Mecmuatü’l Ahkam Kitabına Göre 20 Mart 2024 Zayiçesi

Mecmuatü’l Ahkam Kitabına Göre
20 Mart 2024 Zayiçesi

Astrolojik yeni yılımız kutlu olsun!
20 Mart 2024 tarihinde, Ankara’ya göre saat 06:06’da, Güneş’in Koç burcuna girmesiyle birlikte hem astrolojik yeni yıl hem de ilkbahar mevsimi başlıyor. Buna göre; Ankaralı Sadullah Efendi’nin eseri olan Mecmuatü’l Ahkam kitabından hazırladığımız hükümleri istifadenize sunuyoruz.

Harita Yerleşim Bilgileri

Yükselen burç: Balık
Yükselen yöneticisi Jüpiter Boğa burcunda, 2. evde, düz seyirde ve batısal.
Satürn: Balık burcunda, yükselende, düz seyirde ve doğusal.
Mars: Kova burcunda, 12. evde, düz seyirde ve doğusal.
Güneş: Koç burcunda ve yükselen burçta.
Venüs: Balık burcunda, yükselende, düz seyirde ve doğusal.
Merkür: Koç burcunda, yükselende, düz seyirde ve batısal.
Ay: Aslan burcunda ve 6. evde.
Harita yöneticisi: Venüs
Hükümdar göstergesi: Güneş
Yükselen Burç Hükümleri
Sadullah Efendi’ye göre bir yeni yıla giriş haritasında yükselen burç Balık olursa; ülkede düşmanlıklar ve zıtlaşmalar fazla olup, savaş ve mücadele yaşanır. Meliklerin halleri sıkıntılı olur, askerler savaşta helak olur, yollarda haramiler çok olur ve nimetler azalır.

Bir başka görüşe göre ise; ülkeler besleyicilik işlerine bakar ve su az kullanılır, dini konularda fakihliğe (derinleşmeye) rağbet olur, eşyalar çeşitlenir, nikahlar, genişlik, muhabbet, dostluk ve güzel edep çoğalır, hasılat iyi olur ve bazı hastalıklar ortaya çıkar. İlkbaharda yağmur çoğalır, kışın ise soğuk şiddetli olur.

Yükselen yöneticisi 2. evde olduğunda ise; yeni yardımcıların çoğalmasına, mal ve benzer şeylerin toplanmasına işaret eder.

Yıl Yöneticisinin Hükümleri

Bu mevsim giriş haritasının yöneticisi Venüs’tür. Sadullah Efendi’ye göre yeni yıla giriş haritasında yıl yöneticisi Venüs olursa; bazı meliklerin eşlerinde ve halkın ileri gelenlerinde olumsuz durumların meydana gelmesine, ahlaka aykırı haller nedeniyle ihanete ve iftiraya uğramalarına delil olur. Hamilelerin ölmesine, asilerin ortaya çıkması nedeniyle halkın kalbinin karmakarışık olmasına, orduların harekete geçmesine, veba görülmesine, çoğu yerde depremlerin meydana gelmesine, meliklerin hüzün ve kederler yaşamasına, İslam milletinin zayıflayacağına ve kış yağmurlarının çoğalacağına işaret eder.
Venüs yıl yöneticisi olarak 2. evde olduğunda ise; meliklerin hali ve halkın genelinin geçimi güzel olur. Bir diğer görüşe göre de hurma az olur ancak kazanç ve kâr fazla olur. Halkın halleri iyi olur, çayır/ot bol olur, ürünler selamet bulur. Bununla birlikte ürünlerin bol olmasına rağmen pahalanmasına, yine de halinin güzel olmasına işaret eder.

Gezegen Yerleşimleri

* Satürn
– Yükselen burçta olması: İnsanların geneli çok bela ve zarara uğrar. Ani bir afet veya büyük bir gam ve keder verici bir olay meydana gelir. Özellikle Maşrık (Doğu) diyarında ve Hindistan’da acayip olaylar ortaya çıkar, pazarcıların kazancı ve kârı düğümlenip satılacak eşya kesat olur. Bir diğer görüşe göre de pazarların kesat olmasına ve bozgunculuk olmasına, halka bela, keder, şerli bir olay, afet veya çok büyük bir keder isabet etmesine ve bazı nesnelerin ortaya çıkmasına işaret eder.
– Düz seyirde olması: Profesörlerin, eğitim sektöründekilerin, çiftçi ağaların, fakirlerin ve ambar sahibi çiftçilerin durumları olduğu gibi devam eder, doğru ve iyi yolda olur, fiyatlar pahalılaşır, çiftçilerin kazançları artar, yaşlıların ve kölelerin durumları iyi olduğu için mutluluk içinde olurlar.
– Balık burcunda düz seyirde olması: Nimetler ve yiyecekler bollaşır ve ucuzlar, önde gelen kişilerin durumları gözle görülür şekilde düzelir, yüksek mevkideki kişiler hayatından memnun olur.
– Balık burcunda doğusal olması: Yağmurların azalmasına, kıtlıkların görülmesine ve havanın ılık olmasına sebeptir.

* Jüpiter
– 2. evde olması: Tüccarların ve pazarcıların işlerinin iyi olmasına, malların çoğalmasına, halkın ileri gelenlerinin hazine ve mallarının fazla olmasına, nimetlerin çoğalmasına, büyük bir tüccarın ortaya çıkmasına, hem üst hem de alt tabakadan halkın yeme-içme yönünden hallerinin hoş olmasına işarettir.
– Düz seyirde olması: Vezirlerin, devlet adamlarının, alimlerin, hakimlerin ve halkın ileri gelenlerinin itibarları artar, genel olarak piyasada fiyatlar düşer, yiyecekler ucuzlar, krallar ve önde gelen yüksek mevkideki kişiler arasında muhabbetin gösterilmesi amacıyla elçiler ve mektuplar gönderilir ve karşılıklı dostane tavırlar gösterilir, hayırlı işler ve ibadetler artıp yayılır.
– Boğa burcunda düz seyirde olması: Jüpiter’in temsil ettiği kişilerin yaşam standartları iyileşip ferah yaşarlar, Venüs’ün temsil ettiği kişiler mutlu olup takvaya düşkün olurlar.
– Boğa burcunda batısal olması: Kralların ve önde gelen zatların eşlerinin vefat haberleri gelir, havadaki nem oranı haddinden fazla olur. (Bu haritada olduğu gibi) Burcun 2. dekanında yer aldığında toplumda önde gelen zatlardan birileri vefat eder.

* Mars
– 12. evde olması: Yolcuların yolculuk sonunda hallerinin kötü olmasına, bazı silahlı düşmanların ortaya çıkmasına ve zafer kazanmalarına, bazı haydutların hapsedilmesine, bazılarının da tepelenmesine işarettir.
– Düz seyirde olması: Askerler güç kazanır, itibarları artar ve makamları sebebiyle fayda görürler. Padişahın içinde bulunduğu durum sebebiyle askerlere olan ihtiyacı çoğalır, öfke çoğalır, silah ve savaş aleti yapan zanaatkarların değerleri ve itibarları artar, komutanlar ve atlı birliklerinin komutanları mutlu mesut yaşar, dünyayı umursamayan ve avare meşrep kişilerin durumu iyi olur.
– Kova burcunda doğusal olması: Yemen ve Hicaz taraflarında savaşların ve kargaşa ortamının görülmesine, gemilerin batmasına sebep olur.

*Güneş
– Yükselen burçta olması: Meliklerin ve sultanların kuvvet kazanmasına, mutlu olmalarına, devlet büyüklerinin makam ve mevkilerinin artmasına, hazinelerin ve malların çoğalmasına, düşman elinden bazı bölgelerin alınmasına işarettir.
– Yüceldiği burçta olması: Sultanların ve hakimlerin kudret ve itibarının artmasına, yüksek mertebelerdeki zatların makam-mevki iradesinin yayılmasına, halka adaletle hükmedilmesine işaret eder. Bir başka görüşe göre kralların ve mertebe sahibi kişilerin durumlarının iyileşmesine ve bu kişilerin çok mutlu olmalarına sebep olur.

* Venüs
– Yükselen burçta olması: Halkın ileri gelenleriyle halk arasında güzel istişarelere rağbet edilmesine, düğün ziyafetlerinin, eğlence ve çalgının çoğalmasına, nimetlerde bir miktar azalma olmasına, isteklerin yerine gelmesine, bazı kişilerin taşınma ve yolculuk yapmaya meyletmesine işarettir.
– Düz seyirde olması: Kadınlar, saray hocaları, eğlence sektöründekiler, şarkı ve şiir okuyanlar, kadın gibi davranan erkekler iyi durumda olur, insanlar genel olarak sevinçli olur, neşe hali devam eder, halkın ileri gelen kadınları sürekli bir gelişim ve düzelmeye içinde olur.
– Balık burcunda düz seyirde olması: Padişahlar güçlü hale gelir, halkın ileri gelenlerinin itibarları artar, fıkıh alimlerinin durumları iyileşir, kadınların ve genç delikanlıların işleri artar.
– Balık burcunda doğusal olması: Bela ve sıkıntıların yaşanmasına, çavuşların sıkıntı çekmelerine, yalan ve iftiraların yayılmasına ve çoğalmasına, büyük ve önde gelen zatların talihsizlik yaşamalarına sebep olur.
– Yüceldiği burçta olması: Halkın ileri gelenlerinin eşlerinin mutlu ve huzurlu hallere kavuşmalarına, hayırlı nikahların artmasına, kadınların eşlerinden yaşça büyük olmasına, ipek, pamuk, keten örme ve keten kumaşa rağbetin artmasına, süslerin, ziynetlerin ve Venüs’ün temsil ettiği mücevheratın yaygınlaşmasına, kadınların ve genç kızların işlerinde canlanmaya sebep olur. Bir başka görüşe göre ise; kadınların, genç erkek ve kızların durumlarının iyileşmesine, dağlarda yaşayan kişilerinin sağlıklı olmalarına, burada yaşayan insanların gördükleri faydaların artmasına ve yüksek sesle söylenen haberlerin yayılmasına sebep olur.

* Merkür
– Yükselen burçta olması: Mutasarrıfların mallarından kazandığı kârın iyi olmasına, edebiyatçıların, şairlerin, müneccimlerin ve doktorların hallerinin vasat olmasına, sanayicilerin büyük iltifatlar görerek sevinmelerine, insanların çoğunun hesap ilmine meyletmesine ve uydurma sözlerin çoğalmasına işarettir.
– Düz seyirde olması: Tüccarlar, işçiler, zanaatkarlar, meslek sahipleri, doktorlar ve müneccimler güç kazanıp itibarları artar, ekonomi canlanır, güzel haberler gelir, hava iyi yönde değişiklik gösterir, vaktine uygun yağmurlar yağar, insanlar genel olarak kalpleri temiz, güzel ve ince düşünceli olur.
– Koç burcunda düz seyirde olması: Aptallar ve anlayışsızlık hali çoğalır, su hayvanları bollaşır ancak çiftlik hayvanlarının ölümüne işarettir.
– Koç burcunda batısal olması: İneklerin ve koyunların ölümüne işarettir.

* Ay
– 6. evde olması: Hastalıklara ve göz ağrılarının çoğalmasına işarettir.
Açılar
Jüpiter-Satürn sextile: Halkın ileri gelenleri ve yöneticiler arasında sevgi oluşmasına, vezirlerin ve alimlerin destek görmelerine, hakimlerin adalete yönelmelerine, hayırların çoğalmasına ve hastaların iyileşmesine sebeptir. Bir başka görüşe göre ise; melikler, vezirler ve devletin ileri gelenleri arasında kaynaşma ve muhabbet olmasına, komutanların yetkin olmasına, padişahın adaletinin doğru olmasına, halkın hayır ve hasenat yapmasına, yiyeceklerin bol olmasına, şeyhlerin ve eski hanedan üyelerinin emniyet ve rahat içinde olmalarına işaret eder.

Venüs-Satürn kırânı (kavuşum): Bu kavuşum su burçlarında olduğunda: Suların çoğalmasına, kışın çok soğuk geçmesine, yazın sıcaklığın az olmasına, soğuğun sebep olduğu hastalıkların ortaya çıkıp kadınların çoğunu etkilemesine, birçok yerin su taşkınlarından zarar görmesine işaret eder. Bu kavuşum Balık burcunda olduğunda kadınların ve çalgıcıların tövbekar olmasına işaret eder. Ayrıca hizmetçiler, eğlence sektöründekiler ve cariyeler sıkıntı çeker. Soğukların artmasına, hamilelerin durumlarının zorlaşmasına, yünden ve pamuktan yapılan kumaşların azalmasına işaret eder.

Venüs-Jüpiter sextile: Halkın ileri gelenlerinin ve alimlerin mutlu olmalarına, her şeyde ucuzluk olmasına, hakimlerin ve komutanların muteber hale gelmelerine, hizmetçilerin sağlıklı-sıhhatli olmalarına, elbisenin değerinin artmasına, insanlar arasında barış ve huzur ortamının hâkim olmasına işarettir. Bir başka görüşe göre ise; din ehlinin çoğalmasına, alimlerin ve eşrafın ferah halde olmalarına, eğlence sektöründekilerin tövbe etmelerine, kadınların ve hizmetçilerin mutlu olmalarına, ziynet eşyalarının ve elbiselerin değer bulmasına, halkın birbiriyle iyi geçinmelerine ve muhabbet etmelerine, havanın ılık olmasına ve yağmurun ara sıra yağmasına sebeptir.

Ay-Güneş üçgen: Devlet büyüklerinin ve muteber kişilerin insanların ihtiyaçlarını gidermelerine, bu kişilerin diğer insanlarla bir araya gelmelerine, halkın ileri gelenlerinin sıradan insanlara yardımcı ve destek olmalarına, hakimlerin ve yöneticilerin halka merhametle yaklaşmalarına sebeptir. Bir başka görüşe göre ise; meliklerin ve toplumun ileri gelenlerinin halka doğru ve adaletli davranmasına, ihsan ve yardımda bulunmalarına, havanın ısınmasına, eşler arasında, baba ve evlat arasında uyum olmasına, işlerin değer kazanmasına, vazifelerin yerine getirilmesine ve işlerin tamamlanmasına, sabahları çiğ yağmasına, soğuk olmasına, dedikodu yapanların çoğalmasına ve mizaçların değişmesine sebeptir.

Merkür-Kad kavuşumu: Hakimlerin, divan mensuplarının, tüccarların ve çarşı-pazar esnafının durumlarının iyileşmesine, alış-verişin artmasına, insanlar arasında güven ortamının oluşmasına, doğru ve öğüt verici sözlerin söylenmesine, nasihat edilmesine, hastaların şifa bulmalarına işaret eder. Vezirlerin ve bürokrasi memurlarının durumlarının iyileşmesine ve yağmurlar yağmasına sebeptir.

Devlet Başkanıyla İlgili Hükümler
Mevsim giriş haritalarında, haritanın 10. evi devlet başkanının yükseleni kabul edildiği için yükselen burcu Yay, göstergesi ise Güneş’tir. Buna göre gezegen yerleşimleri ise şöyledir:
Satürn devlet başkanının 4. evinde: Ülke içinde zulüm ve bozgunculuk olup bazı yerlerin harap olmasına, bazı yerlerde eşkıya ve hırsızların köy basıp yağmacılık yapmalarına sebep olur.
Jüpiter 5. evinde: Çocukların doğumu nedeniyle sevinmesine, barış ve iyilik için elçiler gelmesine, hayırlı haberler ve hediyeler gelmesine işaret eder.
Güneş (hükümdar göstergesi olarak) 4. evinde: Kendi mülkünde sabit olup halkının ve çalışanlarının halleriyle ilgilenmesine işarettir.

Mars 3. evinde: Av ve ganimet için yakın yerlere çok gitmesine ve akrabalarından bazılarına zararının dokunmasına işaret eder.

Venüs 4. evinde: Şehirlerin süslenmesi için emir verip sevinçler yaşanmasına, hem avam hem de üst tabaka halkın rahatlığa ve sevince meyletmesine, oyun ve eğlence ile meşgul olmasına, mesire alanlarını gezmelerine işaret eder.
Merkür 4. evinde: Medreseleri, ilim ve marifet öğrenilecek yerleri ihya etmesine işaret eder.

Ay 9. evinde: Deniz yolculuklarını çok yapmasına, donanmayı ve gemileri seyretmeye gitmesine ve buna himmet göstermesine işaret eder.

Kad 4. evinde: Ülkesi ve halkı mutlu bir hayatta olup takvaya meyletmesine işaret eder.

Gad 10. evinde: Devlette, saltanatında, hükümette ve birçok hakimlerde bidatler (din dışı uygulamalar) görülüp ayıplanacak şeyler ortaya çıkmasına işaret eder.

Mecmuatü’l Ahkam kitabına göre hazırladığımız bu hükümler, bir sonraki astrolojik yılın başlangıcı olan 20 Mart 2025’e kadar geçerli olacaktır. Yeni yıl ve mevsim giriş haritalarıyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Öner Döşer hocamızın yorumlarıyla zenginleştirilen ‘Mevsim Giriş Haritaları’ ve ‘Gezegenlerin Kavuşumu’ kitaplarına müracaat edebilir, her iki kitabı da www.astroart.com.tr adresinden ve anlaşmalı kitabevlerinden temin edebilirsiniz.

Astrolojik yeni yıl hepimiz için güzelliklere vesile olsun. Sağlık, huzur ve afiyetle gelsin, dilerim güzel başlayıp öyle de devam etsin. Saygılarımla…

Şükran ÖZTÜRK