Astrolojide Neden Sadece 12 Tip İnsandan Söz Edemeyiz!

 Astroloji eğitimi olan veya astroloji alanında kendini geliştiren kişilerin artması, günlük hayatımıza daha fazla giren astrolojinin daha doğru anlaşılmasına yardımcı oluyor. Artık astrolojinin adının geçtiği yerler sadece gazete ve dergilerdeki burç yorumlarına ayrılan küçük sütunlardan ya da Güneş burcuna dayalı yorumlardan oluşmuyor şükürler olsun ki.

Giderek bilinçlenen okuyucu, astrolojinin çalışma alanının sadece Güneş burçlarından ibaret olmadığını idrak etmeye başlamış durumda.

Ama yine de, bu konuda yeterince araştırma yapmamış olanları, astrolojinin sadece 12 tip insandan bahsetmediği, Zodyak’ın 12 gruba bölümlemenin bundan çok daha derin bir amacının olduğunu izah etmeye yönelik bilgiler paylaşmamız isabetli olacak kanaatindeyim. En basit bilgilerden başlayalım…

Zodyak çemberi, yani burçlar kuşağı, 16-18 derece genişliğinde bir banttır, Güneş’in Yer’den görünür yolu olan Ekliptik üzerinde her biri 30’ar derece aralıklı ve toplamda 360 dereceye denk gelen oniki kısımdan oluşur. Bu oniki bölümün her biri Zodyak burçlarıdır ve her burcun kendine özgü özellikleri ve etkileri vardır. Güneş, Ay ve gezegenlerin, bizim yerden bakışla arka plandaki fonlar gibi gördüğümüz bu burçlardan geçişleri ve bu geçişler esnasında birbirlerine göre pozisyonları (açıları) astrolojinin ana konusudur.

Yerden, yani Dünyamızdan bakışla gördüğümüz iki temel hareket vardır: Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünden kaynaklanan Güneş, Ay ve gezegenlerin bizim bulunduğumuz konuma nazaran değişen yerleri; Dünya’nın ve diğer gezegenlerin Güneş etrafındaki dönüşünden kaynaklanan, bize göre Güneş, Ay ve gezegenlerin Zodyak’taki değişen yerleri. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü astrolojik evleri oluşturur. Oniki evden birincisi, gözlemcinin bulunduğu konuma dayalı olarak değişen Yükselen Burç’un başlangıç noktasını oluşturur. Yükselen, herhangi bir kişinin doğduğu an ve doğduğu yer (koordinat) ile ilişkilidir.

Bir özlemci için Dünya sabit ve Zodyak’taki burçlarda doğudan batıya doğru Dünya etrafında dönüyor gibi görünür. Bunun nedeni Dünya’nın rotasının batıdan doğuya doğru olmasıdır. Bu durum, her 4 dakikada bir, doğu ufkunda Zodyak’ın yeni bir derecesinin yükselmesine; her 2 saatte bir burcun tamamlanmasına ve 24 saatte Zodyak’ın tüm burçlarının dolaşmasına neden olur. Başlangıç noktasından hangi burç geçerse geçsin, yükselen burç daima doğu ufkunun hemen altındaki kısımdır. Astroloji araştırmacıları kişinin doğduğu anda doğu ufkundaki burcun hangi derecede olduğuna karar verebilmek için doğum anına büyük önem verirler; on iki burcun kişilerin doğum günlerine ihsan edilen bir takım ayırt edici özellikleri olduğu fikrindedirler. Asırlar boyunca dünyanın en zeki kişileri burçların etkisiyle ilgilenmiş ve Zodyak çemberini oluşturan bu 360 derecenin her birinin özel bir etkisi olduğunu görmüşlerdir. Doğumanında, Zodyak’ınon iki burcundan biri ve bir burcu oluşturan otuz derecenin bir derecesi doğu ufkunda yükselmektedir ve buda kişinin kişiliği ve karakterini büyük ölçüde etkiler.

Dünya’nın4dakikada1derecedöndüğü,her2saattebir30dereceninyanibir burcunufkugeçeceğivegünün24saatiboyuncatümburçlarınvederecelerinufku geçeceğiaçıktır. Böylece bir gün içinde on iki farklı karakter ve her burç için de otuz farklı varyasyon söz konusudur. Bu nedenle aynı gündoğan kişiler aynı olmak yerine farklılık gösterirler. Zamanla ilgili bu farklılığı vurgulamak adına ırk ve kalıtımla ilgili öğeleride gözönünde bulundurmamız gerekir.

Bizler daha ziyade güçlü astrolojik etkilerle ilgileniriz. Eğer Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki turu tek faktör olsaydı, 12 burcun 360 adet derecesiyle temsil edilen 360 adet sınırlı sayıda karakterle karşı karşıya olurduk. Fakat Dünya bir günde kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda yörüngesinde de 1 derece ilerler ve bu sayede bir gün içinde doğabilecek karakterlere yeni bir varyasyon daha eklenir ve bu turda doğanlar için 360 varyasyon daha söz konusu olur. Yani aynı burçta doğan kişiler benzer karakteristikler taşımanın yanısıra ayın hangi gününde ve zamanında doğduklarına görede farklı kişilikler sergilerler. Her 4 dakikada bir yükselendeki, yani ufuk çizgisindeki burç 1 derece ilerler. Bir burç 30 derece olarak tasarlanmıştır. Yaklaşık her iki saatte bir burç yükseldiğinden, on iki burcun yükselenden geçmesi sonucunda 360 derecelik Zodyak dairesi 24 saat içerisinde tamamlanmış olur. Bir günde 360 dereceyi 365 gün ile çarptığımızda, yıldayaklaşık 131.400 varyasyon ortaya çıkarki, bu herhangi bir kişinin doğum haritasının, bir başka kişinin haritasından nedenli farklı olabileceğinin küçük bir kanıtıdır. Güneş’in burçlardaki turu karakteri belirler. Güneş Zodyak’ta her gün yaklaşık 1 derece ilerler. Her bir burç 30 derece olduğuna göre, bu hareket her ay bir burç ilerlemesine neden olur. 360 derece olan burçlar kuşağını bir yılda kateder. Bu şartlarda yılda 360 farklı karakter ortaya çıkacaktır. Buna, Dünya’nın hareketlerinden kaynaklanan varyasyonlarıda eklediğimizde toplamda 131.760 adet farklı astrolojik portreyle karşı karşıya kalırız.

Güneş burcuna bakarak bir kişi hakkında oldukça fazla şey öğrenebilirsiniz. Yükselen burcunu bildiğinizde ilave bilgilerde edinirsiniz. Eğer doğum anında gezegenlerinin hangi burçlarda olduğunu bilirseniz kişi hakkında daha fazla bilgi sahibi olursunuz. Doğum anında gezegenlerin yer aldığı evlerde tüm bunlara yeni bir ayna tutar. Sonra Yükselen burç derecesinin aldığı açılara, Yükselen burcun yöneticisi olan gezegenin açılarına, haritadaki diğer tüm gezegenler arasındaki açılara, Ay fazına, gezegenlerin haritadaki dağılımlarına bakarsınız ve daha fazla bilgi edinirsiniz. Daha sonra doğum anında gezegenlerin ve önemli referans noktalarının (Yükselen, Tepe Noktası gibi) hangi sabit yıldızlarla ilişkide olduğuna bakarsınız ve kişilik hakkında daha derin bir kanaat edinmiş olursunuz. Derken sıra Arap Noktalarına gelir. Matematiksel olarak hesaplanan bu noktaların yerleri doğum saatinin kesinliğine göre çabuk değişir (4 dakikada ortalama 1 derece) bu yüzden kesin ya da kesine yakın bir doğum bilgisine ihtiyacınız vardır. Arap Noktaları kişinin karşılaşacağı durumlar ve çevresel faktörlerle ilgili bilgi sunmasının yanı sıra, ruhun bu dünyadaki amacı ve misyonu hakkında da bilgiler sunar. Kişi doğduğu anda Güneş ve Ay’ın haritanın alt yarımküresinde veya üst yarımküresinde olması bile kişilik analizinde önemlidir.

Bu kadar detayla uğraştıktan ve karakter ya da mizaç analizinde geldiğiniz bu noktadan sonra geri dönüp sadece Güneş burcuna dayalı yorumlara baktığınızda… İşte o zaman sadece Güneş burcuna dayalı yorumlar ya da karakter analizleri size son derece sığ gelir ve neden sadece 12 tip insandan bahsedilemeyeceğini astrolojik açıdan anlamış olursunuz. Tabii bu noktaya gelmeniz için, önce astrolojinin çalışma prensiplerini anlamış ve uygulamış olmanız gerekir.

Sevgi, ışık ve umutla!

Öner Döşer, AMA, MAPAI

AstroArt Astroloji Okulu, Caddebostan

Kaynak referans: Öner Döşer, Astrolojide Temel Kavramlar, AstroArt Astroloji Okulu Yayınları, 2011