Yükselen Yıldız Justin Bieber’in Doğum Haritası’nın Analizi

 

YÜKSELEN YILDIZ JUSTIN BIEBER’IN DOĞUM HARİTASI’NIN ANALİZİ

Bu makalemde, son yılların yükselen yıldızı Justin Bieber’ın doğum haritasının analizi yapmaya ve onun müzik kariyerinde oldukça genç yaşta elde etmiş olduğu göz ardı edilemeyecek olan başarıyı astrolojik göstergeler açısından değerlendirmek istiyorum. Şarkılarını ister beğenelim ister beğenmeyelim, daha yirmi yaşına varmadan büyük başarılara imza atmış ve milyonlarca gencin hayranlığını kazanmış durumda olan Bieber, ilk olarak 2010 yılında yayınladığı “Baby” isimli şarkısının videosu ile dünyanın en büyük video paylaşım sitesi olan Youtube'da en çok izlenen video rekorunu kırdı. Ardından 2010 yılı Amerikan Müzik Ödülleri'nde “Yılın Sanatçısı”, “Yılın Pop Albümü”, “Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı” ve “Yılın En İyi Pop Erkek Sanatçısı”, 2010 yılı MTV Video Müzik Ödülleri'nde “En İyi Yeni Sanatçı” ve 2010 yılı MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde “Yılın Erkek Sanatçısı” ödülünü kazandı. 3.albümünü 19 Haziran 2012 tarihinde çıkaran şarkıcı, bu albümle birlikte 18 yaşında rekor kıran tek sanatçı olarak 2013 Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ve tarihe geçti.

Doğum haritasında ilk olarak doğduğu anda 29 derece Akrep burcunun yükselmekte olduğu dikkat çekmekte. Yükselen burç ve 1. evde bulunan planetler “persona” ile, bir başka deyişle dışsal maskemiz ile bağlantılıdır. Birincil motivasyonlarımız, bir ortama girdiğimizde çevre üzerinde bıraktığımız ilk intiba, vücut dilimiz, görüntümüz ve doğuştan getirdiğimiz yeteneklerimiz haritamızın 1. evi ile doğrudan ilintilidir. Yükselen burcun Akrep olması ve bu burcun modern yöneticisi olan Plüton’un ASC ile kavuşması, Bieber’ın kişiliğinde Akrep burcu özelliklerinin vurgulanacağına işaret etmekte. Haritasında Balık burcunda yerleşmiş olan Güneş, Venüs ve Satürn’ün klasik yöneticisi durumdaki Jüpiter’in de Akrep burcunda yerleşmiş olması ise, söz konusu Akrep burcu etkisini pekiştirmekte. Psikolojik bağlamda; Bieber’ın kişilik bütünlüğüne ulaşma, dönüşme ve güç elde etme ihtiyaçları oldukça belirgin olacaktır. Olumlu açıdan, Bieber’ın hayatındaki krizleri dönüşüm fırsatına çevirmesi ve de en derin korkuları, ihtirasları ve gölgesi ile yüzleşerek kişilik bütünlüğüne ulaşması muhtemeldir. Nihai olarak, Bieber son derece hassas, derin, kararlı, dayanıklı ve karizmatik bir kişilik yapısına ulaşacaktır. Kuzey ay düğümü de Akrep burcunda yerleşimde oluğu için, Bieber’ın Akrep burcu enerjisini hayatında mümkün olduğunca kullanması, aynı zamanda onun tekâmülüne hizmet edecektir.

Ancak haritada aşırı vurgulanan Akrep burcu enerjisinden dolayı; zaman zaman Bieber’ın dış çevreyi düşman olarak algılaması, aşırı şüpheci olması, bunun sonucunda çevre üzerinde kontrol sahibi olmak ve kendini korumak adına insanları ve olayları manipüle etmesi mümkündür. Akrep burcunun gölge özellikleri devreye girdiğinde, kişinin çevreyi kontrol etme ve güç elde etme arzusunun politik, ekonomik veya seksüel bağlamda kendini göstermesi olasıdır. Bieber’ın haritasında doğum anında yükselmekte olan Akrep burcunun klasik yöneticisi Mars ile modern yöneticisi Plüton arasında kare açı olması da, onun zaman zaman Akrep burcunun gölge özellikleri (aşırı hırs, agresif rekabet, kin vb.) ile karşı karşıya kalabileceğini bir kez daha vurgulamakta. 

Akrep burcu Balık burcunun ön tasarımı gibidir; zira Akrep burcunda, egonun ölümü ve yeniden doğumu; Balık burcunda ise, egonun tamamen aşılması söz konusudur. Bieber’ın haritasında Akrep vurgusunun yanı sıra Balık burcunda stelyum olduğu için (Güneş, Venüs ve Satürn Balık burcunda), zaman içinde egoyu aşması da mümkün olacaktır, zira Balık burcunun temel ihtiyaçları; teslimiyet ve ayırım göz etmeyen bütünsel sevgiye ulaşmak ve de aşkınlıktır. Balık burcu ile birlikte Koç burcu ile başlayan burçlar kuşağı nihayete ermektedir. Sembolik anlamda, Balık burcu insanın evriminin son aşamasını temsil etmektedir, Balık burcunun sembolize ettiği bu aşamada birey mevcudiyetinin ana kaynağına dönmeye, yani Tanrı’ya teslim olmaya hazırlanmaktadır. Bu yüzden Balık burcu teslimiyet, akışla beraber hareket etme ve tevekkellik ile bağlantılıdır. Bieber’ın haritasında Balık burcunda stelyum olması ve de bu burcun klasik yöneticisi olan Jüpiter’in sabit burçlardan birinde olması, onun dini inancının oldukça güçlü ve sabit olduğuna işaret etmekte. Bieber’ın Jeanne Sauvé Katolik Okulu’na yazılmış olması ve Hz. İsa ile arasında özel bir bağ olduğunu her fırsatta belirtmesi, bu bulguyu desteklemektedir.

Balık burcunun klasik yöneticisi Jüpiter’in 12. evde yerleşmiş olması ise, haritadaki Balık burcu vurgusunu daha da güçlendirmekte, zira modern astrolojide 12. ev Balık burcu ile özdeşleştirilir. Olumlu açıdan; Bieber’ın kolektif bilinçaltına hitap edebilecek becerilerinin olması, ilham dolu ve yaratıcı olması, evrensel ideallerinin olması ve de yardıma muhtaç olanın yanında olması muhtemeldir. Yazdığı şarkı sözlerinin ve yaptığı bestelerin milyonlarca kişiyi etkilemesi ve de hastaneleri ziyaret ederek hasta çocuklara sanatı aşılamaya çalışması; bu bulguyu desteklemektedir.

Aşırı vurgulanan Balık burcu enerjisi olumsuz açıdan değerlendirildiğinde ise, Bieber’ın abartılı aşkınlık ihtiyacı sonucunda gerçeklerden kaçması, yani öz-aldatma içerisinde olması muhtemeldir. Bu noktada, onun gerçeklerden kaçmasını kolaylaştıracak madde ve alkol bağımlılığı devreye girebilir. Haritasında Ay ve Neptün arasında kare açı olması da, onun duygusal bağlamda yanılsamalar içerisinde olması ve yön kaybetmesi ihtimalini güçlendirmekte. Güneş ile Satürn’ün kavuşmakta olması ise, hayatının bazı dönemlerinde depresyona girme ihtimalini vurgulamakta. Yaşam coşkusu ile ilintili olan Ateş elementinin haritada hiç olmaması da, depresyona girme riskini güçlendirmekte. Dönemsel olarak değerlendirildiğinde; transit Satürn’ün yaklaşık olarak Ekim 2012-Ekim 2015 tarihleri arasında Bieber’ın haritasının 1. evini kesen Akrep burcunda olması; onun bu dönemde baskı altında ve kısıtlanmış hissetmesi ve de sağlıksal bağlamda zorlayıcı bir süreçten geçmesi ihtimalini doğurmakta. Ancak haritasında Güneş ile Jüpiter arasındaki üçgen açı bulunması, her şeye rağmen şansın onun yanında olacağına işaret etmekte.

“Peki, onun müzik yoluyla bu kadar başarılı olmasına ve çok küçük yaşlarda şöhrete ulaşmasına sebep olan astrolojik göstergeler nelerdir?” Bu sorunun cevaplanmasında pek tabi ki ilk olarak estetik değerler ve sanat ile ilintili olan Venüs’ün ve de ışıkların (Güneş ve Ay) haritadaki durumuna göz atmamız gerekir. Venüs yücelmekte olduğu Balık burcunda ve köşe evlerden biri olan 4. evde yerleşmiş durumda. Jüpiter, Uranüs, Neptün ve Plüton ile arasında olumlu açılar olması ise, Venüs’ün gücünü daha da arttırmakta. Çocukluk yıllarında kendi kendine piyano, bateri, gitar ve trompet çalmayı öğrenmiş olması, bu bulguyu desteklemektedir.

Işıklardan biri olan Ay ise, klasik astrolojide “umutlar evi” olarak adlandırılan, kişiye sosyal topluluklar üzerinde etki sahibi olması adına önemli avantajlar getiren 11. evde yerleşmiş durumda. Merkür, Mars ve Satürn ile Ay arasında olumlu açılar olması ise, Ay’ın gücünü arttırmakta. Ayrıca Ay’ın kişiye doğuştan önemli yetenekler getiren ve dâhiyane fikirler sunan sabit yıldız “Spica” ile kavuşması, gücünü daha da arttırmakta. Spica sanatçıların haritasında oldukça etki sahibidir, buna önemli örneklerden biri de Tarkan Tevetoğlu’nun haritasındaki Güneş-Spica kavuşumudur.

Bieber’ın haritasındaki Ay ile Uranüs ve Neptün arasındaki olumsuz açılar ise, daha çok ailevi koşullarındaki ve annesinin hayatındaki ani değişimlere ve kayıplara işaret etmesi kuvvetle muhtemel. Zira biyografisinde, annesinin ona hamile kaldığında henüz on sekiz yaşında olduğu ve nihai olarak geliri çok az olan pek çok işte çalışarak Bieber’ı tek başına yetiştirmek zorunda kaldığı belirtilmekte.

Işıklardan bir diğeri olan Güneş ise, beş derecelik tolerans ile haritanın köşe evlerinden biri olan 4. evin girişinde yerleşmiş durumda. Jüpiter ile Güneş arasındaki üçgen açı, Güneş’in gücünü daha da arttırmakta. Her ne kadar Satürn ile kavuşmakta olması Güneş’e zarar verse de, Satürn Balık burcunun gölgesindeki gerçeklerden kaçma ihtimalini azaltacağı ve kişinin hayatına kalıcı başarılar ve istikrar getirme imkânını da sağlayacağı için, bu zarar görme durumu tolare edilebilir.

Ayrıca, Arap noktalarından biri olan ve maddi kazanımlarla ilgili olan Pars Fortunae (15 derece Koç burcunda); yaratıcılık ve sanatsal aktivitelerle alakalı olan 5. ev girişinde yerleşimde ve yöneticisi Mars sosyal medya ile ilintili olan Kova burcunda. Bu durum Bieber’ın yaratıcılığını ve sosyal medyanın avantajlarını kullanarak maddi kazanımlar elde edeceğini vurgulamakta. Ancak kişisel maddi kazanımlar ile ilintili olan 2. evde yerleşmiş olan Neptün ve Uranüs, ilerleyen dönemlerde maddi kayıpları ve maddi durumda dalgalanmaları gündeme getirebilir. Klasik astrolojide sıkça kullanılmış olan bir diğer Arap noktası olan, yaşamın üzerine kurulduğu temeli ifade eden Pars Hyleg (16 derece Oğlak burcunda) ile klasik astrolojinin iyicilleri olan Venüs ve Jüpiter arasındaki olumlu açılar da, Bieber’ın çeşitli fırsatları ve yetenekleri bu dünyaya yanında getirdiğine işaret etmekte.

Tüm bunlara ek olarak, Bieber’ın hayal gücü, idealleri ve onu ilhama iten güç ile ilintili olan 7. harmonik haritası da oldukça güçlü, zira içinde hem bir büyük üçgen açı kalıbını hem de t-kare açı kalıbını barındırmakta. Bu bulgu, onun üstün bir hayal gücüne ve çok sayıda ideale sahip olduğuna işaret etmekte. Tüm bu göstergeler genel olarak değerlendirildiğinde, Bieber’ın müzik kariyerinde bu denli başarılı olması hiç de şaşırtıcı değil.

Kariyer ile ilintili olan 10. evin yöneticisi Merkür ise, haritanın iletişim konuları (yazmak, konuşmak vb.) ile ilintili olan 3. evinde Kova burcunda yerleşmiş durumda ve geri harekette. Modern astrolojide 3. evin doğal yöneticisi Merkür’dür ve bazı astrologlara göre Merkür Kova burcunda yücelmektedir. Bu yüzden Merkür’ün haritada oldukça güçlü bir yerleşimde olduğu söylenebilir. Bu durum, Bieber’ın yazma ve iletişim becerilerinin kariyerine olumlu katkısını vurgulamakta. Merkür’ün Mars ile kavuşması ise, olumlu açıdan ona kariyerinde öncülük ve liderlik yapma becerilerini sunmakta. Ancak olumsuz açıdan bazen öfkesine yenik düşerek ağzından çıkanı kulağının duymamasına vesile olabilir. Mart 2011'de, doğum günü partisinin çıkışında fotoğrafçılara küfür etmesi, daha internet üzerinden bir özür yazısı yayınlaması,  ancak yine de bu huyundan vazgeçmeyerek 2011 ve 2012 Kasım ayında görüntülendiği sırada gazetecilere el hareketi yapması ve de içinde bulunduğumuz günlerde Londra’da gazetecilere saldırmaya çalışması da bu bulguyu desteklemektedir. Ancak Merkür-Mars kavuşumunun gölgesine yenik düşmediği sürece, kariyerinde kalıcı başarılar elde etmesi oldukça mümkündür.

Geri harekette olan Merkür karmik açıdan değerlendirildiğinde ise, onun bu hayata bilgiyi alma ve yayma ile ilintili karmik görevler getirdiğine işaret etmekte. Bu görevi; şarkı sözleri üreterek ve insanlara olumlu mesajlar vererek yerine getirmesi mümkün olabilir. Satırlarıma son verirken, bu genç ve yetenekli yıldızın bütün potansiyellerini hem kendisi hem de çevresi için en olumlu şekilde değerlendirmesini diliyorum… Sevgiyle kalın ve kendinize iyi davranın…

Yazan: Dr. Barış ÖZKIRIŞ