Aşk Her Şeyi Affeder mi?

AŞK HER ŞEYİ AFFEDER Mİ?

Bazılarımız aşk uğruna karşı tarafın her türlü hatasını, hatta ihanetini bile affetmeye hazırken, bazılarımız için affetmek terk etmekten bile daha zordur. Peki, neden bazılarımız için affetmek daha kolaydır? Bu sorunun cevabını astroloji literatüründe aradığımızda, affetmek ile en çok ilintili olan planetin Neptün olduğunu görürüz. Neptün karşılık beklemeden yapılan fedakârlıkları, bireyselliği kaybetmek pahasına kendini ilişkiye adamayı ve bunların nihayetinde ortaya çıkan yanılsamaları ve hayal kırıklıklarını sembolize etmektedir.

Doğum haritasında Neptün vurgusu (Neptün’ün T-kare veya Yod açı kalıbının odak noktasında olması, Neptün’ün köşe evlerde ve özellikle 7. evde olması, Neptün’ün kişisel göstergelere çok sayıda açı yapması, haritada Balık stelyumu olması vb.) olan bir kişi karşı tarafı aşırı idealize etmeye yatkın olmaktadır. Zira Neptün kişiliğe ideal aşkı aramaya yönelik bir boyut kazandırmaktadır. Ancak bu arayışta Neptün’ün gerçeklerden kaçış ve yanılsama yaratan etkisi devreye girince, kişi sevgilisinin gerçek kişiliğini analiz etmek istemeyecek, bunun yerine onu kafasında yarattığı ideal sevgili tahtına oturtacaktır. İlişkinin ilerleyen safhalarında ise, Neptün’ün sınırların çözülmesine sebep olan etkisiyle birlikte ilişkinin içinde bireyselliğini kaybedecektir. Sağlıklı bir ilişkinin iki kişinin bireyselliğini kaybetmeden kurduğu bir ortaklık olduğu gerçeğinden uzak olan bu ilişkinin içinde Neptün kişisi zamanla yönünü kaybedecek ve dağılacaktır. Nihai olarak, sevgilisine karşı tamamen savunmasız bir hale gelecektir. Her koşulda affedileceğini idrak eden karşı taraf ise, zaman içerisinde her türlü olumsuz davranışı (ilgisizlik, bencillik, saldırganlık, aldatma vb.) yapmaya hakkı olduğunu düşünecek ve böylece ortaya patolojik denilebilecek bir ilişki çıkacaktır.

Ancak unutulmaması gerekir ki, haritasında Neptün vurgusu olmayan kişilerde de bu tablo ortaya çıkabilir. Bunun en önemli örneği, karşılaştırmalı analizlerde bir kişinin haritasındaki Neptün’ün diğer kişinin haritasında kişisel göstergelere (ASC, ASC yöneticisi, Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars) açı yapmasıdır. Özellikle, Neptün bu kişisel göstergelerin çoğu ile irtibat halinde ise, söz konusu kişi önceki ilişkilerinden farklı olarak mevcut ilişkinin içinde tamamen Neptünyen bir şekilde davranmaya meyilli olacaktır. Bunun en ürkütücü örneği ise, iki harita arasındaki Neptün-Mars kavuşumudur, zira Neptün kişisi karşı tarafın saldırganlığını ve bencilliğini tolare etmesi ve hatta şiddet görse bile affetmesi mümkündür. Böylece ortaya bedensel bütünlüğü tehdit altında olmasına rağmen kopamadığı bir ilişki çıkacaktır.

Özetle, ilişkilerde affetmenin de bir optimal dozunun olması gerekmektedir. Karşı tarafın her türlü hatasını, saldırganlığını ve hatta ihanetini affetmek ilişkiye yarardan fazla zarar getirecektir. Genel olarak, insanlar her türlü hataları affedildiğinde değil, ancak bu hatalarının bedelini ödedikleri zaman tekâmül etmektedirler. Unutmamak gerekir ki, bazen “cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşenmektedir”. Satırlarıma son verirken, ilişkilerinizde Neptün etkisini dozunda kullanmanızı diliyorum… Sevgiyle kalın ve kendinize iyi davranın…

Yazan: Barış ÖZKIRIŞ