Yeni Bir Körfez Savaşı mı?

 

Tutulmalar 19 yıl arayla aynı burcun yaklaşık aynı derecesinde gerçekleşirler. 22 Temmuz 2009’da Yengeç burcunun son derecesinde gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması, daha önce 1990 yılında yine aynı derecede ve 22 Temmuz’da gerçekleşmiş. Benzer şekilde 6 Ağustos 2009’da 13 derece Kova burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, 1990 yılında yine 6 Ağustos’ta aynı derecede gerçekleşmiş. Bu şartlarda bulunduğumuz dönemle, 1990 yılı arasında bazı benzerliklerden söz edebiliriz. 1990 yılındaki bu iki önemli tutulma tarihi arasında, 2 Ağustos’ta Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesiyle Körfez Krizi patlak vermişti. Savaş, 1617 Ocak 1991 geceyarısı ABD öncülüğünde Irak'a karşı girişilen geniş çaplı hava akımıyla başladı ki bu tarih 16 Ocak 1991’de 25 derece Oğlak burcunda gerçekleşen ve ilk tutulmaya karşıt açı yapan Güneş tutulmasına denk gelir. Önümüzdeki yıl, 15 Ocak 2010’da, yine 25 derece Oğlak burcunda, yani 1991’dekiyle aynı Zodyak derecesinde bir Güneş tutulması gerçekleşecek.

 

Bu sonbahar aylarından itibaren Satürn ve Plüton gezegenlerinin birbirlerine doksan derecelik dizilime yaklaşıyor olacaklar. Gerek Satürn’ün, gerekse Plüton’un doğasında zorbalık, zalimlik ve şiddet uygulama vardır. 15 Kasım 2009, 31 Ocak 2010 ve 21 Ağustos 2010’da kesinleşecek bu sert dizilim, 2011 yılına kadar etkin olacak. Tarihte önemli savaşların, bu ikilinin döngülerine denk geldiğini, uluslar arası anlaşmazlıkların ve terörün ön sıralara yerleştiğini görüyoruz. Bu şartlarda özellikle Orta doğu menşeli sorunların uluslar arası büyük çaplı sorunlar haline gelmesi ihtimali çok güçlü gerçekten de. 2010 yılı yaz aylarında gerçekleşecek çok önemli Güneş ve ay tutulmaları ve gezegen döngüleri, 2010 yılı sonbaharından itibaren, petrol ve benzeri enerji kaynakları, dinsel ve ekonomik sebeplere dayalı büyük gerginliklerin oluşabileceğini işaret ediyor.

 

Bu arada, 21 Aralık 2009 ile 10 Mart 2010 tarihleri arasında Mars'ın Aslan burcunda geri hareket edecek olmasını da çok önemsediğimi belirtmeliyim. Bu geri hareketinde Mars, 22 Temmuz Güneş tutulmasında Güney ay Düğümü'nün bulunduğu 0 derece Aslan'a kadar gerileyecek ve tam bu derecenin üzerinde durağanlaşarak, yavaş hareket ettiği için bu derecede bir müddet kalacak. Klasik astroloji'de Mars ve Aslan burcu Türkler'le bağdaştırılır. 2010 yılında Ankara için çıkartılmış Koç Burcu Giriş haritasında Aslan burcunun 0 derecesindeki bu Mars köşe eve, haritanın 10. evine düşmekte. Bu da Marsyen enerjinin önümüzdeki yılımızı güçlü bir şekilde etkileyeceğini göstermekte. Bu konuya daha sonra başka bir yazımda genişçe değineceğim…

 

Öner Döşer

16 Temmuz 2009

Ayvalık