2007 ve Türkiye (Bölüm II)

 

Kritik bir aya giriyoruz. Daha önceki yazılarımda ve Kadıköy Belediyesi Brifing Salonu’nda düzenlediğimiz seminerde de söylediğim gibi, gerek bu ayki tutulmalar, gerek transitler, gerekse Güneş Dönüşü haritasındaki zamanlamalar bize önemli bir dönemeçte olduğumuzu işaret ediyorlar. Öncelikle Ay tutulmasını ele almak istiyorum. Bir sonraki yazımda Güneş tutulmasını da irdeleyeceğim, ki daha da fazla önem taşıyan işaretler var.
Ay tutulması
 
3-4 Mart’ta gerçekleşecek tam Ay tutulması, Türkiye saati ile 22:16:29' da Ay Dünya'nın yarıgölgesinin içinden geçmeye başlamasıyla start alacak. 23:30'da Dünya'nın tam gölgesinin içine girmeye başlayacak olan Ay, saat 00:43:49'da tamamen tutulmuş olacak. Tam tutulma evresi yaklaşık 1 saat 14 dakika sürecek. Tutulma bütün Türkiye'de güney-batı ufkunda gözlemlenebilecek.
 
Tutulmaların öngörü yapmamıza yardımcı olan sembolik değerleri, onların sürelerinin, göksel konumlarının, dünyada hangi bölgelerde gözlenebileceklerinin önceden hesaplanabilmesinden kaynaklanmaktadır. Eski astrologlar, tutulmaların etkisinin daha ziyade tutulmanın izlendiği bölgede görüleceğini düşünüyorlardı. Sadece bu değil, buna ilaveten, eski alimlerin dikkat ettikleri başka bir şey daha vardı. Tutulmanın gerçekleştiği burcun yönetimindeki ülkelerde, bu tutulmanın işaret ettiği olayların daha belirgin bir şekilde yaşanacağını düşünüyorlardı. Özellikle de tutulma haritanın eksenlerine düşüyorsa…
 
3 Mart’ta başlayacak tam Ay tutulması Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan gözlemlenecek. Şimdi, tutulmanın gerçekleşeceği Başak burcu yönetiminde olan ülkelerin hangileri olduğuna farklı ustalardan ve günümüze en yakın bilgileri veren Ivy Goldstein Jakopson’dan bilgi alalım. bu derleme için asistanım Asude Argun’a bir kez daha teşekkür ediyorum.
 
Başak burcu yönetimindeki yerler
 
Ebu Ma’şar ve Guido Bonatti’ye göre: Al-Jazira (El-cezire, Kuzey Irak), Euphrates (Fırat, Türkiye), Ferim, İspanya, Jaramaqa, Kirman (Güney İran), Persia (İran), Suriye.
 
William Lilly’e göre: Afrika, Atina bölgesi, Basil (Fransa), Brundusiam, Fransa’nın Güneybatısı, Heidelberg (Batı Almanya), Hırvatistan’ın Güney kısmı, Kudüs, Lyons (İngiltere), Mezopotamya, Paris, Rodos, Toulouse (Fransa), Yunanistan.
 
Ivy M. Goldstein-Jacobson’a göre: Assyria (Musul), Babylon (Babil), Bagdad (Bağdat), Basil (Fransa), Boston (Doğu ABD), Brazil (Brezilya), Corinth (Yunanistan), Croatia (Hırvatistan), Greece (Yunanistan), Jerusalem (Kudüs), Lyons (İngiltere), Mesopatamia (Mezopotamya), Navarre (İspanya), Paris (Fransa), Switzerland (İsviçre), Thessaly (Yunanistan), Toulose (Fransa), Turkey (Türkiye), W. Indies (Karayipler), Yugoslavia (Yugoslavya), Zurich (İsviçre).
 
 
Türkiye, hem bu tutulmayı izleyen, hem de Başak burcu yönetiminde olan ülkeler arasında görülüyor. Tutulma anında Ankara’ya göre çıkartılan haritada tutulmanın 3/9 eksenine düştüğünü; fakat tutulma haritasını TC haritası üzerinde değerlendirdiğimizde, fiziksel olarak yine 3/9 eksenine düştüğünü; ama MC/IC eksenine çok yakın bir noktada gerçekleştiğini görüyoruz. Üstelik diğer bir önemli unsur olan Ay Düğümleri, tam MC/IC ekseni üzerine düşüyorlar. Bu tutulma Türkiye için çok önem taşıyor!
 
 
 
Öncelikle tutulma haritasını tek olarak değerlendirelim. Ankara’ya göre çıkartılmış haritada Yay burcu yükseliyor. İyicil özelliklerin genel göstergesi olan Jüpiter’in 1. evdeki yerleşimi çok güzel. Bu yerleşim hoş gelişmelere, mutluluğa, bolluk ve refaha alamet. 4. evde yerleşmiş Venüs’ten Jüpiter’e giden üçgen de çok olumlu etkiler taşıyor. Venüs’ün bu yerleşimi de “Yurtta barış, cihanda barış” sözünü hatırlatıyor. Venüs’ün MC yöneticisi olduğunu tespit ettikten sonra daha da seviniyoruz. MC yöneticisi olarak Venüs’ün zararlı durumda olduğu Koç burcunda yerleşmesinin dışında, olumsuz bir durum yok. Üstelik de Venüs, dispozitörü Mars ile geniş bir toleransla altmış derecelik olumlu açı alıyor. Bunlar işin olumlu kısmı.
 
Fakat tutulma anında diğer gezegenlerin düştüğü evlere, örneğin 8. evde yerleşmiş olan Satürn’ün durumuna, 2. evde yerleşmiş Neptün ile karşıt açısına baktığımız zaman, manzaranın ilk bakışta olduğu kadar iç açıcı olmadığını düşünmeye başlıyoruz. 2/8 evler finans evleridir. Satürn/Neptün karşıtlığının bu evlere düşüyor olması, ekonomik olumsuzluklara dikkat çekiyor.
 
İçinde bulunduğumuz coğrafyada da huzursuzluk olacağını açıkça öngörebiliriz. Tutulma 3/9 eksenine düşüyor. Dahası, Ay Zosma ile, Güneş-Uranüs kavuşumu da Achernar ile birleşiyor.
Bernadette Brady’e göre Nemean Aslanının belkemiğinde bulunan Zosma, bir kurban ya da bir kurban uğruna savaşan bir kişi olabilir. Kurban olma veya kötüye kullanılma ile ilişkilendirilir. Fazla etkin pozisyonda olmadan çalışmak, ezilmek veya eziyet görmek ile ilişkilendirilir. Melankoli ve hastalıklarla da ilgilidir. Yine Brady’e göre Achernar’ın yangın ve sel baskınına işaret eden olay haritaları üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Kişisel açıdan, pek çok risk alan ve bu yüzden bir zorluktan diğerine geçmeye meyilli olan bir bireye işaret eder. Kişinin hayatında ani iniş ve çıkışlara yol açabilir. Ani ve trajik sonlanmalara işaret edebilir.
 
Yakın komşularımızla ilgili saptamalarda bulunabilmemiz için 3. eve bakmamız gerekir. Tutulma anında Güneş-Uranüs kavuşumunun 3. evde yerleşmiş olması, bu alanda hızlı ve sert  gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor. Güneş ve Uranüs’le birleşmiş olan Kuzey Ay Düğümü de bunu vurguluyor. Ayrıca 3. ev girişinde geri hareket etmekte olan Merkür var. Bu da yakın komşularımızla ilişkilerimize aksamalara, iletişim sorunlarına, yanlış anlaşılmalara, kararsızlıklara işaret ettiği gibi, bazı kararlardan veya anlaşmalardan geri dönülebileceğini, gecikileceğini düşündürüyor. 3. evin yöneticisi Satürn 8. evde zarar gördüğü Aslan burcunda. Bu da olumsuz bir yerleşim. Yakın bölgede kaynaklanan sorunlar, ekonomik olumsuzluklara yol açabilir.
 
 
 
Ay tutulması haritasını TC haritası üzerinde değerlendirdiğimizde, tutulmanın yine 3/9 ekseni üzerinde; ama MC/IC eksenine çok yakın yerleştiğini görüyoruz. Bu yerleşim, yukarıda sözünü ettiğimiz konuları vurguluyor. Satürn/Neptün karşıtlığı da 3/9 eksenine düşüyor. Haritada Kuzey ve Güney Ay Düğümleri’nin tam MC/IC ekseni üzerindeler. Bu yerleşim, son derece kadersel gelişmelere işaret etmekte. Bu tutulma bizim için çok önem taşıyor. Yakın bölgemizde daha da belirginleşmeye başlayacak huzursuzluk, savaşa sürükleyecek gelişmelere sebep olabilir. Bunu daha evvelce, 2006 Ekim ayında yazdığım 2007 ve Türkiye yazımda da belirtmiştim. http://www.astrolojiokulu.com/yazi-detay.asp?makaleID=139
 
Dünya Astrolojisi’nde 3. ev her tür kara-deniz ve hava taşımacılığı, her türden yazılı ve sözlü iletişim biçimleri, kitaplar, gazeteler, radyo, telefon, bilgisayar vb. iletişim araçları, kısa mesafe yolculukları, dedikodu ve söylentiler, kamu oyunun görüşü, gazeteciler ve gazetecilik, bilgi alışverişi ile alakalıdır. 9. ev ise tüm uzun mesafe yolculukları ve haberleşmeler, dinsel konular, din ve ruhban sınıfı, hakimler ve hukuk davaları, yüksek öğrenim (üniversiteler ve yüksek okullar), eğitimli kesim, Dış İşleri Bakanlığı, Dış İşleri Bakanı, uluslararası ilişkiler, göçmenlik, azınlıklar, azınlık hakları, yayıncılık ve medya yöneticileri ile ilişkilidir. Transit Satürn’ün 3. ev girişinde hareket ediyor olması; 3. ev girişindeki Natal Neptün’ün üzerinden geçiyor olması; üstüne üstlük transit Neptün’ün de tam bunların karşısında 9. ev girişinde olması, yukarıda saydığımız konularla ilgili sıkıntılara, baskılara, zorlanmalara sebep oluyor ve olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Medyaya yönelik baskıların da iyice artacağı bir dönemdeyiz. Hukuksal konular, anayasa, azınlık hakları gibi konular baskın bir şekilde gündemimizde yer alacak. Diğer taraftan, özellikle transit Mars’ın hem Ay, hem Güneş tutulması derecesine tetik yapacağı tarihlere yakın zamanlarda, yukarıda saydığımız sektörlerden kişilere yönelik çirkin eleştiriler, suçlamalar, saldırılar, terör olayları gerçekleştirilebilir!
 
İngiliz astrolog Sepherial ((1864-1929) Başak burcunun ikinci dekanında oluşacak Ay tutulması için “… danışmanların, katiplerin büyük zarar göreceklerini gösterir.” demiş.
 
 
 
İçerideki harita tutulma haritası; dışarıdaki ise transit Mars’ın tam tutulmadan dolayı oluşan “hassas noktanın” üzerine geldiği harita. Bu transit yaklaşık 23 Nisan civarını gösteriyor. Bu tarihin bizim için büyük değer taşıyan Bayram’ımızın civarına denk düşmesi dikkat çekici. Bu tarihte ortalık biraz elektriklenecek gibi gözüküyor.
 
Tutulmanın etkilediği “hassas noktaya” transit eden gezegenlerin doğası, öngörülen olaylarda nasıl etkiler ve sonuçlar ortaya çıkacağını anlamamıza yardımcı olur. Mars’ın transitleri provokasyonları, grevleri, anlaşmazlıkları, kargaşaları, yangınları, savaşları işaret eder.
 
Tutulma derecesine Mars’tan önce transit edecek olan bir gezegen daha var, Merkür.
 
 
 
Transit Merkür’ün tutulmanın bıraktığı hassas noktaya ulaşması 30 Mart civarında olacak. Merkür’den söz ettiğimize göre, bu tarih civarında önemli açıklamalar, konuşmalar, belgeler, anlaşmalar, imzalar bekleyebiliriz.
 
Tutulmayı bir de Başbakan Erdoğan’ın haritası üzerinde değerlendirelim. Zira bu tutulma onun için önemli zamanları işaret ediyor.
 
 
 
Tutulma tam olarak Başbakan’ın Merkür’ünün bulunduğu derecenin üzerinde oluyor. Ayrıca tutulma derecesi, tam olarak Natal haritanın Ay derecesine kare yapıyor. Yukarıda incelediğimiz gibi, daha sonra bu hassas noktaya gelecek olan Merkür ve Mars transitleri, tutulmanın getireceği etkilerin aktive olacağı zamanları veriyor.
 
Transit Merkür’ün bu noktaya ulaşması, yukarıda da bahsettiğimiz gibi 30 Mart civarında. Bu aynı zamanda Başbakan’ın haritasında Merkür dönüşüne işaret ediyor.
 
Dönüş haritasını çıkarttığımızda, Natal haritasındaki yükselen derecesine çok yakın derecenin ASC’de olduğunu görüyoruz. Haritada Güneş’in ve Venüs’ün güçlü yerleşimleri dikkat çekiyor. Bu yerleşimler yönetsel konularda başarılı olacağının işaretçisi. Diğer taraftan, Mars-Satürn karşıtlığının 7. ve 8. evleri de bağlıyor olması dikkat çekici. Diğer ülkelerle ilişkilere yönelik kararlarından dolayı sert eleştirilere muhatap olacağı, bir dönemden geçmekte olduğunu görüyoruz.
 
30 Mart civarında Başbakan’ın önemli konuşmaları, kararları, açıklamaları olacağa benziyor…
 
 
 
Transit Mars’ın aynı noktaya geleceği anın haritasını Başbakan’ın haritası üzerinde değerlendirirsek, daha ziyade gergin etkilerin belirgin olduğunu görürüz. Provokasyonlara, mücadeleye, rekabete çok açık olunacak günler. Başbakan bu tarihler civarında sert konuşmalar ve çıkışlar yapabilir. Bu dönemde sağlığına da dikkat etmesi gerekiyor. Mars'ın hassas noktaya transitleri tehlike ve risk içeren durumları da gösterir.
 
 
 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın haritalarında da Başak burcundaki gezegenler üzerinde etkiler oluşturması, gergin tartışmaların yaşanacağı bir dönemeçte olacağımızı gösteriyor.
 
19 Mart’ta gerçekleşecek ve önemli etkiler taşıyan Güneş tutulmasını inceleyeceğim yazımı en yakın zamanda yayınlamaya çalışacağım.
 
 
Öner Döşer, A.M.A.
1 Mart 2007, Caddebostan