İlahi Aşkın Romantik Sesi: Mustafa Ceceli – Bölüm II

GEZEGENLERİN  AÇILARI

GÜNEŞ-AY Sextile

Anne ve babasından destek,  hayata şanslı şekilde başlayan, kadın ve erkek ilişkilerinde dengeli, çevresi ve karşı cinsle uyumlu ilişkiler kurabilen,  duyguları ve mantığı arasında denge sağlayabilen, sorumluluk alan, kendine inanan, irade gücü kuvvetli, amaçlarına odaklı bir karakter sergiler.

Güneş Akrep Burcu’nda 10.evde(inançlar, felsefe, yabancı ülkeler) ve 8.evde(okült konular, derin çalışmalar, ölüm ötesi konular) Başak Burcu’nda yerleşen Ay’ın olumlu yerleşimi kişiye inancı konusunda derinleşen, yaşam enerjisi ve yolu ile inançlarını birleştirebilen, duyguları ve mantığı arasında kolay denge sağlayabilen bir yapı sergiler. İnançlarını sorgulayan, kadın figürlerinden bu konuda destek alabilen bir yaşam yolu vardır. (Mustafa Ceceli’nin annesi ile ilk Hac deneyimini yaşadığını biliyoruz)

AY-Merkür Sextile

Mantık ve duygularını dengeleyen, akıcı konuşan ve yazan, ifade kabiliyeti düzgün, mantıklı ve doğru kararlar veren, algılama ve entelektüel gücü oldukça yüksek, sosyal, bilgilenme ve öğrenmeye meraklı, sezgileri güçlü, hazırcevap, çok yönlü, detaylar konusunda oldukça dikkatli ve farkındalık sahibidir.

Merkür Akrep Burcu’nda 10.evde konularını aynen ele alırken; Ay 8.evde Başak Burcu’nda detaylara aşırı önem veren, duygularını düzgün ifade edebilen, inançlarını sorgulayan, çabuk inanmayan bir yapı verirken. Akrep Burcu’nun evi olan 8.evde yerleşen Başak Ay’ı ile yöneticisi Merkür’ün Akrep Burcu’nda bulunması olumlu, birbirini anlayan enerjilerin akışını çabuklaştırmıştır. Kişi zihinsel faaliyetlerini en derin şekilde inançları ve doğruları ile birleştirerek evrensel boyutta bir paylaşım sağlama gücüne sahiptir.

Ay-Mars Karesi

Zorlayıcı duygular, öfke patlamaları, düşüncesizce duygusal çıkışlar, kadınlar ile ilişkilerinde  sorunlu, aceleci, gergin, aşırı hassas, sağlık sorunları, hırslı, alıngan, hiperaktif, zaman zaman egolarının kurbanı olan bir yapı verebilir.

Mars’ın 11.evde Yay Burcu’nda(idealler, devrimler, sosyal gruplar) ve Ay’ın 8.evdeki Başak yerleşimi bu negatif enerjinin daha içsel bir şekilde ortaya çıkacağını göstermektedir. Kişinin içsel olarak toplumu geliştirme, devrimci, sosyal platformlarda inancını, düşüncesini göstermesi açısından içsel bir itki gücü sağlayacak. Ay’ın 8.ev kaspında ve Başak Burcu’nda yerleşmesi buna ek olarak; Ay’ın yöneticisi Yengeç Burcu’nun 6.evdeki konumu sebebiyle; yukarda saydığım olumsuz özellikler kişinin enerjiyi kendi içersinde dönüştürmeye çalışması ve aşırı düşünme, detaylandırma gibi bir mizaç çizeceğinden mide, bağırsak, göğüsler, sindirim sistemi, üreme organlarında sıkıntılar, zihinsel yorgunluk gibi sağlık problemlerine sebebiyet vermesi; 4.evdeki genetik rahatsızlıkları gösteren Boğa Venüs’ün de buradaki 8.evdeki yerleşimi ile; böbreklere özellikle dikkat etmesi gerekmektedir.

Venüs, Jüpiter ve Satürn Partil Kavuşumu- ASC Üçgeni

Venüs Terazi’nin ASC Kova’ya olan üçgeni; Arkadaş canlısı bir karakter, sıcak, kendisiyle barışık, karşısındakini rahatlatan, sanatsal yetenekleri olan, fiziksel olarak; hoş, çekici, yakışıklı, sosyal, yaratıcı, iyi niyetli bir yapı sergilemektedir. Bunlara ek olarak; Jüpiter Terazi ise; insanlara çekici gelen, kolaylıkla kabul gören, geniş fikirli, filozof yapılı, şanslı, hayatta avantaj sahibi, eğitimli, bilge, inanç sahibi bir kişilik kazandırırken. Satürn Terazi ise; tüm bu özelliklere; daha çok disiplinli, soğuk bir fiziksel yapı kazandırırken; insanlara daha mesafeli davranmasına, temkinli olmasına, pratik, sağlam bir yapı kazandıracaktır. Yükselen yöneticinin de Kova Burcu olması, Satürn yöneticiliğinde olmasıda; kişide Satürn özelliklerini daha baskın hale getirecek; deneyimlerden ders alan, sanatçı yapıda, çok çalışan, ilişkilerinde ciddiyet alan, herkesle samimi olmayan ve toplumsal hedefler uğrunda çalışmaya meyilli bir yapı geliştirecektir. Tabiki; Terazi Burcu sanat ve ilişkiler burcu olması sebebiyle, buradaki stelyumun ASC ye olan olumlu bir açı olan üçgen yapması; kişinin Kova’daki bilimsel ve hümanist yapıyı Terazi’nin sanatçı, ikili ilişkilere önem veren yapısı ile birleştirerek çok yönlü, kitleleri etkileyen, belli bir dünya görüşü olan, çok yönlü bir sanatçının ortaya çıkışını sağlamıştır.

 

 

YAŞAM DÖNEMLERİ

Rise-Gençlik Dönemi

UNUKALHAI: Mesleki ve sosyal yaşamında bir takım zorlanmalar ve aksilikler yaşayabilir, sağlığına dikkat etmesi gerekir.

MARKEB: Dine düşkünlük verir

PHACT: Sanatsal kabiliyetler, ritim duygusu, müzikal yetenek verir

WAZN: Ruhsal anlamda genişlemeye istidatlı bir yapı verir.

Upper-Orta Yaş

NUNKI: Sanat, eğitim ve öğretim alanında yüksek başarı verir.

SEGINUS: Okült ve dini konularla ilgilenmek.

Set-Yaşlılık

SHAM: Yazarak ifade, felsefi düşünme, bilgilerini aktarma isteği ağırlık kazanacak.

TANIA BOREALIS: Aşırı kontrol takıntısı.

Lower-Öldükten sonra nasıl anılacak

PREACIPUA: Barışçı ve yücegönüllü biri olarak anılacak

SEGINUS: Dindar bir kişi olarak anılacak.

SABİT YILDIZLAR

AY-ALSUHAIL Kavuşum

Ay ile kavuşum halinde olan bu sabit yıldız kişiye; güçlü bir ruh ve zihin gücü verir. Ay bir erkek haritasında aynı zamanda hayatındaki anne ve kadın figürlerini göstermesi açısından önemlidir. Dolayısı ile; bu yıldız sağlam bir düşünce yapısında, ruhu açısından kolay hırpalanmayan kadın figürlerinin Mustafa Ceceli’nin hayatında yer alacağını söyleyebiliriz. Ay aynı zamanda; kişinin duygularını gösterdiğine göre; güçlü duygular, zihin ve duygu arasında bağlantı kurabilen, dünya ve ruhsal arasında bağ kurmuş bir kişiliği göstermektedir.

 

Ay-ZOSMA Kavuşum

Ay ve Zosma sabit yıldızının kavuşumu kişiye kendini başkaları için kurban etme özelliği verir. Ay hayatımızdaki anne ve kadın figürleri ile ilişki olduğuna göre kişinin annesinin, eşinin hayatını Mustafa Ceceli’ye adayacaklarını söyleyebiliriz. Kişinin hayatındaki kadın figürleri oldukça verici, anaç karakterde olması muhtemel kişiler olacaktır. Ay duygularımızı ifade ettiğine göre; kişide başkaları için düşünmeden fedakarlık yapabilecek, arka planda kalarak başkalarına destek verecek özellikler gösterebilir(Mustafa Ceceli bir aranjör ve gerçekten; başkalarının albümleri için arka planda kalarak çalışmalar yapmayı seviyor)

Merkür-ACRUX Kavuşum

Merkür’ün Acrux sabit yıldızı ile kavuşumu oldukça güçlü bir kavuşumdur. Merkür zihinsel faaliyetlerimizi gösterir. Acrux ise; düşünceleri somutlaştırma becerisini kazandırır. Merkür ile kavuşumunda güçlü bir zihinsel faaliyet sağlayarak kişinin; düşünceleri ile gerçek dünya arasında bağ kurarak düşünsel faaliyetleri fiziksel boyutlarda gösterebileceği kabiliyetler kazandırır. Mantık ve maddesel dünyanın ihtiyaçları kişinin hayatında öncelikleri arasına girer.

Merkür-ALPHECCA Kavuşum

Merkür’ün Alphecca sabit yıldızı ile kavuşumu olumlu özellikler verir. Kişiye ikili ilişkiler ve evlilikten gelen olumlu gelişmeleri, yararları gösterir. Elbette bu “çiçekli bir taç” olarak sembolize edildiğinden; verdiği güzelliklerin bedelleri olabilir. Merkür ile kavuşumu ise; zihinsel, entelektüel anlamda kişinin yarar sağlayacağı birlikteleri göstermesinin yanı sıra; bu sabit yıldız kişiye sanatsal ve artistik yetenekler verir.

Merkür-MENKENT Kavuşum

Merkür ve Menkent sabit yıldızı ile kavuşum yapması; kişiyi özgür ve farklı düşünmeye iter. Kişi astronomi, uzay bilimlerine oldukça ilgili bir zihin yapısına sahip olur. Hızlı bir zihin hediye eder kişiye ki; Mustafa Ceceli’nin haritasında Merkür ile kavuşması oldukça aktif bir nitelikte olduğunu gösteriyor(Mustafa Ceceli astronomiye, uzaya olan merakını pek çok kez dile getirmiştir)

 

 

ARAP NOKTALARI

PARS HYLEG 10derece 58dakika İkizler

Herşeyin en temelindeki sebep veya bazı inanışlara göre enkarnasyonun sebebi olarak dile getirilen PARS HYLEG Mustafa Ceceli’nin haritasında İkizler Burcu’na denk gelmektedir. 5.evi kesen İkizler Burcu’nun bu anlamda Mustafa Ceceli’nin hayatında oldukça önemli bir yeri olduğunu söylemeliyiz. 5.ev sahne önünde olmayı, kendini ortaya koymayı, sanatsal yetenekleri, risk almayı, parlamayı, baba olma güdümüzü anlatır. En temelinde ‘yaratmak’ güdümüzle ifade edilir. Böyle bir yaratmak, sahne önünde olmak için bu Dünya’ya gelmiş, her adımında bilinçli yada bilinçsiz bu istekle yoluna devam eden bir kişilikle karşı karşıyayız. Sahne önünde parlamak Mustafa Ceceli’nin hayata gelişinin temel sebeblerinden biri olarak yaptığı işle özdeşleşen bir yapıyı vurgulamakta. Buna ek olarak; İkizler Burcu’nun doymak bilmez öğrenme arzusu, bilgiyi yayma isteği, çok yönlü yetenekleri de 5.ev özellikleri ile birleştiğinde karşımıza çok yönlü bir sahne sanatçısı çıkıyor.

Merkür’ün yönettiği diğer burç olan Başak Burcu’da 8.evde yer alarak kişinin kendini transforme ettiği, küllerinden doğduğu ve risk alan bir yaratıcılığa sahip olduğunu, 8.evin klasik sahibi olan Akrep’te yerleşen hem İkizler yönetici Merkür gezegeninin Güneş’le olan kavuşumu, Güneş’in de aynı zamanda 5.evle ilişkilendiren Aslan’ın yöneticisi olarak Akrep Burcu’nda MC’de yerleşimi kişinin derindeki sanatçı kişiliğini, kendini, duygularını değiştirip dönüştürerek toplum önünde ortaya koyacağının en önemli göstergesidir. Ayrıca, 5.evin yöneticisi bu Merkür’ün Akrep’te yerleşmesi aynı zamanda 8.evinde Başak-diğer Merkür burcu-tarafından yönetiliyor olması; kişinin İkizler özelliklerini daha gizli saklı, daha derin, daha içsel olarak, zaman zaman arka planda kalarak ortaya koyacağının göstergesidir. 5.ev aynı zamanda yaratımla ilişkilendirilen çocuk sahibi olmak ile ilişkilendirilir; Mustafa Ceceli baba olma güdüsü oldukça kuvvetli bir şekilde bu Dünya’ya gelmiş diyebiliriz ki; genç yaşta baba olması bunun en güzel örneği.

Pars Hyleg noktasının Ay’la olan karesi oldukça belirgin şekilde göze çarpmaktadır. Ay, en içimizdeki, özümüzdeki duygularımızdır. Hayatta kalma güdümüz tamamen Ay ile ilişkilidir. Kişinin dünya ile olan yegane bağlantısıdır. Aynı zamanda kişinin annesi, hayatındaki kadın figürleri; eşi olarakta nitelendirilebilir. Mustafa Ceceli’nin bazı bilinçsiz adımları atarken, temelde olanı gerçekleştirirken kadın figürleri ile mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Belki bu mücadele O’nun başarılı olması için sürekli eleştiren, kolay beğenmeyen, duygusal ihtiyaçlarına daha mesafeli kalan kadın figürleri tarafından ortaya çıkmış olabilir. Fakat kareler genelde karşıt gibi çalışmayarak kişiye mücadele azmi, zorlanarak başarılı olma durumunu getirdiğinden bu eleştirel yaklaşımların Mustafa Ceceli’nin kendini sahnede ortaya koymak, yaratmak için geldiği bu Dünya hayatında O’na fayda getirdiğini söyleyebiliriz.

Pars Hyleg aynı zamanda yine haritanın Almuten Figurisi olan Mars ile karşıt konumda yer almaktadır. Karşıt açılar Satürnyen bir etki yaratarak kişinin bazı konularda gitgeller yaşamasına, gecikmeler ile karşılaşmasına sebebiyet verir. Enkarnasyonun sebebi olan İkizler Pars Hyleg’inin 5.evden karşısında 11.evde yer alan Mars Yay’ı ile öle bir karşıtlığı var ki; kişide şöyle bir güdü oluşturmuş olabilir. Ben inancı sabit biriyim ama içim sahne önünde olmak istiyor(belkide bilinçaltı demek daha doğru) Bu durum benim inancımla çatışıyor noktasında gelgitler yaratmış olabilir, sahne önüne çıkmanın dini değerlerine, felsefesine ters düştüğü için bunu geri plana atmış olabilir. Bu gibi şeyler O’nun sahne önüne(yani hayatının temelini gerçekleştirmesini)geciktirmiş olabilir. Mars Yay hareketlidir, yerinde duramaz, her düşünen bir zihin verirken aynı zamanda genç erkek figürlerini gösterir; 11.ev sosyal arkadaş gruplarını gösterdiğinden, sosyal çevresinden şiddetli tepkiler almış olabilir. Fakat PARS HYLEG’in haritada öyle güçlü bir konumda MC’de Güneş ile kavuşumda ki; Mustafa Ceceli tüm bu eleştirileri 8.evde kendini dönüştürerek, daha da güçlenerek ve hırslanarak kariyer yolunda ilerleyerek olumlu şekilde kullanmıştır(Uzun süre sahne arkasında şarkı bulunmuş şarkı söylememiş, sadece aranjörlük yapmış. Tam bir geçiş süreci yaşamış)

PARS FORTUNAE 01derece 25dakika

Şans noktası olarak isimlendirilen bu nokta kişinin şanslı olduğu alanları göstermesinin yanında aynı zamanda karanlık yönüyle şanssızlıklarına da işaret etmektedir. Mustafa Ceceli’nin şans noktası tam MC üzerinde yani 10.evde Yay Burcu’nda yerleşerek güçlü bir etki sağlamıştır. 10.ev toplumun önünde bulunduğumuz, kimliğimizi, kariyerimizi gösteren bir ev olduğu ve pek çok eve açısı olması sebebiyle Ceceli’nin haritasında olumlu bir şekilde kendini göstermektedir. Şans noktası; maddi imkanları göstermesi açısından da oldukça önemlidir. Yay Burcu’nda yerleşmesi ise; kişinin inançlı, geniş düşüncelere sahip, bu düşüncelerini toplum önünde söyleme kabiliyetine sahip bir karakter olması muhtemeldir. Yay Burcu felsefesi olan bir burçtur aynı zamanda. 10.evde yerleşen böyle bir şans noktası 10.ev anne ile ilişkilendirildiğinden anne konusunda da şanslı olduğunu göstermektedir. Şans noktasının yöneticisi Jüpiter bize kişinin hangi konularda şanslı olduğunu gösterecektir. Jüpiter Terazi Burcu’na yerleşerek ikili ilişkiler, uyum, denge ve sanat konusunda oldukça şanslı, bu konularda para kazanması muhtemel bir karakteri bizlere anlatıyor. Yine Terazi Burcu’nun yöneticisi Venüs’ün de burada Satürn’le beraber Jüpiter ile partil kavuşumu kişideki sanatsal yetenekleri oldukça üst düzeylere çıkartması muhtemeldir. Terazi ve 8.evdeki partil yerleşim; evlilik yoluyla Ceceli’ye maddi ve manevi anlamda geniş şanslar, talihler getirmiş olabilir.

Pars Fortunae tepe noktada Uranüs ile burçlar arası bir kavuşum yapmış. Bu oldukça ilgi çekici bir kavuşum. Çünkü; Uranüs ani fırsatları, ani başlangıçları gösterir. Demekki; Ceceli ani, beklenmedik bir şekilde şöhret olmuş olabilir, aniden büyük başarılar yakalamış olabilir fakat Uranüs büyük sürprizler yapabilir. MC noktası ile kavuşum yapan bir Uranüs bu fırsatların oldukça değişkenlik gösterebileceğini anlatması açısından önemlidir. Şansları ani fırsatlar halinde kişinin karşısına çıkacaktır. Tabi aynı hızla, beklenmedik bir şekilde kariyerde değişkenlik, yön ve yol değiştirme durumu kendini böyle güçlü bir Uranüs’le ortaya koyabilir.

Venüs, Satürn ve Jüpiter partil kavuşumu ile olan sekstili; şansların akışında rahatlık, kolaylık sağlayacaktır. Kişi şanslarını kullandığı, ortaya koyduğu noktalarda sanat, müzik, ikili ilişkiler, evlilik, dini konular şansı üzerinde oldukça etkili bir şekilde söz sahibi olacak, yürüdüğü yolda (8.ev Terazi stelyumunun yanı sıra; 9.evi de Terazi kesiyor) gizemli konular, ölüm ve ölümötesi, uzak yerlere yolculuk, eğitim, dini konular Mustafa Ceceli’nin gerek sanatı gerekse maddi kazanımları üzerinde oldukça etkili, söz sahibi olacaktır.

AY DÜĞÜMLERİ

GAD KOVA-KAD ASLAN 16 derece 29 dakika(retro)

Ay düğümleri kişinin ruhsal tekamülü için oldukça önemlidir. GAD’ümü zaten sahip olduğumuz, bildiğimiz, yabancılık çekmediğimiz noktamızıdır. Oysa ki; KAD gitmemiz gereken yolu, tekamül yolunda ihtiyaçlarımızı, öğrenmemiz gereken dersleri gösterir.

GAD Kova Burcu’nda yerleşerek; kişinin bilimsel, entelektüel, hümanist, toplumu düşünen bir yapıya sahip olduğunu genetikten gelen bir bilim adamı kafasına sahip olduğunu, bazen ukalalığa varacak boyutta bildiklerini savunan yapıda olduğunu gösterir. Biraz izole bir kişiliktir, hayatını bilimsel çalışmalara adamış, duygusallıktan, aşktan uzak bir yapıyı gösterir. İçsel olarak birilerine bağlanması, sıcak davranması oldukça zor bir kişiliktir. Evrensel bir iletişim yeteneğine sahip, toplumun önünde düşünen, kendi kuralları olan bir yapıyı gösterir. Retro nitelikte olması da; bu yapının daha içsel olarak işlediğini bunun getirdiği birtakım özelliklerden kişinin kendini soyutlamasının zorluğunu gösterebilir. GAD bizim dışarıya gösterdiğimiz yüzümüz olan ASC’de yerleşerek bu durumun karakteristik özellikleri arasında oldukça baskın bir şekilde vurgulanmasına yol açabilir. Aynı zamanda GAD’ümün yerleştiği burç olan Kova’nın yöneticisi Satürn’ün 8.evdeki Terazi yerleşimi kişinin kendini ifade ederken soğuk, öğretici, kapalı bir yapı sergilediğini gösterir. İçsel olarak; ikili ilişkiler ile kendini ifade eden, hatta bu ilişkileri bilimsel bir şekilde irdeleyen yapısı olabilir. Terazi sanatçı burcudur. Sanatsal konularda derinlerden gelen, özden gelen, Tanrısal iletişim kabiliyeti oldukça baskın bir şekilde kişiliğe yön vermektedir.

KAD ise; kişinin gitmesi gereken noktayı göstermesi açısından önemlidir. Aslan Burcu’nda ki yerleşimi; önplanda olmaya, yönetmeye, organize etmeye, zaman zaman risk almaya, sahne önünde, sanatla ilgilenmeye meyil etmesi gerektiğini gösterir. Nitekim; 7.evdeki yerleşimi ise; evlilik, baba olmak(aslan burcu) gibi konuların kişinin kadersel yolunda oldukça önemli olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Evlilik, ikili ilişkiler kadersel yol haritasında önemli değişimlere yol açması yönünden önemlidir. Bunlara ek olarak; Aslan yöneticisi Güneş’in 9.evdeki yerleşimi ile de; uzak seyahatler, din, eğitim, yüksek eğitim gibi konularda kadersel döngülerinin ortaya çıkacağını göstermektedir. Kişi izole bir bilim adamı değil; ikili ilişkiler, evlilik, sahne önünde olmak gibi kavramlar ile tekamül sürecini tamamlayacak diyebiliriz.

Metin DK