Yakın Geleceğe Dair Umutlar!

Geçtiğimiz Mayıs ayında Yunanistan’ın başkenti Atina’da Profesyonel Astroloji Organizasyonu (OPA) tarafından düzenlenen konferansın son günündeki panelde konuşmacı konuk olmuştum. İngiliz Astroloji Derneği Başkanı Roy Gillett, Yunanlı astrolog Ioannis Rizopoulos diğer konuşmacılardı. Konumuz global ekonomiydi. Hepimiz konuşmalarımızı tamamladıktan sonra Yunanlı meslektaşım Rizopoulos bana Türkiye astroloji haritası hakkında bir soru yöneltti. Soru, bu yaz aylarında ve sonbaharda yaşanması muhtemel streslerle ilgiliydi. Türkiye astroloji haritası diğer meslektaşlarımızın malumu, bizler diğer ülkelerin haritaları hakkında nasıl yorumlar yapıyorsak onlar da bizim ülkemizin haritası hakkında yorumlar yapıyorlar ve tabii bizim de fikrimizi soruyorlar.

Rizopoulos’un sorusuna bu yaz aylarında agresyon yaşanması muhtemel olduğunu söyleyerek cevap verdim. Sormak istediği, daha doğrusu kast ettiği buydu. Aslında şimdi bizler o zaman konuştuğumuz şeyleri deneyimliyoruz. Bir müddet daha da stresli dönemler var önümüzde, farkındayız! Fakat ben bu konudaki beklenen cevabımın ardından, Türkiye astroloji haritasının ilerletmelerine ve önümüzdeki yakın dönemde aldığı transitlere dayalı başka bir yorumda daha bulundum. Bu, beklenmeyen bir cevaptı. Tabii bu güzide ülkenin bir ferdi olarak hem yüreğimle, ama hem de astroloji haritalarına dayanarak mantığımla yaptığım umut vaat eden yorumların gerçekleşmesi ümidini ilk kez dün akşamki Yenikapı mitinginden sonra güçlü bir şekilde hissettim. Bu kısa yazımda orada özetleyerek bahsettiğim şeylere değinmek istiyorum. Konuşmamın sonunda orada bulunan herkesin etkilendiğini ve bunlardan bazılarının da konuşmamın sonunda tebrik ettiğini eklemek isterim. Barışçı ve insani yönde beklentiler hangi ülkeden olursa olsun, insanların takdirini kazanıyor. Sadece bir ülkenin geleceği için değil, insanlığın geleceği için umutlandırıyor.

Şimdi orada yaptığım kısa konuşmanın astroloji haritamız üzerinden daha detaylı açıklamasına gelelim…

Transit Neptün Türkiye astroloji haritasının Tepe Noktası’na doğru ilerliyor. Astrolojide Neptün manevi ve insani değerleri, bütünleşmeyi, koşulsuz sevgiyi, barışçıl konuları ifade eder. Uzlaştırma ve bir araya getirebilme arketipi olan Venüs’ün üst oktavıdır. Yani Venüs’ün bireysel bazda yaptığını, toplumsal bazda yapabilmeyi sağlar. Neptün manevi değerlerimiz, ideallerimiz, inandığımız değerler uğruna kendimizi adama yeteneği verir. İlahi bir misyon yüklenmek kavramı en çok Neptün ile ilişkilendirilir.

Bir astroloji haritasında geleceğe yönelik planlar, amaç ve hedefler, uluslararası alanda verilecek imajları, ülkenin saygınlığını, ulusal gücünü 10. ev temsil eder. Ülkemiz astroloji haritasının Tepe Noktası’nda Balık burcu var. Bu burcun yöneticisi olan Neptün, 2012 yılı Şubatından bu yana Balık burcunda ilerliyor ve Türkiye astroloji haritasının Tepe Noktası’na doğru tırmanıyor. Neptün’ün Tepe Noktası’na varması 2018 yılında olacak. Bu varış, geleceğe yönelik misyonumuzu ve ideallerimizi gerçekleştirme şansı sunuyor. Bu idealler daha ziyade manevi, insanlığın hayrına, bütünleştirme ve kucaklaştırma yönünde olmalı. Eğer böyle olursa, Türkiye bölgedeki huzursuzluğun ve agresyonun aşılmasında önemli rolü olabilir, Türkiye bölgenin barış umudu olabilir! Diyeceksiniz ki bu kadar stres, travma, yaşanan dramalara rağmen mi? Cevabım: evet!

Ülkemiz astroloji haritasında 5. Evde Akrep burcunda yerleşmiş olan Venüs, 2019 yılına göre ikincil yönde ilerletmeyle haritamızın Tepe Noktası’na varmış oluyor. Venüs’ün yüceldiği Balık burcundaki yolculuğunda Tepe Noktası’na varacak olması, barış ve huzuru sağlama konusundaki misyonumuzu gerçekleştirebileceğimize yönelik bir diğer gösterge! 12 Mart 2019 tarihinde bu kavuşum kesinleşecek. Bu tarihte transit Neptün de ülkemiz astroloji haritasının tam Tepe Noktası’nda olacak. Aşağıda Türkiye astroloji haritası üzerine izdüşürülmüş ikincil ilerletme haritasını, onun da üzerinde izdüşürülmüş transit haritayı görmektesiniz. Tarihin 12 Mart 2019 olması, tam bu tarihte bir şey olacak anlamına gelmiyor. Ama bu dönemin önemli olacağını işaret ediyor.

Tekrar 2018 yılına dönersek. 2018 yılında şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter Akrep burcunda ilerliyor olacak. Ülkemiz astroloji haritasının aracılık misyonun temsil eden bu evinde önemli gezegenler yerleşmekte. Bunlardan bir tanesi de Akrep burcunda yerleşen Jüpiter. Transit Jüpiter’in haritamızda bulunduğu dereceye varması da yine 2018 yılında olacak. Jüpiter’in Akrep burcunda hareket edeceği dönemde Neptün de Balık burcunda ilerliyor olacak ve bu iki gezegen arasında uyumlu açı oluşacak. Bu süreçte somutlaştırma ve gerçekleştirme arketipi olan Satürn de Oğlak burcunda, ülkemizin 7. evinde hareket ediyor olacak. Bu geçiş, diğer ülkelerle ilişkilerinin ve anlaşmalarının şekillenmesi zamanlarında olacağımızı gösteriyor.

Türkiye astroloji haritasında su elementi burçlarda gezegen yoğunluğu var. Su elementi burçlar Yengeç, Akrep ve Balık’tır. Yükselen burcumuz Yengeç, Plüton Yengeç burcunda, Güneş, Venüs ve Jüpiter Akrep burcunda, hatta Şans Noktası bile Akrep burcunda. Haritamızın Tepe Noktası’na Balık burcu denk düşüyor. Uranüs ve Güney Ay Düğümü Balık burcunda. Astrolojide su elementi çevreye karşı duyarlılık göstermekle, yardımseverlikle, barış ve merhamet, uyum ve adaptasyon sağlama yeteneğiyle ilişkilendirilir. Bu yeteneği yüksek yöneticiler bu türde gelişmelere önemli vesile olabilirler.

Ülkemiz astroloji haritasının 5. evinde haritamızın “kalbi” olarak nitelendirebileceğimiz Akrep burcundaki Güneş var. Bir astroloji haritasında Güneş o ülkenin yöneticilerini ve ülkenin geleceğinde söz sahibi kişileri temsil etmesinin yanı sıra, ülkenin kimliğini nasıl ifade edeceğini, uluslararası alanda nasıl ve hangi özellikleriyle dikkat çekeceğini de gösterir. Akrep burcu yoğun ve güçlü bir mücadele enerjisi taşır. Diğer anlamlarının yanı sıra 5. ev “aracıları” temsil eder. Haritamızda en fazla gezegenin yerleştiği ve bu yüzden en dikkat çeken 5. evde Şans Noktası, Venüs ve Jüpiter de yerleşmektedir.  Astrolojide “iyiciller” olarak tanımlanan tüm bu göstergelerin bir arada yerleşimleri dikkat çekicidir. Pek çok anlamlarının yanı sıra bu yerleşimler, ülkemize uluslararası arenada önemli bir aracılık rolü yüklemektedir. Peki, hangi alanlarda?

Haritamızın 5. evinin yöneticisi de olan Venüs bu evde ve Akrep burcunda yerleşmektedir. Astrolojide Venüs denilince akla gelen şeylerin başında sevgi, uyum, huzur ve barış kavramları vardır. 5. ev aracıları temsil ettiğine göre, ülkemizin nihai misyonlarından bir tanesi uluslararası alanda huzurun ve barışın sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Haritamızda Venüs’ün Güneş’ten sonra batmış olması, Venüs’ü barışçıl yönde kullanmak üzere güçlü bir potansiyel veriyor. Venüs, haritamızın Tepe Noktası ile de uyumlu açıda ve geleceğe yönelik önemli misyonumuzun sevgi ve barış ortamı yaratmak olacağını gösteriyor. 5. Ev “mesaj vermek” ile alakalıdır. Bu yerleşimin ifade ettiği üzere dünyaya mesajımız “sevgi ve barış” olmalıdır. 5. ev “sevgi ihtiyacını” da temsil eder. Bu yerleşim şöyle ifade edilebilir: Türkiye bölgede huzur ve barışı sağlanmasında rol oynayabilir ve bu sayede dünyanın sevgisini ve sempatisini kazanabilir. 5. ev Venüs’ün sevdiği, rahat ettiği ev olarak tanımlanır ve haritamızda Venüs’ün güçlü konumu (Güneş’ten sonra batması, Jüpiter ev Şans Noktası ile kavuşumu, Tepe Noktası’na üçgen açısı) ülkemizin uluslararası huzur ve barışın sağlanması konusunda başarılı olma şansının hayli yüksek olduğunu gösteriyor.

Astroloji haritamızın 5. evinde Akrep burcunda yerleşen yöneticilerin genel göstergesi Güneş ve haritanın 10. ev yöneticisi olarak ülkenin geleceğini, dış imajını, yöneticilerini temsil eden Jüpiter, ülkemizin yöneticilerinin uluslararası alanda huzur ve barışın sağlanması yönünde önemli bir aracılık rolü üstleneceğini teyit eden diğer göstergeler. Bu göstergelerin Akrep burcunda olması, sahip olduğumuz mücadele ve savunma gücünü, dayanıklılığı, cesareti, tutkuyu, vazgeçmeden olayların sonuna kadar gidebilmeyi sağlayan kararlılığımızı, duygusal zekamızı ve sezebilme kabiliyetimizi, krizi barışa dönüştürebilme gücümüzü ifade etmekte.  

Jüpiter haritanın 6. Evini de yönetmektedir. Ülkemiz, güvenlik güçleri, ordusu, askeri gücü vesilesiyle de huzurun ve barışın sağlanmasına katkıda bulunmak gibi bir misyona sahiptir.

Haritamızın 4. evinde Terazi burcunda yerleşmiş olan Mars da aynı şeyi ifade etmekte, barışın sağlanması için gayret ve mücadele etmemiz gerektiğini göstermektedir. Astroloji haritamızın 5. evinde yerleşen Merkür-Satürn kavuşumu Terazi burcuna düşmekte, ülkenin diplomat ve temsilcilerinin bölgede barış ve huzurun sağlanması için gerekli uzlaşının temininde diplomatik yeteneklerini göstermeleri gerektiğini ifade etmektedir. Bu yerleşimler aynı zamanda uzun vadeli ve stratejik kararlar alabilme yeteneğini de ifade etmektedir. Jüpiter’in bu alandan geçiş yapacağı 2016 sonbaharından itibaren bu yeteneğimizi çok daha güçlü ve etkin bir biçimde kullanacağız.

Hep söylerim, Türkiye astroloji haritasının Yükselen derecesi Alhena yıldızıyla birleşiyor. Araplar tarafından “Gururla İlerleyen” olarak adlandırılan Alhena, yapması gereken bir işi, bir misyonu olmak, bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir görev almış olmak, bir amaç, bir dava uğrunda ilerlemekle ilişkilendirilir. Bu ilerleme bazı basamaklarda acı getirebilir ama bu daha ideal olana bağlanmak ulaşmak için çekilen gururla ve severek çekilen acıdır. (Brady)

Haritanın Yükselen derecesine yakın yerleştiği için ülke halkının karakteristik özelliklerini temsil eden Plüton Sirius ile birleşmektedir. Plüton, sembolik olarak yeniden doğma kavramıyla ve hayatta kalma mücadelesiyle ilişkilidir. Bu gezegen, özgürlüğün geri kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması için canını vermekten çekinmemiş bir neslin,  büyük mücadeleler ve fedakarlıklar neticesinde küllerinden doğmuş bir devletin hikayesini anlatır. Haritanın 5. Evi içerisinde arada kalan (intercept) Akrep burcunun yöneticisi Plüton Sirius yıldızıyla birleşmekte ve dünyanın geleceğini belirleyecek bu önemli geçiş sürecinde Türkiye’nin büyük bir misyon üstleneceğini göstermektedir. Sirius yıldızı “Sıradan olanı kutsala dönüştürmek” olarak nitelendirilir ki, bu aynı zamanda dünyada eşi benzeri zor görülebilecek bir milli mücadelenin gerçekleştirilmiş olduğunu çok güzel ifade etmektedir.

Türkiye astroloji haritasının 5. Evi çok güçlüdür; bu evin yönetici gezegenlerinden biri olan Plüton’un Sirius ile birleşmesi ve Yükselen derecesine yakın olması, Türkiye’nin kutsal misyonunun dünya barışının sağlanmasına “aracılık etmek” olduğunu düşündürmektedir. Dün akşamki mitingden sonra, şimdiye kadar yaşadığımız bütün travmalara rağmen bu konuda ümidim arttı.  

Ve son yaşananlardan sonra astroloji haritamıza bağlı olarak şunlardan emin oldum:

Millet olarak, büyük krizlerden büyük güç kazanmış olarak çıkıyoruz…

Dışarıdan gelen her türlü tehdit bizi birleştiriyor…

Farkında olalım olmayalım, ulus olarak önemli bir misyona sahibiz…

Ve o misyonu gerçekleştirecek kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcut!

Sevgi, ışık ve hiç tükenmeyen umutla!

Öner Döşer

8 Ağustos 2016, Pazartesi

Burgaz adası