Hareketli Zamanlar

HARARETLİ ZAMANLAR!

13 Temmuz tarihinden itibaren Zodyak’ın savaşçısı olarak tanımlanan Mars gezegeni özel anlamıyla ailevi, genel anlamıyla milli temaları ifade eden Yengeç burcunda ilerlemeye başlıyor. Mars bu burçta zarar görmektedir. Bu durum da bu burçta önemli bir ölçüde zorlanmasına ve bağımsız hareket edememesine yol açar. Yengeç burcunun kendisini duygusal olarak güvende hissedebileceği ortamı yaratma motivasyonu, Mars’ın buradaki yerleşimi ile problematik hale gelir. Yengeç’in hassas ve duyarlı doğası, tepkisel ve ani kopuşlara meyilli Mars için rahat bir ortam oluşturmaz. Bu yerleşim, kolektif olarak, günlük değişen duygularımıza göre hareket etmemize, kolektif ruh halinde dalgalanmalara, sert ve hırçın duygusal tepkilere neden olabilir. Çünkü Mars Yengeç burcunda iken, kolektifin hareketleri, duyguları tarafından şekillendirilmektedir. Bu yerleşim, aile içerisinde uyumsuz ilişkilere işaret ettiği gibi, kolektif anlamda, ülke içerisinde uyumsuzluğa ve gerginliğe işaret edebilir.

Mars’ın Zodyak’taki bir turu yaklaşık 22 ay sürer. Yani, herhangi bir burca iki gelişi arasında 22 ay süre vardır. Mars’ın Yengeç burcundan bir önceki geçişi yaklaşık iki yıl önce yine yaz aylarında olmuştu. Aklımda kalan Mars doğasındaki olaylardan biri olarak 7 Ağustos 2011 tarihinde başlayan İngiltere isyanları var. Londra ayaklanması olarak da bilinen, yıllardır ülkede görülmeyen şiddet olaylarının, yağma ve kundaklamaların (Mars) yaşandığı o günlerde, isyancılara karşı önemli tedbirler almak durumunda kalınmıştı. İngiltere astroloji haritasında Ay-Güneş karşıtlığı vardır ve Mars’ın Yengeç burcuna geçişiyle birlikte, bu karşıtlık tetiklenmişti. 15 Ağustos 2011 tarihinde Kut, Kerkük, Bağdat, Diyala, Tikrit, Necef ve Kerbela dahil Irak’ın pek çok şehrinde düzenlenen saldırılar sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Mars’ın Yengeç burcuna geçişiyle birlikte, Irak astroloji haritasının Güneş derecesi tetiklenmişti. Tabii sadece olumsuz yönlerinden ele almayalım. Harekete geçirici enerjiyi ifade eden Mars’ın, kollayıcı, besleyici Yengeç burcunda ilerlediği o dönemde, Somali’ye yardım kampanyalarının çok hareketlendiğini de hatırlayabiliriz. 

Geçmişe kısaca göz attıktan sonra, şimdi tekrar günümüze dönelim…

Yengeç burcunda birleşecek Mars-Jüpiter ikilisi, Temmuz ayı içerisinde Mısır’da öncelikli olmak üzere, ama dünya genelinde etkili olabilecek dini temalar ve inançlar menşeli fanatik saldırılara, eylemlere davetiye çıkarır cinsten. Bu ikilinin Plüton ve Uranüs ile oluşturacağı T-kare açı kalıbı da, stresin büyüyeceğini işaret ediyor. Mars-Jüpiter ikilisini Ay’ın tetikleyeceği 14 Temmuz, 21 Temmuz tarihlerinde büyük gerginlikler yaşanabilir. Mars-Jüpiter kavuşumunun etkin olacağı 22 Temmuz civarındaki günler (özellikle 21 Temmuz), Mars-Plüton karşıtlığının etkin olacağı 28 Temmuz civarındaki günler (özellikle 27 Temmuz) maksimum gergin zamanlar olarak dikkat çekiyor…

MISIR’DA GERİLİM TIRMANABİLİR!

Mars’ın Yengeç burcuna geçişi, Mısır astroloji haritası çok etkiliyor. Allah beterinden korusun diyelim, amaMısır’da son günlerde yaşanan gerilim, Mars’ın Yengeç burcuna geçişi sonrasında, daha da büyüyebilir.Çünkü Mısır astroloji haritasında (18 Haziran 1953, 23:30, Cairo, Eygpt) Mars 3 derece Yengeç burcunda ve Kahire’ye göre çıkartılmış Mars Dönüşü haritasında Mars-Jüpiter kavuşumu 10. eve, ülkenin kaderini etkileyecek bir alana denk düşüyor. Bu esnada Büyük Üçgen açı kalıbı içerisinde yer alan Mars, Uçurtma açı kalıbının da odak noktasında duruyor. Tüm bu göstergeler Mısır’da savaş atmosferi yaratabilecek büyük gerilimlere işaret ediyor. Bu haritada Mars’ın (silahlar, gerilim, terör, savaş) Jüpiter (inançlar, dini konular) ile birleşiyor olması, aşırı dinci grupların, ülkede büyük gerilim yaratabileceğinin göstergesi olabilir. Silahlı çatışmalar (Mars), fanatik eylemler (Jüpiter), aşırı uçlar arası şiddet (Plüton) ve patlamalar (Uranüs) riski çok fazla bu dönemde etkin gezegen dizilimlerine bakarak…

Ülkenin demokratik olarak seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak Çarşamba akşamı ordunun müdahalesiyle iktidardan indirilmiş Muhammed Mursi’nin doğum bilgilerini araştırdığımda, iki farklı tarih buluyorum. Bunlardan biri 8 Ağustos 1951 tarihi, diğeri 20 Ağustos 1951 tarihi. Bir rektifikasyon yapmadım, ama bana daha makul gelen 20 Ağustos 1951, Al Sharqia, Egypt olarak kayda geçen ikinci haritada (bu haritada Ay Koç’ta ve Jüpiter ile kavuşuyor, provokatif bir lider veriyor) öncü burçlar olan Koç, Yengeç ve Terazi burçlarında Ay-Jüpiter, Satürn karşıtlığı ve Ay-Jüpiter, Uranüs, Neptün arasında T-kare açı kalıbı var. Bu T-kare açı kalıbı, 3 Temmuz akşamı transit Güneş Mursi’nin Uranüs’ünün (ani, beklenmedik, hızlı gelişmeler) üzerine geldiğinde tetiklenmeye başladı. Bu esnada gökyüzünde Güneş-Uranüs-Plüton arasında T-kare açı kalıbı vardı ve otorite figürlerinin zorlu zamanlardan geçeceğini gösteriyordu.

Transit Mars’ın Yengeç burcuna geçişiyle birlikte, Mursi’nin astroloji haritasındaki T-kare açı kalıbı Temmuz ayının ortalarından itibaren, ama daha ziyade Ağustos ayında tetiklenecek. Mursi’nin 1 derece Aslan’da bulunan Mars’ı henüz transit Satürn tarafından tetiklenmekte, Güneş’i de (liderlik vasfı) de önümüzdeki iki boyunca transit Satürn tarafından tetiklenmeye devam edecek. Astrolojik göstergeler, devrik lider Mursi’yi daha da zorlu zamanların beklediğini göstermekte.

TÜRKİYE

Mars’ın Yengeç burcuna geçişi, ülkemiz astroloji haritasını da önemli ölçüde etkiliyor. Mars, Türkiye astroloji haritasının Yükselen derecesine doğru ilerledikçe, bu etkiyi daha fazla hissedebiliriz. Çünkü bir astroloji haritasında Yükselen burç ve haritanın 1. evi ülkenin halkını, halkın durumunu temsil eder. Mars’ın bu alandan geçişi, ülke halkının daha aktif ve hareketli, eyleme yönelik bir tavır alabileceğini gösterir. Türkiye astroloji haritasının Yükselen burcu olan Yengeç, zaten duyarlılığı yüksek, korumacı, değerlerine sahip çıkan, aidiyet ihtiyacı yüksek bir halk yapısına sahip olduğunu gösteriyor. Mars’ın bu alandan geçiş yapacak olması, ülke halkının çevresinde olan bitene karşı her zamankinden daha hassas olacağını, duygusal tepki vermeye yatkın olacağını düşündürür. Hele ki bu transiti esnasında Mars’ın kavuşum yapacağı Jüpiter de bu alandan geçiş yapıyor ise… Mars-Jüpiter’in birlikte Türkiye astroloji haritasının Yükselen derecesine çok yakın kavuşum yapacak olması, halkın duyarlılığını ve tepkilerini büyütüyor, genişletiyor…

Mars’ın, Türkiye astroloji haritasının Mars derecesini etkin bir şekilde tetikleyeceği 21-28 Temmuz tarihleri arası; Mars’ın Türkiye astroloji haritasının Plüton derecesini etkin bir şekilde tetikleyeceği 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arası en dikkat çeken zamanlar. Tabii bu tarihleri sadece Mars tetiklemesi açısından ele alıyoruz. Jüpiter tetiklemesi açısından ele alırsak, Temmuz ayının 20’li tarihlerinden başlayıp, Eylül ayı başlarına kadar ilerlememiz gerekir. Ama şu anda buna girmeyeceğim.

Mars, Yengeç burcuna geçmeden önce, astroloji haritamızda 29 derece İkizler burcunda yer alan Ay’ı tetikleyecek. Tetiklenme, 11-13 Temmuz tarihleri arasında çok etkin olacak. Bu tarihler civarında halkı (Ay) tedirgin edecek kışkırtıcı olaylar riski var. Provokasyona gelmemek, akılcı ve soğukkanlı olmak gereken tarihler bunlar.

Bu arada, transit Satürn Türkiye astroloji haritasının Güneş derecesi üzerine tam oturmaya hazırlanıyor.Temmuz ayı boyunca etkin olacak bu transit, otorite temsilcisi figürlerin, kontrolü ellerinde tutmak için daha fazla gayret göstereceklerinin, kısıtlayıcı koşulların, kararların ve kuralların vurgu kazanacağının işaretçisi. 

Filistin, İspanya, Libya, NATO, IMF astroloji haritalarında da Mars öncü burçlarda yerleşiyor ve Mars’ın Yengeç burcundan geçişi sürecinde tetiklenme alacaklar. Mars’ın Yengeç burcuna geçişiyle birlikte tetiklenecek T-kare açı kalıbı, bazı başka ülkelerde de (özellikle Orta Doğu) karışıklıklar, isyan ve ayaklanmaların, şiddetin görülebileceğini (Uranüs-Plüton); protesto ve eylemlerin de hız kesmeyeceğini, devam edeceğini, hatta hız kazanabileceğini (Mars), büyüyebileceğini (Jüpiter) düşündürüyor. Dilerim, tüm dünyada ve ülkemizde de yönetimler, otorite pozisyonundaki kişiler, şimdiye kadar yaşananlardan ders alırlar ve böylelikle, astrolojik açıdan zorlu gözüken önümüzdeki süreci iyi yönetirler.   

Özetlersek, Mars transiti açısından genel olarak en riskli tarihler şunlar:

14-15 Temmuz

20-21 Temmuz

27-28 Temmuz

3-4 Ağustos

Bu tarihler civarındaki günlerde gerek özel ilişkilerimizde, gerekse toplumsal ilişkilerimizde gerginlikler riski dikkat çekiyor. Stres ve zorlukların üstesinden gelmek veya gerginliği azaltmak açısından bilgilenmemizde fayda olduğunu düşündüm ve yazdım. Tedbir bizden, takdir Allah'tan…

Sevgi, ışık ve umutla!

Öner DÖŞER

7 Temmuz 2013, Pazar

ASTROLOJİ OKULU, Caddebostan