekse finansal anlamda zarar getirecek aldatmalara, sahtekarlıklara da açık bir zaman diliminde olduğumuzu gösteriyor. Petrol fiyatları başta olmak üzere, bazı yatırım araçları üzerine büyük spekülasyonlar yapılabilir bu dönemde.

Tutulmanınyöneticisi Merkür de geri harekette, yapacağımız ticari ve parasal işlerde dikkatli olmamız, neyi imzaladığımızı, neyi onayladığımızı, neleri taahhüt ettiğimizi veya bize neler taahhüt edildiğini iyi okuyup anlamamız gerektiğini göstermektedir.

Merkür’ün geriliyor olması ve tutulmanın Satürn-Neptün ile T-kare açı kalıbı oluşturması hırsızlıkların, hileli işlerin artacağını işaret etmektedir.  

Satürn'ün tutulmayı yönetmesi (ya da tutulmayla yakın açısı diyebiliriz) soğuk hasarı, uzun süren hastalıklar, sefalet, tutuklanma, korku, ölüm (özellikle yaşlılarda), kötülükler, haset ve sıkıcı davaları gösterir.  Soğuğa, sise, dona ve karanlık havaya; denizde fırtına ve hasara; nehirlerde taşma ve kirliliğe; ekinlerin kaybına ve az olmasına ve doğada genel çürümeye neden olur. (Deborah Houlding’in derlemesinden)

Dikkatli olmak gereken zamanlar!

Tutulmaların etkisi, hemen tutulmanın olduğu günlerde kendini göstermeye başlar. Ama etki süresi bu günlerle sınırlı değildir. Tutulma derecesine daha sonraki tarihlerde açı yapan gezegenler, tutulmanın enerjisini tekrar aktif ederler. Bu etkilerin ne yönde olacağı, hangi gezegenin tetikleyici olduğuna göre değişir. Önümüzdeki süreçte tam tetiklenmelerin olduğu tarihler aşağıda yer almaktadır. Tetikleyici gezegenler ağır hareket eden gezegenler ise (mesela Neptün) etki süresini belirtilen tarihten birkaç hafta önceye, birkaç hafta sonraya kadar uzatacaktır.

Tetiklenmeler

31 Ekim 2016, Neptün (Aldatma, sahtekarlık, hapis, çözülme, intihar, uyuşturucu)

17 Kasım 2016, Ay Düğümleri (Kadersel ve kaçınılmaz gelişmeler)

9 Aralık 2016, Neptün(Aldatma, sahtekarlık, hapis, çözülme, intihar, uyuşturucu)

31 Aralık 2016, Mars-Neptün (Sahtekarlık, yanlış yönlendirilme, harekete geçememe)

Bu tetiklenmelerden en önemlisi Mars-Neptün kavuşumunun tutulma derecesine karşıt açısı kuşkusuz. Bu açının etkisinin aktif olacağı 31 Aralık 2016 civarındaki günlerde bu konuda tekrar yazacağım. Ama entrikalara, tuzağa çeken oyunlara karşı uyanık olmamız gerekeceği aşikar o günlerde…

Bir sonraki bölümde 16 Eylül 2016 tarihindeki Ay tutulmasını esas alacağız ve değerlendirmelerimize devam edeceğiz.

Sevgi, ışık ve umutla!

Öner Döşer, AMA, MAPAI

21 Ağustos 2016, Pazar

AstroArt Astroloji Okulu, Caddebostan