Danışmanlık Becerileri Kazanım Dersi

Danışmanlık Becerileri Kazanım Dersi

Roy Gillett ile Astrolojik Danışmanlık Kazanım dersleri…

Danışmanlık Becerileri Kazanım Dersi'ne geri sayım başladı…

Büyük Britanya Astroloji Derneği başkanı ve artık Astroloji Okulu eğitmeni Roy Gillett ile 4 derslik eğitimimize sadece 1,5 ay kaldı!

 

Şubat ayında düzenleyeceğimiz Diploma sınavına katılmak isteyen öğrencilerimizin Astroloji Okulu eğitmenlerinden Roy Gillett’in bu eğitimine katılmalıdır.

Tarih: 30-31 Ocak 2016

Yer: Mercure Otel, Altunizade

Salon: Beyoğlu

Saat: 10:30-16:30

Ücret: 350 TL

Detaylı bilgi için: 0216 358 12 23-0532 284 89 79

 

Derse katılacak öğrencilerin

1.) 22. derse kadar olan kurs içeriğini tamamlamış, 27 ve 28. dersleri almaya hak kazanmış veya bunları tamamlamış,

2.) Harita okuma konusunda az da olsa tecrübe edinmiş olmaları,

3.) 6 adet şahsi doğum haritaları ile 6 adet okumakta zorlandıkları diğer kişilere ait haritaları kurs öncesinde tedarik etmeleri ve

4.) Sınıf içi çalışmanın haricinde, önceden belirlenmiş gruplar içinde çalışma, tartışma ve sonuçları sunmaya hazırlıklı olmalıdırlar.

 

DERS PROGRAMI

Danışmanlık Becerisi Kazanım Dersleri

Ders 23 – 26

Ders 23:

Etik Değerler ve Danışmanlık Becerisi Kazandırma Eğitimi

(Roy GİLLET, Yeşne İREN-asist.)

1.) Öğrenciler alt çalışma gruplara ayrılarak, mümkünse ingilizce konuşabilen bir grup sözcüsü seçilir.

2.) Aşağıda sıralanmış olan Uluslararası Profesyönel Astroglar Derneği Etik Kodları(Association of Professional Astrologers International – Code of Ethics) paylaşılır.

Dernek üyeleri danışmanlık esnasında aşağıda belirtilen kriterlere uymak ve gözetmek durumundadır. 

a.)Her kim olursa, karşısındaki kişiye değer vermek, insanlık onurunu rencide edicek söz ve davranışlardan kaçınmak, kişinin ifade ve seçim özgürlüğüne saygı duymak. Diğer kişilerin de haklarını gözetmek suretiyle, danışanın kişisel gelişimini geliştirmesi için cesaretlendirmek.

b.) Danışan kişinin kimliğini, kişisel bilgilerini ve mahremiyetini korumak. Danışanın onayı olmadan kamuya açık bilgi paylaşımlarında gizliliğin korunması esasında azami dikkati sergilemek.

c.) Danışmanlık hizmetine başlamadan önce danışacak kişiyi çalışma metodu, toplam hizmet süresi, çalışmanın şekli ve ücreti konusunda bilgilendirmek.

d.) Danışan kişinin gereksinim duyduğu bilgi, astrolojik bilginin çalışma sahası dışına çıkıyorsa, kişiyi ihtiyaç duyduğu, konusunda uzman kişi veya kurumlara yönlendirmek.

e.)Eğer ayrıca ilgili konularda uzmanlık elde edilmemişse, danışan kişiye hiçbir şekilde tıbbi, hukuki veya finansal tavsiyede bulunmamak.

f.) Kamuya mal olmuş kişiler hakkında onların özel yaşam, sağlık vs. gibi kişisel alanlarını ilgilendiren konularda kamuya açık yorum veya tahminler yapmaktan sakınmak.  Bu kişilerle ilgili yapılacak yorumların onların kamusal alanda üstlendikleri / tanındıkları rol ile sınırlı kalmasına ve astroloğu veya derneği altında herhangi olumsuz bir töhmet altında bırakacak durumlardan sakınmak.

g.) Danışmanlık ilişkilerinde en yüksek değerlere bağlı kalmak ve astroloji veya derneği tartışmalı durumlara düşürecek tavırlardan kaçınmak.

3.)Grup içinde yorumlamada zorlanılan haritaları tartışma. Her üyeye açıklama ve tartışması  için  10 dakika verilir. Tüm sınıfa geri bildirim yapılır.

 

Ders 24:

Etik Değerler ve Danışmanlık Becerisi Kazandırma Eğitimi

(Roy GİLLET, Yeşne İREN-asist.)

Harita yorumlama ve grup içi geri bildirim

1.) Geri bildirimin sınıfta paylaşılması.

2.) Eğitmenler tarfından harita yorumlama tekniklerinin verilmesi.

3.) Danışman, danışan ve harita teknikleri arasındaki ilişki.

4.) Şimdi ve geleceğe ışık tutan harita yorumunda doğru tutum.

5.) Ertesi gün verilecek ileri danışmanlık pratiği için ev ödevi ve açıklaması.

 

Ders 25:

Danışmanlık Becerisi Kazandırma Eğitimi, Tamamlama Blm. 1

(Roy GILLET, Yeşne İREN-asist.)

1.) Çalışmalarının toplanması.

2.) Grup içi çalışma, sunum ve sınıfla paylaşım.

3.) Danışan kişilerin hayatları ile ilgili önemli kararları kendilerinin vermesini sağlayacak yöntemlerin tartılışması ve sergilenmesi.

4.) Grup içi çalışma, sunum

 

Ders 26:

Danışmanlık Becerisi Kazandırma Eğitimi, Tamamlama Blm. 2

(Roy GILLET, Yeşne İREN-asist.)

1.) Kısa süreli grup sorularını yanıtlama.

2.) Son iki sunumun tamamlanması ve geri bildirim.

3.) Grup raporlamaları ve genel tartışma.

4.) Astrologlar olarak kişisel beklenti ve geleceğe dair planlar için grup içi paylaşım.

5.) Grup sözcülerinin aldıkları kursa dair edinimleri sınıf ile paylaşıma ve her grup üyesine kendi deneyimini, arzu ve beklentilerini dile getirebilmesi için 1 dakikalık söz hakkı.

6.) Astroloji ve danışanların yararına kurallara bağlı kalma.

APAI Etik Kuralların gösterimiyle kursun tamamlanması

Roy Gillett B Ed (Hons Ldn), Büyük Britanya Astroloji Derneği Başkanı

Yazar, Eğitmen, Danışman

Muhtelif ingiliz okullarında14 yıllık öğretmenlik, ortaokul müdürlüğü ve gençlik danışmanlığının ardından, 1976 yılında kariyerine tam zamanlı astrolog olarak devam etmiştir. Bu tarihten itibaren aralıksız olarak eğitim hayatına devam etmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde yazıları, seminerleri ve verdiği kişisel ve kurumsal danışmanlıklarla hizmetlerini sürdürmektedir. Uluslararası çapta pek çok astroloji konferansı organizasyonları düzenlemiştir. 20 yılı aşkın bir süredir astroloji temelli bilgisayar programı tasarımı için danışmanlık yapmaktadır.

Uluslararası Profesyonel Astrologlar Derneği’nin kurucu üyelerindendir. 2001 yılından beri Profesyonel Astroloji Organizasyonu grup lideri olarak astrologların bir arayaya gelerek paylaşımda bulunabilecekleri organizasyonları oluşturmak ve bunlara destek vermek için uğraş vermektedir.

Roy, 2002’den beri düzenli olarak The Astrological Journal’da köşe yazıları yazmaktadır. Yayınlanan kitapları: The Secret Language of Astrology; Economy, Ecology and Kindness; ve Astrology and Compassion the Convenient Truth’tur.