İKİZ HARİTASI – AYNI HARİTA, FARKLI RUHLAR

İddia:

Aynı anda ve aynı yerde doğan ve dolayısıyla haritası aynı olan kişiler, ister biyolojik ikiz ister astrolojik anlamda ikiz olsunlar, aynı kişilik özelliklerine sahiptir ve aynı hayatı sürerler.

Bu iddiaya verilebilecek belli bir cevap yoktur. Cevap hem “evet”, hem de “hayır”dır.

Kişilerin haritasının aynı olması yalnızca aynı anda ve aynı yerde doğmaları durumunda ortaya çıkabilen bir durumdur. Aynı astroloji haritasına sahip olan kişiler benzer eğilimleri ve birbirine paralel yaşam koşullarını paylaşırlar. 2012’de aynı günde doğum yapan ikiz kız kardeşlerin hikayesi gibi bu konuda birçok hikaye duymuşuzdur.

Tek yumurta ikizi olan Shaakira White ve Zaakira Mitchell 24 Temmuz’da Güney Karolina’da bir saat arayla doğum yaptılar. Fakat asıl sürpriz bu değil. İkizlerden büyüğü olan White da ikiz bebek doğurdu. Mitchell, kız kardeşinin Kolombiya’daki Palmetto Health Baptist hastanesindeki doktor randevusuna eşlik etmek için Rock Hill’den onun yanına gelmişti. Kendisinin de aynı gün doğum yapacağını bilmiyordu. Mitchell, “ Saat 3-3:30 civarında yanıma geldi ve ‘5 cm açılmışım’ dedi.’ Öyle olunca da Dr.Ferguson onu aynı gün hastaneye yatıracağını söyledi, yani ikimiz de aynı gün doğum yapacaktık” dedi. “Böyle olacağını bilmiyorduk, planlı bir durum değildi.” Mitchell bebeği Kadin Zaakai’yi doğurdu, bundan bir saat sonra ise White’ın ikizleri Landon Elijah ve London Elise sezaryenle dünyaya geldi. Üç bebeği doğumuna da Dr.James Ferguson girdi. Kız kardeşlerin aslında bir ay arayla doğum yapması gerekiyordu. Mitchell’in doğum için beklediği tarih 26 Temmuz, White’ınki ise 16 Ağustos’tu.

Birbirinden ayrılmış fakat benzer yaşamlar süren ikizlere ait bir başka hikaye daha var: Bekar annelerinin intiharından sonra ikizler, Daphne Goodship ve Barnara Herbert, iki farklı İngiliz aile tarafından evlat edinildiler. 40 yaşına gelene kadar bir araya gelmeyen ikizler inanılmaz derecede benzer yaşamlar sürdüklerini fark ettiler. Her ikisi de aynı yaşta okulu bırakmış, yerel idarede çalışmaya başlamış, aynı yaştayken kocaları ile tanışmış, aynı ayda düşük yapmış ve hatta ikisi de iki erkek, bir kız çocuk doğurmuştu. Bütün bunlar yetmezmiş gibi ikisi de kahveyi soğuk içmeyi seviyordu, ikisinin de kalbinde üfürüm vardı ve aynı marka ürünleri kullanıyorlardı. Kişilikleri de şaşırtıcı derecede birbirine benziyordu.

Bu kadar çok tesadüfün bir araya gelmesi nasıl mümkün olur diye insan düşünüyor (yoksa bu tesadüfün ötesinde bir şey mi?). Diğer taraftan, her zaman kesin konuşmak mümkün değil. İkiz ebeveynleri çocuklarının karakterinin ne kadar farklı olduğunu sürekli vurgularlar. Bu farklılıklara neden olabilecek birçok faktörden söz edilebilir:

PSİKOLOJİK FAKTÖR: Aynı anda doğan kardeşler aynı zamanda kaynak ve ilgi için sürekli bir rekabet içindedirler. Sürekli birbiriyle karşılaştırıldıkları ve her şeyi paylaşmak zorunda oldukları için kendilerini ikizlerinden ayrıştırma ve farklı şeylerle ilgilenme çabası sergilerler. Yani aynı harita sınırları ilerisinde hareket etmekle birlikte haritalarını daha farklı şekillerde kullanırlar. Örneğin, İkizler burcunda doğanlar bu burcun entelektüel ilgi alanlarıyla uğraşabilir ve bu burcun ifade ettiği güçlü zihinsel nitelikleri sergileyebilirler fakat ikizlerden biri daha çok bilimsel konulara ilgi duyarken diğeri edebiyatla ilgilenebilir ve hatta bilimkurgu yazarı bile olabilir. Harita doğal eğilimleri anlatır fakat aynı etkiler farklı şekillerde ifade edilebilir. Çevresel faktörler de değişikliğe neden olabilir. İkizlerin aynı ebeveynden dünyaya geldiklerini ve aynı çevrede büyüdüklerini ve dolayısıyla da aynı şekilde gelişim göstereceklerini düşünebiliriz ancak ikizlerin birbirinden ayrışmaları gereğini tetikleyen bir baskı söz konusu olduğunda bunun tam tersi de doğru olabilir.

BAĞLAM FAKTÖRÜ: Harita temsil ettiği şeyleri açığa çıkarmayabilir – haritadan kişinin cinsiyetini, dinini ve hatta o an doğanın ne olduğunu bile bilemeyiz. Pauline Einstein oğlu Albert’i doğurduğunda hastane çevresinde bir keçi veya bir örümcek de dünyaya gelmiş olabilir. Başka bir deyişle, neye tekabül ettiğini bilmek için haritanın bağlamını bilmemiz gerekir. Aynı harita hem o sırada doğan keçi için hem de Albert Einstein için geçerli olmakla birlikte haritanın ifade ettikleri bu farklı gerçekliklere göre şekillenir. Bu yüzden bir haritayı incelerken bu tür bilgilere de ihtiyaç duyarız, aksi takdirde haritayı tek başına doğru okuyamayabiliriz. Haritası aynı olan kişiler farklı cinsiyetten olabilecekleri gibi farklı kültürel etkilere maruz kalarak haritalarını o şekilde ifade edebilirler.

RUH VE ÖZGÜR İRADE FAKTÖRÜ: Harita kişinin farkındalık ve bilinç seviyesini göstermez. İnsanlar farklı bilinç seviyeleriyle doğarlar ve bu farklılıklar ışığında haritalarını farklı şekilde ifade ederler – işte burada işin içine Özgür İrade girer; bilinç seviyemizdeki farklılıklar haritamıza nasıl tepki vereceğimizi belirler. Doğum haritamız bizim kaderimizdir fakat özgür irademiz bu haritayı daha bilinçli veya daha az bilinçli bir şekilde ifade etmemizi sağlar. Aynı haritayı paylaşan biyolojik ikizler bile aynı bilinç seviyesinde olmayabilirler. Aynı zorluklara farklı tepkiler vererek özel yaşamlarının gidişatını değiştirebilirler.

Astrolojide farklı bilinç seviyeleri konusunda ilk kez Dane Rudhyar The Astrology of Transformation isimli kitabında değinmiş, Jeffrey Green de bu konuyu Pluto isimli kitabında daha geniş bir biçimde ele almıştır.

Ben de Astrology and the Evolution of Consciousness isimli kitabımda bu konudan bir hayli bahsettim:

Bir doğum haritasını analiz ederken anlamamız ve dikkatle ele almamız gereken en önemli şeylerden biri kişinin gelişimsel bilinç seviyesinin haritanın enerjisini kullanmayı ne kadar çok etkilediğidir. Doğum haritası kişinin bütün gerçekliğini sembolik olarak yansıtan temaları ve enerjileri gösterir fakat bu enerji ve temaların gerçekte ne ölçüde uygulandığını yalnızca haritaya bakarak bilemeyiz. Örneğin, bir haritada çözümlenmemiş bir öfke vurgusu olduğunu tespit ettiğimizde bu öfke kişiyi yiyip bitiriyor ve sürekli öfke patlaması yaşamasına neden oluyor mu yoksa kişi farkındalık seviyesi sayesinde bu güçlü duyguları daha sağlıklı bir biçimde kullanmanın yollarını bulabildi mi bilemeyiz. Harita gelişimsel temaları ve bu temalarla ilgili potansiyel gelişim imkanlarını anlatır fakat kişinin haritasında potansiyelleri ne ölçüde ve ne şekilde ortaya çıkarabileceğini anlamak için kişinin bilinç seviyesini belirlemek büyük önem taşır. Kişi ne kadar bilinçliyse, doğum haritasındaki temalarda o kadar derinleşebilir. Haritadan kişinin erkek mi, kadın mı olduğunu, bunun bir kişiye, hayvana veya bir olaya ait bir harita olup olmadığını anlayamayacağımız gibi, kişinin gelişimsel bilinç seviyesinin de haritasından görülemeyeceğini bilmek önemlidir. Kişinin bilinç seviyesini anlamanın yolu hayattaki değerlerine ve seçimlerine bakmaktır.

Bilinç seviyeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için yukarıda adı geçen kitaplardan yararlanabilirsiniz. Özetlemek gerekirse, ikizler bir taraftan birbirine çok benzeyen durumlar yaşarken diğer taraftan aynı harita çerçevesinde tamamen farklı yönde ilerleyebilirler. Bunun nedeni haritadaki bazı etkilerin kadersel olup aynı haritaya sahip olan herkesi aynı şekilde etkilerken bazılarının özgür iradeye ve bağlama tabi olmasıdır.

Maurice Fernandez

OPA (Profesyonel Astroloji Organizasyonu) Başkanı