Vedik Astrolojiye Giriş

 

 
 
Bu makale Roeland de Looff MA, director of Dirah Academy International, http://www.dirah.org tarafından yazılmıştır. 
 
Çeviren: Merih Akalın, D.A.I
 
 
 
HİNDİSTAN’IN KUTSAL ASTROLOJİSİ
 
Veda, kelime olarak bilgelik anlamına gelir. Hindu dinine ait kutsal kitaplardaki yazılı metinlerde, astrolojiyle birlikte hayatın tüm alanlarının bilgisi bulunur. İ.Ö  binlerce yıl öncesine dayanan Rig Veda’da, astrolojik teknikler ve hesaplama yöntemleri bulabiliyoruz. Eski Yunan’lar Hint astrologları ile bağlantı kurmuş olmalılar çünkü Batı astrolojisinin temeli olan Yunan astrolojisi, bir çok konuda Hint astrolojisi ile sürpriz benzerlikler göstermektedir.
 
 
ZOR ZAMAN 
Batı astrolojisinin zor zamanlardan geçtiği biliniyor. Rasyonalizm’in (mantıksal inanç) büyümesi ve karanlık çağların etkisiyle bir çok şey unutuldu. Ancak altmışlardan sonra astroloji bilgisi yaygınlaştı. Altmışların sonu, ‘insan potansiyeli’ eylemi dönemiydi. Bu hareket, astrolojinin de katkısıyla kuvvetli bir şekilde, kişisel gelişime yöneldi. Bunun sonucunda modern Batı astrolojisi, aşırı psikolojik yaklaşım içermeye başladı. Devamında modern astrologlar bazen astrolojiden çok psikoloji ile ilgilenir oldular ama bu yine de kişisel bir yaklaşımdır. 
Hint astrolojisi ise saf yaklaşımını korudu. Hindistan’da astrolojide kullanılan teknikler, Batı’ya oranla çok daha fazla gelişmiştir. Bunun sebebi, Batı’da olduğu gibi, Hint astrolojinin kendi geçmişini unutmamasıdır.
 
 
HİNT TOPLUMUNUN BİR PARÇASI OLAN ASTROLOJİ
 
Hint astrolojisinin kendi kültür birikimi.içindeki işlevi, Batı astrolojisinin işlevinden daha kolaydır. Hint astrolojisi Hinduizm için gerekli bir.unsurdur. Batı astrolojisi ile Hıristiyanlığın bağlantısıysa belirsizdir. Bir yandan İncil’de (12 havari gibi) astrolojik sembollere rastlıyoruz, daha da önemlisi birden fazla Papa’nın astrologlardan danışmanlık talep ettiğini görüyoruz.. Diğer yandan, Hıristiyanlığın bazı kolları astrolojiye şeytanla işbirliği yapmak olarak bakıyor. Diğer bir Batı düşüncesi olan Rasyonalizmin astrolojiyi, batıl inanç olarak görmek gibi büyük problemleri var.
Bu problemlere Hindistan’da rastlanmaz. Hatta, bazı astrologlar aynı zamanda rahiptirler. 
Toplumda yüksek bir yer edinmişlerdir. Hindistan’ın bağımsızlığı bile iyi zamanlanmış bir devlet haritası elde edene kadar ertelenmiştir. Hükümet, astroloji ile ilgilidir. Örneğin Lahiri ayanamşa (zodyak’taki 0 dereceyi belirleyen bir sistem), devlet tarafından onaylanmıştır. 
Bir astrolojik probleme çözüm bulmak için toplanan Hollandalı veya İngiliz devlet adamları düşünemiyorum. 
Astroloji Hint dininde ve toplumunda merkezi bir yere sahiptir. Batı’ da ise astrologlar toplumun sınırında kabul edilirler. Din astrolojiye şüphe ile bakar.
 
 
TROPİKAL VE SİDERAL ZODYAK
 
Batı ve Hint astrolojileri arasındaki en önemli fark kullandıkları zodyak’lardır. Yaklaşık 1700 yıl önce Batı astrolojisi gelişirken, Koç, Boğa, İkizler gibi gerçek takım yıldızlar Batı astrolojisinin Koç, Boğa, İkizler vs. olarak belirlediği yerde idi. 
Bu arada, burçlar hâlâ aynı isimleri taşımalarına rağmen, takımyıldızlar neredeyse yer değiştirdiler. Hâlâ,bir zamanlar yer aldıkları takımyıldızların isimlerini taşıyorlar.
 
 
TROPİKAL(HAREKETLİ,MEVSİMSEL) ZODYAK
 
Batı astrologlarının tropikal (mevsimsel) zodyak’ını biz zodyak diye tanımlıyoruz. Bu tropikal zodyak başlangıç noktası olarak yıldızlar değil, Güneş’in bulunduğu yer esas alınmıştır. Kış sona erdiğinde, gece ile gündüz eşit uzunlukta olduğunda, Güneş gökyüzünde daima belli bir konumda olur. Bu nokta tropikal zodyak’ın başlangıcı olarak ele alınır. Batı astrolojisinde Güneş’in ilkbahar başlangıcında bulunduğu nokta 0 derece Koç burcu olarak tanımlanır. Güneş 0 derece Koç burcuna geldiği zaman ilkbahar başlar. Buna aynı zamanda Bahar ekinoks’u (bahar noktası) da deriz. Buradaki astronomik bilgiyi açıklamak oldukça zor. Önemli olan konu, Batı yani tropikal zodyak’ın Güneş’in konumunu esas almasıdır. 
Böylece, Batı astrolojisine göre İlkbahar’ın ilk gününde Güneş 0 derece Koç burcundadır, Yaz’ın ilk gününde 0 derece Yengeç burcundadır, Sonbahar’ın ilk gününde 0 derece Terazi burcundadır ve Kış’ın ilk gününde Oğlak burcunun ilk derecesindedir. 
Astronomideki Koç burcunu, sıfır derece Koç burcunda bulmayı beklememeliyiz. Batı zodyak’ı bölünmeleri bir zamanlar takım yıldızların gerçek yerlerinde bulunduğu zaman yapıldı. Ancak o takımyıldızlar yer değiştirdiler.
Batı zodyak’ı Güneş’in bulunduğu yeri esas aldığına göre, Batı astrolojisini Güneş astrolojisi olarak düşünebiliriz. 
Aslında, Batı astrolojisi, Güneş enerjisinin gezegenler arasında nasıl dağıldığı ile ilgilenir. Buna benzer biçimde, Batı’da gördüğümüz gerçek, bilinçli akıl ve egonun, (ki, buna Güneş diyoruz) önemli olduğudur. Bu konumda da Batı astrolojisinin, psikolojik astroloji formunda iyi işlev görmesi şaşırtıcı değildir.
 
 
SİDERAL (SABİT YILDIZ GRUPLARI, YILDIZIL) ZODYAK
 
Diğer yandan, Hint astrolojisi insanın evrenin bir parçası olması ile ilgilenir. 
Hint astrologları tarafından kullanılan zodyak, yıldızların konumunu esas alır. Buna yıldızıl (sideral) zodyak denir. Yıldızıl zodyak, doğal olarak her astronomik takımyıldız tam 30 derece olmadığından, aynı zamanda, biraz şematiktir. Bununla birlikte yıldızıl zodyak’taki Koç burcu, mevsimsel (tropikal) zodyak’taki Koç burcuna nazaran astronomik Koç takımyıldızına çok daha yakındır. 
Hint (sideral) zodyak’ın orta noktası, (180º noktası, aynı zamanda 0º Terazi ) sabit yıldız Spika’dır. 
Kısaca : Batı zodyak’ı, Güneş’in konumunu, Hint zodyak’ı ise yıldızların konumunu esas alır. Batı astrolojisi Güneş – astrolojisi , Hint astrolojisi ise kozmik – astrolojidir. Batı astrolojisi Güneş enerjisinden etki alan gezegenleri kendine has psikolojik bir tarzda analiz eder. Hint astrolojisi ise evren ile insan arasındaki ilişkinin tümüyle ilgilenir.
 
GEZEGENLER BURÇLAR VE EVLER
 
Astrolojik sistemin ana bileşkesi gezegenler, burçlar ve evlerdir.
Gezegenler “Ben”in bileşenlerini sembolize eder. Örneğin Güneş ruhu, Ay zihni, Mars enerjiyi, Venüs aşkı anlatır. Herkeste bu unsurlar mevcuttur.
 
Burçlar, NASIL sorusunun simgeleridir. Bir burçta bulunan bir gezegen kendisinin nasıl çalıştığı hakkında bir anlam içerir. Örneğin: (zihni simgeleyen) Ay, Boğa burcunda o kişinin sabit bir zihne sahip olduğu anlamına gelir,çünkü bu, Boğa burcuna uyan bir özelliktir. Zihin (Ay) Boğa burcunun özelliklerini gösterecektir.
 
Evler, DÜNYEVİ ŞARTLARI gösterirler. Hint Astrolojisinde evler çok önemlidir. Örneğin birinci ev dış dünyaya nasıl yaklaştığımız, ikinci ev konuşma ve nasıl beslendiğimiz, üçüncü ev gücümüz, dördüncü ev ev ortamının nasıl olduğu bilgisini verir. 
Örneğin aşk gezegeni Venüs dördüncü evde büyük olasılıkla evimizin ortamını sevdiğimizi gösterir. Gezegenlerin burçlarda ve evlerdeki çeşitli yerleşimleri, kişilerin farklılıklarını yaratır.
 
 
 
ÖRNEK DOĞUM HARİTASI: MAHATMA GANDHİ
 
 
Mahatma Gandhi’nin haritasını örnek alarak bazı temel prensipleri açıklayacağım. Aşağıda doğum haritasını göreceksiniz. Haritada evler numaralarla gösterilmiştir. Aynı zamanda burçları da göreceksiniz. Vedik astrolojide her ev bütündür. Buna “whole sign” ev sistemi denilir. Ayrıca haritada gezegenleri de göreceksiniz. Tabii her gezegen bir ev ve burca yerleşmiştir. Her gezegenin yanında bazı kodlar var. Bunlar yanındaki gezegenin ne derece fonksiyonel olduğu hakkında bilgi vermektedir.(Asalet)
 
 
+——————————————————————————+
|       Name: Mahatma Gandhi           Prepared By: Roeland De Looff           |
| Birth Date: 02-10-1869                   Weekday: Saturday                   |
|       Time:  7:33:00                         GMT:  2:33:00                   |
|  Time Zone:  5      East                                                     |
|   Latitude: 21 40'00" North             Location: India                      |
|  Longitude: 69 42'00" East              Ayanamsa: Lahiri 22 02'03"           |
|                                                                              |
|           Rasi Angle and Sign         Nakshatra, Lord, Pada, Sound Velocity  |
|           ————————–  —————————  ——–  |
|Ascendant:   4 34'20"    Libra         Chitra     Mars    4   RI      0.92    |
|      Sun:  16 54'48"    Virgo         Hasta      Moon    3   NA      0.98    |
|     Moon:  27 56'16"    Cancer        Aslesha    Mercury 4   DO      1.13    |
|  Mercury:  11 45'03"    Libra         Swati      Rahu    2   RAY     0.60    |
|    Venus:  24 25'16"    Libra         Vishakha   Jupiter 2   THU     1.20    |
|     Mars:  26 22'46"    Libra         Vishakha   Jupiter 2   THU     1.29    |
|  Jupiter:  28 10'49" Rx Aries         Krittika   Sun     1   AA     -0.88    |
|   Saturn:  20 17'20"    Scorpio       Jeyshta    Mercury 2   YA      2.18    |
|     Rahu:  13 39'54" Rx Cancer        Pushyami   Saturn  4   DA     -0.95    |
|     Ketu:  13 39'54" Rx Capricorn     Sravana    Moon    2   JAY    -0.95    |
+——————————————————————————+
 
+——————-+——————-+——————-+——————+
|6th Pisces         |7th Aries          |8th Taurus         |9th Gemini        |
|                   | Jupiter Rx      e |                   |                  |
|                   |                   |                   |                  |
|                   |                   |                   |                  |
|——————-|——————-+——————-|——————|
|5th Aquarius       |                                       |10th Cancer       |
|                   |                                       | Rahu Rx       — |
|                   |                                       | Moon           O |
|                   |              Rasi Chart               |                  |
|——————-|                 for                   |——————|
|4th Capricorn      |            Mahatma Gandhi             |11th Leo          |
| Ketu Rx        ++ |                                       |                  |
|                   |                                       |                  |
|                   |                                       |                  |
|——————-|——————-+——————-|——————|
|3rd Sagittarius    |2nd Scorpio        | Ascendant         |12th Virgo        |
|                   | Saturn         RT | Mercury        TK | Sun            + |
|                   |                   | Venus           M |                  |
|                   |                   | Mars            – |                  |
+——————-+——————-+——————-+——————+
 
+——————————————————————————+
|        BENEFICIAL CONDITION CODES          DETRIMENTAL CONDITION CODES       |
|                                                                              |
|  D  — stationary Direct, < 10% speed.   Rx — in Retrograde motion.         |
|  Dx — stationary Direct, < 10% speed,                                       |
|         and in retrograde motion.                                            |
|  S  — Slow moving, < 20% usual speed.                                       |
|  E  — in its Exalted sign.              f  — in its Fallen sign.           |
|  M  — in its Moolatrikona sign.         c  — Combust with the Sun.         |
|  O  — in its Own Sign.                  e  — too close to the Edge of the  |
|  K  — receiving Dik Bala.                      sign.                        |
|  W  — Winning a war with another        l  — Losing a war with another     |
|         planet.                                 planet.                      |
|  R  — is a Raja Yogakaraka.                                                 |
|  T  — is ruling a Trikona.                                                  |
|  V  — in Vargottama.                                                        |
|  =  — in Mutual Reception with                                              |
|         another planet.                                                      |
| ++  — in the sign of a Great Friend.   —  — in the sign of a Great Enemy. |
|  +  — in a Friendly sign.               –  — in an Enemy sign.             |
+——————————————————————————+
This chart is made using the software Haydn’s Jyotish. For more information see http://www.dirah.org/software.htm
Bu doğum haritası Haydn’s Jyotish yazılım programı kullanılarak çıkartılmıştır. Daha fazla bilgi için htpp:/www.dirah.org/software.htm de görebilirsiniz.
 
Aşağıda Gandhi’nin haritasından bazı önemli evleri anlatacağım. Fakat bu bir harita analizi olarak ele alınmamalıdır. Amaç sadece bazı temel prensipleri açıklamaktır.
 
 
Birinci ev dış dünyaya kendimizi nasıl gösterdiğimizin bilgisini verir.
Gandi’ nin haritasında, sakin ve barışcıl,(barış gezegeni Venüs birinci evde), adalet için savaşan (enerji gezegeni Mars birinci evde), adil (Venüs birinci evde ve Terazi etkisi ile), iletişim yeteneklerini kullanan (iletişim gezegeni Merkür birinci evde), idealist bir kişilikle (Terazi burcu idealist olur) dış dünyada kendini ortaya koyduğunu, görebiliriz. Kendi burcu Terazi’de yer alan aşk, barış ve adalet gezegeni Venüs, özellikle kuvvetlidir. Venüs Terazi burcunda kendini evinde hisseder ve böylece enerjisini özgürce yayabilir.
 
 
 
İkinci ev finansal başarı veya başarısızlık, ağız, tat alma duygusu, yiyecek, ağızdan çıkan her şey, örneğin iletişim kapasitesi (yazılı ve sözlü olarak ), zeka, eğitim ve bilgi ile ilgilidir. 
Gandhi’nin ikinci evindeki Satürn feragat etmenin (vazgeçme) gezegenidir.Gandi’ nin haritasında ikinci evdeki Satürn onun münzevi yaşam tarzını motive eder (uzun süren oruç ve perhiz dönemleri olmuştur. İkinci evin en önemli özelliklerinden biri de yiyecektir. Satürn ise sınırların gezegeni olarak Gandhi’nin yeme içme miktarını kısmıştır. 
Ancak genelde zararlı bir gezegen olarak kabul edilen  Satürn’ün yanında bir R harfi görürüz. Bu ise Satürn’ün Raja (Kraliyet) Yoga’sına sahip olduğunu ve iyi sonuçlar verecek kapasitesi olduğunu gösterir. Bu nedenle Gandhi çok iyi bir konuşmacı ve zekiydi. İkinci ev konuşma ve zeka evidir. Raja Yoga Satürn keskin bir zeka ve açık seçik anlaşılır biçimde konuşma vermiştir. Satürn’ün pozitif anlamının açıklık, berraklık ifade etmesi nedeniyle bu böyle olmuştur. Satürn’ün sınırların gezegeni olmasının nedeni parayı önemsemeyişidir. 
 
 
Dördüncü ev evimizin konumu, duygular ve zihin ile ilgili bilgi verir.  
Gandi’ nin dördüncü evinde Ketu’nun yerleştiğini görüyoruz. Ketu genelde “Moksha Karaka”gezegendir. Bu da ruhsal özgürlüğün göstergesi anlamına gelir. Ketu dördüncü evde ona en derin duygularına dayanan  ruhsal bir hava vermiştir.
 
 
Yedinci ev, uzun süreli ilişkiler, başkalarını etkilemede kullandığımız yöntemler, (etkileme biçimi), iş konusunda başarı veya başarısızlık.
Gandhi, yedinci evinde bulunan Jüpiter’ i sayesinde halkı kolayca etkileyebilirdi. Jüpiter Vedik Astrolojide en uğurlu gezegen olarak ele alınır. Jüpiter’in yerleştiği ev genelde çok yararlı bir şekilde etkilenir. Diğer kişileri (yedinci ev) bu kadar kolay (Jüpiter) etkilemesi bu nedenledir.
 
 
Onuncu ev meslek, onur, güç ve prestij, toplumdaki konumumuz, başarı ile ilgilidir.. 
Gandhi’ nin onuncu evindeki Ay ve Rahu, başarıya ulaşmasında önemli faktörlerdir.Ay ,halkla ilgili bir gezegendir. Onuncu evdeki Ay ona toplumun gözü önünde güç ve prestij vermiştir. Ay’ın yanında bir O harfi göreceksiniz.Bu Ay’ın kuvvetli olduğunu anlatan bir pozisyondur çünkü Own (kendi evinde) demektir.(Ay Yengeç burcunun yöneticisidir). Rahu ise tutkularla ilgilidir. Onuncu evdeki Rahu da, hırsıyla toplumda önemli bir pozisyona ulaşmasını sağlamıştır 
 
Onikinci ev ruhsallık, ruhsal büyüme (egonun ölüm yolu) ile ilgilidir. 
Gandhi’ nin on ikinci evindeki Güneş, ona derin ruhsal bağlar sağlamıştır. Kendisini başkalarının yardımına adamıştır (Güneş Başak burcunda).
 
HİNT ASTROLOĞU TARAFINDAN KULLANILAN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ
 
Haritayı mükemmel bir şekilde yorumlayabiliriz. Peki sonra? Genellikle bizden, haritanın yorumundan fazlası beklenir. Bazı Batılı Astrologlar, astrolojiyle paralel olarak beden çalışmaları, sesli diyaloglar, kristal terapisi, Bach reçeteleri, homeopati, NLP, reenkarnasyon terapisi gibi yöntemler kullanıyorlar. Ancak bu yöntemler, her astrolog için geçerli değildir. Bazısı bu konunun birden fazla alanında uzmandır, diğeri ise değildir. Hangi alanda uzman olduğu ve uygulama yapacağı, astroloğun kişisel ilgi alanına/tercihine bağlıdır. Bazı astrologlar, danışan kişiye, sözü edilen konularda uzman olan meslektaşlarını tavsiye ederler. Uygulanacak terapi konusunda yol göstermek için danışan kişinin haritasından yararlanırlar.
 
KULLANILAN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN ROLÜ
 
Hint Astroloğunun elinde, kullanabileceği çok çeşitli iyileştirme yöntemleri vardır. Bu yöntemlerin amacı genelde, benefikleri güçlendirip, malefikleri zayıflatmaktır. Biz Hint Astrolojisi’nde, kehanet astrolojisine çok önem veririz. Ve kehanet, geleceği kesin olarak bilmenin ötesinde bir şeydir. Buna Hindu dini ile ilgili bilgilerimizi de eklersek, Hint Astroloğunun, “bu hayattaki her şeyin önceden plânlandığını ve bizim oturup olacakları izlememiz gerektiğine” inandığı sonucuna varırız. Bu doğru değildir. Ancak Hint astroloğu özgürlüğün, bize kendiliğinden gelmeyeceğine inanır. Eğer bilinçli değilsek mahkumuz. Geleceğimizi şekillendirmek konusunda gücümüz sınırlıdır. Ancak belli bir ruhsal seviyeden sonra ve/veya belli iyileştirme uygulamalarını yaptığımız zaman kaderimizi şekillendirebiliriz.
  
ZAYIFLIKLARI İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ
 
Eğer Hint Astroloğu bizi tatsız bir olayın beklediğini görüyorsa, mutlaka bize yardımcı olacak bir yöntem bulacaktır. Benefiklerin gücünü arttırıp, malefiklerin zararını azaltmak için aşağıdaki yöntemlerden biri önerilebilir.
 
1) Renk Terapisi : Belli renkleri giyerek bir planetin gücünü arttırabiliriz. Bir Vedik astrolog, yararlı gezegenlerin gücünü arttırmak için hangi renkleri giymeniz gerektiğini önerebilir.
2) Şifalı Otlar ve bitkisel yağlar : Bazı otlar ve yağlar gezegenin gücünü arttırabilir.
3) Diyet : Belirli gıdalarla beslenmek gezegenlerin gücünü arttırır. Örneğin buğday, Güneş’e, beyaz pirinç ise Ay’a ait bir besindir.
4) Mantra’lar : Mantra, ruhsal anlamı olan bir sözcükler dizinidir. Sürekli tekrar ederek, gezegenlerin gücünü arttırabiliriz.
5) Yantra’lar : Geometrik yantralar (matematiksel şekillere dayanır), nümerik yantralar (rakamlı yantralar) ve bunların kombinasyonları vardır. Yantralar, kozmik uyum sembollerin ifadesidir.
Her gezegen için bir yantra vardır. Yantrayı evin merkezi bir köşesine koymak ya da küçük bir tanesini üzerinizde taşımak mümkündür. Gümüş ya da altından yapılanlar, en güçlüleridir. Ama bakır yantralar hatta kağıda yazılmışları da vardır. Hepsi de işlev görür.
6) Hayırseverlik : Negatif karmayı serbest bırakmak için insan kardeşlerinize yardım edin. Örneğin bir yaşlılar evinde gönüllü olarak çalışmak gezegenin gücünü değiştirebilir. 
7) Davranış Modelleri : Bir gezegeni canlandırmak ya da gücünü azaltmak için belli faaliyetler yapılabilir. Ya da belli faaliyetlerden vazgeçilebilir. Örneğin Mars’ı güçlendirmek için spor tavsiye edilebilir. 
8) Yagya : Yagya dini bir ritüeldir. Belli bir kişi tarafından belirlenir ve üçüncü bir kişi (Hindu rahibi) tarafından uygulanır. Yagyalar pek çok amaç için kullanılır (mutlu bir evlilik, sağlık, ailenin mutluluğu vs)..
9) Değerli taşlar ve mineraller : Taş takmak basit bir yöntemdir. İyi bir Vedik astrolog size gezegenlerin yararlı enerjilerinin gücünü artırmak için hangi taşları takmanız gerektiğini önerebilir.
 
Burada yazılanlar Vedik astrolojinin kaderci olduğu gerçeği değil de, Vedik astrolojiyi kullanarak zayıf ve kuvvetli yönlerimizin üstüne çıkarak özgürlüğümüzü kazanma anlamına gelir.  
Burada Vedik astrolojinin tartışılmayan diğer yaklaşımlarından biri Vedik astroloğun Hint Ay Zodyak kartları ile yapabileceği öngörüm (zodyak 27 ay takım yıldızından oluşur) ve Ayurveda ile Astroloji arasındaki bağdır. Bu konularda bilgi edinmek için website of the author about Vedic Astrology  yazarın sitesi ziyaret edilebilir. 

Vedik Astrolojiye Giriş

 

Bu makale Roeland de Looff MA, director of Dirah Academy International,http://www.dirah.org tarafından yazılmıştır. 

Çeviren: Merih Akalın, D.A.I

 

HİNDİSTAN’IN KUTSAL ASTROLOJİSİ

Veda, kelime olarak bilgelik anlamına gelir. Hindu dinine ait kutsal kitaplardaki yazılı metinlerde, astrolojiyle birlikte hayatın tüm alanlarının bilgisi bulunur. İ.Ö  binlerce yıl öncesine dayanan Rig Veda’da, astrolojik teknikler ve hesaplama yöntemleri bulabiliyoruz. Eski Yunan’lar Hint astrologları ile bağlantı kurmuş olmalılar çünkü Batı astrolojisinin temeli olan Yunan astrolojisi, bir çok konuda Hint astrolojisi ile sürpriz benzerlikler göstermektedir.


ZOR ZAMAN 
Batı astrolojisinin zor zamanlardan geçtiği biliniyor. Rasyonalizm’in (mantıksal inanç) büyümesi ve karanlık çağların etkisiyle bir çok şey unutuldu. Ancak altmışlardan sonra astroloji bilgisi yaygınlaştı. Altmışların sonu, ‘insan potansiyeli’ eylemi dönemiydi. Bu hareket, astrolojinin de katkısıyla kuvvetli bir şekilde, kişisel gelişime yöneldi. Bunun sonucunda modern Batı astrolojisi, aşırı psikolojik yaklaşım içermeye başladı. Devamında modern astrologlar bazen astrolojiden çok psikoloji ile ilgilenir oldular ama bu yine de kişisel bir yaklaşımdır. 
Hint astrolojisi ise saf yaklaşımını korudu. Hindistan’da astrolojide kullanılan teknikler, Batı’ya oranla çok daha fazla gelişmiştir. Bunun sebebi, Batı’da olduğu gibi, Hint astrolojinin kendi geçmişini unutmamasıdır.


HİNT TOPLUMUNUN BİR PARÇASI OLAN ASTROLOJİ

Hint astrolojisinin kendi kültür birikimi.içindeki işlevi, Batı astrolojisinin işlevinden daha kolaydır. Hint astrolojisi Hinduizm için gerekli bir.unsurdur. Batı astrolojisi ile Hıristiyanlığın bağlantısıysa belirsizdir. Bir yandan İncil’de (12 havari gibi) astrolojik sembollere rastlıyoruz, daha da önemlisi birden fazla Papa’nın astrologlardan danışmanlık talep ettiğini görüyoruz.. Diğer yandan, Hıristiyanlığın bazı kolları astrolojiye şeytanla işbirliği yapmak olarak bakıyor. Diğer bir Batı düşüncesi olan Rasyonalizmin astrolojiyi, batıl inanç olarak görmek gibi büyük problemleri var.
Bu problemlere Hindistan’da rastlanmaz. Hatta, bazı astrologlar aynı zamanda rahiptirler. 
Toplumda yüksek bir yer edinmişlerdir. Hindistan’ın bağımsızlığı bile iyi zamanlanmış bir devlet haritası elde edene kadar ertelenmiştir. Hükümet, astroloji ile ilgilidir. Örneğin Lahiri ayanamşa (zodyak’taki 0 dereceyi belirleyen bir sistem), devlet tarafından onaylanmıştır. 
Bir astrolojik probleme çözüm bulmak için toplanan Hollandalı veya İngiliz devlet adamları düşünemiyorum. 
Astroloji Hint dininde ve toplumunda merkezi bir yere sahiptir. Batı’ da ise astrologlar toplumun sınırında kabul edilirler. Din astrolojiye şüphe ile bakar.


TROPİKAL VE SİDERAL ZODYAK

Batı ve Hint astrolojileri arasındaki en önemli fark kullandıkları zodyak’lardır. Yaklaşık 1700 yıl önce Batı astrolojisi gelişirken, Koç, Boğa, İkizler gibi gerçek takım yıldızlar Batı astrolojisinin Koç, Boğa, İkizler vs. olarak belirlediği yerde idi. 
Bu arada, burçlar hâlâ aynı isimleri taşımalarına rağmen, takımyıldızlar neredeyse yer değiştirdiler. Hâlâ,bir zamanlar yer aldıkları takımyıldızların isimlerini taşıyorlar.


TROPİKAL(HAREKETLİ,MEVSİMSEL) ZODYAK

Batı astrologlarının tropikal (mevsimsel) zodyak’ını biz zodyak diye tanımlıyoruz. Bu tropikal zodyak başlangıç noktası olarak yıldızlar değil, Güneş’in bulunduğu yer esas alınmıştır. Kış sona erdiğinde, gece ile gündüz eşit uzunlukta olduğunda, Güneş gökyüzünde daima belli bir konumda olur. Bu nokta tropikal zodyak’ın başlangıcı olarak ele alınır. Batı astrolojisinde Güneş’in ilkbahar başlangıcında bulunduğu nokta 0 derece Koç burcu olarak tanımlanır. Güneş 0 derece Koç burcuna geldiği zaman ilkbahar başlar. Buna aynı zamanda Bahar ekinoks’u (bahar noktası) da deriz. Buradaki astronomik bilgiyi açıklamak oldukça zor. Önemli olan konu, Batı yani tropikal zodyak’ın Güneş’in konumunu esas almasıdır. 
Böylece, Batı astrolojisine göre İlkbahar’ın ilk gününde Güneş 0 derece Koç burcundadır, Yaz’ın ilk gününde 0 derece Yengeç burcundadır, Sonbahar’ın ilk gününde 0 derece Terazi burcundadır ve Kış’ın ilk gününde Oğlak burcunun ilk derecesindedir. 
Astronomideki Koç burcunu, sıfır derece Koç burcunda bulmayı beklememeliyiz. Batı zodyak’ı bölünmeleri bir zamanlar takım yıldızların gerçek yerlerinde bulunduğu zaman yapıldı. Ancak o takımyıldızlar yer değiştirdiler.
Batı zodyak’ı Güneş’in bulunduğu yeri esas aldığına göre, Batı astrolojisini Güneş astrolojisi olarak düşünebiliriz. 
Aslında, Batı astrolojisi, Güneş enerjisinin gezegenler arasında nasıl dağıldığı ile ilgilenir. Buna benzer biçimde, Batı’da gördüğümüz gerçek, bilinçli akıl ve egonun, (ki, buna Güneş diyoruz) önemli olduğudur. Bu konumda da Batı astrolojisinin, psikolojik astroloji formunda iyi işlev görmesi şaşırtıcı değildir.


SİDERAL (SABİT YILDIZ GRUPLARI, YILDIZIL) ZODYAK

Diğer yandan, Hint astrolojisi insanın evrenin bir parçası olması ile ilgilenir. 
Hint astrologları tarafından kullanılan zodyak, yıldızların konumunu esas alır. Buna yıldızıl (sideral) zodyak denir. Yıldızıl zodyak, doğal olarak her astronomik takımyıldız tam 30 derece olmadığından, aynı zamanda, biraz şematiktir. Bununla birlikte yıldızıl zodyak’taki Koç burcu, mevsimsel (tropikal) zodyak’taki Koç burcuna nazaran astronomik Koç takımyıldızına çok daha yakındır. 
Hint (sideral) zodyak’ın orta noktası, (180º noktası, aynı zamanda 0º Terazi ) sabit yıldız Spika’dır. 
Kısaca : Batı zodyak’ı, Güneş’in konumunu, Hint zodyak’ı ise yıldızların konumunu esas alır. Batı astrolojisi Güneş – astrolojisi , Hint astrolojisi ise kozmik – astrolojidir. Batı astrolojisi Güneş enerjisinden etki alan gezegenleri kendine has psikolojik bir tarzda analiz eder. Hint astrolojisi ise evren ile insan arasındaki ilişkinin tümüyle ilgilenir.

GEZEGENLER BURÇLAR VE EVLER

Astrolojik sistemin ana bileşkesi gezegenler, burçlar ve evlerdir.
Gezegenler “Ben”in bileşenlerini sembolize eder. Örneğin Güneş ruhu, Ay zihni, Mars enerjiyi, Venüs aşkı anlatır. Herkeste bu unsurlar mevcuttur.

Burçlar, NASIL sorusunun simgeleridir. Bir burçta bulunan bir gezegen kendisinin nasıl çalıştığı hakkında bir anlam içerir. Örneğin: (zihni simgeleyen) Ay, Boğa burcunda o kişinin sabit bir zihne sahip olduğu anlamına gelir,çünkü bu, Boğa burcuna uyan bir özelliktir. Zihin (Ay) Boğa burcunun özelliklerini gösterecektir.

Evler, DÜNYEVİ ŞARTLARI gösterirler. Hint Astrolojisinde evler çok önemlidir. Örneğin birinci ev dış dünyaya nasıl yaklaştığımız, ikinci ev konuşma ve nasıl beslendiğimiz, üçüncü ev gücümüz, dördüncü ev ev ortamının nasıl olduğu bilgisini verir. 
Örneğin aşk gezegeni Venüs dördüncü evde büyük olasılıkla evimizin ortamını sevdiğimizi gösterir. Gezegenlerin burçlarda ve evlerdeki çeşitli yerleşimleri, kişilerin farklılıklarını yaratır.


 
ÖRNEK DOĞUM HARİTASI: MAHATMA GANDHİ


Mahatma Gandhi’nin haritasını örnek alarak bazı temel prensipleri açıklayacağım. Aşağıda doğum haritasını göreceksiniz. Haritada evler numaralarla gösterilmiştir. Aynı zamanda burçları da göreceksiniz. Vedik astrolojide her ev bütündür. Buna “whole sign” ev sistemi denilir. Ayrıca haritada gezegenleri de göreceksiniz. Tabii her gezegen bir ev ve burca yerleşmiştir. Her gezegenin yanında bazı kodlar var. Bunlar yanındaki gezegenin ne derece fonksiyonel olduğu hakkında bilgi vermektedir.(Asalet)


+——————————————————————————+
|       Name: Mahatma Gandhi           Prepared By: Roeland De Looff           |
| Birth Date: 02-10-1869                   Weekday: Saturday                   |
|       Time:  7:33:00                         GMT:  2:33:00                   |
|  Time Zone:  5      East                                                     |
|   Latitude: 21 40'00" North             Location: India                      |
|  Longitude: 69 42'00" East              Ayanamsa: Lahiri 22 02'03"           |
|                                                                              |
|           Rasi Angle and Sign         Nakshatra, Lord, Pada, Sound Velocity  |
|           ————————–  —————————  ——–  |
|Ascendant:   4 34'20"    Libra         Chitra     Mars    4   RI      0.92    |
|      Sun:  16 54'48"    Virgo         Hasta      Moon    3   NA      0.98    |
|     Moon:  27 56'16"    Cancer        Aslesha    Mercury 4   DO      1.13    |
|  Mercury:  11 45'03"    Libra         Swati      Rahu    2   RAY     0.60    |
|    Venus:  24 25'16"    Libra         Vishakha   Jupiter 2   THU     1.20    |
|     Mars:  26 22'46"    Libra         Vishakha   Jupiter 2   THU     1.29    |
|  Jupiter:  28 10'49" Rx Aries         Krittika   Sun     1   AA     -0.88    |
|   Saturn:  20 17'20"    Scorpio       Jeyshta    Mercury 2   YA      2.18    |
|     Rahu:  13 39'54" Rx Cancer        Pushyami   Saturn  4   DA     -0.95    |
|     Ketu:  13 39'54" Rx Capricorn     Sravana    Moon    2   JAY    -0.95    |
+——————————————————————————+

+——————-+——————-+——————-+——————+
|6th Pisces         |7th Aries          |8th Taurus         |9th Gemini        |
|                   | Jupiter Rx      e |                   |                  |
|                   |                   |                   |                  |
|                   |                   |                   |                  |
|——————-|——————-+——————-|——————|
|5th Aquarius       |                                       |10th Cancer       |
|                   |                                       | Rahu Rx       — |
|                   |                                       | Moon           O |
|                   |              Rasi Chart               |                  |
|——————-|                 for                   |——————|
|4th Capricorn      |            Mahatma Gandhi             |11th Leo          |
| Ketu Rx        ++ |                                       |                  |
|                   |                                       |                  |
|                   |                                       |                  |
|——————-|——————-+——————-|——————|
|3rd Sagittarius    |2nd Scorpio        | Ascendant         |12th Virgo        |
|                   | Saturn         RT | Mercury        TK | Sun            + |
|                   |                   | Venus           M |                  |
|                   |                   | Mars            – |                  |
+——————-+——————-+——————-+——————+

+——————————————————————————+
|        BENEFICIAL CONDITION CODES          DETRIMENTAL CONDITION CODES       |
|                                                                              |
|  D  — stationary Direct, < 10% speed.   Rx — in Retrograde motion.         |
|  Dx — stationary Direct, < 10% speed,                                       |
|         and in retrograde motion.                                            |
|  S  — Slow moving, < 20% usual speed.                                       |
|  E  — in its Exalted sign.              f  — in its Fallen sign.           |
|  M  — in its Moolatrikona sign.         c  — Combust with the Sun.         |
|  O  — in its Own Sign.                  e  — too close to the Edge of the  |
|  K  — receiving Dik Bala.                      sign.                        |
|  W  — Winning a war with another        l  — Losing a war with another     |
|         planet.                                 planet.                      |
|  R  — is a Raja Yogakaraka.                                                 |
|  T  — is ruling a Trikona.                                                  |
|  V  — in Vargottama.                                                        |
|  =  — in Mutual Reception with                                              |
|         another planet.                                                      |
| ++  — in the sign of a Great Friend.   —  — in the sign of a Great Enemy. |
|  +  — in a Friendly sign.               –  — in an Enemy sign.             |
+——————————————————————————+
This chart is made using the software Haydn’s Jyotish. For more information seehttp://www.dirah.org/software.htm
Bu doğum haritası Haydn’s Jyotish yazılım programı kullanılarak çıkartılmıştır. Daha fazla bilgi için htpp:/www.dirah.org/software.htm de görebilirsiniz.

Aşağıda Gandhi’nin haritasından bazı önemli evleri anlatacağım. Fakat bu bir harita analizi olarak ele alınmamalıdır. Amaç sadece bazı temel prensipleri açıklamaktır.


Birinci ev dış dünyaya kendimizi nasıl gösterdiğimizin bilgisini verir.
Gandi’ nin haritasında, sakin ve barışcıl,(barış gezegeni Venüs birinci evde), adalet için savaşan (enerji gezegeni Mars birinci evde), adil (Venüs birinci evde ve Terazi etkisi ile), iletişim yeteneklerini kullanan (iletişim gezegeni Merkür birinci evde), idealist bir kişilikle (Terazi burcu idealist olur) dış dünyada kendini ortaya koyduğunu, görebiliriz. Kendi burcu Terazi’de yer alan aşk, barış ve adalet gezegeni Venüs, özellikle kuvvetlidir. Venüs Terazi burcunda kendini evinde hisseder ve böylece enerjisini özgürce yayabilir.

 

İkinci ev finansal başarı veya başarısızlık, ağız, tat alma duygusu, yiyecek, ağızdan çıkan her şey, örneğin iletişim kapasitesi (yazılı ve sözlü olarak ), zeka, eğitim ve bilgi ile ilgilidir. 
Gandhi’nin ikinci evindeki Satürn feragat etmenin (vazgeçme) gezegenidir.Gandi’ nin haritasında ikinci evdeki Satürn onun münzevi yaşam tarzını motive eder (uzun süren oruç ve perhiz dönemleri olmuştur. İkinci evin en önemli özelliklerinden biri de yiyecektir. Satürn ise sınırların gezegeni olarak Gandhi’nin yeme içme miktarını kısmıştır. 
Ancak genelde zararlı bir gezegen olarak kabul edilen  Satürn’ün yanında bir R harfi görürüz. Bu ise Satürn’ün Raja (Kraliyet) Yoga’sına sahip olduğunu ve iyi sonuçlar verecek kapasitesi olduğunu gösterir. Bu nedenle Gandhi çok iyi bir konuşmacı ve zekiydi. İkinci ev konuşma ve zeka evidir. Raja Yoga Satürn keskin bir zeka ve açık seçik anlaşılır biçimde konuşma vermiştir. Satürn’ün pozitif anlamının açıklık, berraklık ifade etmesi nedeniyle bu böyle olmuştur. Satürn’ün sınırların gezegeni olmasının nedeni parayı önemsemeyişidir. 
 

Dördüncü ev evimizin konumu, duygular ve zihin ile ilgili bilgi verir.  
Gandi’ nin dördüncü evinde Ketu’nun yerleştiğini görüyoruz. Ketu genelde “Moksha Karaka”gezegendir. Bu da ruhsal özgürlüğün göstergesi anlamına gelir. Ketu dördüncü evde ona en derin duygularına dayanan  ruhsal bir hava vermiştir.


Yedinci ev, uzun süreli ilişkiler, başkalarını etkilemede kullandığımız yöntemler, (etkileme biçimi), iş konusunda başarı veya başarısızlık.
Gandhi, yedinci evinde bulunan Jüpiter’ i sayesinde halkı kolayca etkileyebilirdi. Jüpiter Vedik Astrolojide en uğurlu gezegen olarak ele alınır. Jüpiter’in yerleştiği ev genelde çok yararlı bir şekilde etkilenir. Diğer kişileri (yedinci ev) bu kadar kolay (Jüpiter) etkilemesi bu nedenledir.


Onuncu ev meslek, onur, güç ve prestij, toplumdaki konumumuz, başarı ile ilgilidir.. 
Gandhi’ nin onuncu evindeki Ay ve Rahu, başarıya ulaşmasında önemli faktörlerdir.Ay ,halkla ilgili bir gezegendir. Onuncu evdeki Ay ona toplumun gözü önünde güç ve prestij vermiştir. Ay’ın yanında bir O harfi göreceksiniz.Bu Ay’ın kuvvetli olduğunu anlatan bir pozisyondur çünkü Own (kendi evinde) demektir.(Ay Yengeç burcunun yöneticisidir). Rahu ise tutkularla ilgilidir. Onuncu evdeki Rahu da, hırsıyla toplumda önemli bir pozisyona ulaşmasını sağlamıştır 
 
Onikinci ev ruhsallık, ruhsal büyüme (egonun ölüm yolu) ile ilgilidir. 
Gandhi’ nin on ikinci evindeki Güneş, ona derin ruhsal bağlar sağlamıştır. Kendisini başkalarının yardımına adamıştır (Güneş Başak burcunda).

HİNT ASTROLOĞU TARAFINDAN KULLANILAN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Haritayı mükemmel bir şekilde yorumlayabiliriz. Peki sonra? Genellikle bizden, haritanın yorumundan fazlası beklenir. Bazı Batılı Astrologlar, astrolojiyle paralel olarak beden çalışmaları, sesli diyaloglar, kristal terapisi, Bach reçeteleri, homeopati, NLP, reenkarnasyon terapisi gibi yöntemler kullanıyorlar. Ancak bu yöntemler, her astrolog için geçerli değildir. Bazısı bu konunun birden fazla alanında uzmandır, diğeri ise değildir. Hangi alanda uzman olduğu ve uygulama yapacağı, astroloğun kişisel ilgi alanına/tercihine bağlıdır. Bazı astrologlar, danışan kişiye, sözü edilen konularda uzman olan meslektaşlarını tavsiye ederler. Uygulanacak terapi konusunda yol göstermek için danışan kişinin haritasından yararlanırlar.

KULLANILAN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN ROLÜ

Hint Astroloğunun elinde, kullanabileceği çok çeşitli iyileştirme yöntemleri vardır. Bu yöntemlerin amacı genelde, benefikleri güçlendirip, malefikleri zayıflatmaktır. Biz Hint Astrolojisi’nde, kehanet astrolojisine çok önem veririz. Ve kehanet, geleceği kesin olarak bilmenin ötesinde bir şeydir. Buna Hindu dini ile ilgili bilgilerimizi de eklersek, Hint Astroloğunun, “bu hayattaki her şeyin önceden plânlandığını ve bizim oturup olacakları izlememiz gerektiğine” inandığı sonucuna varırız. Bu doğru değildir. Ancak Hint astroloğu özgürlüğün, bize kendiliğinden gelmeyeceğine inanır. Eğer bilinçli değilsek mahkumuz. Geleceğimizi şekillendirmek konusunda gücümüz sınırlıdır. Ancak belli bir ruhsal seviyeden sonra ve/veya belli iyileştirme uygulamalarını yaptığımız zaman kaderimizi şekillendirebiliriz.
  
ZAYIFLIKLARI İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Eğer Hint Astroloğu bizi tatsız bir olayın beklediğini görüyorsa, mutlaka bize yardımcı olacak bir yöntem bulacaktır. Benefiklerin gücünü arttırıp, malefiklerin zararını azaltmak için aşağıdaki yöntemlerden biri önerilebilir.

1) Renk Terapisi : Belli renkleri giyerek bir planetin gücünü arttırabiliriz. Bir Vedik astrolog, yararlı gezegenlerin gücünü arttırmak için hangi renkleri giymeniz gerektiğini önerebilir.
2) Şifalı Otlar ve bitkisel yağlar : Bazı otlar ve yağlar gezegenin gücünü arttırabilir.
3) Diyet : Belirli gıdalarla beslenmek gezegenlerin gücünü arttırır. Örneğin buğday, Güneş’e, beyaz pirinç ise Ay’a ait bir besindir.
4) Mantra’lar : Mantra, ruhsal anlamı olan bir sözcükler dizinidir. Sürekli tekrar ederek, gezegenlerin gücünü arttırabiliriz.
5) Yantra’lar : Geometrik yantralar (matematiksel şekillere dayanır), nümerik yantralar (rakamlı yantralar) ve bunların kombinasyonları vardır. Yantralar, kozmik uyum sembollerin ifadesidir.
Her gezegen için bir yantra vardır. Yantrayı evin merkezi bir köşesine koymak ya da küçük bir tanesini üzerinizde taşımak mümkündür. Gümüş ya da altından yapılanlar, en güçlüleridir. Ama bakır yantralar hatta kağıda yazılmışları da vardır. Hepsi de işlev görür.
6) Hayırseverlik : Negatif karmayı serbest bırakmak için insan kardeşlerinize yardım edin. Örneğin bir yaşlılar evinde gönüllü olarak çalışmak gezegenin gücünü değiştirebilir. 
7) Davranış Modelleri : Bir gezegeni canlandırmak ya da gücünü azaltmak için belli faaliyetler yapılabilir. Ya da belli faaliyetlerden vazgeçilebilir. Örneğin Mars’ı güçlendirmek için spor tavsiye edilebilir. 
8) Yagya : Yagya dini bir ritüeldir. Belli bir kişi tarafından belirlenir ve üçüncü bir kişi (Hindu rahibi) tarafından uygulanır. Yagyalar pek çok amaç için kullanılır (mutlu bir evlilik, sağlık, ailenin mutluluğu vs)..
9) Değerli taşlar ve mineraller : Taş takmak basit bir yöntemdir. İyi bir Vedik astrolog size gezegenlerin yararlı enerjilerinin gücünü artırmak için hangi taşları takmanız gerektiğini önerebilir.

Burada yazılanlar Vedik astrolojinin kaderci olduğu gerçeği değil de, Vedik astrolojiyi kullanarak zayıf ve kuvvetli yönlerimizin üstüne çıkarak özgürlüğümüzü kazanma anlamına gelir.  
Burada Vedik astrolojinin tartışılmayan diğer yaklaşımlarından biri Vedik astroloğun Hint Ay Zodyak kartları ile yapabileceği öngörüm (zodyak 27 ay takım yıldızından oluşur) ve Ayurveda ile Astroloji arasındaki bağdır. Bu konularda bilgi edinmek için website of the author about Vedic Astrology  yazarın sitesi ziyaret edilebilir.