21 MART 2023 İLKBAHAR ZAYİÇESİ

Mecmûâtü’l Ahkâm Kitabına Göre 21 Mart 2023 İlkbahar Zayiçesi

2023 yılı ilkbahar mevsimi 21 Mart’ta, Ankara’ya göre saat 00.24’te Güneş’in Koç burcuna girmesiyle başladı. Aynı zamanda astrolojik yılın başlangıcı olan bu tarihe göre hazırlanan yeni yıla giriş haritasında, Sadullah el-Ankaravi’nin Mecmûâtü’l Ahkâm kitabından alınan hükümler şu şekilde:

Yerleşim Bilgileri

Yükselen burç Yay.

Yükselen yöneticisi Jüpiter Koç burcunda, 5. evde, düz seyirde ve batısal.

Satürn Balık burcunda, 3. evde, düz seyirde ve doğusal.

Mars İkizler burcunda, 7. evde, düz seyirde ve batısal.

Güneş Koç burcunda ve 4. evde.

Venüs Boğa burcunda, 5. evde, düz seyirde ve batısal.

Merkür Koç burcunda, 4. evde, düz seyirde ve batısal.

Ay Balık burcunda ve 4. evde.

Haritanın yöneticisi: Jüpiter

Padişah göstergesi: Güneş

Yükselen Burç Hükümleri

Sadullah Efendi’ye göre; bir mevsim haritasında yükselen burç Yay olursa; Jüpiter müstevli (yöneticiliği) olursa sene şiddetli olacağına, dünyanın zor bir süreçten geçeceğine, sıkıntı ve korku hastalığı fazlalaşacağına, her yerde savaş, fitne ve ölümlerin çok olacağına işaret eder. 22 gün şiddetli geçer, yemişler ve meyveler iyi olur ancak Rum beldelerinde pahalılık ve yağmalar fazlalaşır.

Bir başka görüşe göre; ülkelerde melikler ve eşraf kuvvet kazanır, diğerleri için düzenlemeler yaparlar. İnsanlar arasında savaş aletleri kullanımı, askerlerin siyaset yapması, tuzak ve hile çoğalır. Bütün malların, saf suların ve diğer eşyaların sarf edilmesinde cömert olunur. Kan hastalıkları görülür, acı tuzaklar kurulur. İlkbaharda yağmurlar ve bulutlar çoğalır, yaz sıcak geçer, sonbahar ılık olur, kış soğuk geçer ve Rum beldelerinde düşmanlar ortaya çıkar.

Sadullah Efendi’ye göre yükselen yöneticisi 5. evde olursa; çocuklar ve elçiler yönünden ve başkalarından gelen aleyhteki haberlerden yana fayda görülür.

Harita Yöneticisinin Hükümleri

Harita yöneticisi Jüpiter olur ve (bu haritada olduğu gibi) tek başına olursa (yani herhangi bir gezegenle kavuşum yapmazsa), durumu da iyi olursa selamet ve emniyete, meliklerin halinin iyi olmasına, kadınların işlerinin ve erkek evlatlarının çok olmasına delil olur. Ayrıca Efrenc’te[1] fitnelerin meydana gelmesine ve onların yüce kişilerinin helak olmasına, meyvelerin kalitesinin iyi olmasına ancak pahalılığın artmasına, yağmurların çoğalmasına, eşrafın halinin güzel olmasına, insanların zühd haline ve hayır işlemeye rağbet etmesine işaret eder.

Jüpiter harita yöneticisi olarak 5. evde olduğunda; (bu haritada olduğu gibi) hali iyi olursa insanlar çocukları ve onların başarıları sebebiyle ferahlık yaşar ve sevinir, hamile kadınlar ve erkek çocuklar çoğalır, sevindirici haberler gelir.

Bir diğer görüşe göre de hamileler hamileliklerini tamamlar, doğumları kolay olur, soyları ve çocukları çoğalır. Çocukların selametine de işarettir.

Gezegen Yerleşimleri

* Satürn 

– 3. evde olması: Bazı ibadethanelerin harap olmasına, çok fazla iddia edicinin ortaya çıkması nedeniyle sıkıntı yaşanmasına, din ve mezhep konularında uzun yolculuklar yapılmasına ve düşmanlıklar olmasına işarettir.

– Düz seyirde olması: Profesörlerin, eğitim sektöründekilerin, çiftçi ağalarının, fakirlerin ve ambar sahibi çiftçilerin durumları olduğu gibi devam eder, doğru ve iyi yolda olur, fiyatlar pahalılaşır, çiftçilerin kazançları artar, yaşlıların ve kölelerin durumları iyi olduğu için mutluluk içinde olurlar.

– Balık burcunda düz seyirde olması: Nimetler ve yiyecekler bollaşır ve ucuzlar, önde gelen kişilerin durumları gözle görülür şekilde düzelir, yüksek mevkideki kişiler hayatından memnun olur.

– Balık burcunda doğusal olması: Yağmurların azalmasına, kıtlıkların görülmesine ve havanın ılık olmasına sebeptir.

* Jüpiter

– 5. evde olması: Doğumların ve çocuk sahibi olmanın çoğalmasına, doğanlar arasında erkek çocuğun çok olmasına, halkın iyi maaşa meyledip içkili hayat tarzına rağbet etmesine, kayıp olan kişinin selametle gelmesine, halkın iyi haberler, yeni çıkan şeyler ve hediyelerle sevinmelerine işarettir.

– Düz seyirde olması: Vezirlerin, devlet adamlarının, alimlerin, hakimlerin ve halkın ileri gelenlerinin itibarları artar, genel olarak piyasada fiyatlar düşer, yiyecekler ucuzlar, krallar ve önde gelen yüksek mevkideki kişiler arasında muhabbetin gösterilmesi amacıyla elçiler ve mektuplar gönderilir ve karşılıklı dostane tavırlar gösterilir, hayırlı işler ve ibadetler artıp yayılır.

– Koç burcunda düz seyirde olması: Hayırlı işler artar, salih kişilerin ve silah mensuplarının işleri çoğalır ve yöneticiler durumlarından memnun yaşar.

– Koç burcunda batısal olması: Yağmurların çokça yağmasına ve nemli bir iklim görülmesine sebep olur. Burcun 2. dekanında olması, halkın önde gelenlerinden birinin eşinin vefat etmesine işarettir.

* Mars

– 7. evde olması: Halk arasında ayrımcılığın (kutuplaşmanın) fazla olmasına, haram olan birçok şeyin zuhur edip halkın harama meyletmesine işarettir.

– Düz seyirde olması: Askerler güç kazanır, itibarları artar ve makamları sebebiyle fayda görürler, padişahın içinde olduğu durum sebebiyle askerlere olan ihtiyacı çoğalır, öfke çoğalır, silah ve savaş aleti yapan zanaatkarların değerleri ve itibarları artar, komutanlar ve atlı birliklerinin komutanları mutlu mesut yaşar, dünyayı umursamayan ve avare meşrep kişilerin durumu iyi olur.

– İkizler burcunda düz seyirde olması: Mars’ın temsil ettiği kişilerin durumları, orta yolu tutmaktan uzaklaşmaları sebebiyle hepten kötüleşir ve bu Yeniaya uygun davranmalarına sebep olur.

– İkizler burcunda batısal olması: Büyük ve önde gelen devlet adamları vefat eder. Bazı hastalıklar ortaya çıkar.

* Güneş

– 4. evde olması: Sultanların halkına bakımları sınırsız olup, şefkat ve yardımları sayılamayacak kadar çok olur. Bazıları padişahın özel ilgisine mazhar olup hallerinin afiyet içinde olmasına işarettir. Bir diğer görüşe göre de meliklerin makamlarında sükûnet içinde olmasına işaret eder.

* Venüs

– 5. evde olması: İçkicilerin, muhabbet ve şevk düşkünü kişilerin sevinçli ve ferah olmalarına, doğumların çoğalmasına, hamilelerin kolaylıkla doğum yapmasına, (yüzünde tüy bitmemiş) gençlerin hallerinin güzel olmasına, halkın ve ileri gelenlerin eğlence ve çalgıya karşı hırs yapmalarına ve bunlarla meşgul olmalarına, hoş haberlerin gelmesine işarettir.

– Düz seyirde olması: Kadınlar, saray hocaları, eğlence sektöründekiler, şarkı ve şiir okuyanlar, kadın gibi davranan erkekler iyi durumda olur, insanlar genel olarak sevinçli olur, neşe hali devam eder, halkın ileri gelen kadınları sürekli bir gelişim ve düzelme gösterirler.

– Boğa burcunda batısal olması: Soğuklar azalır, gök gürültüsü ve şimşek artar.

* Merkür

– 4. evde olması: Yiyecek ve içeceklerin az olmasına, dört ayaklı hayvanlara afet vurmasına, bitkilerin ve ekinlerin vasat olmasına, gizli malların açığa çıkmasına, meliklerin ve devlet büyüklerinin hırs yapmasına, meyvelerin azalmasına işarettir. Bununla birlikte insanların düğün, ziyafet ve sünnet düğünü yapmalarına da işaret eder.

– Düz seyirde olması: Tüccarlar, işçiler, zanaatkarlar, meslek sahipleri, doktorlar ve müneccimler güç kazanıp itibarları artar, ekonomi canlanır, güzel haberler gelir, hava iyi yönde değişiklik gösterir, vaktine uygun yağmurlar yağar, insanlar genel olarak kalpleri temiz, güzel ve ince düşünceli olur.

– Koç burcunda düz seyirde olması: Aptallar ve anlayışsızlık hali çoğalır, su hayvanları bollaşır ancak çiftlik hayvanları ölür.

– Ateş elementi bir burçta yanık olması: Dinlerin rağbet görmesine, salahiyet hakkı bulunanların ve idare memurlarının zahmet çekmelerine ve hastalanmalarına, nakışların, resim ve sikkenin sağlam olmasına, muhasebecilerin gam ve keder çekmesine işaret eder.

– Koç burcunda yanık olması: Sert esen rüzgarlara, gökyüzünde bulutlanmalara, sis, şimşek ve gök gürültüsü olmasına, fayda getiren yağmurlar yağmasına, devlet büyüklerinin ölmesine ve genellikle ilim mensubu kişilerin vefatına işarettir. Merkür Mars’la birleşir ya da açı yaparsa (bu haritada kare açısı bulunmaktadır) hileye, aldatmaya ve kalem memurlarının durumunun kötüleşmesine sebep olur.

– Koç burcunda batısal olması: İneklerin ve koyunların ölümüne işarettir.

* Ay

– 4. evde olması: Halkın memnuniyetine, sevinç içinde olmalarına, alıp verme konularına hırslı olmalarına, hediyeler alınmasına ve bazı şeylerin ucuzlamasına işarettir.

Açılar

Mars-Satürn üçgeni: Yöneticilerle muteber kişiler arasında dostluk kurulmasına, hizmetçilerin rahat ve güvende olmalarına, ordu mensuplarıyla çiftçilerin anlaşmalarına ve askerlerin bir araya gelip toplanmalarına sebeptir. Bir başka görüşe göre; meliklerin fakirlere ve zayıflara merhamet göstermesine, vergi dairesinin işlerinin artmasına, hak ve batılın birbirinden ayrılmasına, hakkın aşikâr olmasına, kaleler yapılıp/tamir edilmesine, fitnecilerin şeyhlerle ve inzivaya çekilmiş kişilerle dost olmalarına, yiyeceklerin vasat olmasına ve havanın kuru olmasına sebeptir.

Venüs-Satürn altmışlığı: Kadınların ve eğlence sektöründekilerin durumlarında iyileşme olmasına, köylerde surlar yapılmasına, nikahlar kıyılmasın, eşlerin birbirleriyle uygun olmalarına ve birbirleriyle anlaşmalarına, yaşlıların daha aktif olmalarına, kumaşların ucuzlamasına, vaktinde görülen soğuklara ve kuruluğa işaret eder. Bir başka görüşe göre; kadınların eşleriyle iyi geçinmelerine, yaşlıların ve köylülerin rahat bir halde olmalarına, esir alım-satımının yapılmasına, yiyeceklerin ve elbiselerin ucuz olmasına, yaz vaktinde havanın ılık olup kışın ise soğuğun fazla olmasına ve yağmurun çoğalmasına işarettir.

Venüs-KAD kavuşum: Kadınların, genç erkeklerin ve eğlence sektöründekilerin mutlu olmalarına, hayırlı nikahların ve sünnet eğlencelerinin yapılmasına, nimetlerin bollaşmasına ve koku satan esnafın işlerine bolluk ve canlılık gelmesine işaret eder. Genç kızların ve kadınsı davranan erkeklerin durumlarının iyileşmesine, işlerinin artmasına, sıradan insanların iyi halde olmalarına ve yağmurlar yağmasına sebep olur.

Bir başka görüşe göre; yüce makamlardaki hatunların rezil ve zelil duruma düşmelerine, büyük tartışma ve kavgaların görülmesine, bürokrasi ve divan memurlarının karışık durumlara düşüp rezil olmalarına ve sıkıntı çekmelerine sebep olur.

Mars-Güneş karesi: Komutanların ve askerlerin sultan ve meliklere muhalefet etmesine, ihanetlerinin ortaya çıkıp savaş ve fitne çıkmasına, ölümlere, bozguncuların şaşkınlığa düşmelerine, uydurma sözlerin çoğalmasına, insanların korkup ürkmelerine, hırsızların ve yol kesicilerin ortaya çıkıp çok kişiye zarar vermesine, o sene kuraklık olmasına ve halkın ileri gelenlerinin hastalanmalarına işarettir.

* Sadullah Efendi’nin özel notu: Eğer Mars yeni yıla veya mevsime giriş haritasında Güneş’e kare açı yaparsa muhalefet ve düşmanlık düşünülmelidir.

Merkür-Mars karesi: Hırsızların işlerinin kesilmesine, çocukların hastalanmasına, tüccarların verimsiz çalışmalarına, erkek kölelerin dik kafalılık ve inatçılık etmelerine, katiplerin ve sancak beylerinin durumunun kötüleşmesine ve hurafelerin yayılmasına işarettir. Bir başka görüşe göre; komutanlar, kalem memurları ve yetkili kişilerin gam ve keder hissetmesine, birbirlerine düşmanlık etmelerine, meslek sahiplerinin, pazarcıların ve tüccarların askerlerle düşman olmalarına, doktorların ilaçlarda hata yapmasına, türlü türlü uydurma sözlerin ve yalan dolu yazıların çıkmasına, livata gibi kötü işlerin yapılmasının açığa çıkmasına sebep olur.

Devlet Başkanıyla İlgili Hükümler

Haritanın 10. evi padişahın yükseleni kabul edildiğinde yükselen burç Başak olur. Bu durumda gezegenlerin yerleşimi de şu şekildedir:

Satürn padişahın 6. evinde: Aşağı tabakadan kişilerin muhalefetinden ve asiliklerinden kaynaklı olarak düşünceli olmasına sebep olur.

Jüpiter 8. evinde: Mal ve miras benzeri yollarla servetin çoğalmasına, kesinlikle korku ve tehlike olmayıp senenin selametle geçmesine işaret eder.

Mars 10. evinde: Hüküm vermeye ve hükmetmeye fazlasıyla hırslı olup bozgunculara ceza düzenlemesine ve halka fazlasıyla sevgili görünmesine işaret eder.

Güneş padişah göstergesi olarak 7. evinde: Eş alma ve nikah ile fazlasıyla ilgilenip kadınlara meyletmesine işaret eder.

Venüs 8. evinde: Birbirine zıt olan bazı yiyeceklerden sakınması gerektiğine işarettir.

Merkür 7. evinde: Kadınlardan ve henüz sakalı çıkmamış genç oyunculardan bazılarına ihsanda bulunmasına, zevk alıp şen olmaktan haz duymasına işarettir

Ay 7. evinde: Yaşlı kadın topluluklarından bazılarının muhalif hareketlerinden dolayı üzülmesine ve onlara zararının dokunmasına işaret eder.

KAD 8. evinde: Asla korku ve tehlike olmayıp bütün üzüntülerden selamette olmasına,

GAD 2. evinde: Askeriyenin mallarının boş yere harcanmasına işarettir.

Sadullah Efendi‘ye göre astrolojik yeni yılın yorumu böyle. Bir sonraki astrolojik yılın başlangıcı olan 20 Mart 2024’e kadar geçerli olacak bu hükümlerle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Öner Döşer hocamızın yorumlarıyla zenginleştirilen ‘Mevsim Giriş Haritaları’ ve ‘Gezegenlerin Kavuşumu’ kitaplarına müracaat edebilir, her iki kitabı da www.astroart.com.tr adresinden ve anlaşmalı kitabevlerinden temin edebilirsiniz.

Güzel ülkemiz için her türlü afet ve sıkıntılardan selamette olmak temennisiyle, hepimize sağlıklı ve huzurlu bir yeni yıl diliyorum. Esen kalın.

[1] Batıda, Avrupa’da.