20 Mart 2021 Zâyiçesi

Sadullah el-Ankaravî’nin Mecmuat’ül Ahkam Kitabından Bilgilerle

20

Mart 2021 saat (Ankara’ya göre) 12:37’de, Güneş’in Koç burcuna girmesiyle birlikte yeni astrolojik yılımız başladı. Kutlu olsun!

Osmanlı dönemi saray müneccimleri her yıl Güneş’in Koç burcuna giriş anına göre bir zayiçe hazırlayıp müneccimbaşı önderliğinde padişaha ve devlet erkanına sunar, başta devletle ilgili ve padişaha ait hükümler olmak üzere ekonomiden savaşa, doğal afetlerden hava durumuna kadar çeşitli alanlarda yıl boyu yaşanabileceklerle ilgili öngörülerini sunarlardı.

Sarayda vazifeli resmi görevlilerin yanı sıra Ankaralı Sadullah Efendi gibi ilm-i nücum ile meşgul olan alimler de bu konuda çalışmalar yaparlardı. Sadullah Efendi Mecmuatü’l Ahkam adını verdiği eserinde öncü burçları baz alarak mevsim giriş ânına göre harita hazırlama ve yorumlama üzerine oldukça geniş bir yelpaze içinde, zengin bir bilgi kaynağı oluşturmuştur. Gelenek olduğu üzere bu eserden 2021 astroloji yılının yorumunu sizler için hazırladık.

Koç burcunda giriş ânına göre çıkarılan haritada Yengeç burcu yükselmektedir. Sadullah Efendiye göre Yükselen burç Yengeç olursa: Bütün işler yolunda gider ancak bununla birlikte veba ve sıkıntı fazla olur, 6 kere etkisi büyük çaplı yağmurlar yağar, meyveler yığın oluşturur ve zor hastalıklar çoğalır. Özellikle kadınların ve bütün beldelerin durumu sıkıntılı olur. Yükselenin Yengeç olması ayrıca göz ve boğaz ağrılarının fazla olmasına da işaret eder.

Bir başka görüşe göre; o ülkede nikahlar, doğumlar, yolculuklar, taşınmalar, değişiklikler ve kıtlık çoğalır. Ayrıca düşmandan dolayı fazlaca korku hissedilir, (düşmana) itaat edenler olur. Ölüm ve diğer sebeplerden dolayı iyi olmayan yüklü bir sene yaşanmasına, suların fazlalaşmasına sebeptir. Hava durumunda ise ilkbaharın soğuk geçmesine, yazın ılık geçmesine, sevilen Batı rüzgarlarının esmesine, seller olmasına, sonbaharın ılık geçmesine ve kış mevsiminde soğuğun şiddetli olmasına işaret eder.

Haritada yükselen yöneticisi Ay’dır. Sadullah Efendi’ye göre yükselen yöneticisi Ay olur ve 12. eve yerleşmiş olursa: Hırsızların, yol kesicilerin, yalan söyleyenlerin ve koğuculuk yapanların fayda gördüğü bir yıl olmasına ve yüksek mevkide bulunan kişiler için çalışmalarına işaret eder.

Harita yöneticisi yani yılın yönetici Venüs’tür. Sadullah Efendi yıl yöneticisinin Venüs olması durumunda “beraberinde başka bir gezegen bulunmaz ve durumu da iyi olursa” şeklinde şartlar belirterek hükümlerini yazar. Haritada Venüs’ün bulunduğu konum itibariyle asaletli olduğunu ve burç dışından Güneş’e kavuşum yaptığını görüyoruz ancak Sadullah Efendi takip ettiği ekole göre burç dışından kavuşumu kabul etmez. Bu nedenle Sadullah Efendi’nin öne sürdüğü şartlar yerine gelmiş durumdadır.

Venüs bu konumda olduğunda; meliklerin rahatlamalarına, iktidar olmaları sebebiyle sevinmelerine ve düşmanlara karşı zafer kazanmalarına işaret eder. Ayrıca kadınların yaptıkları evliliklerle hallerinin iyileşmesine, hamilelerin selamete kavuşmalarına, doğumların çok olmasına, çalgıcıların hallerinin iyi olmasına ve iyi makamlara yükselmelerine, dünyada sevinç ve rahatlığın çok olmasına işaret eder.

Sene yöneticisi olan Venüs asaletli olarak 10. evde olduğunda; meliklerin (ailesinde yaşayan) kadınların hali iyi olur. Halk meliklerinin öldürmesinden (yani ölüm emri vermesinden) emniyette olur, meliklerden ve onların sanayi alanında yaptıklarından gördükleri faydalar çoğalır. Ayrıca attarlar[1] çok fazla şey satar.

Bir diğer görüşe göre de meliklerin hanımları makam olarak yükselir ve kaderleri ölçüsünce şeref kazanırlar. Sultandan onlara hem emir hem yasaklama gelir. Ayrıca halkın genelinin durumu iyi olur, onlara melik ve sultandan hayır ve mutluluk veren şeyler de gelir. Bununla birlikte koku türü şeylerin pahalanmasına ve azalmasına işaret eder.

Gezegen Yerleşimleri

Sadullah Efendi’nin gezegenlerin yerleşimlerine göre verdiği hükümler şöyle:

Satürn

 • 8.evde: Şeyhlerin gevşek/tembel olmasına, büyük canavarların (vahşi ve yırtıcı hayvanların) ölmesine, erkeklerin bedenlerinde (mizaç bakımından) soğukluk gibi arızaların çoğalmasına, mülklerin ve (mülk edinme) sebeplerinin zarar görmesine işarettir.
 • Satürn Kova burcunda düz seyirde: (Kitapta bu bölüm yazılmamış.)
 • Satürn Kova burcunda doğusal: Kralların ve halkın, hüzünlerinin ve kederlerinin artmasına sebep olur.

Jüpiter

 • 8. evde: Ani ölümler olur, gizli mallar açığa çıkar, halk arasında musibet veya korku görülür, vezirlerde ve alimlerde uyuşukluk görülür.
 • Jüpiter Kova burcunda düz seyirde: Jüpiter retrosu sırasında olanların tersi gerçekleşir. Jüpiter Kova burcunda retro iken; padişahların bazılarında bedensel rahatsızlıklar görülür, organlarından biri iş görmez hale gelir, insanlarda zor ve şiddetli ölümler olur. Medrese hocalarının sayısı ve taliplileri artar, yöneticiler sıkıntı çeker, tüccarların ve çarşı esnafının durumu kötü olur. Jüpiter Kova burcunda düz seyirde olduğunda ise retro iken öngörülen bu etkilerin zıddı gerçekleşir.
 • Jüpiter Kova burcunda doğusal: Yağmurların ve rüzgarların azalmasına sebeptir.

 Mars

 • 11. evde: Yolcuların yolculuk bitiminde hallerinin kötü olmasına, bazı silahlı düşmanların ortaya çıkmasına ve onların zafer kazanmalarına, bazı haydutların hapsedilmesine, bazılarının da tepelenmesine işarettir.
 • Mars İkizler burcunda düz seyirde: Mars’ın temsil ettiği kişilerin durumları, orta yolu tutmaktan uzaklaşmaları sebebiyle hepten kötüleşir.
 • Mars İkizler burcunda batısal: Devlet büyükleri ve önde gelen devlet adamları vefat eder. Bazı hastalıklar ortaya çıkar. (Bu haritada olduğu gibi) Mars burcun ilk dekanında olduğunda padişahın hazinesinden malı eksilir.

Güneş

 • 10. evde: Padişahın kuvvetinin, azamet ve mutluluğunun çoğalmasına, ülkelerin çoğalmasına, bazı düşmanların itaat etmesine ve boyun eğmesine işarettir.
 • Güneş Koç’ta yücelir: Sultanların ve hakimlerin kudret ve itibarının artmasına, yüksek mertebelerdeki kişilerin makam ve mevkilerinin etki sahalarının yayılmasına ve halka adaletle hükmedilmesine işaret eder. Bir başka görüşe göre kralların ve mertebe sahibi kişilerin durumlarının iyileşmesine ve bu kişilerin çok mutlu olmalarına işarettir.

Özel not:

Sadullah Efendi bu konuda özel bir not düşerek; “Güneş’in Koç burcunda yücelmesi gündüz vakti olursa, gümüş bir şey üzerine Muhammed ismi yazılır ve kişi bunu yanında taşırsa bereketini görür. Ancak Muhammed ismindeki mim harfinin gözü tamamen açık olarak yazılmalıdır.

Kim ki Güneş yüceldiğinde, Zü’t-Tavl (ذُو الطَّوْلِ), el-Vehhab (اَلْوَهَّابُ), el-Aziz (اَلْعَزِيزُ) esmalarını yazar ve kesesine koyarsa asla fakirlik görmez.” demiştir.

Venüs

 • Balık burcunda yücelir: Halkın ileri gelenlerinin eşlerinin mutlu ve huzurlu hallere kavuşmalarına, hayırlı nikahların artmasına, kadınların yaşça büyük kişilerle evlenmesine, ipek, pamuk, keten örme ve keten kumaşa rağbetin artmasına, süslerin ve Venüs’ün temsil ettiği mücevheratın yaygınlaşmasına, kadınların ve genç kızların işlerinin canlanmasına sebep olur.

Bir başka görüşe göre kadınların, genç erkek ve kızların durumlarının iyileşmesine, dağlarda yaşayan kişilerinin sağlıklı olmalarına, burada yaşayan insanların gördükleri faydaların artmasına ve yüksek sesle söylenen haberlerin yayılmasına sebep olur.

 • Venüs 10. evde: Hizmetkarların, ulu kadınların, oyuncu ve çalgıcıların hallerinin kuvvet bulmasına, mertebelerinin yükselmesine, meliklerin ve sultanların sevinmelerine, malların ve gelen hediyelerin çokluğundan dolayı devlet hazinesinin abad olmasına işarettir.
 • Venüs Balık burcunda düz seyirde: Padişahlar güçlü hale gelir, halkın ileri gelenlerinin itibarları artar, fıkıh alimlerinin durumları iyileşir, kadınların ve genç delikanlıların işleri artar.
 • Venüs Balık burcunda doğusal: Bela ve sıkıntıların yaşanmasına, çavuşların sıkıntı çekmelerine, yalan ve iftiraların yayılmasına ve çoğalmasına, devlet büyüklerinin ve halkın ileri gelenlerinin talihsizlik yaşamalarına sebep olur.
 • Venüs’ün su elementi bir burçta yanık olması: Doğumların çoğalmasına, hamile olan kadınların zahmet ve zorluk çekmelerine işaret eder. Eğer bu yanıklık Balıkta olursa halkın ileri gelenlerinin nikahlarının iptal edilmesine ve reddedilmeye işaret eder. Ayrıca bedende rutubet ve balgamın daha baskın olması sebebiyle bazı hastalıkların görülmesine de sebep olur.

Merkür

 • 9. evde: İnsanların çoğunun sayısal ilimlere meyletmesine, nücum, hesaplama ilimleriyle felsefeye fazlasıyla rağbet etmelerine, rüya tabirlerini kaydetmelerine, halkın yolculuğa ve ticarete çok rağbet göstermesine işarettir.
 • Merkür Balık burcunda düz seyirde: Hava durumunda değişiklik görülür ve hava kuraklaşır. Ayrıca devleti yöneten kişilerin yaşam standartları yükselir.
 • Merkür Balık burcunda zararda: Katiplerin, faziletli kişilerin, müftülerin ve valilerin tereddüt içinde kalıp yapacakları işleri şaşırmalarına, aydınların saçma şeyler söylemelerine, tüccarların ve esnafın sıkıntılı duruma düşmelerine sebep olur.
 • Merkür Balık burcunda düşüşte: Vezirlerin, fazilet sahibi ve önde gelen bazı zatların, alimlerin, hayvancılıkla geçinenlerin, tüccarların ve esnafın durumlarının kötü olmasına, tedavilerde hata yapılmasına ve yanlış tedavi yöntemleri kullanılmasına, iftiralar atılmasına, yalan haberlerin yayılmasına, çocukların hastalanmasına, müsteşarların işlerinin yolunda gitmemesine ve piyasanın durgun olmasına işaret eder.

Bir başka görüşe göre ise Merkür’ün yüceldiği zaman görülen durumların tersi gerçekleşir ve çocukların ölmesine sebep olur. Merkür Başak burcunda yücelmektedir. Bunun etkileri şunlardır: Vezirlerin, tüccarların, valilerin, hayvancılıkla uğraşan kişilerin işlerinde gayret ve canlılık olmasına, yıldızlardan haber almak istenmesine, bürokratların hayırlı ve güzel işlerle meşgul olmalarına, çocukların sağlıklı ve huzurlu olmalarına, incelik gerektiren bazı ilimlerde yapılan araştırmaların artmasına, insanların satranç ve dama oynamaya düşkün olmalarına sebep olur. Bir başka görüşe göre bürokrasideki memurların ve yüksek mertebedeki kişilerin işlerinin yoluna girmesine ve halkın memnuniyetine sebep olur. Merkür Balık burcunda düşüşte olduğu için yücelme etkilerinin tam tersi etkilerinin yaşanmasına sebep olmaktadır.

 • Merkür Balık burcunda doğusal: Gemilerin batmasına ve halkın ileri gelenlerinden bir kişinin vefat etmesine işaret eder.

Özel not:

 • Sadullah Efendi’ye göre Merkür; Balık burcunun 8. derecesinden 19. derecenin sonuna kadar düşüştedir. Burcun 19. dereceden sonrası ile 8. dereceden önceki derecelerde zarardadır.

Sadullah Efendi ayrıca “Bir gezegen zarar gördüğü bir konumda, düşüşte ya da bunun gibi bir durum içerisindeyse durumu kuvvetlendirmek ve abartmak içindir.” şeklinde not düşmüştür.

Ay

 • 12. evde: Halkın kölelerden ve davarlardan yana zarar görmesine, düşman sebebiyle ayaklanma olmasına, halkın gamlı ve kederli olmalarına işaret eder. Eğer Ay; (bu haritada Jüpiter’le üçgen açısının olması gibi) iyicil bir gezegene açı yaparsa düşmanların dost olmasına ve halkın genelinin birlik içinde olmasına, eğer (bu haritada Mars’la kavuşum yapması gibi) kötücül bir gezegene açı yaparsa halkın bir kısmının dostlarından ayrı düşmesine işaret eder.

AÇILAR

Kavuşum

Ay-Mars İkizler burcunda kavuşum: Sıradan insanların durumunun kötüleşmesine, fitnelerin, kargaşanın, yalanların ve sahte haberlerin çoğalmasına, ters rüzgarlar esmesine ve katiplerin sıkılıp bunalmasına işaret eder.

Bir başka görüşe göre; sıradan insanlarla, faziletli kişiler, tüccar ve kalem erbabı kişiler arasında fitne çıkmasına, uydurma söz ve yalanların söylenmesine işaret eder. Ayrıca ters rüzgarlar esmesine sebeptir.

Kad-Ay kavuşum: Hamile kadınların hamileliklerinin kolaylaşmasına, insanların değer verdikleri önemli işlerin gerçekleşmesine, yolcuların durumlarının düzelmesine, fayda ve bereket getiren yağmurlar yağmasına, uyumlu evlilikler yapılmasına, insanların mutluluğuna ve dünyanın genel olarak çok iyi durumda olmasına işaret eder.

Bir başka görüşe göre; kalender ve başıboş kişilerin, tüccarların ve çarşı esnafının sıkıntılı durumlara düşmelerine sebep olur

Kad-Mars İkizler burcunda kavuşum: Komutanların, askerlerin, silahlı kişilerin, yol kesenlerin ve hırsızların kuvvet bulmasına, kalplerinin temizlenmesine, silahların ve davarların çoğalmasına, bunlara olan talebin artmasına ve fitne çıkmasına işaret eder.

Olumlu Açılar

Ay-Satürn üçgen: Yaşlı alimlerin ve çiftçilerin konumlarının itibarlı hale gelmesine ve insanlar arasında barış ortamı oluşmasına işaret eder.

Bir başka görüşe göre Ay-Satürn üçgen: Eşler ve baba-oğul arasında uyum, iyi geçinme ve gönül hoşluğu olmasına, havanın değişmesine, kırlarda yaşayanların, yaşlıların ve çiftçilik yapan köylülerin, şeyhlerin ve seyyidlerin mutlu olmalarına sebeptir.

Ay-Jüpiter üçgen: İnsanların güvenilir ve dine düşkün olmalarına, hayırların ve ibadetlerin artmasına, yolcuların ve gemilerin durumlarının iyileştirilmesine, ekonomide ucuzluk olmasına, işlerin yolunda olmasına, hastaların iyileşmesine, sağlıklarına kavuşmalarına ve yağmurlu havalara sebeptir.

Bir başka görüşe göre Ay-Jüpiter üçgen: Avam insanların hayır işlerine ve ibadetlere rağbet etmelerine, bununla birlikte yolcuların içinin kan ağlamasına, bu kişilerin adalet ve emniyet içinde olmalarına, genişlik olmasına, işlerin çoğalmasına ve hacetlerin yerine gelmesine sebeptir.

Mars-Satürn üçgen: Yönetici ve muteber kişiler arasında dostluk kurulmasına, hizmet sektöründekilerin rahat ve güvende olmalarına, ordu mensuplarıyla çiftçilerin anlaşmalarına ve askerlerin bir araya gelip toplanmalarına sebeptir.

Bir başka görüşe göre Mars-Satürn üçgen: Meliklerin fakirlere ve zayıflara merhamet göstermesine, vergi dairesinin işlerinin artmasına, hak ve batılın birbirinden ayrılmasına, hakkın aşikar olmasına, kaleler yapılıp/tamir edilmesine, fitnecilerin şeyhlerle ve inzivaya çekilmiş kişilerle dost olmalarına, yiyeceklerin vasat olmasına ve havanın kuru olmasına sebeptir.

Olumsuz Açılar

Merkür-Mars karesi: Hırsızların işlerinin kesilmesine, çocukların hastalanmasına, tüccarların verimsiz çalışmalarına, erkek kölelerin dik kafalılık ve inatçılık etmelerine, hurafelerin yayılmasına, katiplerin ve sancak beylerinin durumunun kötüleşmesine sebeptir.

Bir başka görüşe göre Merkür-Mars karesi: Komutanların, kalem memurlarının ve yetkili kişilerin gam ve keder hissetmesine, birbirlerine düşmanlık etmelerine, meslek sahiplerinin, pazarcıların ve tüccarların askerlerle düşman olmalarına, doktorların ilaçlarda hata yapmasına, türlü türlü uydurma sözlerin ve yalan dolu yazıların çıkmasına, livata (eşcinsellik) gibi kötü işlerin yapılmasının açığa çıkmasına sebeptir.

Sadullah Efendi’den aktaracaklarımız burada nihayete erdi. Bu kadim bilgiler ışığında, her zamanki gibi olumlu etkilerle bizim şer gibi gördüğümüz etkilerin harmanlandığı bir yılın bizi beklediğini öngörebiliriz. Hayırlı etkileri çoğalttığımız, olumsuz etkileri pozitife çevirebilecek basiret ve feraseti gösterebildiğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Vaktiniz hayra karşı![2]

Şükran Öztürk


[1] Güzel koku, baharat, iğne-iplik satan

[2] Osmanlı derviş ve zariflerinin ayrılırken kullandığı bir veda sözcüğüdür.