Vesta: Sonsuz Alev

 

Eski Yunan’da Hestia olarak da bilinen Vesta başak burcu piktografında görülen elinde başak tutan bakire ile aynı biçimde sembolize edilmektedir. Kalbin ve kutsal ateşin tanrıçası olarak bilinir. Asteroidlerin en büyüğü olmamasına karşın, çıplak gözle görülebilecek kadar parlaktır.

Hemen hemen bütün eski kabilelerde köyün merkezi veya evin merkezi kâinatın merkezinin bir sembolü olarak kabul edilirdi. Bu tip inanışların temelinde insanoğlunun mikrokosmos olarak görülmesi yatmaktadır. İnanışa göre biz hepimiz birer minyatür evreniz. Köyün içindeki evlerde yanan ateş, ailemizin sembolize ettiği evrenin görünen bir merkezi olarak değerlendiriliyordu. Vesta’nın Yunanca ismi olan Hestia’nın tam kelime anlamı “Yürek” dir. Bu nedenle evin ve devletin sembolik koruyucusu olmuş, aile ve toplum arasındaki bağın devamlılığını güvence altına almıştır. Roma şehrinin rahibeleri Vestal virjinler olarak bilinirlerdi ve evlenmeme yeminleri vardı, görevleri kutsal ateşe göz kulak olmaktı.

Yunan mitolojisinde Vesta Satürn ve Rhea’dan doğan ilk çocuk olup, Zeus kardeşlerini Satürn’ün midesinden çıkardığında ise son çıkandır. Bu sebeple hem başlangıcı hem de sonu ifade eder. Apollo ve Poseidon’un evlenme tekliflerini reddetmiş ve bakire kalmayı seçmiştir.

Olimpos’taki hiç bir kavgaya karışmamak için hep ayrı durmuştur. Dionysus Olimpos’un Tanrıları arasına katılacağı zaman Titanlardan birinin kendi yerinden feragat etmesi gerekiyordu. Çünkü Olimpos’da sadece 12 tanrıya yer vardı. Vesta kendiliğinden ayrılmak isteyerek saygınlığını sarsılmaz derecede kuvvetlendirmiştir. Ayrıca bunu yapmasının bir nedeni de Olimpos’un bitip tükenmez kıskançlıklarından usanmış olmasıydı.

 

VESTA’NIN ASTROLOJİSİ

Eski yunanda Hestia olarak da bilinen Vesta başak burcu piktografında görülen elinde başak tutan bakire ile aynı biçimde sembolize edilmekte olduğundan ona bu burçta yöneticilik vasfı verilmiştir. Bununla birlikte Vesta Akrep burcu ile de yakından ilişkilendirilmektedir. Bu iki burçtaki yöneticilik vasfı bu burçların astronomik orjinlerine baktığımızda netleşir:

Asur ve Babillilerin tanımladıkları Zodyak kuşağında akrep burcu bir yılanla sembolize edilmekte ve başak burcunu takip etmekteydi. Bugün terazi burcu olarak adlandırdığımız yapı akrep burcu dâhilinde ve onun kıskaçları şeklinde bir dizayndaydı. Başak  ve Akrep  burcu glifleri benzer fakat küçük bir fark gösterirler. Bu nedenle tanrıça her ikisini de ifade etmekteydi. Ataerkil kültürün yükselişiyle birlikteliğin ve evliliğin burcu olan terazi yunan astronomlarca başak ve akrep burcu arasına yerleştirilmiş ve böylece kadının cinsel kimliği konusunda yapay bir dualite oluşturulmuştur. Bundan sonra bir kadın ya evlilikten önce bakire (Virgo) ya da evlilikten sonra eş (kadın) olarak betimlenmiştir.

Roma zamanındaki Vesta daha sonra rahibe arketipine dönüşmüştür. Bilinen rahibelerin tek görevleri dinsel ve görevsel anlamda kendileri adamak ve ikili ilişkilerden ve tensel yakınlıktan uzak durmaktı. Oysa Vesta rahibelerinin yüzlerce yıl önceki ataları tapınak ateşini korurlardı ve hem halka hem de ülkeye iyileşme ve üretkenlik getirmek amacıyla kutsal olarak bilinen seksüel ayinler yaparlardı. Bakire kelimesinin orijinal anlamı “el değmemiş” değil, sadece evlenmemiş olandır. Ceres ve Juno kendilerini tamamlamak adına bir partnere ihtiyaç duyarken, Vesta dişil enerjinin kendine dönük ve bütünsel bir formunu anlatır.

Vesta'nın daha sonradan değişen bu (el değmemiş) tanımı harita yorumlarında her zaman doğru işlememektedir. Vesta vurgusu taşıyan haritalarda kişilerin cinsel anlamda aktif kadın ya da erkekler olabildiklerini görmekteyiz.  Bununla birlikte bu kişilerin tensellikleri geleneksel ve tekeşli ilişkiler olarak sınırlanmamaktadır. Vesta’nın vurgulu olduğu haritalarda cinselliğin reddi, evlilik dışı ilişkiler ya da uç örneklerde bunu ticari amaçlı olarak kullanımı söz konusu olabilmektedir. Bu tip davranışlar toplumda ahlaki olarak hoş görülmediğinden cinsel ifadeyi baskılama daha yaygındır. Bu nedenle haritasında vurgulu bir Vesta'ya sahip kişiler suçluluk, utanç ya da kendini reddetme deneyimleri yaşayabilmektedir. Bu tip danışanlar için çözüm her iki aşkınlığın arasında dengeyi bulmaktadır.

Haritalarında Vesta vurgusu olan erkekler, Vesta güneş ya da mars gibi eril gezegenler ile temas halinde ise, kadınlarla tensel yakınlığa özellikle gereksinim duymalarına karşın kendilerini gerçek anlamda bir yakınlığa kapattıkları ve uzun süreli bağlılıklardan kaçtıkları dikkat çekmektedir. Hatta uç örneklerde kendilerinde duydukları bu eksiliği agresif ya da maço tavırlarla örtme davranışı gösterebilirler.

Aynı biçimde haritalarında Vesta vurgusu olan kadınlar, Vesta Ay ya da Venüs gibi dişil enerjilerle irtibat halinde ise, partnerini sevememe ya da ilişkiyi yeteri kadar anlamlı bulamama durumu yaşayabilirler. Bundan kaynaklı olarak da psikolojik ya da fiziksel bakımdan soğukluk hissedebilirler. Bu kişilerde erkeklerdeki maço tavırlara benzer olarak, “benim zaten ihtiyacım yok ki” davranışı sergilenmektedir.

Vesta Satürn'ün en büyük çocuğudur ve bu nedenle de Satürn ile benzerlik göstermektedir. Satürn Vesta’nın güçlü olduğu başak burcunda soğuk ve kuru doğasını rahatça sergiler. Her ikisi de kısıtlanma, bitişler, odaklanma ve bir şeyi uzun süreli ve sabit kılmayı anlatırlar. Bu nedenle Vesta’nın açıları Satürn’ün yaptığı sert açılara benzemektedir.

Vesta vurgusu olan haritalarda diğer cinse karşı güven duygusunda da azalma vardır. Çocukken saldırıya uğrama, genç kız olarak erkek arkadaş tarafından sekse zorlanma ve hatta tecavüze uğrama, Vesta'nın gölge yanları arasına dâhil edilebilir. Böyle durumlar sonucunda doğru bir ortakla samimi ve güvenilir başaralı bir ilişkiye sahip olamayan bir kadın, yakın duygusal bağları oluşturma konusunda başarısız olacaktır.

Başak burcu hizmet etme ve sağlık konularıyla ilişkili olduğundan, Vesta’nın feminen (üretken) enerjisi burada güçlü bir biçimde dönüştürülerek tek bir konuya odaklanma, sınırsızca kendini adama şeklinde ifade bulur.

Eksi Yunan’da Vesta evrenin merkezinde olarak kabul edildiğinden, evdeki ateşin, ev halkının birlikteliğinden de sorumludur. Buna benzer olarak, durumu psişeyi indirgediğimizde, kişiliğin farklı bölümlerini bir arada tutan güçtür. Astrolojik olarak Vesta kendi kişiliğine odaklı bu nedenle de azimle, kendi hedefinden şaşmadan ilerleyen kişileri anlatır. Sert açılarda bu kendi odağını bilmek ve bu doğrultuda ilerlemek kaybolabilir, kişi yanlış hedefe gidebilir ya da bir hedef bulamayabilir.

Vesta kalbin ateşini simgeler. Latince de kalp odak kelimesiyle aynı kelimedir. Bu nedenle güçlü Vesta vurgusu olan kişiler içsel enerjilerini, her ne yaparlarsa yapsınlar, bir noktaya kolayca kolaylarlar. Sert açılar odaklanma sorunu da getirecektir.

 

Haritalarımızda Vesta

Kalp tanrıçası olarak Vesta kutsal ateşin ya da ev(ocak) ateşinin bekçisidir. Görevi tüm insanlık adına hem aileyi hem de var olan toplumsal düzeni (devlet) korumaktır.

İçgüdüsel tensel yakınlığı reddeden ve kendini adayan rahibe figürü ile eşleştirilmişler ve büyük saygı görmüşlerdir. Kız kardeş olarak ise Vesta odaklanma, sorumlu olma ve adanmayı anlatır.

Haritalarımızda Vesta içsel bütünlüğümüz, kendimizle olan ilişkimiz, çalışma ve kendimizi adama biçimimiz, sorumluluklarımızı anlatırken, aynı zamanda ikili ilişkilerden uzaklaşma ve cinselliğin reddi ve yakınlık korkusundan dolayı psikolojik bozuklukları da ifade etmektedir.

Vesta’nın bunduğu burç çalışma, sorumluluk ve adanmanın biçimini; içsel ateşimizi nasıl besleyip bu başkalarına hizmet ederken nasıl kullandığımızı göstermektedir.

Vesta’nın bulunduğu ev ise adanmışlığın ve içsel bütünlük arayışının hayatın hangi alanında deneyimlendiği ve bu deneyini yaşarken kişinin zorluk ve sınırlamalar yaşadığı alanı ifade eder.