Cemil İpekçi’ye Astroloji Penceresinden Bakmak

ELEMENT VE NİTELİK ANALİZİ

Element ve nitelik açısından baktığımızda; sentez burcun Aslan çıkması haritada Aslan Burcu stelyumunun yoğun vurgulanmasının yanında kişinin sabit niteliklerinin karakterinde yoğun şekilde vurgulandığının göstergesidir. Aslan Burcu’nda yoğunlaşmış olan enerjinin Cemil İpekçi’nin iradesini ve kendini yaratıcı ifade etme becerisini kullandığı noktalardaki güçlü duruşunu, her zorluğa rağmen dimdik kalabildiğini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Haritada yoğun olarak vurgulanan Ateş elementinin güçlü vurgusu kişide kendi kararlarını alabilen, yönetme ve direktif vermeye eğilimli, yaratıcı, harekete geçebilen, organize olan ve çevresindeki insanları bir fikir etrafında toplayabilen karakterini açıkça ortaya koymaktadır.

 

 BURÇLAR

 ATEŞ

TOPRAK

  HAVA

   SU

 ÖNCÜ

 SABİT

 DEĞİŞKEN

ASC

YENGEÇ

 

 

     

3

3

    

 

MC

BALIK

 

 

 

1

 

    

1

Güneş

ASLAN

        3

 

 

 

 

     3

 

Ay

ASLAN

3

        

 

 

 

     3

 

Merkür

ASLAN

1

 

 

     

 

     1

 

Venüs

YENGEÇ

 

 

      

      1

      1

 

 

Mars

TERAZİ

    

 

       1

 

1

 

           

Jüpiter

YAY

        1

 

      

 

     

 

           1

Satürn

ASLAN

1

 

      

 

     

      1

 

TOPLAM SKOR

       9

 

      1

5

5

      8

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki tabloda doğum haritasındaki göstergelerin yerleştiği burçlar element ve niteliklerine göre sınıflandırılmıştır.

GÖLGE ve SENTEZ burca bakarsak;

Sentez Burç: ATEŞ+SABİT= ASLAN

Gölge Burç: TOPRAK+DEĞİŞKEN= BAŞAK

 

Elbette, her haritada olduğu gibi Cemil Bey’in haritasının da genel element ve niteliğinde eksik kalan, tam olarak vurgulanmayan ‘gölge’ özelliklerini aktaran bir burç vardır. Haritada Toprak Burcu’nda hiçbir gezegen olmaması oldukça ilgi çekicidir. Toprak burçları; bizi köklerimize bağlayan, somut değerler elde etmemizi, hayata realist bir pencereden bakmamızı sağlayan özellikler verir. Cemil Bey’in haritasında burç bazında bakıldığında toprak burcunda hiçbir gezegen yerleşimi olmaması Toprak Elementi olan(Boğa, Başak ve Oğlak) burçlara mensup veya bu burçlarda gezegen yerleşimi olan insanlara çekileceğini söylemektedir. Haritada bütünleşme olabilmesi için bu gereklidir. Bunun yanı sıra, değişken nitelikte olan burçlarda az bir gezegen yerleşimi olması karakterin kolay kolay değişimlere adapte olamayacağını gösterir. Tüm bu verilerde; haritanın gölge burcunu Başak Burcu olarak bizlere vermektedir. Haritada Başak’ın vurgusu görünmemekle birlikte(gölge burç) burcun ‘eksik’ özellikleri yoğun şekilde vurgulanabilir. Başak Burcu arka planda kalmak isteyen, mükemmeliyetçi, aşırı kusur bulan, detaylara takıntılı özellikler verebilir. Bu özelliklerin haritada eksik vurgulanması şeklinde gölge burç kendini gösterebilir. Ancak Başak burcunun yöneticisi Merkür’ün ASC yerleşimi, her şeye rağmen pratiklik, adaptasyon, sorun çözme vb. Başak burcu özelliklerinin devreye gireceğine işaret etmektedir.

MODA DUAYENİ ‘CEMİL İPEKÇİ’Yİ ASTROLOJİ MERCEĞİ’NDEN İNCELEYELİM…

Güneş kendi yöneticiliği altında olan Aslan Burcu’nda kendi evinde olan bir kişiye benzer. Güneş gibi parlayan, irade gücünü ve ruhunu ortaya koyarak sahne önünde yer alan bir oyuncu gibi hayatını yaşar. Her şeyin merkezinde kendisi vardır. Cemil Bey’in haritasında var olan Aslan stelyumu burcun enerjisini haritada yüksek oranda göstermesi sonucunu doğurmuştur. İkinci ev maddi ve manevi olarak sahip olduklarımızı göstermesi yanında ‘öz-değer’imizle doğrudan ilişkilidir. Yazımızın ilerleyen noktalarında bunu detaylıca izah ederek açıklayacağım(!)Cemil Bey’in Güneş’i 2.ev ve Aslan Burcu’na yerleşerek soylu, yüksek zümreden ve zengin bir aileye mensup olarak bu Dünya’ya adım attığının en önemli göstergelerinden. Güneş’in Plüton ile olan kavuşumu maddi kazanımlar(2.ev) bağlamında kriz(Pluton) yaşanabileceği sonucunu getirir. Aynı zamanda Güneş’in yüceldiği burç olan Koç ise; MC(kariyer noktası) içinde ‘kıstırılmış’ burç olarak yer aldığından gücünü haritada bulunduğu noktada güçlü bir şekilde gösterecektir. GÜNEŞ whole sign ev sistemine göre 10. evin yücelme yöneticisi olacağı için güçlü kariyer yönetimi sayesinde para kazanır.

10. evin girişindeki Koç burcunun yöneticisi Mars’ın köşe evlerden biri olan 4.evde Terazi Burcu’nda Neptün ile yaptığı kavuşum; kariyerinde Terazi burcuna ilişkin konuları (sanat, estetik değerler, ikili ve sosyal bağ kurma becerisi vb.)  ve Neptünyen temaları (hayal gücü, ilham, yaratıcılık vb.) ustalıkla kullanacağına işaret etmektedir. 

Güneş ile 6.evdeki Jüpiter arasındaki üçgen açı ise; mesleğinde şanslı bir kişilik olduğunu, ünlü kişilerden destek alacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda sıkı çalışma ile birlikte mesleki konulara kafa yoracağını, eğitimini yurt dışında alacağını(Cemil İpekçi akademik kariyerini yurt dışında tamamlamıştır)söyleyebiliriz. Aynı zamanda, Jüpiter(bolluk, bereket) ve Güneş(tanınma, başarı) gibi temalarla alakalı olduğundan aralarındaki bu şanslı açı işten gelecek büyük başarı ve şansında göstergesidir.

Cemil İpekçi, KAD 11.ev ve Boğa Burcu’nda yerleşen bir sanatçı olarak; umutları olan biri ve klasik astrolojide Kova Burcu(devrim) ile ilişkilendirilen bir alanda KAD’ın yerleşmesi ile; Boğa’nın temsil ettiği; sabitlik, elindeki değerleri geliştirme, stabilite gibi konularda kendini geliştirmesi gerektiğine işaret ediyor. Güneş’in ‘mısır termsleri’ (terim yöneticilikleri) açısından baktığımızda ise; ‘satürn’ karakterinde bir Güneş olarak kendisini göstermektedir. Buradan hareketle; Satürn’ün haritadaki yerleşimi Güneş’in ruhunu göstermek, başarmak ve parlamak için göstereceği çaba ve zorlanmanın hangi konularda olacağını Satürn yerleşimine bakarak söylemek mümkün olabilir. Satürn aynı zamanda Aslan Burcu’na yerleşerek, klasik astrolojide ‘zararlı’ olarak nitelendirdiğimiz bir yerleşimde, haritada 2.evin sonlarına 3.evden etki alan bir nitelikte kendisini göstermiştir. Başarı sağlaması için çok ciddi sınavlardan geçtiğinin, maddi kazanımları ile ilgili sıkıntılı, kısıtlayıcı, çok çalışmasını gerektiren koşulların hayatında yer almasının yanı sıra; fikirlerini ifade ederken zaman zaman kısıtlamalarla karşılaştığının, zorlama ve engellemelerin hayatındaki tekamül sürecine hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Bu başarılı, zirvedeki, dahi sanatçının bizim görmediğimiz noktada başarmak için ciddi engel ve sınavlardan geçtiğini hatta zaman zaman fikirlerini ifade ederken yanlış anlaşıldığını net şekilde ortaya koymaktadır. Oysa, bu zorlanmalar Cemil İpekçi’nin Güneş’ine öyle bir güç kazandırmıştır ki; tekamül eden bir ruhun Satürn(karma ile doğrudan ilişkilidir)yardımı ile; muhteşem bir hitap yeteneği kazanmasına yardımcı olmuştur. En büyük zorlanmasını ise; ikili ilişkilerde yaşadığını söylemek yanlış olmaz. İlişkilerinde zaman zaman maddi kayıplar yaşamış olması ihtimali olabilir. Yalnız bu sıkıntılardan sonra Güneş ve Pluton kavuşumunun dönüştürücü etkisini hayatına sokara adeta ‘küllerinden yeniden doğan bir anka kuşu misali’ daha da güçlenmiş, mesleğindeki yaratımlarda büyük başarılara imza atmıştır.

Cemil Bey’in haritasına ‘aile’ teması açısından bakıldığında ise;

4.evde ki; Mars ve Neptün kavuşumu baba ile olan uzaklık, aile için huzursuzluk, çocuk tarafından babanın var-yok arası algılanması sonucunu getirir. Baba figürü olan Güneş ve Plüton kavuşumu ise; baba ile ilgili konularda ciddi sıkıntılar yaşanmış olabileceğine işaret etmektedir. Güneş ve Jüpiter arasındaki olumlu açı ise; Cemil İpekçi’nin babasının filozof fikirleri olan, çağın ötesinde yaşayan, aslında Cemil Bey farkında olmasa da(Mars-Neptün kavuşumu) hayatının şekillenmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Cemil Bey’in ileriki yaşlarda hayatının son dönemi(4.ev teması) içerisinde bunun farkına vararak idrak etmesi muhtemeldir.

Annesi açısından bakıldığında ise;

Ay’ın nerede yerleştiği bizim için çok önemlidir! Ay Burcu Aslan olan Cemil Bey’in annesi gerçektende kökleri oldukça asil bir aileye mensuptur. Zaman zaman Cemil Bey’i yönetmeye, fikirlerini etkilemeye çalışmış olması muhtemeldir. Ay(anne) ve Merkür(iletişim) kavuşumu olan bir kadın olan Cemil Bey’in annesi fazlasıyla saray soylu bir kişiliği bize göstermenin yanında Cemil Bey’in fikirlerini direkt etkileyen bir yapı olarak kendini ifade etmektedir.

Cemil Bey’in kardeşleri konusunda çok şanslı olduğunu söylemeden geçmek olmaz!

Çünkü kardeşlerini temsil eden Merkür, hem harita lordu (almutem figuris) hem Ay ile kavuşum halinde hem de tüm bunların dışında şans noktasının yöneticisi… Tüm bu muhteşem kombinasyon Cemil İpekçi’nin kardeşlerinin her zaman Cemil Bey’ destek vereceklerini, onlarında anne figüründen çok etkilendiklerini aynı zamanda ‘sahiplenici’, ‘zor gününde destek olan’ yapıda hayırlı kardeşler olduklarını göstermektedir.

        

Cemil İpekçi’nin ‘yaratıcı’ enerjisini ele alalım…

Klasik Astroloji’de 5.ev hobilerimiz, yaratıcı enerjimizi dışarıya vurduğumuz hatta aşklarımızı temsil eden alandır. Ön planda olan, sanatla uğraşan, yaratıcı işlere imza atan kişilerin haritalarında dikkatle incelenmesi gerekir. Cemil Bey’in haritasının 5.evini Akrep Burcu kesmektedir. Bu oldukça önemli bir vurgudur. Akrep gizemlidir, içe dönük enerjisi oldukça yüksektir, küllerinden yeniden doğan, gizli, güçlü ama dışa vurulmadan bekleyen bir enerjiyi bize göstermektedir. Şimdi burayı mercek altına alarak inceleyelim tabi konu 5.ev olunca ‘aşk’ tan bahsetmeden olmaz… Fakat önce ‘yaratıcılık’… 5.evin klasik yöneticisi Mars 4.evde Terazi Burcu’nda yerleşmiş. Yukarda da bahsetmiş olduğum gibi Terazi(sanat, moda, estetik) ile ilişkilendirilir. Mars(harekete geçiren enerji) burada yerleşerek 4.ev(özde, en derin, saklı noktasında, geçmişten gelen-karma-) içerisinde var olan bu potansiyel enerjiyi 5.eve(yaratıcılık, sahne önü, keyif aldığımız her şey) taşıyarak derinden gelen sanatsal yeteneklerin sahne önünde kullanılacağını göstermiştir. (Ne ilginçtir ki; her şeyin iki yönü olduğunu Cemil Bey’in bu gezegen yerleşimi ne güzel anlatıyor: Mars ve Neptün 4.evde ‘ailevi sorunlar’ vermiş olsa da; gezegenin ‘aydınlık’ yüzü ile de; O’nun yaratıcı enerjisini sahnede ortaya koyan muhteşem bir moda sanatçısı olmasına yardımcı oluyor).

GAD tam 5.ev çizgisinin üstünde yerleşerek sahneyi, yaratımı, tüm bu anlattığım konuları zaten bilerek bu Dünya hayatına adım attığını gösteriyor. Şimdi gelelim genç yaşta şöhreti yakalatan enerjinin ana kaynaklarına… Güneş(başarı, tanınma) ile doğrudan ilişkilidir. Modern astrolojide 5. evin yöneticisi olarak anılır. Ayrıca, MC’de kıstırılmış olarak duran Koç’ta Güneş yücelimdedir. Bu açıdan ele alındığında da; Güneş MC(parlama) noktası ile irtibat kurar niteliktedir. Jüpiter ile üçgen yapan Güneş; Cemil İpekçi’ye şöhretin, başarının, ünün, mesleğinde uluslar arası başarı elde etmenin kapılarını sonuna kadar açmıştır. Cemil İpekçi bu Dünya’ya başarmak ve mesleğinde ön planda olmak için gelmiştir demek; bu harita için çok mümkündür.

 

‘Aşk’ olmazsa olmaz! Gelin hep birlikte ‘ilişkiler’ ve ‘aşk’ noktasından bakalım modanın dev ismi Cemil İpekçi’ye…

Yaratıcılık açısından baktığımız 5.eve aynı zamanda ‘aşk’, ‘flört’ ve ‘zevk’ aldığı şeyleri tanımlamak noktasından bakarak başka bir pencereden Cemil İpekçi’yi tanımaya çalışalım… Dev sanatçı, 5.evde Akrep Burcu vurgusuı; tutkulu, derin, tensel çekimin ön planda olduğu ilişkilere çekilen kıskanç bir sevgili olduğunu yada kıskanç, tutkulu kişilere çekildiğini bizlere açıkça göstermektedir. Yönetici gezegen Mars’ın Terazi’deki yerleşimi ‘pasif-agresif’ bir niteliğe bürünerek Cemil Bey’in karşısındaki insanla tartışmak yerine daha sessiz kaldığını, dengeleri sağlamaya çalışan bir yapı sergilediğini gösterir. Aynı zamanda Neptün’le olan irtibat hayatında ‘aşk’ yaşadığı kişilerin ilişkide sözünde duramayan, zaman zaman güçsüz ve zayıf karakter sergileyen nitelikte olduklarının göstergesidir. Tam bu noktada ‘aşk’ evinin yönetici gezegeni Mars’ın gelin birlikte mercek altına alarak inceleyelim.

Gelelim uzun süreli ilişkilerin, evliliklerin, ortaklıkları simgeleyen 7. evin analizine: Yöneticisi Satürn’ün Aslan Burcu’na yerleşmesi ve zararda olması, ilişkilerde ego çatışmasından doğan sorunlara işaret etmektedir. 2.evde yerleşen Satürn’ün işaret ettiği evin konularında maddi kazanımlar oldukça ön planda dolayısı ile; Cemil Bey uzun ilişkilerin sonunda ciddi maddi kayıplara uğramış olabilir. Mısır terim yöneticilikleri açısından bakıldığında Satürn’ün işaret ettiği Mars’ın kavuştuğu Neptün’ün verdiği kafa karışıklığı ise; maalesef her zaman yanılmasına, üzülmesine, ağır depresyona girmesine sebep vermiş olabilir.

Bu yorumlarımın üzerine birkaç kelam etmeden geçmek; astrolojiye ciddi haksızlık olur. Görüldüğü üzere, ‘iyi’ ve ‘kötü’, ‘güzel’ ve ‘çirkin’, ‘doğru’ ve ‘yanlış’ gibi kavramlar insani yargılarımızın bir sonucu olarak söylene gelmiş sözler, yaftalardı. Haritayı yorumlarken, olumlu ya da olumsuz etkili gezegen olmadığına, bir gezegenin olumsuz etkisini yansıtırken başka bir taraftan büyük başarı getirdiğine dikkat çekmek isterim. Her şey ‘biz’de eksik kalan, yarım olanın tamamlanması için Yüce Yaradan’ının hediyesi olarak hayatımıza girmektedir.

Yeniaydoğumlu olan Cemil İpekçi meraklı, keşfetmeye çalışan, yeniliklere ilgili, her şeyi ilk başlatan Koç enerjisini haritasında yansıtacaktır. Peki, Cemil İpekçi’nin geleneksel kıyafetlerin modellerine, Osmanlı’ya ilgisinin hazırladığı kıyafetlerdeki etkisi nereden geliyor! Ay’ın derecesine mısır terim yöneticilikleri bakımından bakıldığında Venüs gezegeni niteliğinde bir Ay’a işaret ediyor. Venüs haritada Yengeç Burcu’na yerleşmiş. Hem de kolektif bir ev olan 12.evde… Hepimizin bilinçaltında atalarımızdan, köklerimizden gelen güçlü bir birikim ve bilgi mevcuttur. Allah ona bunu aktarabileceği yaratıcılığı sunarak, sanatı yoluyla, Osmanlı ve geleneksel motifleri aktarabilecek gücü vermiş. Venüs’ün Uranüs ile olan burç dışı kavuşumu ise; dahiyane bir yaratımı göstermektedir.

 

Peki, cinsel yönelimini harita içerisinde tanımlamak mümkün mü? Cinsel bir yönelim mi yoksa cinsel bir tercih mi söz konusu?

 ‘Venüs’  duyusal hazlarımızı, estetik değerlerimizi, öz-sevgimizi ve ilişkilerimizde takındığımız tutumları gösteren bir gezegendir. Bir erkeğin haritasında Venüs ve Ay onun dişil yönleri ile ilintilidir. Bu haritada Venüs’ün 12. evde yerleştiği görülmektedir. Bu durum Venüs’ün gölge yönlerinin devreye gireceğine işaret etmektedir. Ayrıca, Venüs ile sıra dışı ve marjinal olmayı ifade eden Uranüs arasında kavuşum, harita sahibinin cinselliğe ve duyusal hazlara son derece sıra dışı, kendine özgü ve marjinal bir yaklaşımının olacağını ifade etmektedir. Ay’ın yanık durumda olması da, Ay’ın gölge yönlerinin devreye gireceğini vurgulamaktadır. Ayrıca Güneş ile Ay’ın bu denli yakın durması, harita sahibinin eril (Güneş)  ve dişil (Ay) yönlerinin içi içe geçtiğini göstermektedir. Cemil Bey’in dişil yönlerine rağmen, son derece eril bir imaj göstergesi olan bıyığı, eril ve dişil yönlerinin sentezini vurgulamaktadır. Cinsellikle ilintili olan 5. evin yöneticisi durumundaki ve Güneş’ten sonraki eril gösterge olan Mars’ın Terazi burcunda zararlı yerleşimde olması ve bir nevi çözülmeyi anlatan Neptün ile kavuşması ise, kişinin cinsel yaşantısında yaşayacağı sorunlara ve eril yönlerinin gölgede kalmasını ifade etmektedir. Bu noktada, cinsel yatkınlığın doğuştan gelen bir özellik olduğunu doğum haritası bir kez daha ortaya koymaktadır. Yani, aslında cinsel bir tercihten ziyade cinsel bir yönelim söz konusudur.

 

Gelelim 2.evdeki Aslan stelyumu etkisine…

Yukarıda bahsettiğim üzere; 2.ev doğrudan ‘öz-değer’ ihtiyacımızla ilintilidir. 2.evde sahip olduğumuz her şeyle kendimize belli bir değer vererek, kendimizi tanımlama yoluna gideriz. Aslan Burcu’ndaki böyle yoğun bir stelyum astro-psikolojik açıdan incelediğinde ise; Cemil Bey’in takdir görme, dikkat çekme, onaylanma, kimlik edinme, kendini yaratıcı ifade etme ve iradesini ortaya koyma ihtiyaçlarının ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Yoğun bir Aslan enerjisine sahip olan Sayın İpekçi, içten içe her zaman ön planda olma isteği duyabilir. Güneş ve Ay’ın kavuşum halinde olması mesleğinde her ne kadar kadınlarla iç içe olsa da zaman zaman kadın figürlerine karşı içinde öfke beslemesine sebebiyet vermiş olabilir. Aslan Burcu’ndaki ‘Satürn’ün zararda olması, tekamül yolunda ciddi sıkıntılar içerisinde olacağına göstermektedir. Sayın İpekçi, bu konuda kendini toplumsal meselelere adayarak, birikimini diğer insanlara aktararak bu misyonu gerçekleştiren bir rota sergileyerek 11.evdeki KAD’nün taleplerini yerine getirmiştir. Geçmiş hayatlardan getirdiği ağır bir karma borcuna sahip olduğunu, gücünü ve otoritesini geçmiş hayatlarında kötüye kullanmış olduğunu ve bu sebeple bu hayatta ruhunun acı çekerek dönüşümünü sağlayarak, şöhretini, iktidarını insanlar için kullanmayı öğrenmesi, güç ve iktidar hırsından olabildiğinde kaçmaya çalışması gerekmektedir.

 

Venüs ve Uranüs Karma’nın Evi’nde…

Karma ile doğrudan ilintili olan 12.evin ilahi olanın dönüştürücü enerjisini taşıyan Venüs’ün buradaki yerleşimi geçmiş hayatlardan gelen ilişkilerdeki hataların burada şifalanacağını gösterir. Kişi bunun farkına varmaz ise; sürekli olarak aynı hataları tekrarlar. Fakat, Venüs’ün sevgi enerjisini meditasyon, tasavvuf, Allah ile bütünleşme enerjisine dönüştürebilirse tam olarak 12.evin talep ettiği tekamül sürecini tamamlayarak, ilahi aşkı deneyimleme sürecine girer. Çünkü, biz her “seviyorum” dediğimizde karşımızdaki insanda Allah’ın bir esmasını görerek O’na doğru çekiliriz. Dolayısıyla, 12.ev Venüs’ü bu temayı tam olarak ortaya çıkarmaktadır. Uranüs’ün Venüs ile burç dışı kavuşumu ise; ilişkilere olan yaklaşımda alışılagelmiş tabuları yıkan, yaratıcılığın üst oktavında kendini nitelendiren, devrimci bir ALLAH aşığı özelliği ile donatılmış yetenekli bir moda dahisinin aşkını sanatı ile tüm Dünya’nın gözleri önüne seren yapısını ne güzel ifade ediyor.

Harita yorumlanırken ARAP NOKTALARI ele alınmalıdır.

 

PARS FORTUNAE (ŞANS NOKTASI) – 20 derece 41 dakika Yengeç Burcu

Şans noktasının yerleştiği ev, burç ve dispositörün aldığı açılar oldukça önemlidir. Cemil Bey’in şans noktası Yengeç Burcu’nda ve harita sahibi için oldukça önemli bir nokta olan ASC derecesinde yerleşmiştir. Cemil Bey’in hayatında Yengeç Burcu öncü bir burç olması sebebiyle öncü nitelik sergileyeceği konularda başarı sağlayacağını göstermektedir. Yönetici Ay’ın Aslan Burcu’nda Güneş ile kavuşum halinde olması dişil ve eril özelliklerin bir arada ortaya konacağını göstermektedir. Şans noktasının dispozitörü konumunda olan Ay’ın Güneş ile kavuşumunun yanı sıra Jüpiter ile olan üçgeni şansın kolaylıkla geleceğine, mesleki kariyerinde emek vererek, çalışarak tanınma sağlanacağına işarettir. Şans noktasının Ay olması, kadınlar ile ilgili yapılacak işlerden, Aslan Burcu’nda olması ise; sahne ile ilgili, tanınma ile ilgili ciddi şekilde desteklendiğini göstermektedir. Sahip olduklarımızla ilgili olan 2.evdeki yerleşimi ile de; maddi kazancın, bereketin göstergesidir. Haritanın lordu olan Merkür ile kavuşumda olan şans noktasının yöneticisi Ay’ın zekasını kullanarak duygusal empati sağlamak yoluyla başarının geleceğini göstermektedir. Ay ASC’nin lordu olarak; hayata şanslarını beraberinde getirdiğini göstermektedir. Şans noktasının aldığı Jüpiter(abartı) açıları sonucu; duygusal reaksiyonlar mesleğine, hayatına zarar vermiş olabilir. Ayrıca, Ay 4.ev ile ilgilidir; Terazi Burcu’nun yerleştiği evden gelecek kısmetleri beraberinde getirmesi olasıdır. Özden gelen estetik zevk ve uyum oldukça yoğun bir şekilde vurgulanmaktadır. Moda, tasarım ve sanat ile alakalı bir mesleğe işaret etmektedir.

 

PARS SPİRİTUS (RUH NOKTASI) 17 derece 2 dakika Yengeç Burcu

Ezoterik bir konu olan ruhun incelemeye alındığı; kişinin geleceği ile doğrudan alakalı bir Arap noktasıdır. Pars Fortunae somut konuları ele aldığı kadar asıl olan ‘öz’ümüze bakmak için, ruhun yolunu anlamak adına Pars Spiritus’a bakmak gerekir. Cemil Bey’in 12.ev girişinde yer alan bu arap noktası ruhun özel bir görevi olduğunu açıkça göstermektedir. 12. Ev şifalandığımız, Yüce Yaradan ile irtibat halinde olduğumuz, su burcu bir elemente ait olması aynı zamanda noktanın su burcu olan Yengeç’te yerleşmesi Cemil Bey’in Allah’ı sevecen, şefkatli olarak gördüğünü gösterir ayrıca hayatını dini konulara adayacağını göstermektedir. Noktanın yöneticisi Ay ve Güneş kavuşumunun ruh ve dünya üzerinde gidilecek yolun tanınma yoluyla fikirlerini açıkça ifade eder bir şekilde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Jüpiter ile olan üçgen ise; ünlü  insanların bu tanınmaya destek vereceğini, Tanrısal yardımın sürekli olduğunun göstergesidir. İnancını tek düze değil; felsefi, geniş boyutlara genişleteceğinin en önemli göstergesidir. Daha da ileri götürürsek; Cemil Bey’in ruhu bu Dünya’ya dönüştürmek(Plüton) için gelmiş diyebiliriz(Güneş ve Plüton kavuşum).

 

PARS HYLEG (ENKARNASYONUN SEBEBİ NOKTASI) 1 derece 19 dakika Kova Burcu

Her şeyin sebebini, özünü anlatan bu nokta oldukça önemlidir. En temelde yatanı bizlere gösterir. Cemil Bey’in Kova Burcu’nda yerleşen 7. Ve 8.ev girişini etkileyen bu noktada; hayatında ikili ilişkiler ve dönüşüm konularının en temek enkarne sebebi olduğunu göstermektedir. Açıkçası; benim en çok ilgimi çeken nokta olarak buraya biraz iltimas geçerek anlatmak isterim JÖncelikle; noktanın klasik yöneticisi Satürn(kuralların gezegeni olduğu kadar karma ile de doğrudan alakalı) gezegeninin 2.evin sonlarında 3.evin başlarında olduğunu görüyorum. Bu oldukça önemlidir. Kişinin ‘özdeğer’, ‘sahip olduğu yetenekler’ yanında ‘düşünce tarzı’ ile ciddi şekilde sınanacağını göstermektedir. Cemil Bey, sahip olduğu, Allah’ın O’na vermiş olduğu yetenekler ile ciddi şekilde sınanacak demektir. Tanınma, şöhret, karizma gibi doğuştan sahip oldukları hayat yolunda O’na verilmiş Tanrısal hediyeler fakat doğru şekilde kullanılması önemli bunların. Satürn’ün Jüpiter ile olan üçgeni bir şekilde bu sınavları Allah’ın yardımı ile aşabileceğinin göstergesi. Yine de; Jüpiter’in karanlık gölgesi olan abartıya, kendini üstün görmeye dikkat etmekte fayda var. Satürn sınavı buralarda da kendini gösterebilir.

Hepimizin hayatında değişmez kaideler misali duran, dokundukları gezegenlerin teması ile birleşerek harita sahibine aniden büyük şanslar yada şanssızlıklar getiren SABİT YILDIZLAR oldukça önemlidir. Cemil İpekçi’nin haritasında yer alan yaşam dönemlerine ait çıkartılmış sabit yıldız paran tablosu aşağıdaki gibidir.

 

YAŞAM DÖNEMLERİ

RISE – Gençlik Dönemi(0-30)

ALTERF:Şans getiren bir yıldızdır. Doğum anında yükselen yıldızın haritaya ekstra bolluk bereket getirdiği, çiftlikte yaşamak belki çocukluğun çiftlikte, kırsal alanlarda geçmesi olarak nitelendirilebilir.

MULIPHEIN: Tehlikeli tutkular, derin bağlılık, sevdiği ve bağlandığı şeylere tutku derecesinde bağlılık.

ALMACH: Haritada Venüs ile yakın teması büyük artistik yetenekler vermektedir.

ALRISHA: Birleştirme etkisi verir. Pekçok zıt etkiyi, niteliği ve özelliği birleştirme özelliği verir.

DORSUM: Mitolojik bağlamda tehlikeli hayvan ısırıkları ile nitelendirilen bu sabit yıldız.  Bu şekilde nitelendirilmiş. 8. Ve 6. Evler ile olan ilişkisi göz önüne alındığında yanımızda beslediğimiz, çalıştırdığımız insanlardan gelecek zararlar olarak ifade edilebilir.

AGENA: Venüs ve Jüpiter niteliğinde bir sabit yıldız olarak büyük başarıları simgeler. Ayrıca, öğrenme, araştırma, gerçeği bulacak kadar geniş bir düşünme kapasitesi verir. Bazı kaynaklarda ise; aşkta hayal kırıklığı ile nitelendirilebilir.

UPPER – Orta Yaş Dönemi(30-60)

KHAMBALIA: Gerçekleri tartışarak ortaya çıkartmaya çalışan, sabit fikirlerin yıkılması yolunda bilgilerin kullanılarak, karakterin değişime uğratılması.

MARSIK:  Cinselliğin yoğun yaşanması, bu derin tutkuların yaratıcı enerjiyi dönüştürerek farklı, etkileyici eserlerin ortaya çıkmasına sebeb olması.

MESARTHIM: ALLAH inancının yoğunlaşması; dini araştırmalara yönelten bir yıldızdır.

ARMUS: Toplumsal kuralları yıkan davranış kalıplarına yönelerek insanların söylediklerini umursamayan bir tutum sergiler.

SET – YAŞLILIK DÖNEMİ (60-90)

HOMAN:Parasal anlamda büyük şanslar getiren bir yıldızdır.

SADALMELEK: Dini inançlarda derinleşme, okült konulara eğilerek hissettiği doğrultuda hareket eden bir karakter sergiletmesi yanında bu konular ile ilgili edinilen birikimin aktarılmasından gelen başarıya işaret eder. Hukuksal, dini konular ile ilgili arkadaşlar edinmeye ve bunlardan gelecek şanslara işaret eder.

ACRAB: Kötü enerjilere açık bir yapı getirir. Haritanın geneline bakıldığında; ani gelecek saldırılara, gaddar ve acımasız insanlarla karşılaşmaya işaret ediyor.

ASELLUS BOREALLI: Jüpiter ile olan irtibatı para ile ilgili büyük gelişmelere işaret eder.

CEMİL BEY HALK TARAFINDAN NASIL ANILACAK?

MUFRID: Dini ve okült konularda bilgili bir sanatçı

ARMUS: Toplumsal kuralları yıkan davranış kalıplarına yönelerek insanların söylediklerini umursamayan bir tutum sergileyen sanatçı

 

CEMİL İPEKÇİ DRAKONİK HARİTASI

Ruhun amacını tespit etmek için çıkardığımız bu harita tipi oldukça Cemil Bey’in ruhu, seçimleri hakkında oldukça önemli noktalara ışık tutmaktadır.

Cemil İpekçi’nin drakonik haritasında ASC noktasına baktığımızda İkizler Burcu ile karşılaşmaktayız. Cemil İpekçi, dünya sahnesine öğrenmek, bilgiyi almak ve aktarmak amacıyla gelmiş demek ruhunun ihtiyacını net olarak anlatmaktadır. Ayrıca, yükselen yöneticisinin yine yönettiği burçta yerleşmesi kendini ifade ederken özünden gelen bilgiyi aktarabilecek zekâ kapasitesi ve yeteneklere işaret etmektedir. MC’de yerleşen Kova Burcu’nun temsil ettiği ilerleme, aydınlanma, değişim, reform ve hümanizm konularda toplumsal sorumluluklarını yerine getirdiği takdirde ruhun huzur bulacağını harita göstermektedir. Kova burcunun yöneticisi Uranüs’ün 12.evdeki yerleşimi ile de; geçmiş hayatlardan gelen karma yükünün bu hayatta toplumsal ve evrensel  hizmetler yoluyla ödenmesi  şeklinde hayat yolunda tekamül edecek bir ruha işaret eder.

Ruhun yolculuğu anlatılırken Ay Düğümleri anlatılmadan geçilmez…

Hepimiz Dünya yolculuğunda belli şeyleri bilerek geliyoruz. Tekâmül sürecimiz içerisinde geçmiş getirdiklerimiz yanında bugün nerelere gitmemiz gerektiği oldukça önemli bir soru işareti olarak yerini alıyor. Ay Düğümleri, nelere sahip olduklarımızı bizlere anlatması açısından oldukça önemlidir. Cemil Bey’in haritasında GAD Akrep Burcu’nda 5.evde yerleşerek bu hayata yaratıcılığı bilen, krizleri deneyimleyen ve bırakma enerjisini yoğun şekilde ruhunda taşıyan bir birikimle gelmiştir. Cinsellik, tutkular, takıntılar, insanları irdeleme, sorunları kriz yaratarak çözen hele ilişkilerde ciddi şekilde dönüştürücü bir karakter ile dünya hayatına gelmiş. Moda ile ilgilenmesi, sahnede olması tesadüf değil. Bu kadar güçlü dönüştürme yeteneğine sahip bir ruh için tüm bunlar zaten olağan bir yetenek kabilinde. Ciddi bir sahne aurası (Akrep modern yöneticisi Plüton Güneş ile kavuşum), moda yeteneği(Akrep klasik yönetici Mars Neptün kavuşum) ile zaten bu hayatın içerisinde bir başarı ve şöhreti beraberinde getirmiş bir ruh ile karşı karşıyayız. Fakat geçmiş hayatlarında bunu bilerek gelen bir kişinin bu hayat yolunda adımlarını farklı bir yönde atması gerekmez mi? Kesinlikle! Çünkü, ilgi çekmeyi, sevilmeyi, beğenilmeyi böylesine seven bir ruhun gitmesi gereken nokta KAD’ünün yerleştiği Boğa’dır. Stabil, sakin, dingin bir kimliğe doğru gitmesi gerekir. Yukarıda da bahsettiğim üzere; sahip olduğu şöhreti, başarıyı, takdiri toplumsal gruplar içerisinde öncülük ederek başka insanların faydasına kullanmalıdır. Sayın İpekçi’nin Mardin’de yaptırdığı okul ile bu tekâmül sürecine oldukça büyük katkı sağladığını söyleyebilirim. Boğa yöneticisi Venüs(estetik, moda, kazanımlar) ve 11.evle ilişkili Uranüs(toplumsal devrimler) gezegenlerinin 12.evde(Balık Burcu ve Neptün’ün evi) kavuşması daha da ilginçtir. Cemil İpekçi, ruhunun yolunu bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde tekamül sürecine taşıyor. Medeniyetin doğduğu Mardin’de bunları gerçekleştirmesi bu bulguları desteklemektedir. Ayrıca, bir röportajında; gördüğü bir rüya sonucu tüm bunları gerçekleştirmeye karar verdiğini söylemiştir (Rüyalar 12.ev konularından biridir)

Yukarda paylaştığım harita Cemil İpekçi’nin ATHLA ÇEMBERİ… Cemil İpekçi’nin hayatındaki şans faktörleri ve ilişkiler bağlamında antik dönemlerden kalan bu teknik ile yorum yaparak cümlelerimi tamamlamak istiyorum…

Güçlü 1. ev vurgusunun gösterdiği üzere, Cemil Bey bu hayata gelirken soyluluk, karizma, sanatsal kabiliyetler, ailevi imkanlar gibi özellikleri beraberinde getirmiş. Güçlü bir baba ve anne figürü, zenginlik, maddi imkanlar, köklerden gelen miraslar haritadaki yanında getirdiği en önemli şanslar. Mesleki anlamda bakıldığında Venüs ve Uranüs’ün parlak ve aniden parlayan bir kariyere işaret edeceği gibi Uranüs gibi kolektif bir gezegenin burada bulunması Cemil İpekçi’ye kolektif olarak herkese etki edebilecek devrimci bir özellik vermektedir. Denenmemişi deneyen bir mesleki anlayış söz konusudur. Venüs Yengeç; vatan, millet, aile temalarının, geçmişe bağlılığın oldukça güçlü olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Athla Çemberi’ne göre çıkartılan haritanın yöneticilerinin 1.evde kavuşum halinde, Aslan Burcu’nda olması tüm yarattıklarının soylu bir ruhun ürünü olacağını göstermesi açısından oldukça önemlidir. İlişkiler, aşk ve evlilik konusunda verdiği uğraşların hayal kırıklığı, sorun yaratma olasılığını haritada açıkça görmekteyiz. Maddi zenginlik noktasında yer alan Jüpiter daimi bir bolluk, bereketin Cemil İpekçi’nin hayatında var olacağını açıkça bizlere göstermektedir. Cemil İpekçi’nin çocuklar evinin yöneticisi maddi zenginlik, meslek ile alakalı noktada yerleşerek aslında ürettiği eserler ile kazandığı başarıların Cemil İpekçi’nin çocukları olduğunu söylüyor. Neptün etkisi ile de; üst boyuttan aldığın yaratıcılık enerjisini mesleğinde kullandığını söyleyebiliriz. Yaşam biçimi noktasından bakarsak; Cemil İpekçi evinde otoriter bir karakter sergiliyor olabilir. Evi işi olabilir veya işinin bir şekilde evi ile bağlantısı olabilir. Şifa olan noktasının yöneticisi kariyerinden gelen şanslar noktasında yerleşen Cemil İpekçi, kariyerinde Kuzey Düğümü’nün talep ettiği toplumsal hizmeti gerçekleştirerek kendi kendine şifalandırmak yoluna gitmiştir. Hastalıklarının tedavisinde klasik yöntemlerin dışında alternatif tedavi yollarını denemesi Cemil İpekçi’ye sağlık, huzur ve mutluluk getirecektir.

Modanın dev ismi, bir filozof, inançlı, kırılgan yanları olan, topluma öncülük etmiş ve her konuda farklı olmayı kendine şiar edinmiş bir ustanın haritasını dilim döndüğü, bilgim yettiğince yıldızların eşliğinde yorumlamaya çalıştım… Cemil İpekçi, bizlere bu Dünya’ya gelişimizin sebepsiz olmadığını, her yaşadığımız şeyin geçmişin, bugünün ve dahi yarının izlerini taşıdığını göstermesi açısından önemli bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Bazen bu haritada göründüğü gibi; en büyük sınavlarımızı başarı, şöhret ve öncü bir tarzda mücadele ederek verebiliriz. Sayın Cemil İpekçi’ye bir astrolog adayı olarak bana bu imkânı tanıdığı, haritasını yorumlama şansını verdiği ve astroloji ilmine duyduğu saygı ve sevgiden ötürü ben astrolog adayı Güçlü Metin DÖKÜMBİLEK olarak içten teşekkürlerimi sunarım…

İçten saygı ve sevgilerimle,

Güçlü Metin DÖKÜMBİLEK

[email protected]