EKİM AYI VE İKİ BÜYÜK BORSA ÇÖKÜŞÜ

EKİM AYI VE İKİ BÜYÜK BORSA ÇÖKÜŞÜ

New York borsasının şimdiye kadar kaydedilen en büyük iki çöküşü 1929 ve 1987 Ekim’lerinde meydana geldi. Ekim ayını sürerken, ekonomik açıdan kritik bir döneme doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. 14 Ekim’de gerçekleşecek Güneş tutulması sonrasında kendini belli, etmeye başlayabilir, 28 Ekim’de Boğa burcunda gerçekleşecek tam Ay tutulması sonrasında ise iyice belirginleşebilir. Özellikle bu ikinci haritada ekonomik stresler çok belirgin. Bilahare başka bir yazıda bahsedeceğim. Ama bu kısa yazıda, yine bir Ekim ayında gerçekleşmiş iki borsa çöküşü haritası üzerine bazı değerlendirmeler yapmak istedim.

Bu yazımda yer vereceğim iki önemli finansal çöküşü yermerkezli ve güneşmerkezli astroloji haritaları üzerinden değerlendirme yaparak karşılaştıracağım.

Geleneksel Astroloji türünde genel finans göstergesi Jüpiter, modern Batı Astrolojisinde ise Venüs’tür. Geleneksel Yermerkezli Astrolojide olduğu gibi, Güneşmerkezli Astrolojide de önemli ekonomik türbülansların yaşandığı tarihlerde bu iki gezegenin birbirleriyle veya diğer gezegenlerle stresli açılarına rastlıyorum. Birkaç örnek vermek gerekirse…

1873 ekonomik krizinde (18/9/1873) Venüs kare Jüpiter, Mars bir buçuk kare Jüpiter, Jüpiter bir buçuk kare Neptün açıları vardı.

Kara Perşembe (29/10/1929) haritasında Venüs kavuşum Neptün, Venüs kare Jüpiter açıları vardı.

1987 Borsa çöküşü (19/10/1987) haritasında Jüpiter kavuşum Dünya, Jüpiter 150 Mars açıları vardı.

Şimdi her ikisi de Ekim ayına denk gelen iki büyük çöküş haritasına hızlıca bir göz atalım…

KARA PERŞEMBE

29 Ekim 1929’da Wall Street’de Kara Perşembe olarak bilinen büyük borsa çöküşü yaşanmıştı. Saat 11:39, New York için çizdirilmiş astroloji haritasında Mars-Güney Ay Düğümü kavuşumunun yanı sıra, Güneş de Güney Ay Düğümüne yakın yerleşmekteydi. Finansın genel göstergesi Jüpiter’in, iş dünyasını ve kurumları da ifade eden Satürn ile karşıt açısı finansal açıdan stresli zamanlara işaret ediyordu. Para ile ilişkilendirilen diğer gösterge olarak Venüs de Uranüs ile karşıt açıya ilerlemekteydi. Ticaret ve alışverişin genel göstergesi Merkür’ün Plüton ile dik açısı çok keskindi. Kayıpları işaret eden Güney Ay Düğümü borsa ile ilişkilendirilen Acrux yıldızıyla kavuşumdaydı. Ay kapanmakta, balzamik fazdaydı. Gökyüzü ekonomik stresleri açıkça gösteriyordu…

Güneşmerkezli haritaya baktığımızda ise, ticaretin genel göstergesi Merkür’ün Mars ile dik açısı çok sıkıydı. Her ikisi de para ve finans dünyasıyla ilişkilendirilen Venüs ve Jüpiter birbirleriyle dik açıdaydı. Dünya ve Kiron, Venüs ve Neptün kavuşumdaydı. Satürn ile Uranüs arasında uzak bir kare açı vardı.

KARA PAZARTESİ

19 Ekim 1987 tarihindeki büyük borsa çöküşünde ABD’de tüm hisse senetlerinin değerleri yaklaşık %50 oranında değer kaybetmişti. Bu, tarihteki en kötü tek seansta borsa çöküşü faciasıydı. (1929 çöküşünün dip noktasında bile kayıplar %25 civarındaydı.)

Çöküşün kendini iyice gösterdiği 19 Ekim 1987 tarihinde saat 09:30, New York için çizdirilmiş astrolojik haritada Ay Düğümlerinin Koç ve Terazi burçlarında olduğunu, şimdilerde olduğu gibi Mars’ın Güney Ay Düğümü ile yakın kavuşumda olduğunu görüyoruz. Böylelikle iki büyük çöküş haritasında da Mars-Güney Ay Düğümü kavuşumunu fark ediyoruz. İlkinde kavuşum Akrep burcunda, ikincisinde ise kavuşum Terazi burcunda. Finansal sistemleri temsil eden Jüpiter’in Güneş ile karşıt açısı hemen göze çarpıyor. Geri hareketteki Jüpiter aynı zamanda saat yöneticisi konumunda. Geri hareketteki Merkür, borsa ile ilişkilendirilen yıldızlardan biri olan Acrux ile kavuşumda, burada yaşanacak büyük sıkıntıları işaret eder gibi adeta.

Başak burcundaki Ay, Satürn ile dik açıdan ayrılmış, Uranüs’e dik açıya ilerliyor, ardından Kiron ile dik açısını kesinleştirecek. Satürn-Uranüs kavuşumunun Kiron ile karşıtlığının haritanın 2.ve 8.evlerine denk gelmesi, para ile ilgili stresleri açıkça gösteriyordu. Önceki büyük çöküşte olduğu gibi, Ay kapanmakta, balzamik fazdaydı.

Aşağıda yer alan güneşmerkezli haritada görüldüğü gibi Merkür, Satürn-Uranüs, Mars ve Kiron arasında oluşmuş Büyük Kare açı kalıbı mevcuttu. Dünya-Jüpiter kavuşumdaydı. Plüton ve Merkür bir buçuk kare (135 derece) açıdaydı. Sadece bu da değil, Plüton’un tam üç gezegenle: Mars, Satürn ve Uranüs ile yarım kare (45 derece) açıları vardı. Mars, Dünya ve Jüpiter ile 150 derecelik açıdaydı. İlginç bir şekilde Venüs haritaya pek entegre değildi, hiç stresli açısı da yoktu.

Görüldüğü üzere, alışageldiğimiz yermerkezli haritada olduğu gibi, güneşmerkezli haritada da yer alan kritik gezegen yerleşimleri gelmekte olan bir krize işaret ediyordu. Peki 14 Ekim 2023’te gerçekleşecek Güneş tutulması ve 28 Ekim 2023’te gerçekleşecek Ay tutulması da bir finansal çöküşe ya da en azından belirgin finansal streslere işaret ediyor olabilir mi? Takip eden yazımda bu iki haritayı ele alacağım…

Not: Güneşmerkezli haritalar ve açıklamaları Güneşmerkezli Astroloji kitabımdan alıntıdır https://www.astroart.com.tr/gunesmerkezli-astroloji

 

Öner DÖŞER

3 Ekim 2023, Astroloji Okulu

www.astrolojiokulu.com

www.onerdoser.com