Tasavvufi Astroloji Sınıfı Açılıyor!

Tasavvufi Astroloji Sınıfı Açılıyor!

Sayın Kubilay Aktaş tarafından sunulacak Tasavvufi Astroloji sınıfımız açılıyor.

Tasavvufi Astroloji

İlmi nücum ya da bir diğer adıyla  Astroloji ilmi, Hakk’ın, Rububiyet dairesindeki işlerini anlatan ve bilinçlerde  Hakk tarafından kuşatılma adına O’nun Uluhiyeti ile uyum içinde evrilmeyi tarif eden vahiy kökenli bir sembol ilimdir ve Er-Rabb esması kapsamında değerlendirilmelidir.

Çünkü Rabb sübuti (değişmeme, belirlilik vasfına) haizdir (Natal). Buna karşılık İlah (Allah) ise ‘O her an bir şe‘ndedir’ (O her an bir realitededir) ayeti gereğince isimlerle değişmektedir (halden hale girmektedir-transitler)

Oku yaratan Rabbinin adı ile oku (Alak 1)

 

Melek Arapça güç-kuvvet potansiyeller anlamındadır. Biz bu kuvvetler yani melekler ilimi vesilesi ile hangi donanımlar, sabiteler ve tesirler altında varlık sahnesine yansımış isek öncelikle onları okumaktayız.

 

‘Nefsini bilen Rabbini bilir.’ Bu potansiyelleri bilmekten kasıt; bunlar en suhuletle hangi yol ile  mecralarına (Allah’a) miraç eder de meyveleri nasıl aktive olur, Hakkın rızası kazanılır (mutlu olunur)?

 

Bu kabiliyetleri açığa çıkarmak için bir imtihan meydanı (felekler- yıldızlar) kurulmuştur. İmtihan ikili yapıdaki (gökler- yer arası) bu fırında pişmek, olgunlaşmak anlamındadır. Bu süreçte özünde şefkat olan yaşam sürekli bir çatışmaymış gibi görünür. (Nefsi emmare)

        

Bu yetiler imtihan dünyası dediğimiz hikmet dairesindeki müspet hareket ile kemaline gelir, yani zafer kazanılır.

Müspet hareket göklerin ve yerin hangi sistemle ve niçin iş gördüğünü bilip ona göre güven içinde adım atmak yani yaşamaktır. Bu güvenin ismi tahkiki (bilerek) imandır. Bu bilincin farkındalığı kristalize olması neticesinde saadeti dareyn olan aydınlanma gelebilir.

      

Doğum anlarımız çok önemlidir. Her doğan ruh kendi potansiyellerinin işaretlerini metafizik alemden fizik aleme yansıtarak doğar.

       

Sabitelerimiz özellikle doğum anındaki etkiler ile belirlenmiş kodlanmış olur. Kodlu ve belirli olması Er Rabb esmasıdır. Değişmez yasa ile şeriat- şartlar ile bağlıdır.

      

Evet değişmez ancak dönüşebilir! Yine aynı sebepleri kullanarak sebepler üstüne sıçrayabilirsin.

 

İlk ders 30 Ekim 2014,  Perşembe (her Perşembe)

Saat:19:30-22:00

Süre: 8 hafta

Ücret: 300 TL (4 ders ücreti)

Yer: Astroloji Okulu

Rezervasyon: [email protected] – 0216 386 73 96

Kontenjan: 45 kişi