(29°) Yirmi Dokuz Derece

Bir horoskop, 12 evden oluşur ve toplamda 360°’dir. Whole Sign gibi sistemlerde bir burcun kapsadığı ev, 0° ile 29°59’59’’ arasında yer alır, fakat bunun dışındaki sistemlerde, bir ev girişi 0°’den farklı bir derecede başlayıp, farklı bir derece veya burçta bitebilir.

Placidus, Regiomontanus, Alcabitius, Koch ve daha bir çok değişik sistemde evler eşit olarak bölünmemiştir. Örneğin, sık kullanılan Placidus sisteminde bir kişinin Yükselen burcunun bulunduğu 1.evi, 11° İkizler burcunda başlayıp, 3° Yengeçte bitebilir, ya da 2. evi 3° Yengeçte başlayıp, 23° Yengeçte sonlanabilir. Burada görüldüğü gibi, bu sistemlerde, bir ev toplamda 29°59’59’’ olmak zorunda değildir. Bazı haritalarda ise bir ev, bir burcu atlayarak diğer eve geçebilir, örneğin; kişinin yükselen burcunu temsil eden 1.evi 27° Koç burcunda başlayıp, 10° İkizler burcunda bitebilir, bu durumda Boğa burcu kıstırılmış burç olacak, haritada herhangi bir evi yönetemeyecektir.

Bazı burçların bazı dereceleri ise kritik dereceler diye nitelendirilir, bu dereceler, öncü burçların (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak ) 0, 13 ve 26, sabit burçların ( Boğa, Aslan, Akrep, Kova ) 8, 9, 21, 22, ve değişken burçların ( İkizler, Başak, Yay, Balık ) 4 ile 17. dereceleridir.

Burçların bulunduğu derecelerdeki Dekan ve Terim yöneticilerinin asaletleri, derecelerin etkilerinin olumlu ya da olumsuz olarak nitelendirilmesinin temel nedenidir. Her burç 3 dekandan oluşmaktadır, Güneş 3° Akrep burcundayken doğmuş bir kişinin Güneşi, Akrep burcunun 1.dekanında yer aldığından, dekan yöneticisi Mars olacaktır; ancak Güneş 23° Akrep burcundayken doğmuş bir kişinin Güneşi ise, Akrep burcunun 3. dekanında yer alacak ve dekan yöneticisi Venüs olacaktır. Dolayısıyla bir burcun 1. dekanı ile 2. ve 3. dekanı derecelerinden dolayı aynı şekilde değerlendirilemez.

Terim yöneticiliklerinde de, bir burcun bulunduğu derece oldukça önem taşır. Örneğin; 6° Boğa burcunun Terim yöneticisi Venüs iken, 28° Boğa’nın Terim yöneticisi Mars olacaktır ya da 2° Koç burcunun Terim yöneticisi Jüpiter iken, 26° Koç burcunun Terim yöneticisi Satürn olacaktır. İşte bu noktada, tüm burçların 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. derecelerinin Terim yöneticilerinin ya Mars ya da Satürn olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz, dolayısıyla bu derecelerde bulunan aks, ev girişleri ile gezegenler, harita sahibinin hayatında vurgu kazanacak, hatta onlarla ilgili bazı zorluklar yaşayacak diyebiliriz.

29° ile 29°59’59’’ arasında kalan derece Anaretik derece diye adlandırılır, ve bazı astrologlar tarafından “Kadersel Derece” olarak nitelendirilir; zaten problemli sayılan bu son derecelerin, diğer bir burca geçmeden önce ulaştığı son nokta hatta bazen bir çeşit zirvedir. Burada yeni bir alana geçilmeden önce, eski olanla ilgili her türlü deneyim yaşanıp, yeni olana, geride tecrübe edilmesi ya da öğrenilmesi gereken hiçbir şey kalmadan başlanılabilmesi için bazı krizler yaşanacaktır. 29°’yi hem “sınav” hem de “ustalık” derecesi olarak tanımlamak yanlış olmaz.

“Anaretik Derece” bazı açılardan Ay Düğümlerine benzer, çünkü bu derecenin bulunduğu yer kaderseldir, öğrenilmesi ya da çözümlenip aşılması gereken bir durum vardır. Kişi öğrenmesi gerekenleri öğrenmemiş ise burada krizler yaşayacak, fakat öğrendiyse bu zirveden devam edip kadersel bir misyon tamamlayacak olabilir. Dolayısıyla, nasıl Kuzey Ay Düğümü yönünde ilerlediğimizde, hayatımızdaki düğümler daha kolay çözülmeye başlıyor ise, burda da 29°’de bulunan gezegenler, ev girişleri ve hatta asteroidler tekamül etmek için bir “dönüşüm” yaşanacağının göstergesi olurlar.

Mesleğinin zirvesinde olan bir çok kişinin haritasında 29°’de gezegen ya da ev girişi bulunması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Örneğin, bir çok sinema sanatçısının haritasında Merkür ya da Ayın 29°’de olduğunu gözlemleyebiliriz, ayrıca 29° Yengeç  “Milyoner Derecesi” olarak tanımlanır, kraliyet yıldızı Regulus ise 29° Aslan burcundadır, kişiye büyük şöhret ve saygınlık getirebilir, fakat kişi kibir ve şöhret düşkünlüğüne kapılırsa tüm herşeyini, özellikle de itibarını kaybedebilir. Bu nokta da 29° için tamamen kriz ve zorluk derecesi demek yanlış olur, içinde zorluk barındırsa da, kişi bu konulardaki ustalığını ispat ettiğinde, 29° Aslan kişiye olağanüstü bir başarı verecektir.

Natal Haritada 29°

Natal haritada yer alan ev girişlerinde bulunan 29°, o evin konularıyla ilgili kriz, dönüşüm, öğrenilmesi gereken dersler ve sonucunda ise tamamlanması gereken bir misyon ile artık öğrenilen derslerin dünyaya fayda sağlayacak şekilde aktarılması gerektiğini ifade eder. Kişi bu konuyla ilgili zirve yaşayacaktır, bazen de bu zirve beraberinde kriz, iniş, çıkış getirebilir, kişi bu alanda ustalaşmıştır ya da ustalaşmasına az kalmıştır.

1-7. ev aksı : Kendini gerçekleştirme, bireysellik, kişisel ilişkiler, açık düşmanlıklar, fiziksel değişiklikler, kendini yeniden inşa etme, kendini ispat etmek, ben-biz olma konuları, evlilik, ortaklık, anlaşmalar ve imza atılan konular, kişisel yetenekler, rakipler, ilk eş, partnerler, dış görünüş, insan ilişkileri, diplomasi, danışmanlık

2-8. ev aksı : Özdeğer, para kazanma gücü, varlıklar, miras, ölüm ve ölüm ötesi konular, mal paylaşımı, değer yargıları, kendi çalışarak kazandığı gelirler ile başkalarının gelirlerinden faydalanılması, telifler, borçlar, alacak-verecekler, ameliyatlar, cinsellik, psikoloji, açığa çıkması gereken konular, sırlar, küllerinden doğma, maddi-manevi kaynaklar, okült konular, benim-senin, sahip olmakla ilgili konular

3-9. aksı : Kardeşler, akrabalar, kişisel ifade, komşular, örgün öğretim, kısa ve uzun yolculuklar, yazma, çizme, edebiyat, felsefe, din ve inanç konuları, üniversiteler, akademisyenlik, uluslararası ilişkiler, yayıncılık, medya, fanatizm, uzak ülkeler, konuşma ve iletişim, oyunculuk, dini ya da spiritüel liderlik, iletişim araçları, öğretmenlik, sporculuk, 2.eş

4-10. ev aksı : Aile-kariyer dengesi, vatan, ev, anne, baba, aile kökleri, toplumsal statü, emeklilik, kariyer, saygınlık, karma, mesleki fırsatlar, taşınmaz maller, emlak, işverenler, patronlar, otoriteler, özel hayatımız ve topluma yansıttığımız yüzümüz, yaşamımızın ilk yıllarındaki koşullar ile sonra oluşanlar, hükümetler, ev yaşamımız, oteller, devlet kurumları,inşa etme, güç ve şefkat konuları, iktidar, annelik, babalık

5-11. ev aksı : Çocuklar, arkadaşlar, kumar, borsa, eğlence sektörü, romantik ilişkiler, cemiyetler, topluluklar, hayır kurumları, toplumsal hareketler, sahne, yaratıcılık, hobiler, dernekler, astroloji, astronomi, havacılık, her türlü sahne sanatçılığı, bilimsel ekipler, uzay ve uzay bilimleri, bilim, hamilelik, hümanist faaliyetler, cemaatler, yarışmalar, bireysel fayda ve toplumsal fayda, benmerkezcilik – toplumculuk, gösteriş ve lüks düşkünlüğü veya bunlardan tamamen uzak olma

6-12. ev aksı : Gündelik işler, temizlik, arınma, sağlık, sağlık çalışanları, hastane, hapishane, inziva ve inzivada bulunulan yerler, kontrol etme ile oluruna bırakma dengesi, günlük iş hayatı, sağlık durumu, günlük alışkanlıklar, bilinçaltı, rüyalar, gizli düşmanlar, hizmet alınan ve edilen kişiler, evcil hayvanlar, manastırlar, ofisler, sorumluluklar, detaylar, organizasyon işleri, düzen ve düzen kurma, obsesif kompulsif eğilimler, kötü alışkanlıklar, şifacılar kurban-kurtarıcı konumu, günlük hayat ve günlük hayattan kaçma, hayal dünyasına sığınma

Burçlar ve Gezegenlerde 29°

Bir natal haritada 29°’de bulunan bir gezegen ya da asteroid, önemli bir transit veya bir tutulma ile tetiklendiğinde 29° etkisini göstermeye başlayabilir. İlerlemiş haritalarda ise 29° genellikle gezegenin sembolize ettiği konularda bir sonlanma verebilir, ortalama her 2.5 yılda bir 29°’ye ulaşan Ay, ilerlemiş haritalarda 2.5 yıl süren duygusal süreçlerin sonunu simgeler. Bulunduğu burcun ve evin doğasına göre bu sonlanmalar çeşitlilik gösterir. Natal haritaya dönecek olursak, bulunduğu burç ve evin doğasına göre 29°’de bulunan bir gezegen, haritada simgelediği konu ve olayları kişinin yaşamı boyunca gündeme getirecektir. 29° olan gezegenin yönettiği evler de oldukça önem taşımaktadır. Kısaca tanımlamak gerekirse;

Güneş 29° : Kişinin kendi benliği, ben-biz dengesi, liderliği, kendini daha iddialı bir şekilde ifadesi, babası ile ilgili konular, otorite figürleri ile ilgili konular, pasif-agresiflik, hayır diyememek, kendini ortaya koyma çabası, bireyselliğini ifade etme ile ilgili konular hayatında önemli yer alabilir. Burada Güneş’in bulunduğu burç önemlidir, 29° Terazi daha pasif agresif ya da herşeye fazla uyum gösterme çabasında olmayı veya sanat ve güzellik konusunda kayda değer başarılar elde etmeyi gösterirken, Koç’ta öfkesini dizginleyememek ya da düşüncesizce davranmak veya spor ve liderlik konularında üstün yetenek verebilir. Örneğin Plüton, Güneş 29° Kova’da iken keşfedilmiştir. Nicole Kidman’ın Güneşi 29° İkizlerdedir, burada üstün bir oyunculuk yeteneğini gözlemleyebiliriz. Robin Williams’ın da Güneşi de 29° Yengeç, Bruce Willis’in Güneşi 29° Balıktadır. Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Güneşi ise 29° Yay’da yer almaktadır. Yıllardır yaptığı avant-garde sanat çalışmalarıyla gündemde olan Yoko Ono’nun Güneşi ise 29° Kova burcunda bulunmaktadır. Evinde gizli bir bölümde kölelere işkence eden ve öldüren seri katil Delphine La Laurie’nin ise Güneşi 29° Balık burcunda yer almaktadır.

Ay 29° : Anne, anne rolü, şefkat, kadınlar, dişil yönler, duygular, içgüdüsel tepkiler, aileden ya da köklerden gelen öğrenilmiş davranışlar, ailedeki kadınlar, kalıtımsal özellikler, emlak, ev, yuva, vatan, kökler, halklara ait konular kişinin gündeminde yer alabilir. Krizin ya da üstün yeteneğin görülebileceği konuyu bulunduğu burç ve evlere göre saptayabiliriz. Örneğin; 11 Eylül saldırıları ve 2014 yılında Hint Okyanusunda olan deprem ile tsunamide Ay 29° İkizlerdeyken gerçekleşmiştir. Ceres cüce gezegeni bulunduğunda Ay 29° Yengeç ve Berlin Duvarı yıkıldığında ise Ay 29° Balıktaydı. Telefon bulunduğunda ise Ay 29° Başak burcunda bulunuyordu. Burada duygu ya da krizleri hissedilen duygular kaynaklı olacaktır. Ayı 29° Koç olan Malcolm X bir lider, 29° İkizler olan Ömer Hayyam bir şair ve düşünür ve ayı 29° Yengeç olan Jimi Hendrix üstün yetenekli bir müzisyendir. Jack Nicholson’un Ayı 29° Başak, Morgan Freeman’ın Ayı 29° Kovadır.

Merkür 29° : Konuşma, konuşma problemleri, oyunculuk, ticaret, alım-satım, eğitim, yakın akrabalar, komşular, yaşıtlar, kardeşler, iletişim, iletişim sorunları, yazı yazma, yayıncılık, üstün zeka, dolandırıcılık. Burada verebileceğimiz en güzel örnek Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in Merkür’ünün 29° Koç olmasıdır, kendisi Facebook’u kurarak neredeyse tüm dünyadaki iletişim sistemini dönüştürmüştür. Üstün zekası ve buluşlarıyla tanıdığımız Nicola Tesla’nın da Merkür’ü 29° İkizlerde yer almaktadır. Zenginlik kavramıyla ismi özdeşleşmiş olan John D. Rockefeller’ın Merkürü 29° Yengeçtedir ve 2. evinin yöneticisidir, bu nedenle “29° Yengeç” “Milyoner Derecesi” ünvanını almıştır. Michalengelo ve Schubert’in Merkürleri 29° Kovadır. Leonardo di Caprio, Will Smith, Joaquin Phoenix, Naomi Watts, Emma Stone un Merkürleri ise 29° Terazide yer almaktadır. Rahibe Teresa’nın Merkürü ise 29° Başaktadır, insana hizmet konusunda üstün bir başarı göstermiştir. Korkunç Ivan diye anılan Rus Çarı Ivan Grozni ise halka yaptığı işkenceler ve kendi oğlunu öldürmesiyle korkunç lakabını almıştır, Merkürü 29° Aslan burcundadır. Savaş suçları nedeniyle yargılanırken hapishanede ölen Slobodan Milosevic’in de Merkürü 29° Aslandır. Ayrıca Adnan Oktar’ın da Merkürü 29° Oğlakta, Uranüs ü ise 29° Yengeçte bulunmaktadır.

Venüs 29° : Aşk, para, evlilik, sanat, iş ortaklıkları, romantik ilişkiler, diplomasi , diplomatik iletişim, arabuluculuk konularında kriz ya da başarıyı ifade eden bir derecedir. Tartışmanız güzellik konusunda yıllardır kimsenin yerine geçemediği bir ekol olan Marilyn Monroe’nun Venüsü 29° Koçtadır. Güzelliği ve zerafetiyle ekol olan bir diğer isim olan Grace Kelly’nin Venüsü ise 29° Terazide yer almaktadır. Angelina Jolie’nin Venüsü ise 29° Yengeç’tir. Mozartın Venüsü 29° Kova’da yer almaktadır, sanat alanındaki dehası ölümsüzdür. Elvis Presley, Cindy Crawford, Walt Disney, Swami Vivekenanda, Virginia Woolf, Henry Miller’in Venüsü 29° Oğlakta yer almaktadır. Tiger Woodsun Venüsü 29° Akreptedir. Monica Lewinsky’nin ise 29° Aslan’da yer almaktadır. Bulunduğu ev, burç ve aldığı açılar 29° nin skandala, krize ya da üstün bir yeteneğe dönüşmesinde gösterge olabilir. Stalinin Venüsü ise 29° Yay burcundadır. Çernobil felaketi olduğunda Venüs 29° Boğa burcunda, telefon bulunduğunda ise Venüs 29° Koç burcunda bulunmaktaydı. Joe Biden’in de Venüsü 29° Akrep burcunda yer almaktadır. Sezen Aksu’nun da Venüsü 29° derece Aslan’da Regulus yıldızı ile kavuşumdadır.

Mars 29° : Arzular, tutkular, sportif konular, öfke, savaş, kavga, erkekler, acil müdahale edilmesi gereken durumlar, ya hep ya hiç tavrı, sabırsızlık, ani hareketler, ani kararlar, aşırı uç yaklaşımlar, iddiacılık, kazanma hırsı, rekabetçilik. Burada bahsedilen konuların dengeli hale gelmesi gereklidir, yoksa kişi bu konularla ilgili kriz yaşar. Apple’ın kurucusu olan Steve Jobs’un Marsı 29° Koç’ta bulunmaktadır, kendisi girişimciliği ile tüm dünyayı dönüştürecek bir işletim sistemi ve markayı yaratmıştır. Amazon’un kurucusu olan ve 2018 yılında dünyanın en zengin adamı seçilen Jeff Bezos’un Mars’ı ise 29° Oğlaktadır, bir iş adamı olarak çıkabileceği en yüksek zirveye ulaşmıştır. Ünlü bilim adamı Stephan Hawking’in de Marsı 29° Koçtadır. Maria Callas ve Enrico Macias Venüsü 29° Terazi’de yer alan iki dünyaca ünlü ses sanatçısıdır. Kore lideri Kim Yong-un ise 29° yer alan Marsı kendisine sanatsal yeteneklerinden ziyade savaş çıkarmaya meyilli bir yapı vermiştir. Kanada başbakanı Justin Trudeau’nun ise Marsı 29° Balıkta yer almaktadır. Ünlü oyuncu Sean Connery’nin Marsı 29° İkizlerde, Jude Law’un 29° Akrepte, Clint Eastwood’un 29° Koç’ta ve Gwyneth Paltrow’un Marsı ise 29° Başak’ta yer almaktadır.

Jüpiter 29° : Din, ahlak, din ve ahlak konusunda ikilemler, kültürel farkındalık, dar görüşlü olma, fazla geniş düşünme, yüksek eğitim, felsefe, yasal problemler, kültürel konular, felsefeler, gurular, genişlemeye ve büyümeye dair konular, ruhsal büyüme, olması gerekenden fazla iyimser olma, fazla iyimser olmaktan kaynaklanan sorumsuzluk, uzun yolculuklar, yabancı ülkeler, vaizler, mahkemeler, tarikatlar, kumarbazlar buradaki genel temalardır. Michael Jackson ,Gary Oldman, Rene Magritte’in Jüpiteri 29° Terazi’ de yer almaktır. Psikanalizin yaratıcısı olan Sigmund Freud’un Jüpiteri ise 29° Balık burcundadır. 29° Balık aynı zaman da kolektif bilinci temsil eder. Ünlü bilim kadını Marie Curie’nin Jüpiteri ise 29° Kovadır. Giyotinle idam edilen XVI. Louis’nin Jüpiteri 29° Aslan’da bulunmaktadır. Prens Charles’ın Jüpiteri 29° Yay’dır. Üstün yaratıcılığıyla meşhur olan, Alice Harikalar Diyarında kitabının yazarı Lewis Caroll’un ise Jüpiteri 29° Kova’da yer alır. Victor Hugo’nun Jüpiteri 29° Aslandır. Tina Turner’ın ve Quentin Tarantino’nun Jüpiter’i 29° Balıktır.

Satürn 29° : Düzen, organizasyon, inşa etmek, organize etmek, hedefe kitlenmek, toplumsal itibar, para, güç, sağlamlık, dayanıklılık, sabır, yaşlılar, otoriteler, sebat, adım adım ilerlemek, kariyer, iş, disiplin, hükümetler, mimarlık, arkeoloji, inşaat. Ünlü oyuncular Anthony Hopkins ile Jack Nicholson’un Satürnü 9° Balık burcunda yer almaktadır. Dövüş filmleri ile meşhur olan Chuck Norris’in ise Satürnü 29° Koç burcundadır. George Clooney, Eddie Murphy’nin Satürnü 29° Oğlaktadır. Satürnü 29° Akrep’te bulunan Hint dini lideri Sai Baba, bir dönem cinsel istismar nedeniyle de suçlanmıştır. Satürnü 29° İkizler olan bazı ünlü isimler ise Victoria Beckham, Kate Moss, Christian Bale ve Orson Welles. Kamala Haris’in ise Satürnü 29° Kovadadır.

Uranüs 29° : Ani, beklenmedik olay ve değişimler, icatlar, özgürlük, özgünlük, isyankarlık, bireysellik, objektiflik, aydınlanma, şoklar, sürprizler, ani aydınlanmalar, ani buluşlar, bilim, ilim, okült, ortak ideali olan grup ve cemiyetler, önemli kişilerin ani vefatı, arkadaş grupları, kendini farklı olmaktan dolayı yalnızlaştırma, topluma uyumsuzluk, sabit düzenin bozulması, yeni düzen kurulması genel temalardır. Leonardo di Caprio, Angelina Jolie, Joaquin Phoenix, Charlize Theron, Russell Brand, David Beckham, 50 Cent, Enrique Iglesias, Lauryn Hill ve Jamie Oliver’ın Uranüs 29° Terazi burcundadır. 1919 yılında Boston Polis Grevi olduğunda Uranüs 29° Kova burcunda bulunmaktaydı. Jim Carrey, Wesley Snipes, Mevlana Celaleddin Rumi ise Uranüs 29° Aslandayken doğmuş isimlerdir. Marilyn Monroe, Fidel Castro, Miles Davis, Gabriel Garcia Marquez, Tony Bennett in ise Ayı 29° Balıktır. Salvador Dali’nin Uranüsü 29° Yaydır. Tarikat lideri ve suç tarihinin en bilinen isimlerinden katil Charles Manson’ın ise Uranüsü Koçta ve 29°’ dedir. “Ölüm Meleği” lakabıyla anılan savaş suçlusu Nazi doktor Josef Mengelenin Uranüsü 29° Oğlaktır. Ayrıca uluslararası finansın kurucu babası sayılan ve “Tüm Zamanların 20 En Etkili İş Adamı” listesinde 5. sırada yer alan Mayer Amschel Rothschild’ in Uranüsü 29° Oğlaktır. En önemli yazarlardan Jules Verne’in ve Tolstoy’un da Uranüsü 29° Oğlak burcunda bulunmaktadır.

Neptün 29° : Yaratıcılık, idealizm, ilham yoluyla icatlar, hapishane, akıl hastaneleri, yanılgılar, hayaller ve kuruntular, ruhsallık, ruhanilik, medyumluk, alkol ve benzeri madde bağımlılıkları, rüyalar, uyuşturucu, mistisizm, zehirlenme, müzik, geçmişten gelen bazı psikolojik etkiler, psikolojik veya psikiyatrik sıkıntılar, gizli olan şeyler veya gizli şeylerin açığa çıkması, ruhsal farkındalık, ruhsal bozukluklar, birlik bilinci gibi temalar ön planda olabilir. Ünlü Astrolog William Lilly’nin Neptünü 29° Aslan burcundadır. Steve Jobs ve Bill Gates in Neptünleri ise 29° Terazi burcunda yer almaktadır. Telefonu bulan Alexander Graham Bell’in ise Neptünü 29° Kovadır. Muhammed Ali ve Stephan Hawking’in Neptünleri 29° Başak burcundadır. 1848 tarihinde İtalya’nın birleşmesi Neptün 29° derecede iken başlamıştır. Jeanne Weber isimli seri katilin ise Neptünü ise 29° Koçtadır. David Rockefeller ve Feruccio Lamborghini’nin ise Neptünleri “Milyoner Derecesi” olan 29° Yengeçte yer alır.

Jennifer Aniston, Matt Damon, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Javier Bardem ve Ethan Hawke’ın Neptünleri 29° Akreptir. Periyodik tabloyu bulan Mendeleyev’in Uranüsü 29° Oğlak, ezoterik yazar ve düşünür Rudolf Steiner’in ise 29° Balıktır.

Plüton 29° : Ölüm, küllerinden doğmak, rejenerasyon, kriz, lider veya otorite konumu, başlangıç ve bitişler, ruhsal doğum ve ölüm, güç ve kontrol konusunda obsesyon, takıntılar, aşırı veya zorla güç kullanımı, dönüşümler, bir gerçeği öğrenmek için sonuna kadar araştırmak, cinsellik, kriz durumları, ezoterizm konuları kişinin hayatında önemli rol oynayabilir. Charles Pasteur ve Florence Nightingale’in Plütosu 29° Balıktır. Bill Gates, Usama bin Ladin ve David Copperfield’in Plütosu ise 29° Aslandır. Fransız sanayici ve Pegeout markasının kurucusu Armand Peugeut’nun Plütosu 29° Koçtur. Pablo Picasso’nun ise 29° Boğadır. Anthony Hopkins, Papa Francis, Berlusconi, Bill Cosby, Dustin Hoffmann, Marvin Gaye ve Ford Coppola’nın Plütosu ise 29° Yengeçtedir. Schubert ile Donizetti’nin ise Plütoları 29° Kovadır. Mumya müzesiyle meşhur olan Madame Tussauds’nun Plütosu ise 29° Yay burcunda bulunmaktadır.

29° Koç : Liderler, sporcular, kaşifler, daha önce yapılmamış olanı yapan kişiler, suçlular, özellikle erkekler ve erkeklerle ilgili konular, doğru çıkış noktası bulması gereken yüksek enerji, ego, din ya da tarikat liderleri, politikacılar, öncüler veya öncü iş adamları, risk almak ya da almamak, cinayete meyilli kişiler, bıçak ve bunun gibi kesici alet kullanılan meslekler,  birikmiş öfkenin doğru kullanımı, iddiacılık, sürekli rekabete girme ve ispat etme isteği, kimlik problemleri, harekete geçme ya da geçirme, doğru zaman da doğru şeyi yapabilme gücü. 29° Koç burcunda Alrisha Sabit Yıldızı bulunmaktadır, Mars ve Merkür doğasında bir yıldızdır. Sabit bir burç olan Boğa’ya geçmeden önce, hissedilen yüksek enerjiyi dengeleme çabası.

29° Boğa : Karar vermekte, harekete geçmekte zorlanma, inatçılık, değişime direnme, güven problemleri, para, sahiplenme konuları, mali iniş çıkışlar, pahalı ve sanatsal objelere düşkünlük, tembellik, resim yeteneği, kalıcı değişim yaratma arzusu, bedensel ve ruhsal bütünlük sorunları, yeme bozuklukları, doğaya dönme ve toprakla uğraşma, varolanı devam ettirme, sabit hale getirme, huzur bulma, rahatı seçme, maneviyat ve maddiyat dengesi kuramama, güvende hissetmek için maddi kaynak ihtiyacı. 29° Boğa’da Ay ve Jüpiter doğasındaki Pleiades bulunmaktadır. Değişken bir burç olan İkizlere geçmeden önce, kendine ve kendi kaynaklarına karşı tam bir güven kazanma süreci.

29° İkizler : İletişim ile ilgili konular, yüksek oyunculuk yeteneği, kardeşler, kuzenler, komşular, yüksek zeka, zihnin durmaması, yazarlık yeteneği, spikerlik yeteneği, hitabet yeteneği, çok düşünmekten dolayı aşırı gerginlik, satış ve pazarlama yeteneği, dil konusunda üstün yetenek, elle yapılan zanaatler konusunda yetenek, aşırı detaya takılıp bütünü görememek, zekanın doruk noktası, iletişimin doruk noktası, dedikodu, aşırı merak duygusu, hırsızlık, dolandırıcılık, aynı anda bir çok işi yapabilme. 28° İkizler’ de Sabit Yıldız Betelgeuse yer almaktadır, Mars ve Merkür doğasındadır, şans, makam, şöhret, saygınlık verebilir. Ayrıca Satürn doğasında olan Sabit Yıldız Polaris’te 28° İkizler’de yer alır. Öncü bir burç olan Yengeç’e geçmeden önce, üstün iletişim yetenekleri ve zekayı kullanıp, yüksek zihinsel seviyeden duygu seviyesine geçmeye alışma dönemi.

29° Yengeç : Milyoner derecesi. Aileden gelen ya da aileden kalan maddi ya da manevi miraslar, subjektif duygular, duyguların doruk noktası, duygular tarafından yönetilmek, müzik yeteneği, bağımlılıklara yatkınlık, sanata yatkınlık, anne-baba, aidiyet konularında problem ya da şans, vatan, millet ve yuva konuları, aşırı duygusallık, annelik, iç mimari, emlak gibi konular, aile şirketleri, aile ya da köklerden gelen bir özelliğin bu yaşamda da devam ettirilmesi, yüksek duyguların sanat alanında ifadesi, yolunu akıl yoluyla değil hisler yoluyla bulma. Sabit bir burç olan Aslan’da sahneye çıkmaya, görünür olmaya başlamadan önce, duygusal zirve yaşama süreci.

29° Aslan : Şöhret ya da “Kraliyet” derecesi. Krallık, aileden gelen ünvan, sanat, şov dünyası, sahne, yöneticilik, oyunculuk, sahnede yapılan her türlü iş, ün, şan, şöhret, itibar kazanma veya kaybetme, moda, kral ve kraliçeler, yaratıcılık, fazla kendini beğenme, aşırılıklar, aşırı lükse ve görkeme düşkünlük, kibir, cömertlik ya da aşırı para harcama, hep odak noktası olma isteği, aşağılık kompleksi, mütevazı olamama. 29° Aslan’da Mars, Jüpiter ve Satürn doğasında olan Regulus Sabit Yıldızı bulunmaktadır. Değişken bir burç olan Başak’ta diğer insanlara mütevazı bir şekilde hizmet etmeye geçmeden önce özgüven kazanma ve odak noktası olmanın tadını çıkarma süreci.

29° Başak : Çok çalışma, detaylı çalışma, sürekli kusur bulma, hizmet alma ve verme konuları, oyunculuk, ticaret, tıbbi konular, rahibelik, rahiplik, azizlik, yardımseverlik, kendi kusurlarının farkında olma, seçici olma, aşırı seçicilik, terzilik, temizlik, arınma, obsesif kompulsif takıntılar, organize etme, düzenleme, kısırlık, iş konusunda krizler, günlük yaşamda problemler, fazla mütevaziliğe bağlı özgüven sorunları, sağlık ve beslenme konularında ustalık, yalnızlık, koşullu sevgi, aşırı plan yapma ve işini şansa bırakamama, ilahi olana değil kendi eylemlerine aşırı güven duyma, akışta kalamayıp, kontrol etme ihtiyacı hissetme, zor durumdaki kişilerle empati kurabilme, gündelik hayat ya da günlük çalışma koşulları. Öncü bir burç olan Terazi’ye geçmeden, kendini tanıma, kendini mükemmelleştirme ve bir diğer kişiyle ortaklık kurmadan önce ne istediğini netleştirme, bütüne hizmet etme süreci.

29° Terazi : Güzellik, estetik, diplomasi ve sanatsal yetenek derecesi. Ben olmayı bırakıp dengeli bir şekilde biz olmaya çalışma, adli, hukuksal konular, fazla uyum sağlamaya çalışmaktan dolayı pasif agresif davranışlar, herkesin beğeneceği bir kişi olmaya çalışma, danışmanlık, üstün diplomatik yetenek, uzlaştırma yeteneği, tartışmaktan kaçınma, hayır diyememe, diğer kişilerin ne hissettiğini iyi algılama, üstün empati yeteneği, odak noktası olmaktan kaçınma, modellik, güzellik yarışmaları, güzelliği herşeyden üstün tutma, evlilik, ortaklık, uyum sağlamaya çalışırken kimliğini kaybetme, bastırılmış öfke. Sabit bir burç olan Akrep’e geçmeden önce, kendi kimliğini kaybetmeden başkalarıyla ortaklık kurabilmeyi öğrenme süreci.

29° Akrep : Kriz burcunda kriz derecesi, ama aynı zaman da en yüksek ruhsal enerji ile dönüştürme gücüne sahip derecedir. Yaşam-ölüm, cinsellik, dönüşüm, tekrar doğma, rejenerasyon, gizli şeyler, okült konular, sezgisel olarak bilme, affetme veya affedememe, öç alma, yaşam ve ölüm sürecini doğru algılayabilme, sadizm, mazoşizm, kıskançlık, başkalarının kullandığımız kaynakları, dedektiflik, psikiyatri, psikanaliz, askerlik, yüksek empati, egoizm, çıkarcılık, sahtekarlık, konuların derinine inme, sonlar ve başlangıçlar, tamamen yenilenme ve arınma süreçleri, yüzeyin altındakini görebilme, cinsel çekicilik, cinsel kimlik problemleri, krizler, kontrol ve manipülasyon. Acumen ( Akrebin iğnesi ) Sabit Yıldızıda 28° Akrep burcunda yer alır, keskin bir zihin gücü ya da aşırı iğneleyici bir yapı verebilir. 29° Akrep burcunda ise Venüs ve Jüpiter doğasında olan Sabit Yıldız Toliman yer alır. Değişken bir burç olan Yay’a geçmeden önce, ruhsal derinliğini keşfetme ve kendi karanlığınla yüzleşme süreci.

29° Yay : Yaşam felsefesi konusunda zirve, dar çevreler de değil, global olarak şöhret olabilme, ruhsal ve fiziksel olarak büyüme, genişleme konuları, aşırı büyüme, kontrolsüz harcamalar, aşırı iyimserlik ve bu nedenle risk almak, sporcular, spor, kumarbazlar, oyuncular, fazla dağılma, detay atlama, fikri sabitlik, fanatizm, din, felsefe, inançlar, gurular, fazla dağılma, uluslarası başarılar, çabuk sıkılma, histeri, sürekli gezme isteği nedeniyle bir yere yerleşememek, aidiyet problemleri, istikrarsız kişisel ilişkiler, yeniliklere açık olma, şans, seyahatler, yayıncılık, eşin akrabaları. Öncü bir burç olan Oğlak’a geçmeden önce, dünyayı tanıma ve yaşam felsefesini netleştirme süreci.

29° Oğlak : Para konusunda zirve. Aile şirketleri, iş kurma, başkasına iş kurma konusunda yardımcı olma, para ve madde ile ilgili her türlü iş, baba, otorite, toplumsal statü, düzen veya sistem kurma, inşaat, duygusuzluk, çalışarak kazanılan yetenekler, çalışarak kazanılan paralar, maddi ve somut konular, pesimizm, olumsuz bakış açısının kişi de korku ve kaygılara yol açması, cimrilik, para biriktirebilme, çıkar ilişkileri, depresyon, karanlık tarafa odaklanma ya da karanlık okült eğilimler, kimya, bilimsel ve matematiksel konular, fazla sorumluluk alma, sevgi değil korku kaynaklı seçimler, devlet ya da hükümet işleri, para ve güçten başka hiç bir şeye değer vermeme. Sabit bir burç olan Kova’ya geçmeden önce, toplumsal itibar ve statü belirleme süreci.

29° Kova : Deha derecesi. Buluşlar, hümanizm, toplumsal konular, dahilik, icatlar, daha önce düşünülmemiş konular, sıradışı konular, toplum dışı kalma, deli – dahi derecesi, akademisyenler, bilim adamları, uzay, astronomi, astroloji,  fazla objektif olma nedeniyle duygularla iletişime geçememe, dostlar, arkadaşlar, bilimsel ve sanatsal yeni akımlar, bekarlık, fazla ve farklı düşünme, toplumsal gelenek ve göreneklere tamamen karşı olma, insan hakları için mücadele, zamanın ilerisinde olma nedeniyle anlaşılamama, duygusal donukluk. Değişken bir burç olan Balık burcuna geçmeden önce, kişinin toplumla bütünleşme ve kendi zihinsel zirvesine ulaşma süreci.

29° Balık : Birlik bilinci derecesi. Şifacılar, medyumlar, ruhsal yetenekler, kendini feda etme, koşulsuz sevgi, sanatsal ve bilimsel konularda ilham yoluyla buluşlar ve eserler, bir olma, bütün olma, katil-kurban ilişkileri, yüksek empati, hastane, hapishane, izolasyon durumları, akıl sağlığı problemleri, şizofreni, Tanrı kompleksi, uyuşturucu ve alkol, bağımlılıklar, bütün olmak isterken tamamen yalnızlaşmak, herşeyi bırakmak, günlük hayatın gereklerini yerine getirememek, rüyalar, rüya tabiri yapanlar, sürgün, fiziksel ve ruhsal dünya dengesini kurmakta zorlanma, soyut ve somutu ayırt edememek. 29° Balık burcunda Mars ve Merkür doğasında olan   Scheat Sabit Yıldızı bulunmaktadır. Zodyağın en son derecesi, tüm dereceler artık tecrübe edilmiştir. Kollektif bilinçle bütünleşebilme derecesi.

Kuzey Ay Düğümü ya da Güney Ay Düğümünün 29° olması durumunda, hangi burçta yer alıyorlarsa, onları yöneten gezegenlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Kuzey ve Güney Ay Düğümü temaları sürekli olarak kendini tekrar edebilir.

İlerlemiş Haritalar, Ay ve Güneş Dönüşü Haritalarında 29°

29° sonlanma öncesi bir kriz, ödül veya tamamlanmayı sembolize eder.

29° ASC : Bir burçtan diğer burca geçmeden önceki kriz, sonlanma ya da tamamlanma dönemi, değişim gerçekleşmeden önceki son hazırlık.

29° Güneş : Kişisel bir ifade biçiminin, benliğin, baba, otorite ya da erkeklerle ilgili bir konunun sonu.

29° Ay : Duygusal bir sürecin ya da anne, vatan, yuva, aile, kadınlarla ilgili bir konunun sonu.

29° Merkür : Zihinsel bir sürecin, bir iletişim kurma biçiminin, bir düşünce tarzının veya kardeşler, kuzenler ya da komşularla olan bir sürecin sonu.

29° Venüs : Bir sevme biçiminin, aşkın, evliliğin, ortaklığın, sanatsal bir konunun, partnerlerle olan ilişkilerin ya da para kazanma biçiminin sonu.

29° Mars : Kişinin mücadele etme veya savaşma tarzının, enerjisini kullanma biçiminin, erkek bir figürle olan ilişkisinin sonu.

29° Jüpiter : Kişinin şanslı olduğu alanlar, bilgelik edindiği konular, dini ya da felsefi inançları ile hayata bakışı değişime uğrayacaktır.

29° Satürn : Kişinin sınavlarının, sorumluluklarının, ustalaşacağı ve kısıtlanacağı alanların değişime uğraması, bir sınavın sonu.

29° Plüton : Kişinin yaşam gücünü aldığı, kendini adadığı konuların, bilinçaltının ve tutkularının değişmesi.

29° Juno : Bir evlilik ya da ortaklığın başlangıcı ya da bitişi.

Soru Astrolojisinde 29°

29° soru astrolojisinde kadersel veya müdahale edilemeyen bir derece olarak tanımlandığı gibi, kişinin soru sormakta geç kaldığı ya da sorunun cevabını zaten bildiği anlamına da gelebilir. Bazı urumlarda ise olan zaten olmuştur, soruyu sormanın anlamı kalmamıştır.

Natal haritalarında 29°’ de gezegenleri bulunan tanınmış isimler ve bazı olayların tüm listesi; (1° tolerans)

Güneş 29° Koç : Miranda Kerr, Kate Hudson, Maria Sharapova

Güneş 29° Boğa : Cher, Balzac, Busta Rhymes

Güneş 29° İkizler : Nicole Kidman, Jean-Paul Sartre, Benazir Bhutto

Güneş 29° Yengeç : Robin Williams, Gisele Bunchen, Ernest Hemingway

Güneş 29° Aslan : Dua Lipa, Kim Cattrall, XVI. Louis

Güneş 29° Başak : Julio Iglesias, Andrea Bocelli, Ray Charles, Agrippa

Güneş 29° Terazi : Kim Kardashian, Deepak Chopra, Timothy Leary

Güneş 29° Akrep : Rene Magritte, Goldie Hawn, Sai Baba

Güneş 29° Yay : Emmanuel Macron, Jane Fonda, Samuel L. Jackson

Güneş 29° Oğlak : Al Capone, Jeffrey Eppstein, Janis Joplin

Güneş 29° Kova : Yoko Ono, Michael Jordan, Paris Hilton (Plütoda Güneş 29°’ Kovada iken keşfedilmiştir)

Güneş 29° Balık : Bruce Willis, Harvey Weinstein, Glenn Close

 

Ay 29° Koç: Malcolm X, John Coltrane, Celine Dion

Ay 29° Boğa : Frida Kahlo, Amy Schumer, Keira Knightly, Allison Dubois

Ay 29° İkizler : Ömer Hayyam, David Schwimmer, Enya (Türkiye’ nin Ay burcu derecesidir. 11 Eylül saldırıları ve 2014 yılında Hint Okyanusunda olan deprem ve tsunamide Ay 29° İkizlerdeyken gerçekleşmiştir).

Ay 29° Yengeç : Jimi Hendrix, Barry White, Kofi Annan (Ceres bulunduğunda da Ay 29° Yengeçte bulunmaktaydı).

Ay 29° Aslan : Winston Churchill, Margaret Thatcher, Idris Elba

Ay 29° Başak : Jack Nicholson, Deepak Chopra, Thierry Henry ( Telefon bulunduğunda Ay 29° Başak burcunda bulunmaktaydı).

Ay 29° Terazi : Edward Norton, Büyük İskender, Christian Slater

Ay 29° Akrep : Jennifer Lopez, Mariah Carey, Ressam Raphael

Ay 29° Yay : Rod Serling, Freddie Mercury, Jeff Bezos

Ay 29° Oğlak : Napoleon, David Beckham, Anthony Bourdain

Ay 29° Kova : Morgan Freeman, Sebastian Bach, Albert Camus

Ay 29° Balık : Kim Kardashian, Ricky Martin, Catherine Zeta Jones

(Berlin duvarı yıkıldığında da Ay 29° Balık burcunda bulunmaktaydı)

 

Merkür 29° Koç: Mark Zuckerberg, Ewan McGregor, Rene Descartes

Merkür 29° Boğa : Krishnamurti, George W. Bush, Christina Hendricks

Merkür 29° İkizler : Nicola Tesla, Kylie Minogue, Joan Rivers

Merkür 29° Yengeç : John D. Rockefeller, Solange Knowles, Hulk Hogan

Merkür 29° Aslan : Korkunç Ivan, Slobodan Milosevic, Sandra Bullock

Merkür 29° Başak : Rahibe Teresa, Sting, Sean Connery

Merkür 29° Terazi : Leonardo di Caprio, Will Smith, Joaquin Phoenix, Naomi Watts, Emma Stone, Serena Williams, Anna Wintour, Ennio Morricone

Merkür 29° Akrep : Gustave Flaubert, Charles Schulz, John Malkovich

Merkür 29° Yay : Emmanuel Macron, Carla Bruni, Edith Piaf

Merkür 29° Oğlak : Edgar Allen Poe, Mel Gibson, Greta Thunberg

Merkür 29° Kova : Michelangelo, Franz Schubert, Mikhail Gorbachev

Merkür 29° Balık : Papa XVI. Benedict, Giacomo Casanova, Norah Jones

 

Venüs 29° Koç : Marilyn Monroe, Jayne Mansfield, Vivaldi, Hüsnü Mübarek (Telefon bulunduğunda Venüs 29° Koçta bulunmaktaydı).

Venüs 29° Boğa : Papa XVI. Benedict, Richard Wagner, Melania Trump (Çernobil felaketi olduğunda Venüs 29° Boğada bulunmaktaydı).

Venüs 29° İkizler : Naomi Campbell, Krishnamurti, Anthony Bourdain

Venüs 29° Yengeç : Angelina Jolie, Halle Berry, Idris Elba

Venüs 29° Aslan : Monica Lewinsky, 14. Dalai Lama, Marion Cotillard

Venüs 29° Başak : Alain Delon, Joni Mitchell, Assisili Frencesco

Venüs 29° Terazi : Grace Kelly, Freddie Mercury, Will Smith

Venüs 29° Akrep : Tiger Woods, Jay-Z, Joe Biden

Venüs 29° Yay : Joseph Stalin, Rainer Maria Rilke, Haruki Murakami

Venüs 29° Oğlak : Elvis Presley, Cindy Crawford, Bradley Cooper, Walt Disney, Swami Vivekenanda, Virginia Woolf, Henry Miller

Venüs 29° Kova : Mozart, Enzo Ferrari, Michael Schumaher

Venüs 29° Balık : Jack Kerouac, Van Gogh, Drew Barrymore, George Harrison, George Washington

 

Mars 29° Koç : Steve Jobs, Stephan Hawking, Swami Vivekenanda, Clint Eastwood

Mars 29° Boğa : Andy Warhol, Galileo Galilei, Helena Bonham Carter

Mars 29° İkizler : Sean Connery, Papa XVI. Benedict, Diana Ross, Barbara Streisand

Mars 29° Yengeç : Al Capone, Toni Morrison, Vasili Kandinsky

Mars 29° Aslan : Papus, Imelda Marcos, Edith Piaf, Eckhart Tolle, Sting

Mars 29° Başak : Gwyneth Paltrow, Paul Cezanne, Conficus, Dita von Teese

Mars 29° Terazi : Maria Callas, Kim Jong-un, Enrico Macias, Papa I. Jean Paul, Macaulay Culkin

Mars 29° Akrep : Jude Law, Marie Curie, Carlos Castaneda, Anton Chekhov

Mars 29° Yay : Rhianna, Sharon Tate, Richard Nixon, Baba Vanga

Mars 29° Oğlak : Jeff Bezos, Nicki Minaj, Puff Daddy, Andy Garcia

Mars 29° Kova : Jane Fonda, Rainer Rilke, Burak Özçivit, Giacomo Puccini

Mars 29° Balık : Che Guevara, Ricky Martin, Justin Trudeau, Emily Blunt

 

Jüpiter 29° Koç : Russell Crowe, Jean Paul Gaultier, Louis Vuitton, Sinem Kobal, Zsa Zsa Gabor

Jüpiter 29° Boğa : Bob Dylan, Michael Fassbender, Conor McGregor, Anne Frank, Tony Blair

Jüpiter 29° İkizler : Kaddafi, Charlie Sheen, Ben Stiller, Bjork

Jüpiter 29° Yengeç : Emir Kusturica, Kourtney Kardashian, Norah Jones, Galileo Galilei

Jüpiter 29° Aslan : Victor Hugo, XVI. Louis, Daniel Craig, Kris Jenner

Jüpiter 29° Başak : Kim Kardashian, Claude Debussy, Paul Rudd

Jüpiter 29° Terazi : Michael Jackson, Gary Oldman, Rene Magritte,

Jüpiter 29° Akrep : Alain Delon, Sihirbaz Dynamo, Tupac Shakur

Jüpiter 29° Yay : Prens Charles, Al Gore, Ben Affleck, Cameron Diaz

Jüpiter 29° Oğlak : Christiano Ronaldo, Tom Ford, Astrolog Rick Levine

Jüpiter 29° Kova : Marie Curie, Lewis Carroll, Eva Mendes, Bill Murray

Jüpiter 29° Balık : Sigmund Freud, Tina Turner, Quentin Tarantino

 

Satürn 29° Koç: Ralph Lauren, Gucci Gucci, Berlusconi, Chuck Norris

Satürn 29° Boğa : Bernie Sanders, Barbara Streisand, Allison Dubois, Tupac

Satürn 29° İkizler : Victoria Beckham, Kate Moss, Christian Bale, Monica Lewinsky, Orson Welles

Satürn 29° Yengeç : Dean Martin, Kirk Douglas, Danny Glover

Satürn 29° Aslan : Jessica Lange, January Jones, Amal Clooney

Satürn 29° Başak : Henry Miller, Tommy Hilfiger, Kurt Russell

Satürn 29° Terazi : El Greko, Mila Kunis, Anne Hathaway

Satürn 29° Akrep : Mel Gibson, Sai Baba, Jefrey Star

Satürn 29° Yay : Grace Kelly, Emma Stone, Vladimir Lenin

Satürn 29° Oğlak : George Clooney, Eddie Murphy, Sylvia Plath, Boy George

Satürn 29° Kova : Kamala Harris, Monica Belluci, Juliette Binoche

Satürn 29° Balık : Anthony Hopkins, Jack Nicholson, Kurt Cobain, Mike Tyson, Jane Fonda, Benicio del Toro

 

Uranüs 29° Koç : Charles Manson, Carl Sagan, John Dalton

Uranüs 29° Boğa : Barbara Streisand, Martha Stewart, Paul Simon, Rembrandt

Uranüs 29° İkizler : Prens Charles, Samuel L. Jackson, William Butler Yeats, Thierry Mugler, Robert Plant, Ozzy Osbourne, Jean Reno

Uranüs 29° Yengeç : George Gurdjieff, Lars von Trier, Willem Dafoe

Uranüs 29° Aslan : Jim Carrey, Wesley Snipes, Mevlana Celaleddin Rumi

Uranüs 29° Başak : Will Smith, Carla Bruni Sarkozy, Naomi Watts, Jamie Foxx, Mike Patton, Steffi Graf, Baruch Spinoza, Guy Ritchie, Ice Cube, LL Cool J

Uranüs 29° Terazi : Leonardo di Caprio, Angelina Jolie, Joaquin Phoenix, Charlize Theron, Russell Brand, David Beckham, 50 Cent, Enrique Iglesias, Lauryn Hill, Christina Hendricks, Chloe Sevigny, Andre 3000, Jamie Oliver, Allen Iverson, Mark Ronson

Uranüs 29° Akrep : Jessica Alba, Justin Timberlake, Alicia Keys, Ivanka Trump

Uranüs 29° Yay : Salvador Dali, Conor McGregor, Louis Vuitton, Heinrich Agrippa

Uranüs 29° Oğlak : Jules Verne, Leo Tolstoy, Josef Mengele, Mayer Amschel Rothschild

Uranüs 29° Kova : Federico Fellini, Isaac Asimov, Nat King Cole (1919 yılında Boston Polis Grevi olduğunda Uranüs 29° Kova burcundaydı).

Uranüs 29° Balık : Marilyn Monroe, Fidel Castro, Miles Davis, Gabriel Garcia Marquez, Tony Bennett

 

Neptün 29° Koç : Winston Churchill, Jeanne Weber (seri katil), Maurice Ravel

Neptün 29° Boğa: Giacomo Casanova, Immanuel Kant, Marc Chagall

Neptün 29° İkizler : Marlene Dietrich, Heinrich Himmler, John Steinbeck, Barbara Cartland

Neptün 29° Yengeç : David Rockefeller, Feruccio Lamborghini, Albert Camus

Neptün 29° Aslan : Audrey Hepburn, Andy Warhol, Anne Frank, Mickey Mouse, William Lilly

Neptün 29° Başak : Muhammed Ali, Mick Jagger, Stephen Hawking, Aretha Franklin

Neptün 29° Terazi : Steve Jobs, Bill Gates, Kevin Costner, Kris Jenner, Lars von Trier, David Copperfield, Christoph Waltz

Neptün 29° Akrep : Jay-Z, Jennifer Aniston, Matt Damon, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Javier Bardem, Ethan Hawke, Alexander McQueen

Neptün 29° Yay : Prens Harry, Khloe Kardashian, Kim Jong-un, Miranda Kerr

Neptün 29° Oğlak : Kylie Jenner, Brahms, Dimitri Mendeleev

Neptün 29° Kova : Alexander Graham Bell, Joseph Pulitzer, Cervantes

Neptün 29° Balık : Kraliçe I. Elizabeth, Kral Sessiz William, Rudolf Steiner (1848 tarihinde İtalya’nın birleşmesi Neptün 29° derecede iken başlamıştır).

 

Plüto 29° Koç : Armand Peugeot, Ivan Pavlov, Guy de Maupassant

Plüto 29° Boğa : Pablo Picasso, Halil Cibran, Nina Ricci, Stefan Zweig, Morihei Ueshiba

Plüto 29° İkizler : Richard Nixon, Rosa Parks, Julia Child, Mahalia Jackson

Plüto 29° Yengeç : Anthony Hopkins, Papa Francis, Berlusconi, Bill Cosby, Dustin Hoffmann, Marvin Gaye, Ford Coppola, Harvey Keitel

Plüto 29° Aslan : Bill Gates, Prince, Kris Jenner, Usama bin Ladin, David Copperfield, Spike Lee, Kim Cattrall, Christoph Waltz, Doreen Virtue

Plüto 29° Başak : Ewan McGregor, Notorious BIG, Giacomo Casanova, Ethan Hawke, Jon Hamm, Jennifer Garner

Plüto 29° Terazi : Khloe Kardashian, Miranda Kerr, Emily Blunt, VIII. Henry, Melanie Laurent, Alexa Chung

Plüto 29° Akrep : Justin Bieber, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Goethe, Dakota Fanning

Plüto 29° Yay : Madam Tussaud, Andreas Vesalius, IV. George

Plüto 29° Oğlak : Rus Kral I. Alexander, Sophie Germain, Giovanni Belzoni

Plüto 29° Kova : Mary Shelley, Schubert, Gaetano Donizetti

Plüto 29° Balık : Louis Vuitton, Charles Pasteur, Florence Nightingale

 

Ahu Keleşoğlu