Yay Burcunda Ay Tutulması ve BİZ

Yay Burcunda Ay Tutulması ve BİZ

25 Mayıs 2013 tarihinde gölgeli (Penumbral) ay tutulması gerçekleşiyor (yani tutulma ışık azalması olarak gözlemlenecek). Tutulmanın izlenebileceği yerler Amerika, Afrika.

Tutulma 33 dakika 34 saniye sürecek. Astronom ve astrolog Ptolemy’nin ay tutulmalarının etki süresiyle ilgili kurallarından ay tutulmalarında her bir saat için 1 ay kuralını uygularsak, bu tutulmanın astrolojik etkilerinin sadece 15-16 gün süreceğini düşünebiliriz. Yani 25 Mayıs’tan 10 Haziran’a kadar. Ptolemy tarafından verilen diğer kurala göre tutulmanın Yükselen-Alçalan (ASC-DSC) eksenine denk düştüğü yerlerde tutulmanın etkileri daha erken, Tepe Noktası-Ayakucu Noktası (MC-IC) eksenine denk düştüğü yerlerde tutulmanın etkileri daha geç görülecek. Genel bir yaklaşımla bunu altı aylık sürece yayarak düşünürsek, tutulmayı takip eden ilk aylar (ASC-MC) veya yılsonundaki aylar (MC-IC) olarak düşünebiliriz. Ama kişisel görüşüme göre bu tutulmanın astrolojik etkileri çok uzun sürmeyecek.  

Astrolojik olarak ele aldığımızda, tutulmanın 4 derece Yay burcunda gerçekleştiğini görüyoruz. Aşağıda 25 Mayıs 2013 saat 07:24 Ankara için çizdirilmiş tutulma haritasını görmektesiniz.

 

 

İngiliz astrolog Deborah Houlding’in klasik astrologlara dayanarak verdiği bilgilere göre Yay burcunda tutulmalar atların zarar görmesine, dini konularda hoşgörüsüzlüğün yayılmasına ve insanlar arasında güvensizliğe, ün sahibi kişilerin yıkımına, kuşların zarar görmesine, hırsızlığın artmasına, denizlerde yağmalama ve korsanlığın artmasına sebep olur.

Tutulma Yay burcunun birinci dekanında gerçekleşiyor. Raphael’e göre Yay burcunun birinci dekanında gerçekleşen tutulmalar hırsızlık ve yağma işaretidir. William Lilly’e göre Yay burcunun birinci dekanında gerçekleşen tutulmalar düşmanların akınlarına ve yağmalamalarına, müzakerelerde-pazarlıklarla sahtekarlıklara, sert taleplere (başvurulara), pek çok suiistimallere, yazıcılar ve sekreterlere daha fazla iş düşmesine sebep olur. (Tutulmanın Neptün ile T-kare açı kalıbı oluşturması müzakere ve anlaşma sürecinde yanıltmalara, yanlış yönlendirmelere davetiye çıkarıyor gerçekten de).

Tutulmanın gerçekleşeceği Yay burcu ateş elementi burçlardan biridir. Klasik astrologlara göre ateş elementi burçlarda gerçekleşen tutulmalar sansasyonel ve sıcak olaylar ortaya çıkmasına, din ve inançlarla, kültürel ve sosyal konularla ilgili türbülanslara işaret edebilir. Raphael’e göre ateş elementinde tutulmalar bir kralın ya da önemli bir kişinin ya da büyük bir yöneticinin sürgüne gönderilmesine, hapsedilmesine veya öldürülmesine delalettir. İnsanlar arasında çok fazla anlaşmazlık ve sürtüşme olur. Orduların hareketlenmesi, kavgalar, yangınlar, hastalıklar, toprak ürünlerinin zarar görmesi gibi durumlar görülebilir. Özellikle de tutulmadan etkilenen bölgelerde. (Tutulma esnasında Mars’ın Algol ile birleşmesi bu riski arttırabilir). Tutulma Yay burcunda olacağından, kendine aşırı güvenden kaynaklanan riskçi tavırlar fanatik eylemlere sebep olabilir. Öte yandan, Yay burcu toplumsal misyon ya da sözcülük üstlenmekle de ilişkilidir. Global düşünme eğilimini temsil eder. Bu dönemde global düşünmenin ve hareket etmenin önemine vurgu yapacak olaylarla karşılaşabiliriz.

Yay burcu farklı kültür ve inançlarla, uluslararası iş ve girişimlerle, seyahatler ve turizmle, eğitim ve hukuk sistemiyle, yasal konularla ilişkilendirilir. Bu burçta gerçekleşen tutulmalar, medyada bu saydığımız konularda daha fazla haber yer alacağını, önemli gelişmeler yaşanacağını göstermektedir. Bu tutulmamedya-yayıncılık alanında önemli değişikliklere de işaret edebilir. Benzer etkiler eğitim ve hukuk sistemiyle de ilişkilidir. Yeni yasalar, kural ve kanunlarla ilgili hareketlilik yaşanırken, ay tutulmasının ortaya çıkaracağı stres ve gerginlik bu alanlarda da kendini belli edebilir.

Yay burcu felsefi fikir ve görüşleri, din ve inançları, sosyal ve kültürel konuları, hayata farklı bakış açılarınıtemsil ettiğinden, bu tutulma civarındaki günlerde bu konularda hızlı değişimler, adaptasyon gerektirecek yeni yaklaşım ve ideolojiler, keşif ve buluşlar görülebilir. Yay burcunun temel yönelimi yeni şeyler keşfetmek ve farklı deneyimler yaşamak, daha geniş alana yayılmaktır. Yay burcu sosyal kuralların getirdiği kısıtlamalara ayak uydurmakta, sosyal statüyü kabullenmekte zorlanır; toplumsal reformlar yapan, idealizmle özdeşleştirilmiş bir burçtur. Tutulma esnasında etkin olan Uranüs-Plüton dik açısı da benzeri temayı tetiklemek üzere devrede olacak.

Tutulmanın gerçekleşeceği Yay burcu değişken burçlardan biridir. Raphael’e göre değişken burçlarda tutulmalar İnsanların durumu ve ticaret ile ilişkilendirilir. Bu alanlarda stres ve sıkıntıları vurgularlar. H.S.Green’e göre değişken burçlarda tutulmalar sıkıntılara, grevlere, suçlara, hastalıklara, din ve eğitimle ilgili sorunlara işaret eder. Değişken burçlarda tutulmalar, esnekliği, uyumu, yeni koşulları algılama ve adapte olma ihtiyacını gösterir. İş ve ev değişiklikleri, kararsızlıklar ve dağılma riski dikkat çeker. Değişken burçlar, gerginliği ve huzursuzluğu yansıtabilirler. Tutulma esnasında Neptün de değişken burçlardan biri olan Balık burcunda yerleşmekte olduğundan, gökyüzünde değişken burçlarda t-kare açı formu meydana gelecek. T-kare stresli bir açı formudur. İki kare ve bir karşıtlığın birleşmesiyle oluşur. Karşıt pozisyondaki iki gezegene de dik açı yapan üçüncü gezegen apex noktası olarak adlandırılır ve enerjinin çıkış yapacağı temaları gösterir. Bu t-kare’de apex’teki gezegen Neptün’dür. Gergin açılarında Neptün karmaşa, kafa karışıklığı, belirsizlik, kararsızlık, hayal kırıklığı gibi riskleri beraberinde getirebilir.

Tutulma haritasında Yükselen derecesine yerleşmiş olan Yengeç burcu önümüzdeki yakın süreçte gündemimizde ailevi ve milli temaların, aidiyet ve duygusal güvenlik ihtiyacının, yardımlaşmanın, korumacılığın ön plana çıkacağını gösteriyor. Yengeç burcu Türkiye astroloji haritasının da Yükselen derecesinde yer almaktadır.

Yükselen burcun yöneticisi olan Ay Yay burcunda ve haritanın 6. evine denk düşmüş durumda. Bu şartlarda Yükselen burcun öncelikli motivasyonlarının (ihtiyaçlarını, gerekliliklerini, hareketini) ortaya konacağı temalar şunlar olacak:

  • Toplum sağlığını ilgilendiren konular, sağlık hizmetleri
  • Ulusal hizmet kuruluşları
  • Toplum adına sosyal hizmetlerde çalışan memurlar
  • Ordu, Silahlı Kuvvetler, donanma
  • Genel anlamda işçiler ve çalışan kesim, sendikalar, grevler

Yay burcunda tutulmalar uluslararası alanda hareketliliğe işaret eder. Tutulmanın astroloji haritamızın 6. evine denk düşüyor olması, tutulma esnasında Mars'ın 12. ev sınırında şiddetli etkileri ifade eden ALGOL ile birleşiyor olması, gizli düşmanlıkların, terörist eylemlerin, buna bağlı olarak askeri temalarda hareketliliğin, uluslararası ilişkilerde gerginliğin işaretçisi olabilir.   

Tutulma esnasında İkizler burcundaki Güneş ile Yay burcundaki Ay Balık burcundaki Neptün ile t-kare açı formu oluşturuyor. Bu açı formu bilgi, inanç ve ruhsal temalar alanlarında bir nevi kararsızlık ve ikileme sebep olabilir. Hayatta inandığımız değerler ve hayata bakışımız konusunda stres yaşayabiliriz. Yanlış kararlar ve yönelimlere de açık bir dönemde olacağımızı anlıyoruz bu stresli açı kalıbından. Ama eğer esnek ve toleranslı olabilirsek, değişen koşullara ve yeni bilgilere kendimizi uyulmayabilirsek, tekamül sürecimizde güzel ve hızlı bir ivme kazanabiliriz. Bu streslerden ruhsal farkındalıkla çıkabiliriz. Tutulma esnasında Venüs, Merkür, Jüpiter İkizler burcunda kavuşum yapıyor olacaklar. Mayıs ve Haziran aylarından itibaren bilgi ve fikir alışverişlerinin yoğun olacağı, çok şey öğreneceğimiz bir süreçte olacağımız muhakkak. Uranüs-Plüton arasındaki doksan derecelik dik açının çok etkin olduğunu da dikkate alırsak, tutulma civarındaki günlerde değişim-dönüşüm krizlerinin tam da odak noktasında olacağımızı fark ederiz.

Tutulmanın yöneticisi Jüpiter gazetecileri, muhabirleri, yayıncıları, din adamlarını, dünya gezginlerini, akademisyen ve eğitimcileri, profesör ve dekanları, sanayicileri ve doğası gereği kapitalist anlayışı temsil eder. Vizyonu genişletici özellik taşır ve yabancı kişiler, kültürler, uzak yerlerle ilişkilendirilir. Bu şartlarda tutulmanın etkileri en çok bu konular ve kişiler üzerinde ortaya çıkacaktır. Jüpiter İkizler burcunda zararlı yerleşimde olduğundan, bu konular ve kişilerle ilgili sorunlar görülebilir. 

Türkiye astroloji haritası

Tutulma Türkiye astroloji haritasının 6. ev 12. evleri ekseni üzerinde denk düşüyor. Aşağıda tutulma haritasının Türkiye astroloji haritası üzerindeki izdüşümlerini görmektesiniz.

Tutulma derecesinin astrolojik haritamızın 6. evine den düşüyor olması sağlık ve hizmet konularının, memurlar ve hizmetlilerle ilgili konuların, güvenlik ve askeri konuların önem kazanacağını göstermekte. Tutulma esnasında çok sayıda gezegenle birlikte Güneş’in de 12. evimiz üzerine denk düşüyor olması, gizli düşmanlıklar, perde arkası oyunlargibi temalara açık olacağımızı düşündürüyor. Bu tutulma gizlide olan durumları açığa çıkarabilir.

Tutulma esnasında Satürn de yine Güneş’imizin üzerine denk düşüyor. Bu durum daha evvelce de belirttiğimiz gibi, önemli mesuliyetler alacağımız ama bir şeyleri de somutlaştıracağımız bir süreçten geçtiğimizi göstermekte. Astrolojide Güneş otorite figürlerini, toplumca tanınan popüler kişileri temsil eder. Güneş’in astroloji haritamızın 5. evine denk düşmesi, toplumca sevilen ve tanınmış, sahnede olan, popüler ve dikkat çeken kişileri de genel olarak ifade eder. Tutulma esnasında Satürn’ün Güneş derecemiz üzerine denk düşüyor olması, topluma aracı konumda bulunan bu kişilerin (örneğin akil adamlar) toplumda bir şeylerin değişmesi ya da yerli yerine oturması için çok çaba sarf etmesi gerekeceğine, bu kişilerin önemli mesuliyetler yükleneceğine ve bu yüzden stres ve baskı altında kalacağına işaret edebilir.

Tutulma haritasındaki Mars’ın Türkiye astroloji haritasında Tepe Noktası’nın yöneticisi ve 6. evin yöneticisi olan (aynı zamanda tutulmanın da yöneticisi) Jüpiter’e karşıt açısı, ülkede önemli pozisyon tutan yönetici ve idareci konumundaki kişileri de mücadeleli bir sürecin beklediğini gösteriyor.

Tutulma haritasındaki Jüpiter’in Türkiye astroloji haritasının Merkür-Satürn kavuşumuna olumlu açısı, geleceğe yönelik sağduyulu ve kalıcı kararlar döneminde göze gözükmeyen ya da ortada olmayan ve belirgin olmayan (12. ev) ama gizliden süreci destekleyen etkilerin de devrede olacağını düşündürüyor.

Görünen o ki, bu yakın dönemde kontrol dışı faktörler ve perde arkası aktörler tam performansla çalışıyor olacak. Haziran sonunda Jüpiter’in Yengeç burcuna geçişiyle birlikte, daha iyi yönetebileceğimiz ve kontrol edebileceğimiz bir süreçte olacağımızı ümit ediyorum.

Sevgi, ışık ve umutla!

Öner DÖŞER

12 Mayıs 2013, Pazar

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan

 

UYARI

Bu yazının her hakkı Öner Döşer'e aittir. Tamamı veya herhangi bir bölümü izinsiz olarak kullanılamaz.

 

Tutulmanın burçlara göre yorumları için aşağıdaki linki tıklayınız…

http://www.astrolojitelevizyonu.com/yay-burcunda-golgeli-ay-tutulmasi-25-mayis-2013-ve-burclar/