İntikam Dizi Analizi

 

Dünya astrolojisinde, ülkelerin kuruluş anı doğum anı olarak kabul edilmekte ve ülke harikaları yorumlanmakta, keza kurumsal astrolojide de örgütlerin kuruluş anından yola çıkılarak doğum haritaları analiz edilmekte. Ben bu makalemde bu analojiyi farklı bir alanda kullanarak, sizlere Beren Saat, Nejat İşler ve Mert Fırat’ın başrollerini paylaştığı İNTİKAM adlı dizinin seyirci ile ilk buluştuğu anın astrolojik haritasını çıkartıp, yorumlamak istiyorum. Aşağıda İNTİKAM dizisinin ekranda seyirci ile buluştuğu ilk anın haritasını sizlerle paylaşıyorum.

 

İNTİKAM dizisi; 3 0cak 2013 tarihinde saat 20:00 itibariyle televizyon dünyasına minik bir bebek olarak geldi ve Türk seyircisi ile buluştu.

Öncelikle; dizinin haritasında Güneş’in Oğlak burcunda yerleştiği ve Aslan burcunun yükseldiği dikkat çekiyor. Yükselen Aslan; yaratıcılık, onaylanma, takdir görme ihtiyaçları ve dolayısıyla sahne sanatları ile ilgilidir. Klasik bağlamda, krallar, yöneticiler ve liderler ile bağdaşır. Bu durum, hem dizinin hem de dizide rol alan oyuncuların oldukça gösterişli, göz önünde, popüler ve başarılı olduklarını vurgulamakta. Aynı zamanda yükselen yöneticisi olan Güneş’in modern astrolojide doğal yöneticisi olduğu 5.evdeki yerleşimi ise, bu bulguyu pekiştirmekte.

Peki, Güneş’in Oğlak Burcu’nda ki yerleşimini yorumlarsak ne diyebiliriz? Oğlak Burcu kalıcılık, mükemmeliyetçilik, tutarlılık, otorite, düzen ve başarı ile ilintilidir. Buradan hareketle; hem dizinin hem de oyuncu kadrosunun (Beren Saat, Nejat İşler, Mert Fırat vd.) başarılı, tutarlı ve otorite sahibi olduğunu söylemek mümkün.

Başroldeki üç oyuncunun haritalarında Balık enerjisi dikkat çekmekte.  Beren Saat ve Nejat İşler’in Balık; Mert Fırat’ın ise; Oğlak Burcu olması, Mert Fırat haritasındaki Ay’ın Balık burcunda yerleşmiş olması manidar. Balık burcunun klasik yöneticisi olan ve şöhret, bereket, bolluk, kazanç gibi temalarla ilgili olan Jüpiter enerjisi oyuncuların hayatında önem kazanmakta. Buna paralel olarak, Jüpiter aynı zamanda dizinin haritasının sahibi (Almutem Figuris) durumunda.

Dizinin haritasında Jüpiter hem 5.evin hem de 8.evinin yöneticisi durumunda.  5. ev bilindiği üzere sanatsal aktiviteler ile alakalı. 8. ev ise paylaşılan kaynaklar ile ilintili. Jüpiter İkizler burcunda zararda olmasına rağmen, haritanın tepe noktasında (10. evde) güçlü bir yerleşimde. Buradan yola çıkarak, dizinin sanatsal aktivitelerine (5. ev) önemli oranda paylaşılan kaynak ve maddi destek (8. ev) bulacağı söylenebilir. Çok sayıda sponsoru olabilir.

Dizi devam eder mi? Sorusunu sorduğumuzda, dizinin kendisini sembolize eden yükselen yöneticisi Güneş’in kalıcılığa işaret eden Oğlak burcundaki yerleşimi ve yine kalıcılığı anlatan Satürn ile arasında olumlu açı dikkat çekmekte. Ayrıca Yay Burcu’nda yerleşmiş olan Şans Noktası’nın yöneticisi Jüpiter’in 10. evdeki güçlü yerleşimi ve dayanıklılığı anlatan Mars ile arasındaki üçgen açı dizinin uzun ömürlü olacağına işaret etmekte. 

 

Ayrıca modern astrolojide hem sanat hem de maddi kazanç ile alakalı olan Venüs’ün klasik astrolojide sevdiği ev olan 5.evde yerleşimi, bu dizinin hem sanatsal hem de maddi anlamda olumlu etkiler altında olduğunu vurgulamakta. Senaryo ile ilintili olan 3. evin yöneticisi olan Venüs’ün dış ülkelerle ilintili olan Yay burcundaki yerleşimi ise, dizinin senaryosunun dış ülke kökenli olduğuna işaret etmekte.

Haritada Mars dizinin teknik ekibinde çalışanları sembolize eden 6. evde yerleşmiş durumda, klasik astroloji bağlamında Mars 6. evi sever. Ayrıca Mars’ın teknoloji ile ilintili olan Kova burcunda yerleştiğini ve Jüpiter ile arasında üçgen açı olduğunu görmekteyiz. Tüm bu veriler dizinin arka planında çalışan sağlam bir teknik ekibe sahip olduğunu ve teknolojik imkânların fazlasıyla kullanıldığını vurgulamakta.

Şu ana kadar dizinin genel karakteri, oyuncuları, başarıları ile ilgili genel bir yorum yaptık. Peki dizinin doğum anı; bizlere dizi ile ilgili; konusunu ve karakterlerini gösterebilir mi? Gelin biraz da bu sorunun cevabını irdeleyelim.

İNTİKAM dizisi genç bir kızın (Beren Saat) nam-ı diğer Derin Çelik’in babasının işlemediği bir suç yüzünden hapse girmesine sebep olan ARSOY Ailesi’nden intikamını almaya çalışmasını anlatıyor. Buna paralel olarak, dizinin yayına girdiği anda, karmanın lordu olan “başöğretmen” Satürn haritanın geçmiş, kökler, aile ve baba ile ilintili olan 4. evinde yerleşmiş durumda…

Dizide bir başka dikkat çeken nokta, bütün kadın karakterlerin geçmişinde yaralar almış olması ve aşırı dominant yapıda olması. Buna paralel olarak, haritada Venüs bir yarayı iyileştirme arzusunu anlatan Ras Alhague sabit yıldızı ile kavuşmakta. Venüs’ün doğusal olması ise, dizide dişil enerjinin baskın ve savaşçı yönünü vurgulamakta.

Uranüs ve Ay karşıtlığı ise, dizideki kadınların ve ailevi koşulların son derece sıra dışı ve tutarsız olacağını vurgulamakta. Ay’ın Başak burcunda ve haritanın para ile ilintili olan 2. evinde yerleşmiş olması ise, dizideki kadınların duygusallıktan uzak ve maddiyata odaklı yapılarını onaylamakta…

Aşk ile ilintili olan 5. evde yerleşmiş olan Plüton ise, aynen dizide olduğu gibi bireylerin aşk hayatındaki entrikaları ve güç savaşlarını vurgulamakta. Buna paralel olarak, Derin Çelik’in aşkı intikam almak adına bir araç olarak kullandığını ve de bütün kadın karakterlerin aşkı güç elde etmek (Plüton) kullandığını görüyoruz…

Dizinin erkek figürleri ise; Mars (genç erkekler) ve Güneş (olgun erkekler) ile temsil edilmekte.  Rüzgâr ve Emre Arsoy (Mars), Haldun Arsoy (Güneş). Haritada Kova burcunda klasik astroloji bağlamında sevdiği ev olan 6. evde yerleşmiş olan Mars ile          Jüpiter arasında üçgen açı olduğunu görmekteyiz; dolayısıyla, genç erkek figürlerin sıra dışı, modern, iyimser, risk alabilen ve entelektüel bir yapıda olduğunu söylemek mümkün. Ancak Mars ile Satürn arasındaki kare açı, bu figürlerin aynı zamanda yoğun baskı altında olduğunu ve sorumlulukların altında ezildiğini vurgulamakta. Dizideki olgun erkek figürü olan Haldun’u anlatan Güneş ise Oğlak burcunda ve haritanın 5. evinde yerleşimde. Bu durum, onun başarılı bir otorite figürü olduğuna işaret etmekte. Güneş ve Plüton’un kavuşması ise, onun aynı zamanda güç tutkunu, manipülatif, hırslı ve intikamcı yapısını vurgulamakta. Özetleyecek olursak, hem kadın hem de eril karakterler dominant ve intikam almaya yatkın yapıdalar. Ve de bu aşırı hırsları, güç savaşları ve intikam arzuları yüzünden bir felaketten ötekine doğru sürüklenmekteler…

Aslında İNTİKAM dizisi bizlere yapılan her kötülüğün ilahi düzende bir karşılığı olduğunu, kişilerin ektiklerini biçeceğini ve bize kötülük yapanları Allah’a havale edip yolumuza devam etmenin makul olduğunu anlatıyor. Bir başka deyişle, “İNTİKAM soğuk yenen bir yemek”… Hepinize bu dünyaya tekâmülümüzü tamamlamak için gönderildiğimizi idrak edeceğiniz ‘farkındalık’ ile dolu bir ömür diliyorum.

Metin DK

14.04.2013