ZEUS ve POSEIDON EL ELE, 166 YILLIK DÖNGÜYE HAZIR MISINIZ?

 

12 Nisan 2022 tarihinde, Türkiye saati ile 17.42’ de Jüpiter ve Neptün Balık burcunda kavuştu. Bundan ancak 166 yıl sonra gerçekleşecek bu kavuşumu bizler doğal olarak ömrümüz boyunca yalnızca bir kez deneyimleyebileceğiz. Bu yönden tarihe tanıklık ettiğimizi söylemek yanlış olmaz.

Astrolojide özellikle ağır hareket eden gezegenlerin döngüleri, geçmişte o döngünün aynısı yaşandığında cereyan eden olayların benzerlerini yaşatır. İşte Balık burcundaki bu kavuşum en son 1856 yılında gerçekleşmiş olup, önümüzdeki süreçte bizi nelerin bekleyebileceğini tespit etmek için o tarihe dönüş yapmak gerekir.

Ama öncesinde, Jüpiter ve Neptün gezegenleri neyi temsil eder ve Balık burcundaki kavuşumun üzerimizdeki genel etkileri neler olabilir onu belirtmek isterim.

Jüpiter Balık burcunun klasik yöneticisidir. Hukuk ve eğitimi, akademik konuları, yurtdışını, yabancıları, şans ve fırsatları, din adamlarını, inanç ve felsefeyi, genişleme ve ufuk açma enerjisini, hukukçuları, uzun soluklu seyahatleri, hayat görüşlerini, etik ve ahlaki konuları temsil eder. Bunun yanında kavuşum, kare ya da karşıt açı yaptığı gezegenin temsil ettiği konularla alakalı büyüteç etkisi de yaratır. Jüpiter’in bu açılarında aşırılıklar, taşkınlıklar, abartılar, fanatizm, kontrolsüz büyüme gibi problematik haller söz konusu olur.

Neptün Balık burcunun modern yöneticisidir. Sularla ilişkilendirilir ve sular ve denizler, suyla ilgili afetler, sanat ve ilham, yaratıcılık, mistik ve spiritüel konular, maneviyat, fedakarlık, idealize etme, illüzyon, gazlar, sisler ve belirsizlikler ile ilgilidir. Neptün’ün kavuşum, kare ve karşıt açılarında belirsizlik enerjisi, sisli puslu konular, aldanmalar ve aldatılmalar, su taşkınları, seller, sudan gelen afetler, dolandırılma enerjisi, kurban psikolojisi söz konusu olur.

Balık burcu dediğimizde ise akla ilk olarak affedicilik, fedakârlık, özveri, ruhsal konular, aşkın sevgi, bağımlılıklar, hayal gücü, ilham ve sanat gelmektedir.

İki yönetici gezegenin Balık burcunda kavuşmasıyla yukarıda bahsedilen konuların aşkın bir şekilde karşımıza çıkacağını söylemek yanlış olmaz.

Şimdi tarihe bir yolculuk yapalım. Bakalım 1856 yılında neler olmuş ve bu doğrultuda bizler bu kavuşumla beraber neler bekleyebiliriz?

Öncelikle 1856 yılına damgasını vuran olaylar ile ilgili ulaşmış olduğum bir haberi ve ilgilenenler için dipnotlar kısmında linkini paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok çarpıcı ve göksel sembolizmayı özetleyen bir olaylar silsilesi yaşanmış.

Haberin başlığı; “Küçük Kıyametin 151 Yıllık Evrakı”

“Kerkük Postahanesi Müdürü Seyit Hasan’ın 27 Haziran 1856’da İstanbul’da Padişah Abdülmecid’e hitaben yazdığı mektuba göre, hızla yükselen hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı, 250 kişi hayatını kaybetti, tarladaki mahsul tutuştu, ardından gökten meteor yağdı ve 4 şehrin insanı mahzen ve kuyulara inerek yaşamaya başladı. Müslümanlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve diğer din mensupları “kıyametteki gibi” kendi mabetlerine akın edip günlerce dua etti.”[1]

Görüldüğü gibi üst üste büyük bir olay silsilesi yaşanmış. Hepsi de tek tek incelendiğinde bu kavuşum sembolizmasına çalışıyor. Devam edersek,

– Paris Anlaşması ile Kırım savaşı sona erdi.

(Paris Antlaşması, Rusya ile Kırım Savaşı‘nı kazanan Osmanlı İmparatorluğuBirleşik Krallık ve Fransa arasında 30 Mart 1856 tarihinde imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Antlaşmanın Avrupa için önemi, Rusya tarafından bozulan uluslararası dengenin tekrar tesis edilmesidir.[2])

– Islahat Fermanı ilan edildi.

(Bu fermanın amacı, millet sistemini kaldırarak bütün din topluluklarının eşit vatandaşlık hakları sağlayarak Müslüman ve gayrimüslim Osmanlı tebaası arasında tam bir eşitlik sağlamaktır. Böylece Millet-i Rûm haricinde gayrimüslimlere de devlet kademelerine memur olma yolu açılmıştır. Din değiştirme hakkı kabul edilmiş, İslam’dan çıkmanın ölüm cezasıyla cezalandırılması usulüne son verilmiştir. Gayrimüslimlere askerî okullara gitme hakkı tanınmıştır. Ayrıca uygulanan vergilerde de bir eşitlik sağlanmıştır. Bu anlamda 15. madde ile eşit haklar beraberinde eşit yükümlülükler getirir düşüncesi getirilmiştir. Böylece gayrimüslimlerin de askerlik yapma yükümlülüğü doğmuş, askerlik yapmak istemeyenlere de askerlik vergisi olanağı sunulmuştur. Bu yeni uygulama sayesinde Müslüman tebaa da para karşılığında askerlik görevinden muaf olma şansını yakalamıştır. Ayrıca devletin vatandaşa toprak kiralaması olan ve vergi gelirlerinin azalmasına yol açan iltizam kaldırılmıştır.[3])

– Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı.

– Londra Covent Garden Tiyatrosu (Royal Opera House) çıkan yangında büyük zarar gördü.[4]

– Sigmund Freud doğdu. (Psikolojinin en önemli alt dallarından biri olan psikanaliz biliminin kurucusu.[5])

– Nicola Tesla doğdu. ( SırpAmerikalı mucitelektrik mühendisimakine mühendisi ve fütüristti.[6] Günümüzde en çok alternatif akım (AC) elektrik kaynağı sistemine verdiği katkılarla tanınmaktadır.[7]

– Woodrow Wilson doğdu. (Amerika Birleşik Devletleri‘nin 28. başkanı.[8])

– Robert Schumann öldü. (Almanya’daki Romantik hareketin öncülerinden birisi olan Alman besteci ve müzik eleştirmeni.[9])

– Anadolu Feneri ve Rumeli Feneri Fransızlar tarafından inşa edilerek kullanılmaya başlandı.[10]

– İlk Türk bandosunu kuran İtalyan müzisyen Giuseppe Donizetti öldü.[11]

– Fransız besteci Adolphe Adam öldü.[12]

Amerika, Louisiana’da Last Island Kasırgası’ nda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.[13]

– Saimaa Kanalı açıldı.[14]

– Crete Adası açıklarında Heraklion Depremi gerçekleşti. Son derece yıkıcı olan bu deprem 61 ila 100 km derinlikte ve tahmini büyüklüğü 7,7 ila 8,3 arasında olup Yunanistan, İtalya, Akdeniz, Malta, Türkiye, Kıbrıs, Mısır, Filistin, Kuzey Afrika dahil olmak üzere, çok geniş çapta hissedilmiş olup büyük kayıplar ve yıkımlara sebebiyet vermiştir.[15]

– Niagara Falls / New York’ ta Niagara Üniversitesi kuruldu.

Göksel sembolizmayı yukarıda ayrıntılı olarak verdiğim örneklerden kolaylıkla çözebiliyoruz. 1856 yılındaki olaylardan kuşkusuz en ilginci Niagara Üniversitesi’nin kurulması oldu benim gözümde. Zira göksel sembolizm olarak hem ismiyle, hem kurulduğu şehrin adı hem de özellikli şelalelerinden Jüpiter-Neptün kavuşumu akıyor adeta.

Tarihin tozlu sayfalarına girmişken, 1856 yılından önceki tarihlerde Balık burcunda gerçekleşen Jüpiter-Neptün kavuşumlarının etkilerine de kısa kısa bakalım isterim. Aşağıda belirtilmiş olan tarihler kavuşum yılları yahut onu takip eden 1-3 yıl baz alarak listelenmiştir.

– Papa I. Gregorius doğdu.[16]

– Tarihteki en büyük veba salgınlarından biri olan Justinianus Veba Salgını başladı.[17] Takip eden yıllarda Justinianus Veba Salgını sonucunda Bizans İmparatorluğu’nda 2 milyon kişi öldü.[18]

– Emevi Halifesi II. Velid doğdu.[19]

Ki no Tsurayuki doğdu. (Heian döneminde yaşamış bir Japon şair, hattat ve yazar.)[20]

– el-Kindi öldü. (Felsefe, tıp, matematik astronomi, ilahiyat, psikoloji, fizik, kimya ve müziğe kadar pek çok bilim dalında eser yazan Arap bilim insanı.)[21]

Dandanakan Muharebesi gerçekleşti. Bu muharebeden sonra Gazne Devleti yıkılış dönemine girdi, Selçuklu Devleti resmen kuruldu.[22]

IV. Haçlı Seferi gerçekleşti, Haçlılar ve Latinler İstanbul‘u işgal ettiler.[23]

Konstantinopolis Kuşatması gerçekleşti.[24]

– Jacquerie Ayaklanması, Fransa‘nın kuzeydoğusunda, köylülerin soylulara karşı giriştiği ayaklanma gerçekleşti.[25]

–  Vasco da Gama öldü. (Avrupa’nın en başarılı kâşiflerinden, Avrupa’dan çıkıp doğrudan Hindistan’a giden ilk kişi olarak bilinen Portekizli denizcidir.)[26]

Şehzade Abdullah öldü. (Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile eşi Hürrem Sultan‘ın oğlu.)[27]

Pieter Bruegel (Hollandalı Rönesans ressamı), Cristofano dell’Altissimo (Floransalı İtalyan ressam) ve Giovanni Pierluigi da Palestrina (İtalyan Rönesans dönemi kutsal müzik bestecisi) doğdu.[28]

– Belgrad ikinci kez fethedildi.[29]

5 Haziran 1690’da ikindiden sonra başlayan şiddetli rüzgâr yüzünden kabaran dalgalar, İstanbul’da hayatı altüst etti. Sahildeki tekneler birbirine çarparak parçalanırken, Üsküdar ve Beşiktaş arasında birçok kayık ve gemi batınca yüzlerce insan boğuldu.[30]

İşte, yukarıda görmüş olduğumuz olaylar bize önümüzdeki süreçte genel olarak neler yaşayabileceğimizin bir ön izlemesini veriyor aslında. Özetle karşımıza neler çıktı diye incelediğimizde dini ve hukuki meseleler, büyük savaşlar, ciddi göç hareketleri, işgaller, sanat camiasından kişilerin doğum ve ölümü, yüksek mevkiden kişilerin doğum ve ölümü, kâşifler, din konusunda öne çıkan kişilerin doğumu ve ölümü, din ve inancın baskın olduğu ideolojik savaş ve hareketler, uluslararası arenada önem kazanan devletlerarası anlaşmalar, beklenmedik hava koşulları, kasırga ve fırtınalar, salgınlar, salgın sebepli toplu ölümler, kuşatma ve büyük savaşlar, depremler, deniz ve sularla alakalı önemli yenilikler, sularla ilgili doğal afetler, etkileyici meteor düşmesi olayları, sanatla ilgili alanlarda yaşanan önemli sorunlar ya da önemli gelişmeler gördük.

Tabi ki bunların her biri tek tek tekrar gerçekleşecek anlamını çıkarmamalıyız, ama görüldüğü gibi farklı yıllarda aynı veya benzer olaylar yaşandığı için bizi bekleyebilecek küresel olaylara hazırlıklı da olmalıyız.

Gelelim olumlu ve bizim olumlu yönde kullanabileceğimiz etkilerine, sonra da olumsuz ve dünya çapında karşılaşabileceğimiz etkileri inceleyelim güncel koşullar dahilinde.

OLUMLU ETKİLER:

 • İlham ve yaratıcılığın artması, sanatçılar için destek enerjisi,
 • Mistik ve spiritüel konuların ön plana çıkması,
 • Şifa enerjisinin insanlar arasında yaygınlaşması, Reiki ve benzeri alanların gelişmesi,
 • Maneviyatta, fedakârlık ve yardımlaşma anlayışında derinleşme,
 • Küresel anlamda etkili olabilecek önemli hukuki düzenlemeler,
 • Sanat ve yaratıcılık konularının öne çıkması,
 • Deniz ve okyanuslar ile alakalı önemli, çarpıcı keşif ve gündemler,
 • Uzay ile ilgili yeni keşifler,
 • İnsanlar arası ve hatta tüm canlılar arasındaki ruhsal bağların güçlenmesi,
 • Hayırseverlik anlayışının ön plana çıkması ve yardımseverliğin yaygınlaşması,
 • Sanal gerçeklik konusunun yaygınlaşması ve ilerleyen yıllarda ana gündem olması (Metaverse, NFT ve benzeri alanların gelişmesi ve yaygın şekilde kullanılması),
 • İleride adını önemli ölçüde duyuracak kişilerin (sanatçılar, kâşifler, mucitler, dini kişiler) doğması.

 

OLUMSUZ ETKİLERİ:

 • Sulardan, denizlerden gelecek deprem, tsunami, kasırga ve benzeri doğal afetler,
 • Olağandışı hava olayları, büyük fırtınalar, seller, su taşkınları,
 • Deniz ve boğazlarla alakalı problemler,
 • Balıklar ve diğer deniz canlıları ile ilgili sorunlar, kıtlık,
 • Büyük salgınlar, salgınların küresel çapta yayılımı ile birlikte toplu insan ölümleri (Covid açısından yeni varyant tehlikesi yahut bambaşka bir salgın),
 • Zehirlenme ve boğulmalar,
 • İdeolojik anlayışla gerçekleşen saldırılar,
 • Büyük su problemleri, temiz suya ulaşımda zorluk,
 • Müsilaj sorununun artışa geçmesi ve yayılması,
 • Göç seli, büyük insan topluluklarının ciddi şekilde göç etmesi,
 • Enflasyonda artış, ürünlere ulaşmada zorluk,
 • Skandallar,
 • Önemli siyasi olaylar,
 • Kontrol dışı ve olumsuz dini hareketler, dinsel fanatizm,
 • Gazlarla ilgili sorunlar,
 • Büyük çapta meteor düşmeleri ve benzeri olaylar,
 • Manipülasyon ve aldanmalar,
 • Bağımlılıklar,
 • Kişisel bazda kurban psikolojisi, kendini feda etme, dağılma enerjisi,
 • Hayal dünyasında yaşamak ve gerçeklikten ciddi derecede kopuş,
 • Dalgın enerjiler, dikkatsizlik,
 • Hayatın her alanında belirsizlik ve bu belirsizliklerden kaynaklanan bazı karışıklıklar.

Daha yazılabilecek çok şey var belki de, biliyorsunuz astrolojide bir sembolizmanın yorumu saatlerce dahi yapılabilir ve bu doğrultuda sınırsız istatistiki veriye ulaşılabilir. Ancak genel olarak baktığımızda bu kadarı bile nasıl bir sürece girdiğimizi gösterdi bence.

Son olarak özellikle böyle bir döneme denk gelmenin rahatsızlığını yaşayanlar varsa şunu söylemek isterim, büyük olaylara ve tarihe tanıklık ediyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem astrolojik olarak büyük gezegen hareketlerine sahne oluyor. Ruhsal olarak tekâmül sürecimizi gerçekleştirmek için böyle bir döneme doğmayı da aslında biz istedik, doğum haritalarımızı biz seçtik. Bu sebeple sakin bir şekilde akışta kalmalı, tarihi olaylara tanıklık ettiğimizin bilincinde olarak yaşadıklarımızı bir şans olarak görmeliyiz. Bu açıyı olumlu anlamda çalıştırma yönünde spiritüel alanlara yönelebilir, şifa çalışmalarını hayatımıza katabiliriz. Bunlar için çok ama çok uygun bir dönem gördüğünüz gibi. Sadece dikkat etmemiz gereken, bu yaygın mistik enerji içerisinde akışta kaybolmadan, fanatizm yapmadan, taşkın enerjilerden sakınarak hayatımıza devam etmek.

Ne dedik en başta, 166 yılda bir olan bir olay ve biz şu anda onun tam da ortasındayız. Bu önemli şansın bilincinde olmanız dileğiyle.

Sevgiler.

Nazlı Hande Yüksel

Astroloji Okulu Orta Seviye Öğrencisi

Referanslar:

[1] https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kucuk-kiyamet-in-151-yillik-evraki-7484405

[2] https://tr.wikipedia.org/wiki/Paris_Antla%C5%9Fmas%C4%B1_(1856)

[3] https://tr.wikipedia.org/wiki/Islahat_Ferman%C4%B1

[4]https://en.wikipedia.org/wiki/1856#:~:text=November%204%20%E2%80%93%201856%20United%20States,President%20of%20the%20United%20States.

[5] https://tr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud

[6] https://tr.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla#CITEREFBurgan2009

[7] Laplante, Phillip A. (1999). Comprehensive Dictionary of Electrical Engineering 1999. Springer. s. 635. ISBN 978-3-540-64835-2.

[8] https://tr.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson

[9] https://tr.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann

[10] https://www.biyografi.info/tarih/1856

[11] https://tr.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Donizetti

[12] https://tr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Adam

[13] https://en.wikipedia.org/wiki/1856_Last_Island_hurricane

[14] https://en.wikipedia.org/wiki/Saimaa_Canal

[15] https://en.wikipedia.org/wiki/1856_Heraklion_earthquake

[16] https://tr.wikipedia.org/wiki/540

[17] https://tr.wikipedia.org/wiki/541

[18] https://www.milliyet.com.tr/molatik/galeri/justinyen-vebasi-iki-asir-suren-salgin-84665/1

[19] https://tr.wikipedia.org/wiki/706

[20] https://tr.wikipedia.org/wiki/872

[21] https://tr.wikipedia.org/wiki/873

[22] https://tr.wikipedia.org/wiki/1040

[23] https://tr.wikipedia.org/wiki/1204

[24] https://tr.wikipedia.org/wiki/1204

[25] https://tr.wikipedia.org/wiki/1358

[26] https://tr.wikipedia.org/wiki/1524

[27] https://tr.wikipedia.org/wiki/1524

[28] https://tr.wikipedia.org/wiki/1525

[29] https://tr.wikipedia.org/wiki/1690

[30] https://www.topragizbiz.com/konular/osmanli-doneminde-portakal-buyuklugunde-dolu-yagmisti.8134/