Zoraki Kralın Seçimi

Zoraki Kral (The King’s Speech) geçtiğimiz yılın favori filmlerinden biriydi. 12 dalda Oscar’a aday gösterilmiş ve 4 dalda da ödül kazanmış, oyuncu Colin Firth’e de en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülünü getirmiştir. Kral 6. George’un gerçek hikayesinin anlatıldığı filmde, kral olmaya mecbur olmuş korku içindeki bir adamla, kekemeliğinin üstesinden gelmekte yardımcı olan terapistinin çabaları filmin asıl dramını ortaya çıkarmıştır[3].

Bence film gerçekten etkileyici! Colin Firth ve terapisti canlandıran Geoffrey Rush’ın performansları da alkışı hak etmekte. Filmi izledikten sonra gerçek bir hikaye olması nedeniyle Kral VI. George’un haritasına bakma iyi bir fikirdi.

Haritada hiç de sürpriz olmayan bir biçimde Merkür oldukça zor konumda bulunuyor. Yay burcunda zarar görmekte ve Güneş’e de 3 derece toleransla yanık durumda. Ayrıca Pluto ve Neptün’den ise karşıt açı alıyor. Astrolojide Merkür çok temel anlamda konuşmayı, iletişimi, zihni, sesi ve medikal astroloji de ise sinirleri anlatır. Bu da aklımıza ilk olarak konuşma ile ilgili problemleri getirmekte. Merkür’ün Güneş ile kavuşum halinde olması aynı zamanda bu sebeple tanındığını, ün sahibi olduğunu da bize anlatmaktadır. Güneş hem kişinin kendisini anlatırken hem de 10. evin yöneticisi olarak toplumsal tanınırlığa da işaret etmektedir.

Klasik astrolojide Güneş eril bir gezegen olduğundan, baba ve erkek kardeş (3. ev) gibi kişileri de ifade eder. Güneş’in Pluto ile irtibat halinde olması, Pluto’ya özgü güç, baskı, kontrol etme (hem kendini hem de başkalarını), korkular, dönüşüm gücü gibi özellikleri de bu kişilerin yapılarına katmaktadır[2].  Nitekim Kral VI. George’un babası olan V. George oldukça otoriter ve sert bir yapıya sahip olduğunu filmde görmekteyiz. Bu durumu “babam ve çocuklarımdan korkardım, onlar da benden korkacak” demiş olması da oldukça iyi ifade etmekte. Ayrıca aslında solak olan George baskı ile sağ elini kullanmaya zorlanmıştır.

Yine kendisine bakan dadısı (6. Evin yücelme yöneticisi olan Güneş) duygularını ifade ettiğinde(Neptün), onunla uzun süre konuşmayarak (Merkür karşıt Pluto-iletişimi kesme) onu birden fazla kez cezalandırmıştır.

3. ev girişinde bulunan Merkür-Güneş kavuşumu aynı zamanda kardeşleri de anlatmaktadır. Merkür’ün Yay burcunda ve yanık konumda olması ağabeyin(Edward) alaycı olduğunu gösteriyor ki filmde George’un kekemeliği ile alay ettiğini ve öz değer yıkımı yaşattığını izliyoruz. 3. evi Edward’ın ASC’si olarak alırsak türetme yöntemiyle 7. eve (haritanın 9. evi girişi) yani kardeşin partnerlik evine yine Pluto ve Neptün gelmekte. Bu iki gezegen skandallar ile de ilişkilendirilir. Zaten Edward evli bir hanımla kraliyetin onaylamadığı birlikteliği olmuş ve kadın boşandıktan sonra onunla evlenebilmek için kraliyeti terk edip yerini George’a bırakmıştır.

Yine filmde, George’un bir erkek kardeşi daha olduğunu öğreniyoruz. George’un daha çok sevdiği kardeşi Prens John 13 yaşında epilepsiden yaşamını yitirmiştir. Merkür’ün ve İkizler burcunun medikal astrolojide sinir hastalıklarını anlattığını hatırlarsak, Pluto da ölümü de simgelediğinden kardeş kaybı tesadüfi olmasa gerek.

Zoraki kral, Merkür-Pluto sert açısına oldukça güzel bir örnek sergiliyor. Pluto, gölge yönüyle tamamen bastırılan ve kontrol edilen, bilinçaltına (Pluto) hapsedilmiş durumlar ile ilişkilendirilir. Filmde kralın kekemelik sorununun altında çocukluktan kalan “yaralayıcı deneyimler” yatmaktadır ki bunların çoğu yine Pluto ile simgelenen ebeveynlerin güçlü olma, korkutma ve kontrol altında tutma, duyguların ifadesine izin verilmemesi çabalarıdır[3].

Merkür-Pluto açıları, pozitif olarak, güçlü hitabet yeteneği olan konuşmacıları anlatır ki sıklıkla bu açıya toplum önünde konuşma yapan, hitabeti güçlü kişilerin haritalarında rastlamaktayız (ör. Churchill’in haritasında karşıtlıkla). Bu nedenle, filmin başında Kral VI.George’un Pluto’nun gölge yönünden filmin sonuna doğru bu açıyı nasıl doğru ve iyi bir biçimde kullanmaya gidiş yolculuğunu görmekteyiz. Bu öykü, sert bir açı altında doğarak bu durumla nasıl baş edilebileceğinin ve nasıl daha olumlu yönde kullanılabileceğinin çok güzel bir örneğidir[3].

Filmin 10 Aralık 2010’da başlayan gösterime giriş zamanında gökyüzünde Merkür-Pluto kavuşumunu (12⁰ orbla) görmekteyiz. (24 aralık 2010’dan 26 ocak 2011’e kadar). Merkür-Pluto kavuşumları nadiren bu kadar uzun sürmekte olup, ancak burada olduğu gibi Merkür retrosunun Merkür-Pluto ile kavuşum halinde olduğu zamana denk gelmektedir. Ayrıca oyuncu Colin Firth’ün natal haritasında da Güneş’i Merkür-Pluto kavuşumunun orta noktasında bulunmaktadır[3]. Astrolojide orta noktalar varsayımsal noktalardır fakat her iki gezegenin kombinasyonu gibi çalıştıkları gibi transit ve progresyonlar ile de tetiklenebilirler[1].

Colin Firth’ün olası haritasına da kısaca değinmek istiyorum. 10 Eylül 1960, Grayshott doğumlu olan Firth için doğum saatini bilmediğimden 12:00 olarak haritayı çıkardım. Bu saate göre yükselen burcun Akrep, yükselen yöneticisi olan Mars İkizler burcunda ve güçlü bir Jüpiter’le irtibat halinde. Akrep burcu sabit burçlardandır ve genel olarak orta boy vermektedir. Yine de yükselen yöneticisinin İkizler burcunda olması daha uzun boyu (kendisinin boyu 1.87 cm) ve yine Jüpiter’le olan irtibatı yapılı gösterebilir. Haritada yükselen burca yakın bir Neptün görmekteyiz. Neptün astrolojide sinema ile ilişkilendirilen bir gezegendir. Ayrıca MC ile kavuşan Pluto ve yine 10. evinde yine Güneş ve Merkür yerleşmekte. MC Pluto kavuşumunu güdüsel olarak tanınmayı ve güç sahibi olmayı istemek olarak anlatabiliriz[2]. Karizmatik olma, mesleğinde otorite pozisyonunda olma, tanınma hatta bunun için zorlu mücadeleler kişinin hayat amaçlarından biridir. Güneş başak burcunda peregrin olsa bile yöneticisi ile birleşmesi güçlü kılan bir pozisyon. Güneş kendini göstermeyi sevdiğinden en çok 10. evde rahat etmektedir. Güneş aynı zamanda 5. evin de yücelme yöneticisi olduğundan, 5. ev konularını 10. Ev ile birleştiriyor. Yani artistik sanatları (5. ev) kariyer ve toplum önünde gözükme (10. ev)ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca klasik astroloji gözüyle bakarsak, sinema ile ilişkili olan Jüpiter gezegeni haritanın para evinden kariyere kare ile de olsa destek vermekte. Yani bu kişi sinemadan para kazanıyor diyebiliriz.

Harita ile ilgili birkaç bilgiyi oturttuktan sonra biraz daha ilerlersek, Firth’ün Oscar ödülü aldığı zamanı transit olarak harita üstüne koyalım.  Transit Mars (natalde ASC yöneticisidir kişinin kendisini anlatır) IC ile kavuşumda, kişi toplumun gözü önündedir. Natalde 10. Evden (ün evi) gelen Güneş ve Merkür de natal haritadaki pozisyonlarını karşıt açı ile tetiklemektedir. Biraz daha ilerleyip profeksiyon (kaydırma) tekniği ile haritaya baktığımızda, kişi söz konusu tarihler için 5. ev profeksiyonunu yaşadığını görüyoruz. 5. ev konularının temsil ettiği konulardan biri de artistik sanatlardır. Bu konular o yıl için kişinin hayatında öne çıkacaklardır. Kaydırılmış ASC’yi Koç burcu kesmekte. Koç burcu Zodyak’ın ilk burcu olup başlangıçları da anlatır. Kaydırılmış ASC yöneticisi olan Mars, kaydırılmış 4. evde ve kaydırılmış 10. evde oldukça güçlü Jüpiter’le irtibat halinde. Yani yine 4-10 aksı çalışıyor, bu akslar toplum önünde görünür olayları yaşatırlar. Yine kaydırılmış ASC’nin yücelme yöneticisi olan Güneş 6. Evde ve Mars-Jüpiter-Güneş T-karesinin apeksinde. Oldukça çok çalışmış olmalı. Kaydırılmış 5. evin yücelme yöneticisi de 10. evde asaletli olan Jüpiter’dir ve zaten başarıyı da Jüpiter getirmiştir.

Toparlarsak, Zoraki Kral ya da Kral VI. George’un öyküsü natal haritasındaki zorlu, olumsuz bir konumu olumluya dönüştürmenin çok başarılı bir öyküsü. Natal haritamızı biliyorsak elbet, olumsuz saydığımız açıları değerlendirirken, bir daha düşünelim. Zorlu haritalar tekamüle daha yatkın haritalardır ve içimizdeki o en iyiyi, varlığımızın en üst potansiyelini ortaya çıkarmaya zorlanırız. Yani kendimizi gerçekleştirmeye… Hayat sizin, seçimse bizlerin…

Arzu Eğriboz, MSc.,AAO

ASTROLOJİ OKULU

31.05.2011 

Kaynaklar:

1. Döşer Ö. Astroart ASTROLOJİ OKULU. Astrolojide İleri Seviye Ders Notları

2. Döşer Ö. Astroart ASTROLOJİ OKULU. Astrolojide Temel Seviye Ders Notları

3. Stelzner M. The Archetypal Eye at movies. The Mountain Astrologer. Apr/May 2011.