Başak Burcu ve Psikopatoloji

  

Başak burcu verimli, üretken ve yetkin olma ihtiyacını sembolize eder. Gelişim dönemi olarak, 18–25 yaş aralığına karşılık gelir. Erikson’un tanımladığı “üretkenliğe karşı durgunluk” evresi ile benzerlik gösterir. Bireyin yetişkin adayı olduğu bir dönemdir. Bu dönem içerisinde, bireyin üniversite eğitimine devam etmesi veya iş hayatına atılması ve topluma faydalı olmak adına mevcut yeteneklerini geliştirmesi muhtemeldir. Bu gelişim döneminde; bireyin problem çözme becerileri ve verimli olma çabası ön plandadır.  Önceki dönemlerdeki krizleri sağlıklı olarak atlatmışsa, topluma faydalı olmak ve hizmet etmek için hazırdır.  

 

Aynı bu gelişim döneminde olduğu gibi, Başak burcu da verimli olma ihtiyacı ile bağlantılıdır. Başak burcunun odak noktası, verimsizliğe neden olabilecek hataların tespit edilmesi ve düzeltilmesidir.  Bu amaç doğrultusunda, bütünü parçalarına ayırır ve nasıl işlediğini analiz eder. Başak burcunun; psişenin bakım ve onarım sistemini sembolize ettiğini söylemek mümkündür. Ancak birey sistemin işlevselliğini iyileştirme ihtiyacını kendi benliğine fazla yönlendirdiği takdirde, öz-değer algısını olumsuzlaştıran bir etkinin ortaya çıkması mümkündür. Bu durumda, aşırı tevazu gösteren ve kendini fazla kısıtlayan bir kişilik yapısı ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra; birey iyileştirme ve verimli olma ihtiyacını kendi bedenine fazla yönlendirdiği takdirde; diyet, eksersiz, hijyen ve sağlık konusunda aşırıya kaçabilir.

 

Bazı uç durumlarda, bir doğum haritasında Başak burcu aşırı vurgulandığında (stelyum vb.), harita sahibi “obsesif-kompülsif kişilik bozukluğu”ndan muzdarip olabilir. Obsesif-kompülsif kişilik bozukluğuna sahip bir bireyin aşağıdaki özelliklere sahip olması muhtemeldir:

  • Aşırı detaycılık
  • Aşırı otodisiplin
  • Aşırı duygusal kontrol
  • Aşırı mükemmeliyetçilik
  • Özel hayattan yoksun kalacak şekilde kendini işe adama
  • Aşırı hata yapma korkusu
  • Aşırı eleştiricilik
  • Aşırı katılık

 

Bu durumda, harita sahibi Başak burcunun karşıt burcu olan Balık burcunun sembolize ettiği bazı fonksiyonları (bütünü görebilmek, hayatın akışına uyum sağlamak, teslimiyet, duyguları ifade edebilmek, affedicilik, aşkınlık vb.) kişiliği ile bütünleştirmeyi başarabilirse, bu sorunların üstesinden gelmek konusunda önemli bir adım atacaktır.

 

Yazan: Barış ÖZKIRIŞ