Nazizmi Taçlandıran Adam, Joseph Goebbels

Hitler`ìn imajını sağlamlaştıran ve Nazizmi zamanında taçlandıran, Dɾ. Paul Joseph Goebbels (d. 29 Ekim 1897, Rheydt /Mönchengladbach – ö. 1 Mayıs 1945, Beɾlin), 1933 ile 1945 yıllaɾı aɾasında Halkı Aydınlatma ve Pɾopaganda Bakanlığı yapmış Alman politikacıdıɾ. Adolf Hitleɾ’in en yakın aɾkadaşlaɾından biɾi ve en sadık yandaşıydı. Kendisi coşkulu ve eneɾjik hitabet yeteneği, seɾt anti-semitik göɾüşleɾi ve kitlesel pɾopagandanın „Büyük Yalan“ olaɾak bilinen tekniğini kullanmadaki ustalığıyla biliniɾdi. Yirminci Yüzyılın en önemli savaş suҫlularından sayılmıştır.

Çocukluğunda sağ ayağından anatomik bir rahatsızlık geçirdiği için; askerde ve daha sonraki işlerinde genelde masa başında çalışarak geçirmiştir.

Adolf Hitler`ìn politik görüşlerini destekledikten sonra da Nazi Partisi`ne üye olmuş ve orada etkin konuşma yeteneğini de göstererek hızla yükselmiştir. 1933 yılında Adolf Hitler`in Başbakan olduğu yıllarda Propaganda Bakanı olmuştur. İlk icraatı da Nazi görüşlerini desteklemeyen bütün kitapları yaktırmaktır. Savaşın en büyük destekҫilerinden olmakla birlikte savaş süresince etkin propaganda ve yayınlarla Alman halkını etkilemeyi başarmıştır. İkinci Dünya Savaşı`nda yenilgiye uğraması sonucu Hitler`ìn ölümünden sonra bir günlüğüne başbakan olmuş olsa da; yenilgiyi hazmedememiş ve önce 6 çocuğunu zehirleyip öldürtmüş; ardından da önce karısını vurarak intihar etmiştir.

Alttaki fotoğraf temsili olarak en ünlü resimlerinden biridir. Fotoğrafı ҫekenin ünlü Yahudi asıllı bir fotoğrafҫı olduğunu öğrendikten sonra; bilinҫli olarak bu pozu vermiştir. (Kaynak Time Dergisi 02.08.14 – Ben Cosgrow makalesi)

J.Goebbels`ın haritasına baktığımız zaman öncelikle 01 derecede Aslan Burcu`nun yükseldiğini görüyoruz. Yükselende yerleşmiş Aslan Burcu`nun yansıması genel olarak öz saygı, onaylanma, kendini ifade etme, saygı görme ihtiyaҫlarıdır. Genel bağlamda biyografisini incelediğimiz zamanda bu eğilimlerin hayatında ne kadar da etkili olduğunu görüyoruz.

Yükselen yöneticisi Güneş, Akrep Burcu`nda yerleşmiştir. Burada yükselenle aralarında bir kare aҫı oluşturmuştur. Yükselen harita sahibinin liderlik özelliklerini, kibirli yanlarını ve kişilik ihtiyaҫlarını oldukҫa subjektif ortaya ҫıkarmakta. Kare aҫı genelde burada iki zıt enerjinin ҫarpışmasını sembolize ederken buna örnek olarak; Goebbels`in burada kendine güven eksikliğini güҫ sahibi olarak bertaraf etme yönelimini verebiliriz.

ASC`nin Akrep Burcu`ndaki Merkür ile bir kare aҫısı bulunmakta. Merkür`ün kare aҫısıyla sabit fikirli, kendi fikirlerini ҫok önemseyen ve empoze eden bir algı vermiş. Buna örnek olarak, benimsediği fikirleri sadece kendi inandığı ideoloji doğrultusunda basın yayın organları aracılığıyla bunu dahiyane bir biҫimde sunmuş olmasını ve bu fikirlerde olmayanlara karşı takınılantavırlari ve eylemleri sayabiliriz.

ASC yine zararlı olduğu Oğlak Burcundaki Ay ile 150`lik bir aҫı oluşturmakta. Birbirini görmeyen aҫılar olduğundan; kişi gezegenlerin oluşturduğu iki zit enerjiyi dengeleyemediğinden bir tanesini seҫmek zorunda hissediyor. Bu durumda da kişinin yükselen burcundan barındırdığı kişisel motivasyon ve ihtiyaҫlar o kadar yoğun ve kendine yönelik ki, Oğlak Burcu`ndaki Ay ile başkalarına yakınlık kurmak, şefkat  göstermek kişinin farkındalık alanında değil. Bu görünüm; Goebbels`e başkalarına duygusal aҫıdan mesafeli, soğuk ve empati kurmaktan uzak bir mizaҫ vermiş.

Haritaya baktığımızda Akrep Burcu`nda gezegen toplaşması (Stelyum) oluştuğunu görüyoruz. Bu da Akrep arketipinin ve beraberinde  getirdiği 5. Ev konularının (klavuz olmak, elҫi olmak, kendini ifade etmek, ҫocuklar veya ҫocuklarla ilgili konular, aşk) Goebbels`in hayatında; adeta kilit noktaları olduğunu vurgulamakta.

Psikolojik olarak Akrep Burcu`nun ihtiyacı güҫ kazanmak, bütünlük ve dönüşümdür. Goebbels`ìn Akrep arketipinde davranış eğilimleri ise; manipulatif, kontrollu, kindar, uҫlarda yaşayan ve tehlikelidir. Propagandalarla bir nesli etkisi altına alırken; bazı yayınlara kendi ailesinin hayatlarından belirli kesitleri de eklerek; Hitler´in etkisindeki Almanya`da İdeal Alman Ailesi İmajını sunmuş ve ҫok sayıda insanı etkilemeyi başarmıştır.

Güneş Akrep Burcunda ve Merkür ile kavuşmakta. Merkür, doğası gereği Akrep Burcunda rahat değildir. Güneş ile olan kavuşumdan dolayı da Merkür zarar görmektedir. Güneş`in doğası da Akrep Burcunun soğuk ve nemli doğasına göre oldukҫa farklıdır. Bu durumda ortaya bu kavuşumdan dolayı kişiye gücünün farkında olan ve onu nasıl kullanacağını iyi bilen, sert bir iletişim tarzıyla, başkalarını kendi iҫin kullanabilen oldukҫa subjektif davranışlar kazandırmaktadır. Goebbels’ in bu aҫısına yukarıda belirtildiği üzere; kendi ailesini ve bazen kendisini de işlerinde bir nevi metalaştırarak; sisteme hizmet etmesini örnek verebiliriz.

Aynı zamanda Güneşin Mars ile kavuşumundan; Mars`ın burada temel asaleti olmasından dolayı kendi potansiyelini ortaya akrepsel şekilde ortaya koyacağını söyleyebiliriz. Mars`ın sabit bir burҫ olan Akrepte olmasından ve Güneş ile kavuşumundan; kişisel yaşamsal enerjisini israrcı, inatҫı, cesur ve disiplinli olarak ortaya ҫıkarmıştır.

Oğlak Burcunda zararlı durumda olan Ay`ın, Terazi Burcundaki Jüpiterden bir kare aҫısı bulunmakta. Bu da kişinin kendi isteklerine aşırı düşkünlüğünü, duygusal zayıflık, degişken ruh hali gibi adaptasyon sorunlarına işaret etmekte. Ayrıca kontrolsüz ve tepkisel davranış kalıplarına yönelen savunmacı davranışlar göstermiş olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Uzmanlara göre bu tür davranış kalıpları, psikotik eğilimlerle ilişkilendirilebilinir. Oğlak Burcunda aslında zararda olan Ay ile Terazi Burcundaki Venüs`ün kare aҫısı; kendine yönelik egosantrik, abartılı tepkiler veren ve empati eksikliği olan bir karakteri göstermekte. Goebbels`in aşırı dürtüselliğini destekleyen başka bir psikolojik unsur ise; küҫük yaşta tecrübe ettiği (bedensel engelinden sebebiyle ҫocuk yaşta aşağılanmasından) travmasından dolayi ortaya ҫıkmış olabileceğidir.

Bu haritada Goebbels`in sınır tanımaz agresyon ve manipulasyon eğilimini destekleyen bir başka aҫı ise; Mars ve Plüton arasındaki 150 derecelik aҫıdır.

Bu aҫılarda yine birey iki gezegenin temsil ettiği enerjileri dengelemekte zorlanmakta. Bu aҫıdan da kibirli, saplantılı, güҫ delisi, kinci, hedefi uğruna başkalarını ezmekten ҫekinmeyen bir kişinin davranışlarını görebiliriz. Bu eğilimler kişinin yaşamında göstermiş olduğu davranışları birebir desteklemekte. Goebbels`e göre buradaki tartışılmaz güҫ de şüphesiz Adolf Hitler`dir. Onun yakınında olmak; bir nevi onun gücünden de faydalanmaktır. Dolayısıyla; bu hayal ettiği prestije ulaşmak icin en iyi yol ise; Hitler`ìn sadık kolu olmak ve onun ideolojilerinin en iyi uygulayıcısı olmaktır.

Goebbels`in Harıtasına baktğımızda; bazı sabit yıldzıların; kişiliğine ve yaptığı eylemlere yansımalarını görmekteyiz.

Aldebaran Yıldızı, Goebbels`ìn haritasındaki Şans Noktası ile kavuşum yapmakta. Aldebaran, Mars karakterinde; populerlik, güzel konuşma yeteneği vermiş. Aldebaran`ın iyicil etkileri uzun süreli olmayabilir. Ayrıca aynı Goebbels`te olduğu gibi abartan, tartışmaci bir yapı ve kendine zarar verecek eylemlerin bu görünümde oluşmuş olabileceğini söylemek mümkün.

Kuzey Ay Düğümü ve Altair Yıldızı kavuşumu da kişinin kaderi gereği yönelmesi gereken yolda ilişkiler (eşinin fiziksel varlığı) anlaşmalar, ortaklıklar alanında marsiyen eylemlere yönelimini göstermekte. Eril, kararlı ve risk alan, cesaretli bir yapidir. Eşini öldürmüş olmasını buna örnek verebiliriz.

Mars`ın Zuben El Genubi Yıldızıyla kavuşumu ise; kişiye toplumsal reformlar ile ilgili enerjisini harekete geҫirerek; üst düzeyde potansyeli ortaya ҫıkarma yönelimini göstermiştir.

Kitle iletişim araҫlarını tarihte ilk defa bu derecede dahiyane kullanarak belirlenilen ideolojiyi yaymak konusunda bir başarı örneğidir. Yapılan iҫerik ve şekil olumsuzdur; ancak bu konudaki başarısı; geliştirdiği manipulatif yöntemle sosyal alanda algıları değiştirmiştir ve yönlendirmiştir.

Güneş ve Acrux kavuşumu, kişinin aslında fiziksel dünyaya öncelik veren, fikirlere katkıda bulunan, pratik ҫözümlerle kendini ortaya koyma isteği enerjisini vurgulamaktadir. Ve bu alanda tanınma sağlamaktadır.

Rigel Yıldızı ve Plüton ile kavuşumu da yıldızın icinde barındırdığı bilgi vermek eğilimini Plüton`un sert ve manipulatif etkisiyle harmanlamıştır. Goebbels, anlatmak istedigi fikirlerde ҫok ciddidir ve serttir.

Toliman ve Uranüs`ün kavuşumu ise; farklı ve sıradışı ortaya ҫıkabilecek skandal yaratabilecek enerjiler icerir. Bu da harita sahibine, klavuz olmayı seҫtiği konudan dolayı ve ҫocukları ve aşk alanında yaşanan sonu anlatmaktadır. Toliman ve Satürn kavuşumuna göre de otorite figürleri ile birlikte kişinin geҫtiği büyük testleri ve aynı zamanda uzun vadeli sıkıntılı sonuҫları anlatmaktadır.

Sevgi ve farkındalık dileğiyle,

İnci Erasmy


Kaynaklar:

  1. Kaynak Time Dergisi, 02.08.14 – Ben Cosgrow makalesi, Behind the Picture: Joseph Goebbels Glares at the Camera, Geneva, 1933
  2. Günümüzün Psikiyatrik Rahatsızlıkları , Psikoti, (Psychosoziale Gesundheit, von Angst bis Zwang) Prof Dr Volker Faust
  3. Astrolojide Temel Kavramlar, Öner Döşer
  4. Astroloji Haritası Okuma Sanatı, Öner Döşer
  5. Psikolojik ve Anatomik Korelasyonlar, Öner Döşer
  6. Astrolojide Gösterge Tespiti, Öner Döşer
  7. Astropsikoloji, Glenn Perry