İlahi Aşkın Romantik Sesi: Mustafa Ceceli – Bölüm I

 

 

 

                                                         

 

 

Yukarıdaki tabloda burçlar element ve niteliklerine göre ayrılmıştır. Sonuçlara göre;

En yoğun element: Hava

En düşük element: Ateş

En yoğun nitelik: Sabit

En düşük nitelik: Öncü

GÖLGE ve SENTEZ burca bakarsak;

Sentez Burç: Hava+Sabit= KOVA

Gölge Burç: Ateş+Öncü= KOÇ

 

ELEMENT VE NİTELİK ANALİZİ

Mustafa Ceceli’nin haritasındaki hava elementi ve sabit niteliklerin sentezinden ortaya çıkan burcun aynı zamanda yükselen burç olan Kova olması güçlü bir etkinin olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak; sentez burcun hava elementinden olması sebebiyle öncelikle; haritadaki hava elementine sahip(İkizler, Kova ve Terazi) burçları önem kazanmaktadır. Ayrıca; sentez burcu oluşturan diğer bir öğe olan Sabit burçlar(Akrep, Kova ve Boğa)dır. Öncelikle; Terazi Burcu’ndaki stelyum ve ASC yöneticisi Satürn’ün Terazi’deki yerleşimi oldukça kuvvetli olarak göze çarpmaktadır. Terazi’nin yöneticisi Venüs’ün yine burada yönetici olarak bulunması hava grubu niteliğini haritada oldukça kuvvetli hale getirmektedir. Yine su elementine ait olan Akrep Burcu’nun stelyumu hem sabit nitelik vermesi açısından hem stelyum açısından hem puanlamada element olarak hava elementinden sonra gelen 2.element(su) olarak oldukça kuvvetli bir niteliktedir. Güneş ve MC noktalarının Akrep Burcu’nda yerleşmesi bu gücü oldukça önemli hale getirmesi açısından önemlidir. Sabitlik bakımından bakarsak haritada Akrep ve Kova yine element açısından sabit niteliği kuvvetli bir şekilde vurgulamaktadır. Satürn(disiplin) ASC’nin yöneticisi olarak Terazi Burcu(hava elementi)nda yerleşerek öncü nitelikte bir hava etkisini sabit bir nitelikle birleştirmesi keza Venüs(ilişkiler, zevk aldığımız şeyler)yönetici olarak Terazi Burcu’nda olması kişinin zevk aldığı konularda disiplin bir şekilde çalışabileceğini göstermektedir. Peki nedir bu konular? Öncelikle; Terazi ikili ilişkileri, sanatı-özellikle; müzik- göstermesi güçlü bir Venüs’ün burada yönetici olarak yerleşmesi, yükselen yöneticisi Satürn(disiplin)’ün burada yerleşerek kişinin müzik konusunda disiplin bir şekilde çalışacağını göstermektedir ki; Venüs’ün diğer yöneticisi Boğa(sabit) 4.evde yerleşerek bu yeteneklerin genetik, özden gelen bir itki, yetenek ile ortaya koyulacağını, Venüs’ün yücelim yöneticisi Balık’ın 2.evde yerleşmesi ile de bu yeteneklerden maddi kazanım elde edebileceğini, yine 2.evin yönetici gezegeni Jüpiter(genişleyen) ile de bu konularda başarı elde edeceğini görmekteyiz.

Gölge Burcu olan Koç ise; ateş elementi ve öncü niteliktedir. Ateş elementi (Koç, Aslan ve Yay) iken; öncü nitelikteki(Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak) burçlarıdır. Haritadaki dağılıma bakarsak Koç Burcu’nun eksik kalan öncü niteliğinin Terazi Burcu’ndaki stelyum ve yükselen yönetici tarafından ikili ilişkiler ve sanat yoluyla tamamlandığını görmekteyiz. Ateş elementi vurgusu haritada oldukça az gibi görünmesine rağmen Koç yönetici gezegeni Mars’ın yine ateş elementi olan Yay Burcu’nda yerleşmesi kuvvetli bir ateş vurgusunu bizlere gösteriyor. Bu vurgu Koç gibi fiziksel(Mars) kavga şeklinde olmasa da fikirsel(Yay-Jüpiter) etkili olacaktır. Yay’ın mitolojik sembolinde olduğu gibi bu kişi görüşleri, fikirleri, inançları ile 11.evde(sosyal gruplar, idealler, buluşlar) yerleşen Mars’ı ile toplulukların önünde kendini ateşli bir şekilde gösterecektir. Ayrıca, Yay yöneticisi Jüpiter’in Terazi Burcu’nda yerleşmesi, Satürn(disiplin, çalışma) ve Venüs(zevk aldığımız şeyler, ikili ilişkiler) ile kavuşarak (8. Ve 9.ev vurgusu-her iki evde Terazi Burcu vurgusu) tüm bu konuları; öncü, disiplinli, dönüştürücü bir şekilde insanlara gösterecektir. Hacı pop müzik yıldızı olmak bunu gerçekten iyi anlattığı gibi yükselen Kova’nın enteresan toplumsal maskesi(ASC)açısından bizlere örnek teşkil etmektedir. 9.eve yerleşen Satürn, Jüpiter ve Venüs kavuşumu(whole sign olarak) Satürn(disiplin), Jüpiter(ilahi olan) ve Venüs(aşk) ve yönetici aynı zamanda Satürn’ün devrimci burcu Kova. Demek ki bu kişi; ilahi olana aşkla bağlanarak 9.ev(Hac ziyareti) yapmış Satürn Kova’sını bize hem ilahi aşk hem de Terazi temalı olan müzik ile göstermiştir. Ayrıca, MC noktasına yerleşen Akrep Burcu(dönüşüm, hırs, sezgi) ve Akrep Burcu’nun klasik yöneticisi Mars olması, Güneş’in de burada yerleşmesi bu konularda derin sezgi, dönüşüm ve çalışma azminin toplumun önünde takdir göreceğini, destekleneceğini göstermektedir. Tüm bunlara ek olarak; 3.eve yerleşen Koç Burcu’nun iletişim alanında aktif bir şekilde çalıştığını görmekteyiz. Yine tekrar ediyorum; gölge burç Koç olması sebebiyle bu dışa vurumun fiziksel, kavgacı bir şekilde değil; daha içsel, düşünsel, felsefi ve ikili ilişkileri gözeterek olumlu bir şekilde olacağını göstermektedir. Gölgenin karanlık yüzü açısından bakılırsa; kişi dışarıdan gelen tepkileri her zaman aşırı agresif, saldırgan ve kişiliğine hakaret olarak algılayabilir; bu sebeple; aşırı tepkiler verme, fikirsel saldırıda bulunma(Yay-Terazi)yoluna gitmeyi seçebilir.

AY FAZI ANALİZİ

Mustafa Ceceli haritasının ay fazına baktığımızda SON DÖRDÜN karakteristiğinde doğduğunu görürüz. Son dördün; Oğlak ve Kova burçlarının enerjisini taşımaktadır. Oğlak bir işe başlar, disipline olur, statükoya karşı çıkar, toplum için mücadele edebilir. Kova ise; başlanan bu işi tamamlayarak bozulan düzeni yıkarak yerine yeni, hümanist, insancıl bir düzen kurar. Bu fazın özellikleri açısından baktığımızda ise; sosyal bilinçlilik, ideolojik farkındalık oldukça yüksektir. Toplumun içinde örnek olma arzusu oldukça yüksektir(Ailemizin efendi şarkıcısı, dini vecibelerini yerine getiren kişi), geleneksel trendler(Oğlak) ile geleceğe yönelik trendler(Kova) bir araya getirme, düşünce sistemlerini birleştirme dürtüsü(Genç yaşta hacı oldu, geleneksel hacı görüntüsünde değil-giyimi, mesleği, düşünceleri, görüntüsü oldukça modern-, popçu ve bu durumu saklamadan toplumun önünde yaşıyor), filozofik ve bilimsel yaklaşım ve düşüncelere sahip(uzay bilimlerine meraklı olduğunu söylemişti hatta NASA’yı takip ettiğinden bahsetti bir tv programında, tasavvuf ile oldukça ilgili-yine geleneksel boyutta değil daha modern bir çizgide-). Tüm bu etkilerin yanında; yükselen burcun Kova olması ve yöneticisi Satürn’ün Terazi Burcu’nda(yücelim yöneticisi) 8.evde yerleşmesi ve aynı burcun 9.evi kesmesi kişinin din, felsefe, görüşler ile ilgili dönüşüm, transformasyon yaşayacağı, bu konulara ciddi, disiplinli bir şekilde bakacağı, davranış bağlamında ön tanışmada bu özelliklerini baskın bir şekilde göstereceğini söyleyebiliriz. Yine Ay Burcu’nun da burada Başak Burcu’nda yerleşmesi kişinin yukarda bahsettiğimiz konulara dürtüsel ve duygusal anlamda ihtiyaç duyacağını göstermesi açısından önemlidir. Aynı konuyu Whole Sign harita olarak değerlendirdiğimiz zamanda Satürn 9.ev(din, felsefe, görüşler) kaspında yerleşerek kişiyi bu konularda derin düşünmesinin, hayata bakış açısını bu konular üzerinden olacağının göstergesidir. Burada Ay(dünyada kök salma dürtülerimiz) ve Mars(harekete geçme) arasındaki kare açı ve Başak(organize olma, detaylandırma)-Yay(ilahi olan) burçları arasında gerçekleşmesi kişinin inandığı değerlerin ateşli bir savunucu olacağını, mücadele edeceğini, bu şekilde kendini değiştirip dönüştüreceğini(8.ev-9.ev) göstermesi açısından oldukça önemlidir.

 

HARİTA TİPİ

Mustafa Ceceli’nin haritası genel bağlamda herhangi bir harita tipine uygun görünmese de; 4 eve dağılmış ana gezegenlerin Mars Yay ve Aslan KAD üçgeni arasında yer alması Bohça Tipi haritaya yakın bir özellik vurgulamaktadır. KAD ana gezegen kabul edilmese dahi; yarı çanaktaki gezegen birikimi diğer bir ev tipi olan Çanak Tipi haritaya benzemektedir. Genelde harita tipleri yorumlanırken ana gezegenler ele alınsa da; haritanın Güney Yarım Küresi’nde(11-10-9-8evler) deki gezegen dağılım oldukça dikkat çekici bir vurgu olarak göze çarpmaktadır. Bu kişi yaşamında uğruna kendini adadığı bir misyonu olan, yaptığı işe ruhuyla emek veren bir kişiliği göstermektedir. KAD ve Mars arasındaki üçgenin MC’deki Güneş ve Merkür’e işaret etmesi; kişinin mesleğinde, toplum önünde fikirlerini, egosunu, yaptığı işleri göstererek başarılı olacağını göstermesi ayrıca; MC’nin yöneticisi Mars’ın Yay Burcu’nda ve 11.evde yerleşimi kişinin dini görüşleri, inançları uğruna savaşarak, gruplar içerisinde kendini ifade edeceği, devrimci nitelikte görüşlerini mesleğini kullanarak, dönüşümsel(Akrep MC vurgusu) bir biçimde ortaya koyacağını, 8.ev Venüs, Jüpiter ve Satürn’ün kavuşumu ve Terazi Burcu’ndaki stelyumu ile bunu araştırma, inceleme, derinleşerek ortaya koyma yoluna gideceğine; bu yönün müzik ile ortaya koyulacağına(Terazi stelyumu) işaret eder ki; 2.evi kesen Balık’ın yücelme ve yöneticisi Jüpiter ve Venüs(sanat, ses) gezegenlerinin burada yerleşimi kişinin içerde olanı üst sanatlar(elle tutulamayan yetenekler) ile ortaya koyacağına ayrıca; ASC(fiziki özellikler) yöneticisi Satürn’ün(ciddi uğraşılar) burada yerleşimi; kişinin fikirlerini toplum önünde(MC) ifade edeceği bir meslek(ses sanatçılığı) sahibi olacağını vurgulamaktadır. ASC’nin Venüs, Jüpiter ve Satürn’e olan üçgen açısı bunun desteklendiğini, kişinin bu özellikleri ile; kendini ortaya koyduğunun bir kanıtıdır.

GEZEGEN YERLEŞİMLERİ

Güneş Akrep (10 derece 09 dakika)-9.ev

Güneş öz benliğimiz, ruhumuzun temeli, varmamız gereken, asolan özümüzüdür. Güneş’in 9.evdeki yerleşimi kişiye felsefe, tarih, din gibi konularda merak verecektir. Hayata daha geniş bir perspektiften bakarak değerlendirecek; yabancı ve uzak yerlere seyahat edecektir. Yabancılar ile yapılan işler ilgisini çekecektir. Burada Akrep Burcu’nun bulunması ise; ilgilendiği fikirler ile ilgili daha derinleşmeye, incelemeye, içgörü kazanmasına sebep olarak içsel bir nitelik kazandıracaktır. Nitekim Mustafa Ceceli çok genç yaşta hacı olmuş, erken yaşta üniversiteyi kazanmış fakat müziğe ilgi duyarak eğitimini yarıda bırakarak İstanbul’a gelmiştir. Tüm bunlar 9.ev temaları ile bağlantılıdır.

Güneş’i yorumluyorsak yücelim yöneticisi haritada önem kazanacaktır. Güneş Koç Burcu’nda yücelir. Ceceli’nin haritasında Koç Burcu iletişimi, yakın çevreyi ve kardeşleri gösteren 3.ev kapsını kesmektedir. Demekki; iletişiminde Marsiyen bir niteliğe sahip, ilk çocukluk yıllarında oldukça haşarı, meraklı bir kişilik ile karşı karşıyayız.(Röportajlarında pek çok defa çocukluğunda çok yaramaz olduğunu, söz dinlemediğini belirtmiştir) Bu ev aynı zamanda kardeşleri göstermektedir. Ceceli’nin bir erkek kardeşi vardır(Koç Burcu yönetici Mars-genç erkek-) ayrıca kardeşi ile birlikte müzik çalışmaları yapmaktadırlar ki; yönetici Mars 11.evde Yay’da(9.ev ile özdeşleştirilen bir burç- Mars ise; 3.evin yöneticisi) 11.ev aynı zamanda umutlarımızı, bize yardımcı olan grup veya kişileri göstermesi açısından önemli ve şanslı bir evdir. Demekki; Ceceli fikirlerini, inançlarını, kariyerini Güneş Burcu’nu aynı zamanda MC’nin kesmesi, Mars’ın 11.evde Yay yerleşimi ve 3.evdeki yücelme yöneticisi Koç’un da yardımı ile fikirlerini, düşüncelerini, mesleğini toplum önünde ifade edecek bir hayatı yaşayacak, kardeşi ve genç erkek figürlerinden yardım alacaktır.(İstanbul’a ilk geldiğinden Merih Ermakastar’ın ilk albümüne aranjörlük yapmış ve bu sayede Ozan Doğulu ile tanışarak kariyerinde ilerlemeye başlamıştır-Mars(genç erkek) 11.ev(sosyal gruplar, topluluklar, şanslar evi)

AY Başak(11 derece 05dakika)-8.ev

Şimdi burada önemli bir noktaya değinmek isterim. Haritaya Placidus baktığımızda 5 derece kuralına göre Ay 8.eve düşüyor fakat dereceler çok yakın olduğundan böyle durumlarda haritayı Whole Sign düşünmekte doğru bir alternatif olabilir. Dolayısı ile; iki durumda da Ay Burcu 8.ev kaspında kalıyor. 8.ev haritamızda karanlık noktalardan biridir. Tehlikelerle yüzleştiğimiz, derinleştiğimiz, kimselerle paylaşmadığımız, gizli güçler, majik yaklaşımlar, başkalarının kaynakları, sigorta, ameliyatlar vs… gibi tamamen Akrep temalarını yansıtan bir evdir. Bu sebepledir ki; bu eve düşen gezegenler gölgelenir, zorlanır, tehlikeli bir hal alabilir. Elbette; bu evin karanlık yüzüdür! Aynı zamanda yukarda saydığımız durumlara ek olarak; ilgilendiğimiz konularla ilgili derinleşme, ölümötesi konulara merak, bir dedektif gibi araştırarak en derindeki gerçekleri gözlemleme, güçlenme, olumlu bir etkideyse  başkalarının kaynaklarından yana şans getirir. Ay genel anlamda derindeki arzu ve isteklerimizi, bu dünyaya olan bağlantımızı, duygularımızı, temel eğilimlerimizi gösterir. Buna ek olarak; bir erkeğin haritasında; annesi ve eşi ile ilgili oldukça önemli bilgiler verir.

Mustafa Ceceli’nin Ay’ı Başak Burcu’na yerleşerek O’na takıntılı, titiz, sağlığını önemseyen, detaylara önem veren, duygusal anlamda saf ve temiz bir karakter kazandırmanın yanında işine bağlı, konuşkan bir yapı kazandırması muhtemeldir. Başak genel anlamda; çok çalışır fakat ödüllendirilmekten ziyade arka planda kalmayı sever. Ceceli’nin hayatına baktığımızda; müzikal hayatında hala da devam etmekte olduğu aranjörlük mesleği ile başlamıştır. Aranjörlük; titizlik gerektiren, müziğin arka planında çalışan ve notaların tek tek hangi enstrüman ile çalınacağına, eserin nasıl icra edileceğine kadar detay gerektiren işleri yerine getiren kişidir. Ceceli bu işi çok sevdiğini pek çok röportajında dile getirmiştir ki; Ay Başak karakteri ile yaptıkları oldukça örtüşen bir nitelik kazanıyor. Buna ek olarak; 8.evde yer alan Ay ise; kişinin bu konularla ilgili olarak derinlemesine çalışacağı, ruhsal anlamda kendini yeniden inşa edeceği, en derinlerde kendini çalışarak dönüştüreceğini(aranjörken şarkıcılığa geçiş yapması)gibi temaları ile oldukça örtüşmektedir. Ayrıca; kişinin inançları anlamında oldukça inceleyen, en derine inen bir karakter sergilemesine sebep olacaktır ki; burada oldukça yoğun bir gezegen stelyumu söz konusudur. Kişinin annesi ile birlikte ilk hac ziyaretini yapması; 8.evdeki Ay’ın yerleşimi ile annenin inançlı, dönüşüme uğrayan(anne hacı oldu) bir kişilik olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ayrıca; hayatındaki kadın figürlerinin Akrep niteliğinde Marsiyen bir nitelik sergilediği, derin inançlara, duygulara sahip olduğunu ve Ceceli’ye maddi ve manevi dönüşüm olanakları sağladığını söylemek yanlış olmaz. Ceceli’in 8.ev ile benzeştirilen Güneş’in bulunduğu Akrep Burcu’nun da 9.ev(inançlar, uzak seyahatler)ile benzeşmesi bu konuda derin istek ve inançları ile birebir örtüşerek kişi ile ilgili oldukça net bilgi vermektedir. Ay’ın yüceldiği burç olan Boğa’nın 4.ev(aile, gelenekler, baba figürü, atalar)deki konumu ise; kişinin tüm bu saydığımız konularda aileden destek göreceği, kişinin en özünde bu bilgileri getirdiği, genetik sayılabilecek bazı rahatsızlıklara bağırsak, mide, sindirim sistemi(Ay ve Başak kombinasyonu) sahip olacağını göstermesi açısından önemlidir. Boğa nitelik olarak sabit bir yapı olduğuna göre; kişi inancında sabit, maddi olanakları güçlü bir ailesi, babası olduğunu söyleyebilir aynı zamanda; maddi güvence için gayrimenkule önem verebilir diyebiliriz.

Merkür Akrep(12derece 23dakika)-9.ev(retro)

Merkür’ün Akrep Burcu’nda yerleşimi kişinin sabit bir düşüncelere sahip olduğunu gösterir. Kişi en derinde olana içgüdüsel bir merak duyar, fikirlerini paylaşmak yerine kendine saklama yoluna gider. Parapsikolojik konular ilgisini çeker. Karşısındaki sezgisel olarak çabuk algılayabilme potansiyeli yüksektir; iletişim kurma şekli daha içseldir ve fazla konuşmayı sevmez. Oldukça şüphecidir. 9.ev konuları ise; kişinin dini, felsefi konular, yabancı ülkeler, lisan, farklı insanlarla iletişim, akademik eğitime önem verme, hep yeni insanlarla tanışma merakı getirir. Ceceli’nin genel hayatına baktığımızda dini inancı, tasavvuf merakı ve bilimsel konulara(özellikle; uzay merakı) oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca; yazı yazmayı, farklı insanlarla iletişimi ve yabancı dillere meraklı olduğunu röportajlarında dile getirmiştir. Üniversite eğitimini İşletme alanında(Akrep konuları-finansal mevzular-)tamamlayarak master yapmaya devam etmektedir(yüksek öğretim-9.ev temaları-). En  dikkat çekici taraf ise; sosyal medyaya oldukça önem vermektedir. Twitter’da yazılarını paylaşmaktadır(9.ev temaları). Yine Merkür’ün diğer yönettiği evlere baktığımızda; Merkür’ün yüceldiği burç olan Başak 8.evi kesmektedir. Tüm bahsettiğimiz konularda; fikirsel dönüşüme uğrayacağını, derinlemesine inceleme yapacağını göstermektedir. Ay’ın da 8.evde Başak Burcu’nda bulunması sebebiyle; inançları ve fikirlerinin şekillenmesinde annenin ve kadın figürlerinin oldukça etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz(annesi ile birlikte hacca gitti). Ayrıca 8.evin Akrep ile ilişkilendirilen bir ev olması yukarda saydığımız mevzuların hayat üzerinde çok yüksek etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Merkür’ün yönettiği diğer bir burç olan İkizler’in kişinin kendini ortaya koyduğu, ifade ettiği, sahne önündeki alanında yer alması. Kişinin tüm bu felsefi görüşünü çok yönlü bir şekilde yaratıcı bir biçimde ortaya koyacağını göstermektedir(Sanatçı yönünü ile anıldığı kadar hacı olması ile de kendini ortaya koymaktadır ki; lakap olarak “hacı” denmektedir Mustafa Ceceli’ye) Kendini İkizler temasına uygun olarak; hem müzisyen, hem felsefesi olan ve inancı ile ortaya koyan bir sanatçı olması gerçekten bu temalara oldukça uygunluk göstermektedir. İkizler aynı zamanda “sesi” sembolize eder. Merkür(iletişim) yönetiminde ve 5.ev(sahne önü) olması sebebiyle; bu kişinin sesi ile sanat yapacağını söylemek yanlış olmaz. Merkür’ün retro pozisyonunda olması ise; Ceceli’nin saydığımız tüm konular ile ilgili olarak daha içsel, kendini ortaya koyarken daha arka planda kalacağı veyahut gecikeceği, pasif davranacağını gösterir.(Mustafa Ceceli; Sezen Aksu ve prodüktörünün onun sesini şans eseri bir kayıtta duyarak şarkıcı olmasını istemesi ile sanat hayatına adım atmıştır. Ayrıca, Hacca annesinin vesilesi ile karar vermiştir)

Venüs Terazi(3derece 36dakika)-8.Ev

Venüs yöneticisi olduğu Terazi Burcu’nda tüm özelliklerini fazlasıyla göstererek kişiyi ikili ilişkilerde uyum ve dengeye düşkün, estetik değerleri olan, evlilik ve ortaklık yapmaya meyilli, insanlara değer veren bir yapı kazandırırken; sanata düşkünlük verecektir. Hatta; sanat yoluyla insanlarla iletişim kuran bir kimlik kazandıracaktır. Ceceli müzik yetenekleri küçük yaşlardan itibaren ortaya çıkmış ve şarkılarına hep aşk ve sevgi temalarını, beraberlik temalarını ele almıştır. Özellikle; slow ve romantik şarkıları beğeni toplayan Mustafa Ceceli(Venüs’ün 8.evdeki yerleşimi Akrep temalarını Terazi temalarını dönüşüme uğratarak dramatik aşk, derin hüzün temalarını hem sesine hem şarkılarında vurgulamıştır ki; 8.ev ile ilişkilendirilen Akrep MC’de bunu toplum önünde ortaya koyacağının  bir işareti gibi adeta) Venüs aynı zamanda maddi gelirlerimizi göstermesi açısından önemli olduğunda Ceceli’nin haritasında; başkasının kaynaklarını gösteren 8.evdeki yerleşimi; kişinin ikili ilişkileri doğrultusunda maddi kazanımlar sağlayabilecek kaynaklar elde edebileceğine işaret etmektedir.(Mustafa Ceceli Ozan Doğulu, Sezen Aksu gibi ünlüler ile tanışmak vesilesi ile onların prodüksüyonlarında çalışmaya başlamış; müzikten maddi kazanım sağlamıştır. İkili ilişkileri ona maddi kazancını arttırması için kapılar açmıştır) 8.ev aynı zamanda tehlikeler ile yüzleştiğimiz, kendimizi dönüşüme uğrattığımız bir olması sebebi ile; Ceceli’nin burada Satürn ve Jüpiter’in Venüs’ü ile partil kavuşum yapması ile; sevgi ilişkilerinde derin dönüşümler yaşayacağını ve aynı zamanda Satürn(disipline eden, sınayan) ile; ikili ilişkiler, sevgi, sadakat gibi konularda sınavlar vereceğine işaret etmektedir. 8.evdeki Venüs kişinin maddeötesi, ölümötesi konulara olan merakını göstermesi açısından önemlidir. Ki ; 9.evide Terazi kesmesi sebebiyle; kişi din, inanç, felsefe, eğitim gibi konulardan keyif aldığını söylemek çok doğru olur. 8.ev kişinin ölüp yeniden dirildiği alan olduğuna göre; kişi inancı uğruna yaptığı araştırmalar ile dönüşüme uğrayarak, yine bu dönüşüm evresinden sonra hacca(9.ev uzak seyahatler-dini temalar-) gitmiş olması muhtemel ki; burada yerleşen Jüpiter(ilahi) ve Venüs(aşk) kavuşumda olduğu için İlahi Aşk için yapılan uzun yolculuk olarak yorumlanabilir.

Venüs aynı zamanda 4.evdeki Boğa Burcu’nun yöneticisi olduğuna göre; kişinin ev, aile, atalar, gayrimenkul gibi konularda uyumlu ve dengeli bir enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Aile içerisinde; sakin, huzurlu olan ve ev hayatından keyif alan(Venüs aynı zamanda keyif aldığımız konular) bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. Genetik yatkınlıklarımızı gösteren Venüs’ün 4.evi yönetmesi(baba) teması; ve 4.evin yöneticisi Venüs’ün yine yöneticisi olduğu Terazi Burcu’nda ve 8.evde(başkalarının kaynakları) yerleşmesi; Ceceli’nin babası tarafından maddi anlamda destek gördüğünü söylemesi açısından ilgi çekici olabilir. Uyumlu, keyfine düşkün, ailesine ve çocuklarına bağlı, ticaret ile uğraşan(babasının ticaret ile uğraştığından bir röportajında bahsetmişti)bir babası olduğunu söylemek doğru olur. Genetik olarak; tiroid, boğaz ve boyun yolları, ses telleri(şarkıcı)yöneten Boğa Venüs’ün; Terazi Burcu’nda yerleşmesi(müzik) ve kişinin genetik olarak ses yeteneğini almış olacağını, bundan para kazanabileceğini göstermesi açısından astrolojik olarak ilgi çekicidir.

Mars YAY(15derece 20dakika)-11.ev

Mustafa Ceceli’nin haritasını incelediğimizde; Ceceli’yi harekete geçiren, enerjisini ortaya koyduğu ve kavgalarını verdiği gezegen Mars’ın Yay Burcu’nda yerleşerek hayatında din, inançlar, felsefe gibi konularda fiziksel ve zihinsel hertürlü çabayı gösterdiğini görüyoruz. Haritanın ALMUTEN FİGURİS’i de aynı zamanda Mars olması, kişinin bu konularla ilgili güçlü bir itki duyduğunu bize göstermesi açısından ilgi çekicidir. Aynı zamanda 11.ev kaspında(umutlar, devrimler, sosyal gruplar) konularını kapsayan evinde Mars(harekete geçiren enerji) kişinin inançlarını sosyal çevresinde paylaşan, zaman zaman tartışmalara giren yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal yardım kurumları, idealler, arkadaş çevresi oldukça kalabalık ve daha çok erkeklerden oluşuyor olabilir. 11.ev aynı zamanda kariyerden gelen kazançları yöneten bir ev olması sebebiyle; kişinin kariyerinde maddi gücünü geliştirmek için çaba sarfedeceği, mücadele edeceğini söylemek yanlış olmaz.

Mars’ın yönettiği Akrep Burcu’nun 9.ve 10.evleride kapsadığını görüyoruz fakat haritayı Whole Sign aldığımızda Akrep Burcu MC(tepedeki burç) olarak ortaya çıkıyor ki; bu da kariyerinde mücadele ederek, sosyal çevresinin desteğini alarak, çok çalışarak toplumsal başarı elde edeceğini söyleyebiliriz. Güçlü kariyer yerleşimleri mevcut olan bir harita ile karşı karşıyayız. Hedeflerine sağlam adımlar ile, inanarak ilerleyecek, hırslı ve mücadeleci bir kişilik söz konusu.

Mars’ın yönettiği diğer burç olan Koç ise; 3.evde yerleşerek Mustafa Ceceli’nin yakın çevre, kardeş(Mars-erkek kardeş), iletişim konularında inancını, felsefesini öncü(Koç) ve sabit(Akrep Güneş’i) şeklinde ortaya koyacağını söyleyebiliriz. Çocukluk yıllarında oldukça meraklı, hareketli bir kişilik olduğunuda ekleyebiliriz.

Jüpiter Terazi(1 derece 10dakika)-8.ev

Jüpiter bolluk, bereket, inanç ve iyi şans gezegenidir. Mustafa Ceceli’nin haritasında Terazi Burcu’na yerleşerek ikili ilişkiler, uyum, denge, ilahi(Jüpiter)aşk(Terazi) gibi konularda derinleşme ve şans getirmiş olması muhtemeldir. Terazi Jüpiter’i aynı zamanda ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar gibi konulardan gelecek yararlar açısından oldukça önemlidir. Jüpiter aynı zamanda vicdan ve adalet konularını temsil ettiğinden Ceceli’nin ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi konularda vicdanlı davranacağını, adaletli olacağını söyleyebiliriz. 8.evde yerleşen Jüpiter kişiye başkalarının kaynaklarından(7’nin 2.evi) gelecek faydaları gösterebilir. Aynı zamanda kişinin ortaklık, evlilik yaptığı kişilerim maddi anlamda, inançlar konusunda güçlü olacağına işaret etmesi muhtemeldir. 8.ev aynı zamanda hayatımızda risklerle, ölümle yüzyüze geldiğimiz konuları kapsadığından risk almayı seven bir kişilik olduğunu söylemek yanlış olmaz. Buradaki yerleşim Terazi Burcu’nda olduğuna göre, Terazi Burcu’nun yöneticisi Venüs’te burada yerleşerek Jüpiter ile kavuşması dolayısı ile; risk alma, harekete geçme konusunda öncü bir nitelik taşımasına rağmen daha mantıklı(hava burcu),uyumlu(Venüs’ün Burcu)olacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda; okült konular, parapsikoloji gibi konulara olan derin bir aşkla bağlı olduğunu söyleyebiliriz ki; Terazi Burcu tasavvufun “kim olursan ol gel” felsefesi ile oldukça uyumludur(belirtmeden geçemem Mevlana’da Terazi Burcu’dur) ki; dini aşk, tasavvuf aşkı hayatında oldukça belirgin şekilde yer almaktadır. Vicdani kararlarını ilahi bir aşkla, herkesin uyumunu gözeterek alan gerçek bir sanat ve inanç adamı (Terazi Burcu sanat ile ilişkilendirilir-Venüs-)ile karşı karşıya olduğumuzu söylemek gerekir. Jüpiter’in Terazi’deki yerleşimi aynı zamanda Aşk’ın dönüşümü olarak nitelendirilebilir çünkü, 8.ev Terazi’nin maddesel aşkını dönüştürerek daha ilahi bir aşka çevirmesi söz konusudur ki; 9.evide Terazi kestiğinden bu konu ile ilgili hac yolculuğu yaparak genç yaşta Hacı olmuştur(9.ev Jüpiter ile ilişkilendirilir ve uzak seyahatler ve inançlar evidir).

Haritada 2.evi Jüpiter’in diğer burcu olan Balık kesmektedir. 2.evin temsil ettiği kişinin maddi geliri, yetenekleri ile ilgili olan konularda Jüpiter etkisi oldukça kuvvetli olacaktır. Balık Burcu’nun temsil ettiği konular; sanat, estetik, güzellikler, yaratıcı kabiliyetler, dini temalar, okült konular, insanlara egosunu feda edecek kadar merhametli olmak kişinin vicdani özellikleri arasında yer alacaktır. Tüm bu konulardan maddi gelir elde edecek hatta Balık çift kısmetli bir burç olduğundan birden fazla işten özellikle; sanattan(ses sanatçılığı) maddi gelir sağlayacaktır. Ayrıca; Balık’ın yücelme yöneticisi Venüs’ün de Jüpiter Terazi ile aynı burçta ve kavuşum yaptığını düşünürsek sanat konularında, insanlarla iletişim ve ilişki kurma konularında Tanrısal bir yeteneği olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunlara ek olarak; Mustafa Ceceli ilk olarak; veterinerlik okuduğunu ve hayvanlara yönelik sevgisi olduğunu(Balık Burcu-merhamet-) söyleyebileceğimiz gibi aynı zamanda aranjörlük yaparak(yine başkaları için durmadan çalışan ve yardımcı olan bir kişilik-sanat alanında-)haritadaki güçlü Venüs(nihai dispositör) konumunu Jüpitervari bir derinlikle; ilahi bir şekilde, kendini adarcasına(Balık egonun dağılması, feda etmek) sanatsal yeteneklerini insanların duygularına, aşklarına(Venüs), inançlarına(Jüpiter) hizmet ederek kullanacaktır.

Satürn Terazi(05derece 1dakika)-8.ev

Satürn yüceldiği bir burçta yerleşerek haritada etkin bir Terazi vurgusu sağlamıştır. Satürn sağlamlığı, ciddiyeti, disiplini ve sabrı gösterir. İkili ilişkileri, ortaklığı ve evliliği simgeleyen Terazi Burcu’nda ikili ilişkilerinde ciddi, sürekliliği olan, evlilik, ortaklık kurumuna önem veren bir kişiliği vurgulamaktadır. Mustafa Ceceli genç yaşta evlenmiş ve eşinden her röportajında sevgiyle bahsederek evliliğe, aileye verdiği değeri her defasında dile getirmektedir. Terazi aynı zamanda sanatı vurgulamaktadır. Satürn ASC yöneticisi olduğuna göre kişinin yönelimleri, davranış biçiminde oldukça söz sahibi olacaktır. Demek ki; Mustafa Ceceli’nin hayatından ikili ilişkiler, paylaşım oldukça önemli ve ciddiye aldığı bir konudur. Sanatla olan ilgisindeki sabrı, azmi, disiplinli çalışmaları(aranjörlük-tüm notalarla, arka planla ilgilenmesi) Satürn’ün ciddiyetine oldukça uygundur. Ki; 8.evi kesen burç Başak olduğuna göre bunu Başakvari bir titizlikle yapması, kendini ön plana atmak istememesi oldukça dikkat çekici bir özelliktir. 8.eve yerleşen her gezegen gibi; Satürn’de dönüşüme uğrar, daha derinleşir, gizemli bir hal alır. Satürn burada; korkuları olan, çabuk güvenmeyen, ciddi ve ketum bir yapı vermesi yanında kişiye; aşırı şüphecilik verebilir.

Satürn’ün yönettiği burçlar olan Oğlak ve Kova burçlarına bakmak ve Satürn’ün yönettiği burçların evlerinde neler yaptığını incelemek isterim. Öncelikle; Satürn 12.evde yerleşen Oğlak Burcu’nun yöneticisi olarak kişinin; karamsarlığa, içsel sıkıntılara ve arayışlara düşmeye meyilli yapısını anlatması yanında Satürn bir sınav gezegeni olduğuna göre tüm sıkıntılı durumlardan disiplinli davranırsa karmik kazançlar elde edebileceğine ve ruhsal bir derinleşme, olgunlaşma sağlayabileceğini söyleyebiliriz. İçindeki duyguları ifade etmek oldukça güç olmasına rağmen yöneticisi Satürn’ün güçlü yerleşimi içsel çalışmaların Ceceli’nin gelişiminde 12.evdeki Oğlak maddeciliğinden İlahi aşka ve sanata yönelerek dışa vurumunu göstermesi açısından önemlidir.

Yükselen Burcu Kova olan; Mustafa Ceceli; Satürn’ün etkilerini yoğun olarak göstererek hayatında sabit nitelikte, mesafeli, akılcıl, hümanist ve arkadaşlıklara önem veren, idealize bir hayat inşa etmek için sürekli çabalayan bir davranış biçimi sergileyecektir.  Kova’nın kendini diğerlerinden ayıran davranış biçimleri, yaşayış biçimi her daim karakterinde kendini gösterecektir. ASC aynı zamanda fiziksel görünümümüzü gösterir. Ceceli’de son dönemde giydiği enteresan sahne kostümleri ile hem farklı hem klasik hem modern çizgileri sahnesine taşımıştır.(Kimse sevmemesine rağmen 2 yıl boyunca sapsarı saçlarla dolaşmıştır) Tam bir Kova davranışı JYükselen almuteni Satürn’ün Terazi’de yücelimde olması ile sanat dalları, ikili ilişkiler gibi konulara yönelerek hem evliliğinde hem de sanat mesleğinde başarılar elde etmiştir. Bu aynı zamanda; ilahi bir düşünme, davranma biçimini Satürn, Jüpiter ve Venüs kavuşarak sağlayarak tam bir Kova gibi dini konularda da reformist bir Kova karakteri sergilemiş. Tam bir Kova ASC’si gibi davranarak ‘Hacı Popçu’ sıfatını kazanmıştır.

Metin DK