YENGEÇ ve OĞLAK TUTULMALARINA GELENEKSEL BAKIŞ

Tutulmalar geleneksel astrolojinin öncelikli öngörü yöntemlerindendir ve dönemsel olayları tahmin etmekte kullanılır. Ama aynı zamanda nasıl bir dönemden geçtiğimiz konusunda farkındalık kazanmamız ve bize sunulan gelişim fırsatlarını anlamamız açısından da dönemsel tutulmaların incelenmesi önemlidir. 

Temmuz ayında Yengeç ve Oğlak burçlarında güneş ve ay tutulmaları deneyimleyeceğiz. Bu tutulmaların hayatımıza neler getireceği konusunda Ebu Ma’şer, Guido Bonatti, William Lilly, Sadullah el-Ankaravi, H.S.Green, Raphael, Sepherial, Ivy M. Goldstein-Jacobson ve Deborah Houlding’in verdiği bilgilerden istifade edeceğiz.

Eski astrologlar tutulmaları negatif olaylar olarak görmüşlerdir. Onlara göre tutulmalar insan hayatında üzücü olaylarla üzücü olaylara sebebiyet verir, bir şeylerin sonlanacağını gösterirlerdi. Stresli zamanlardı ve aniden ortaya çıkan problemlere işaret ederlerdi. Genel olarak tutulmaların dengesizlik ve problem getirdiği düşünülmüştür. Modern dönem astrologları ise tutulmaları insan hayatında çabuk değişimlere ve büyümeye fırsat veren bir şans olarak görmektedirler. Modern yaklaşımla tutulmalar bize, hayatımızda yapmak istediğimiz değişiklikler için gerekli enerjiyi verirler. Hayatımızı düzene sokmamıza yardım ederler. Sonlanmalar, bir şeylerin yeniden doğmasına imkan verir. Tutulmalar bazen stresli bazen de olumlu sonuçların ortaya çıkmasını hızlandırırlar.

Bu yazıda Yengeç ve Oğlak burçlarındaki tutulmaları irdelerken geleneksel astrologların bilgilerinden yararlanacağız. Amaç kötümserlik yaratmak değil, yaşanması muhtemel streslerin hangi konularla ve kişilerle ilgili olduğu konusunda eski kaynaklardan gelen bilgilerden istifade etmek, onların farkındalık yaratacak uyarılarından yararlanmaktır. Şahsen, kaçınılmaz bir kaderden bahsetmekten ziyade, sorunu araştırmayı ve sorunun nasıl en iyi şekilde çözülebileceğine dair tavsiyede bulunmayı amaçlayan bir astrolojik yaklaşımın en doğrusu olacağına inanıyorum!

Politik değişiklikler

Yengeç ve Oğlak burçları öncü burçlardandır. Osmanlı Astrolojisinde öncü burçlar “Değiştirici burçlar” olarak tanımlanır ve değişimi yaratmak üzere inisiyatif almakla bağdaştırılır. Geleneksel astroloji bilgilerine göre öncü burçlarda tutulmalar politik konularla, hükümet veya yönetim değişiklikleriyle, çalışma alanlarında değişikliklerle, devlet işlerindeki değişikliklerle ve insanlar arasındaki devrimlerle ilişkilidir. Dış menşeli rahatsız edici olaylar, hükümetlerin, yöneticilerin zarar görmesi, politik olarak büyük değişimler, dünya ticaretinin olumsuz etkilenmesi gibi sonuçlar doğurur. Devlet ve Hükümet yöneticileri bundan etkilenecek, zorlanacaktır. Ayrıca öncü burçlar mevsim başlangıçlarını ifade ettikleri için, öncü burçlarda tutulma olduğu dönemlerde hava koşullarında değişiklikler belirgindir ve tutulmanın karakteri gereği hızlı şekilde gerçekleşen değişimlerin getirdiği zararlar vurgu kazanır. (Green, Lilly)

Halkın sağlığı ve toplumsal konular

Eski astrologlar tutulmalar hakkında öngörüde bulunurken, tutulmanın gerçekleştiği burcun ana temalarının yanı sıra, bu burcun yönetici gezegeninin temsil ettiği şeylerden de yararlanırlardı. 2 Temmuz’da Yengeç gerçekleşecek tam güneş tutulması Yengeç burcuna izdüşüyor. Eski astrologlar Yengeç burcunu denizlerle, suya yakın yerlerle bağdaştırmışlardır. Bu, Yengeç burcunun su elementi burçlarından biri olmasından ve yöneticisi Ay’ın sularla, denizlerle ilişkili olmasındandır. Bu yüzden Yengeç burcunun temsil ettiği yerler Ay doğasında yerlerdir. Ay, sularla ilişkili olduğu gibi evdeki mekanlar ya da ev eşyalarıyla, çamaşırhaneler gibi yerlerle, çocuk bakımıyla ilgili yerlerle, yardım ve bakım yapan hemşirelerin bulundukları ve kullandıkları yerlerle ilişkilendirilmiştir. (Öner Döşer, Dünya Astrolojisi, Astroloji Okulu Yayınları, 2016) O halde saydığımız konularla ilgili kişiler, mekanlar, eşyalar bu tutulmadan etkilenecek demektir.

Dünya Astrolojisinde Yengeç burcunun yöneticisi olan Ay halkın sağlığıyla, ekinler ve hasat ile, yeme içme konularıyla bağdaştırılır. Bu yüzden geleneksel astrologlara göre tutulma Yengeç burcunda olduğunda toplanan meyveler bozulur, şeker-pirinç gibi ürünler zarar görür, aşırı yemeden kaynaklanan ve mideyi etkileyen hastalıklar artar. (Lilly, Sadullah, Houlding)

Deniz savaşları?

Geleneksel astrolojide su elementinde tutulmalar peş peşe süren yağmurlar, sel felaketleri, aşırı yağışlar, deniz kazaları, su hayvanlarının zarar görmesi, uyuşturucu bağıllıklarıyla ilgili durumlar, ihanetler, huzursuzluklar, savaş beklentileri, sıradan insanlar arasında çok sayıda ölümlerle, denizler ilgili sorunlarla bağdaştırılır. (Lilly, Green)

Dünya Astrolojisinde Ay sıradan halkı, halkın duygularını, kadınları, kalabalıkları ve toplumu ilgilendiren her konuyu, kamu görevlilerini temsil eder. Geleneksel astrologlara göre tutulma Ay yönetimindeki Yengeç burcunda olduğunda yüksek görevlerde olan kişiler hile ve kurnazlıkla görevini kötüye kullanır, anlaşmalar bozulur, politik değişiklikler ve çalışma alanlarında değişiklikler olur. Ayrıca Ay’ın temsil ettiği denizlerle silahlanma artar, deniz savaşları veya denizlerle ilgili konular yüzünden savaşlar olur. (Lilly, Sadullah, Green, Houlding)

Tutulmanın hangi dekanında, yani burcun 10’ar derecelik üçte birlik bölümlerinden hangisine denk düştüğü de öngörü astrolojisi açısından önemlidir. Bu yüzden geleneksel astrologlara göre “Yengeç burcunun ikinci dekanda tutulma olduğunda ırmaklar ve çeşmeler kurur, insanlar arasında tutarsızlık ve alınganlık baş gösterir.” (Lilly, Sepherial) İnsan duygularındaki değişimler, tutarsızlıklar ve alınganlık gibi yoğun duygular da Ay ile ilişkilendirildiği için, geleneksel astrologların dekan yorumlarına bu şekilde yansımıştır.

2 Temmuz’daki tutulmadan hangi yerler etkilenecek?

Tutulmaların öngörü yapmamıza yardımcı olan sembolik değerleri, onların sürelerinin, göksel konumlarının, dünyada hangi bölgelerde gözlenebileceklerinin önceden hesaplanabilmesinden kaynaklanmaktadır. Eski astrologlar, tutulmaların etkisinin daha ziyade tutulmanın izlendiği bölgede görüleceğini düşünüyorlardı. Sadece bu değil, buna ilaveten, eski alimlerin dikkat ettikleri başka bir şey daha vardı. Tutulmanın gerçekleştiği burcun yönetimindeki ülkelerde, bu tutulmanın işaret ettiği olayların daha belirgin bir şekilde yaşanacağını düşünüyorlardı. Özellikle de tutulma herhangi bir bölgeye göre çıkartılan haritanın eksenlerine düşüyorsa…

Burçların yönettiği ülkeler, bölgeler ve şehirler Dünya Astrolojisi olarak adlandırdığımız astroloji türünde kullanılır. Astrocoğrafya olarak isimlendirebileceğimiz yöntemle Zodyak burçları 30 derece aralıklarla dünya üzerine yansıtılır. Bu şemaya göre örneğin Zodyak’ın belli bir derecesinde olan kavuşumun dünyaya yansımasının özellikle o boylamda etkili olacağı düşünülür. Eski astrologlar giriş haritaları, tutulmalar veya önemli gezegen açılarının kesinleştiği ana yönelik astroloji haritalarında göstergelerin denk düştüğü burçlar, hangi ülkelerin, bölgelerin, şehirlerin daha fazla etkileneceğini saptamada kullanırdı.

Bu kaynaklardan gelen bilgilere göre Yengeç burcundaki tam güneş tutulmasından etkilenecek, yani tutulmanın temsil ettiği temaların vurgu kazanacağı ülkeler ve şehirler şunlardır: Azerbaycan, Balkh, Çin, Doğu Horasan, Ermenistan, Amsterdam, Cadiz, Cenova, Cezayir, Hollanda, İskoçya, İstanbul, Milano, Prusya, Saint Lucas, Tunus, Venedik, Wittenberg, York, Zelanda, Kuzey ve Batı Afrika, Paraguay, St. Andrews, Deptford, Manchester, Rochdale, New York, Algiers, Amsterdam, Berne, Lubeck, Magdeburg, Stockholm.

(Öner Döşer, Dünya Astrolojisi, Astroloji Okulu Yayınları, 2016)

Finansal problemler, resesyon, ticari çalkantılar

Toprak elementi burçlar topraklar, ekinler, hasat, yeraltı kaynakları ile ilişkilendirilir. Tutulmanın problem getirdiğini düşünen geleneksel astrologlar bu yüzden toprak elementinde gerçekleşen tutulmaların toprak ürünlerinin zarar görmesine, kıtlıklara, kuraklıklara, depremlere, volkan patlamalarına, toprak kaymalarına, maden kazalarına işaret ettiğini düşünmüşlerdir. William Lilly’e göre “Oğlak burcundaki tutulmalarda zeytinler çekirge veya kurt istilasına uğrar, gemiler batar, özellikle de tutulmanın gerçekleştiği burcun etkisinde olan şehir ve ülkelerdeki insanların davranış ve durumlarında değişikler görülür. Sadullah el-Ankaravi’ye göre “Yeryüzü harap olur, imar azalır, otlak alanlar kurur, ekinler azalır, yol kesenler çoğalır ve insanlarından çoğu vatanlarından ayrılıp gurbete düşer.”

Finansal konular da toprak elementi burçlarla ilişkilendirilir. Bu yüzden geleneksel toprak elementinde tutulmalar finansal sorunlarla bağdaştırılır. Hem finansal konular hem de yöneticisi Satürn dolayısı ile hükümet ve devletle, sistemler ve düzenlerle ilgili konuları temsil eden Oğlak burcundaki tutulmalar “resesyonlara, finansal problemlere, ticari ve tarımsal çalkantılara, darlıklara sebep olur. Hükümet ve devlet adamları, Monarşi açısından şanssızdır. Saygın kişilerin zamansız ölümünü gösterir, yalan suçlamalarda, iftiralarda ve komplolarda artış getirir; siyasi değişikliğe ve hükümetlerin yıkılmasına, komşu şehirlerin askeri istilasına ve birçok geminin kaybına neden olur.” (Green)

Lilly’e göre “Oğlak burcunun üçüncü dekanındaki tutulmalar Kral’ın ölümünü ve halk arasındaki komplolar ve ayaklanmaları anlatır.”

16 Temmuz’daki tutulmadan hangi yerler etkilenecek?

Eski astrologlara göre Oğlak burcu kapsamına giren yerler şunlardır: Öküz, inek ya da buzağıların tutulduğu yerler, tarım aletlerinin ya da eski tahtaların saklandığı yerler; gemi yelkenlerinin ve benzer malzemelerin saklandığı yerler; ayrıca koyun ağılları ve koyunların beslendiği alanlar, nadasa bırakılmış topraklar, kıraç, çalılık ya da dikenli tarlalar; tarlalarda gübre yığınları ya da toprağın serildiği yerler; evlerde alt katlardaki karanlık yerler, yere yakın yerer ya da kapı eşiği. (Öner Döşer, Dünya Astrolojisi, Astroloji Okulu Yayınları, 2016)

Oğlak burcu kapsamına giren bölgeler: Hindistan, Bahreyn, Etopya’nın batısı, Arnavutluk, Brandenburg, Bulgaristan, Cleves, Güneybatıda Saksonya Hassia, Mecklenburg, Orcades Adaları, Oxford, Styria, Türkiye, Trakya, Makedonya, Bosna, Mora, İran’ın Circan ve Maracan-Horasan bölgeleri, Punjaub, Afganistan, Hesse, Mecklenburg, İtalya’da Romandiola, Meksika, Orkney adaları, Oxford, Salisbury, Keighley, Brandenburg, Brüksel, Port Said, Tuscany’de Prato, Constanz, Provence’de Fayence, Tortona, Afganistan, Alaska, Brüksel, Finlandiya, İzlanda, Meksika.

Satürn etkisi

Tutulmanın yönetici gezegeninin hangisi olduğu da yorumlar açısından önemlidir. Oğlak burcundaki Ay tutulmasının yöneticisi zaten Satürn, ama Yengeç burcundaki tutulmanın yöneticisi Ay olmakla birlikte, tutulmanın ilk açı yapacağı gezegen olarak Satürn de önemli bir etkiye sahip. Dolayısı ile Satürn hakkında biraz bilgi vermemizde fayda var.

Dünya Astrolojisinde Satürn yaşlı kişileri, ölümü ve ölüm oranını temsil eder. Ölümcül salgın hastalıklarla bağdaştırılır. Yoksunluk yüzünden hissedilen kıskançlıklar, kötü niyetli davranışlar da Satürn’ün olumsuz yüzünde görülür. Toprak sahipleri, çiftçiler, duvar ustaları, madenciler, kömür, metal ve mineral sanayi Satürn yönetimindedir. Satürn soğuk hava koşullarıyla, don ve benzer sebepler yüzünden mahsul kaybı yanı sıra depremlerle de ilişkilendirilir.

Lilly’e göre Satürn yönetimindeki tutulmalar “Soğukluk, uzun süren hastalıklar, yoksulluk, hapsolmak, korku, ölüm (özellikle de yaşlıların ölümü), kötü niyet, kıskançlık, meşakkatli davalar nedeniyle zarara uğramayı anlatır. Havanın soğuk, sisli, dondurucu olmasına, denizlerde fırtınalara, nehirlerin taşmasına ve kirlenmesine, mahsulün kaybına veya yetersiz oluşuna ve doğanın çürümesine işarettir.” Sadullah el-Ankaravi’ye göre “Sıkıntılar Satürn’e mensup illet ve dertlerden ortaya çıkar, büyük ve yük taşıyan hayvanlara, Ademoğlu’ndan yaşlı kimselere, şeyhlere, kadim hanedan üyelerine, köylülere, fakirlere ve yalnızlığı seçen kişilere zararı dokunur.”

Tutulmadan sonra Ay’ın ilk açı yaptığı gezegenin hangisi olduğu ve açının ne olduğu da tutulma yorumu açısından önemlidir. 19.yüzyıl Osmanlı astroloğu Sadullah el-Ankaravi Mecmuatü’l Ahkam adlı eserinde diyor ki: “Kuraldır ki; Ay Güneşten ayrıldıktan sonra, hangi gezegene açı yaparsa o gezegenin tabiatını alıp karşıtlığa ulaşıncaya kadar, hayır ve şer, fayda ve zarar, havanın değişmesi, çarşı resmi fiyatlarının durumu ve diğer olaylar o gezegenin tabiatına uygun, uğurlu ve uğursuz açıya uygun açığa çıkıp, karşıtlıktan ayrılıp da Güneşle bir diğer kavuşumuna kadar bu kıyas üzerinedir.” Yengeç burcundaki tam güneş tutulmasının ardından Ay’ın ilk açısı Satürn ile karşıt olacak. Sadullah el-Ankaravi’ye göre bu karşıtlık: “Vezirler ve asil insanlar arasında düşmanlık oluşmasına sebep olur.” Günümüzde bunu ülkelerin Başbakanları ya da yöneticileri ile kalburüstü kişiler arasında sorunlar oluşması olarak yorumlayabiliriz. Satürn ile karşıt açı kişisel kanaatime göre ekinler ve hasatta, ekonomide ve kurumsal hayatta oluşacak muhtemel sorunları da göstermektedir.

Öner Döşer, AMA, ISAR Cap,

OPA Türkiye Temsilcisi, APAI Üyesi

AstroArt Astroloji Okulu Kurucusu

www.onerdoser.com

 

Yararlanılan Kaynaklar:

Abu Ma’sar on Historical Astrology: The Book of Religions and Dynasties on Great Conjunctions, Brill Academic Pub., 2000)

Guido Bonatti , Bonatti on Mundane Astrology, Translated by  Benjamin N Dykes, 2010

William Lilly, Annus Tenebrossus ve An Easie And Familiar Method whereby to Judge the effects depending on Eclipses

Sadullah el-Ankaravi, Mecmuatü’l Ahkam, Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi

Eclipses in Theory and Practice by Sepharial, Sun Publishing Company, Santa Fe, 1991

H.S.Green, Raphael, C.E.O. Cartes, Mundane Astrology, Astrology Classics, sayfa 100, 182

Simplified Horary Astrology, Ivy M. Goldstein-Jacobson / Frank Severy Publishing; Reprint edition (1975)

Deborah Houlding,  http://www.skyscript.co.uk/eclipserules.html

Öner Döşer, Dünya Astrolojisi, Astroloji Okulu Yayınları, 2016