2008’de Türkiye III.

 

Yüzyıllardan bu yana hep duyageldiğimiz,  bir söz vardır: “tarih tekerrürden ibarettir”. İşte astroloji, geçmişe bakarak, geleceğin anlaşılabilmesi için uygulanan önemli istatistiksel yöntemlerden biridir. Astrolojinin uygulanma amacı, felaket senaryoları üretmek değil, olası olumsuzluklara karşı uyarmaktır!

 

Daha önce yazdığım yazıları ve 2008'de Türkiye kitabımda verdiğim başlıkları toparlayarak 2008’in önemli olaylarına aylara bölerek değineceğim. Ama öncelikle yılın olaylarına genel bir yaklaşımla başlıyorum.

 

 • Yeniden Yapılandırma Sürecine Giriyoruz. Yeni kurallar ve uygulamalar jet hızıyla devreye girmeye başlayacak.
 • Kentsel dönüşüm projeleri iyice hızlandırılacak.
 • Vatan, millet, sınırlar, savunma gibi konular vurgulu bir şekilde gündemde olacak. Sinsice saldırılara, teröre karşı önlemci olmalıyız!
 • Hükümet ve TSK kontrollü ve organize hareket etmeye devam edecek.
 • Arınma ve temizlik dönemindeyiz! Kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor.
 • Sırlar, gizlide olanlar açığa çıkıyor! Çok şaşıracağımız şeyleri öğrenmenin zamanı geliyor. Gizli örgütler, tarikatlar açığa çıkartılabilir; faili meçhul cinayetler aydınlanabilir.
 • Hizmet ve sağlık konuları dikkat çekecek. Bu alanlarda aksamalar, iş yavaşlatmalar, grevler söz konusu olabilir.
 • Toplum sağlığını ilgilendiren konular, hastalıklar bağlamında, çok dikkatli olunması gereken bir yıla giriyoruz! Özellikle yaz aylarında mide ve bağırsaklarla ilgili sorunlar, örneğin bağırsak enfeksiyonları, besin zehirlenmeleri gibi durumlarla sıkça karşılaşabiliriz.
 • Bu yıl, özellikle Nisan ayından sonra uluslar arası ilişkilerimizden, dış desteklerden ve seyahatlerden kazançlı çıkacağız. Hukuksal konularda önemli gelişmeler kat edeceğiz. Anayasa’da önemli değişiklikler yapılabilir.
 • AB ile ve diğer dış ülkelerle ilişkilerimizde olumlu gelişmeler var. Fakat sınır komşumuz olan ülkelerle (özellikle Irak, İran) zorlanmalar gündemde olacak.
 • Teknoloji ve tıp dünyasında önemli adımlar atacağız. Bilim adamlarımız kendilerinden sıkça bahsettirecekler.
 • Uçak kazaları riskimiz halen devam ediyor.
 • Global kriz kapıda! Bizim finans piyasalarımızın bundan etkilenmesi sonbahar aylarında olacak. Önlemci olmalıyız, aksi taktirde önemli zararlar görebiliriz.
 • Türban meselesi gündemdeki yerini yıl boyunca koruyacak. Önemli tartışmalar, gerginlikler yaşama ihtimalimiz yüksek. Sağduyulu olmalıyız!
 • Terörle mücadele bütün yılı kapsayacak. Sadece askeri değil, politik alanda da gayret göstermemiz gerekecek.
 • Sonbahar aylarında hükümetle muhalefet arasında gergin etkileşimler ortaya çıkabilir.
 • Özellikle yaz ve sonbahar aylarında, gelenekçiliğin önemli eleştirilere uğrayacağı günlerde olacağız. Muhafazakarlıkla modernleşme arasında gidip geleceğiz gibi gözüküyor. Geçmişe ait, bize ayak bağı olan şeylerden kurtulma arzumuz artacak.
 • Kadının toplumdaki yerinin çok sorgulanacağı bir yılda olacağız.
 • İnsan hakları konusunda önemli yol katedeceğiz. Fakat bu gelişmeler ancak önemli protestolar, yaşanması muhtemel gerginliklerden sonra olabilecek.  
 • Devrimci nitelikte eğilimler görülebilir!

 

OCAK, ŞUBAT, MART

 

 • Sinsice saldırılar, sabotajlar gibi durumlarla karşılaşabiliriz.
 • Borsa, döviz benzeri spekülatif yatırım araçları iniş çıkışlı bir grafik izleyecek.  
 • İnançlarla ilgili konuların da gerginlik yaratacağı günlerde olacağız. Türban meselesi veya kadınların toplumdaki rolü üzerinde tartışmalar artacağa benzer.
 • Halkın kendi içinde kutuplaşma yaşama, etnik kamplaşma riski var. Sağduyulu olmalıyız!
 • Kişisel olarak, büyük çapta kredi ve borçlardan kaçınmamızda fayda var.
 • Deprem veya benzeri doğal olaylarla karşılaşabiliriz.
 • Fanatik girişimler riski devam ediyor.
 • Kışkırtıcı, toplumu gerici ve yaralayıcı, patlayıcı etkilerin ortaya çıkabilir. Terörist aktivitelere, şiddet içeren durumlara, yangınlar, büyük kazalar oluşabilir.
 • Meclis'i bağlayan gerginlikler var. Hukuksal konularda gerginlikler de olası.
 • Hapishaneler, hastaneler gibi kapalı alanlarda olan kişilerle ilgili konularda hukuksal gerginlikler ortaya çıkabilir. Hapishanelerle ilgili mevzuat değişikliği gündeme gelecek
 • 3 ve 5 Ocak civarı oluşacak gergin etkiler, kendi içimizde kamplaşma, etnik kutuplaşma riskini de gösteriyor.  
 • Ocak sonlarına doğru sivil gerilim büyüyebilir. Bu günler civarında halkın kendisini ve fikirlerini mitinglerde veya tartışma platformlarında açıkça ortaya koyabilir.Geleneksel veya genel kabul görmüş olana karşı çıkış, isyankar enerjiler baskın. İdari pozisyonda değişimler veya yönetimin uyguladığı stratejilerde, dış politikamızda      önemli değişimler ortaya çıkabilir. 
 • Deprem riskimiz de var. Ocak ayı başları, Şubat ayı sonları, Mart ortasına kadar
 • Teknolojik gelişmeler, önemli icatlar hız kazanacak. Sanal dünya günlük yaşantımızın önemli bir parçası haline gelecek. Artık her şey bilgisayar kaydı altına giriyor!
 • Uçak kazaları riski en fazla bu dönemde yer alıyor.
 • Girişimlerimiz konusunda dış destekler alacağız. Önemli anlaşmalar, olumlu etkiler gündeme gelebilir.
 • Güneş ve Ay tutulmaları uzak müttefiklerimizle ilişkilerimizde, yakın bölgeye müdahale konusunda hızlı gelişmelere işaret ediyor. Tutulmaların depremle ilişkisini araştırmış astrolog Sepherial, hava elementindeki tutulmanın (Kova’da) etkilerini sismik sarsıntılarla; sabit burçlarda gezegenlerin toplaşması veya tutulmaların bu burçlarda olmasını denizaltındaki depremlerle, kömür madenlerindeki patlamalarla ilişkilendirmiş. Sepherial’e göre Kova burcunun ikinci dekanında tutulmalar hırsızlıklara, öfke patlamalarına, depremlere neden olur. Kova burcunda tutulma, krala (yönetime) karşı çıkış temasını da içeriyor. Tutulma, Şubat ayında inançlarla ilgili konuların, kanunlar, yüksek eğitim, hukuksal sistemle ilgili konuların gündemimizde önemli yer tutacağını göstermekte.

 

NİSAN, MAYIS, HAZİRAN

 

 • Çocuklar ve gençlerle ilgili, sportif aktiviteler ve sanatsal konularla ilgili can sıkıcı, üzücü durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle gıda zehirlenmelerine dikkat!
 • Sanatçılarla ilgili üzücü haberler alabiliriz. Sportif faaliyetler ve sanatsal faaliyetler alanlarında zorlanmalar söz konusu.
 • Eğlence yerlerine, tatil yörelerine yönelik güvenlik önlemlerini arttırmak gerekiyor. Bu alanlarda stresler yaşayabiliriz.
 • AB ile ilişkilerimizde güçlendiğimiz, müttefiklerimizden destek gördüğümüz günlerde olacağız
 • 25 Mart’ta transit Mars yükselen derecemizden geçiyor ve 4 Nisan’da geri hareketine başladığı dereceye ulaşıyor. Bu tarihler arasında daha atak bir profil izleyeceğiz. Geciken projeler devreye girmeye başlayabilir.

 

TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜL

 

 • Bölgemizde kriz büyüyor. İçinde bulunduğumuz bölgede, bizim dışımızda da olumsuz gelişmelerle karşılaşabiliriz. Komşu ülkelerin liderleri travmatik etkilerle karşılaşabilirler, büyük krizler yaşayabilirler.
 • Aslan burcunda gerçekleşecek tam Güneş tutulması, liderlerin aleyhinde çalışıyor! Zira Aslan kralların, liderlerin burcudur ve bu burçta tutulma, en çok liderlerin zarar göreceği, gözden düşeceği, mevkisini kaybedeceğini gösterir. Ülkemiz de bundan etkilenecek. Yönetimsel pozisyonlarda değişiklikler gündeme gelebilir. Ortam bir erken seçim havasına bürünebilir. Lider konumundaki önemli kişiler risklere açık
 • İletişim, ulaşım ve akaryakıt sorunları, dünyada yaşanacak akaryakıt krizine de bağlı olarak, akaryakıt aşırı zam görebilir, hatta bulmak zorlaşabilir. Ulaşımda aksamalar, kazalar olası. Önlemci olmalıyız!
 • Medya, gazetecilik alanlarında stresler, olumsuz etkiler ortaya çıkabilir. Basın ile hükümet arasında gerginlikler yaşanabilir.
 • 1 Ağustos’ta Aslan burcunda gerçekleşecek tutulma George W. Bush’un da önemli kararlar alması gerekecek zamanlarda olacağını göstermekte.
 • Ekonomide daralma, global kriz olasılığı var.  
 • Yurt genelinde olumsuz hava koşulları söz konusu. Mahsuller zarar görebilir. Maden ocaklarında sorunlar yaşanabilir.
 • Yerel yönetimlerle (Belediyeler vs) ilgili mevzuatın yeniden düzenlenmesi, yerel yöneticilerde değişiklikler olasılığı güçlü. 
 • Çeşitli illerde güvenlik önlemleri attırılması gerekebilir.
 • Önemli yangınlarla karşılaşabiliriz. Önlemci olmalıyız!
 • Bazı muhalefet partilerinin kapatılması gündeme gelebilir.
 • Deprem riskimiz var. Özellikle de Temmuz sonları ile Ağustos ayı ortalarına kadarki dönemde.
 • Hükümette beklenmedik istifalar gelebilir!
 • Muhalefet iş başına! Önemli sorumluluklar düşüyor. Milletvekilleri transferleri gündeme damgasını vurabilir!
 • Kritik öneme sahip mahkumlarla ilgili konular gündemde önemli yer tutacak. Bu konularda hukuksal prosedür çok tartışma yaratacak! 
 • Boğazların güvenliği önemli. Boğazlardan geçen tankerlere dikkat!
 • Demokratikleşme sürecinde önemli adımlar atılacak. İnsan hakları konusu gündemimizde önemli yer tutacak.

 

EKİM, KASIM, ARALIK

 

 • Dip Noktası’ndan geçeceğiz. Daha ziyade kendi içimize kapanacak, iç meselelere odaklanacak, ileri dönük hedefler için önemli temeller atacağız. Topraklarla ilgili konular ön plana çıkıyor. Güvenlik meseleleri daha fazla önem kazanacak. Batı geleneklerine karşı durma teması da ortaya çıkıyor!
 • Erken Seçim Çok Konuşulacak! Yönetimle muhalefet arasında sıkı gerginlikler baş gösterecek. Gelenekçiliğin önemli eleştirilere uğrayacağı günlerde olacağız. Geçmişe ait, bize ayak bağı olan şeylerden kurtulma arzusu artacak. Türkiye beklenmedik bir şekilde erken seçim havasına girebilir!
 • Borsa, döviz ve benzeri spekülatif yatırım alanlarında iniş çıkışlar yaşanabilir. Dünya ekonomisinde ve siyaset sahnesinde yaşanması muhtemel kaos ve kargaşa, bizi de oldukça etkileyecek.
 • ABD Seçimlerinde skandallar, şaibeler, kargaşalar, perde arkasında dönen dolaplar, hatalar olabilir, seçimin meşruluğuna gölge düşebilir. “Türkiye-Irak” gerginliği seçim esnasında gündeme oturacak en önemli konulardan biri olacak. Sürpriz bir aday Başkan da olabilir. Hillary Clinton’un haritası iyi gözüküyor.
 • Yeni yasaların çıkarılması konusunda da önemli yol kat edeceğiz.

Öner Döşer, A.M.A.

31 Aralık 2007 Pazartesi

Caddebostan, İstanbul