Ruhsal (Draconik) Kontrat: Öner Döşer & Barış Özkırış

RUHSAL(DRACONİK)KONTRAT: ÖNER DÖŞER & BARIŞ ÖZKIRIŞ

Dünya hayatına adım atarken Yüce Rabbin kendi Ruh’undan üfleyerek Can’ımıza Can kattığı gerçekliğinden yola çıkarak yaşam yolunda tekamül etmek için Aşk’la hayata adım atıyoruz. Saf gerçekliğinde som aydınlığından ayrıldığımızda ise içimizdeki çocuk, öz-ben yada RUH dediğimiz O tek gerçeğin işaret ettiği tekamül yolculuğuna yabancılaşmaya başlıyoruz. Ruh bu Dünya’ya MUTLU olmak için geliyor. Mutlu olmak ise sorumluluk almayı, kalbi gerçeklere açmayı ve gözle görünenin arkasındaki BİRLİK gerçeğini anlamayı gerektiriyor. Hz. İnsan yani yaratılıştan nüvelerimize verilmiş HALEF olabilme kabiliyetini hayata geçirebilmek için maddi gerçeklerin karanlık gölgelerinde savaş verirken İÇ SES dediğimiz Ruh’a yabancılaşmaya başlıyoruz.

Astrolojik olarak Ruh’un tekamül yolculuğunda RUHSAL yol haritamıza göz atabilmek için kullandığımız yöntemlerden birisi olan DRACONİK(Ejderha) Harita’sını örnek veriler üzerinden incelemek istiyorum. Burada değerli hocalarım sayın Öner Döşer, sayın Barış Özkırış’ın izniyle örnek haritalarının analizini sizlere sunmak isterim.

İlk harita Sayın Öner Döşer’e ait…

Yukarıda Sayın Öner Döşer’in Draconik Haritası’nda öncelikli olarak ASC noktasında Aslan Burcu yerleşimi dikkati çekiyor. Ruhsal amacını sahne önünde, tanınmış biri olarak, insanları organize ederek ortaya koyacağını gösteriyor. Ayrıca, Aslan Burcu İDRAK temasıyla yakından ilişkilidir. Öner Döşer yanında getirmiş olduğu RUHSAL yeteneklerin farkında olarak bu Dünya hayatına adım attığını görüyoruz. Tasavvufi açıdan İDRAK, Ya Nur esmasıyla eşleştirilir. Tüm oluşun neden, niçin ve sebebinin cevabını RUHSAL anlamda verecek yeteneklere işaret eder. Tüm esma kuvveleri ışınsal bedenle doğrudan bağlantılı olduğuna göre Sayın Öner Döşer kendi doğuşundan yanında getirmiş olduğu esma kuvvelerini titreştirme kabiliyetine sahip diyebiliriz. Yükselen Burcu’nda yerleşmiş olan Aslan Burcu’yla Ya Nur esmasıyla harekete geçirdiği temiz İDRAK enerjisini insanlara sunuyor olacaktır. Sayın Öner Döşer’in yükselen burcunun yöneticisi Güneş’in Yay Burcu’nda yerleşiyor olmasıyla bu hedeflerin akademik, dini, vicdani ve uluslar arası düzeyde kabul göreceğini söyleyebiliriz. Yay teması araştıran, inceleyen, filozof bir Ruh yapısını beraberinde getirirken, Tanrısal görevlerini bilerek insanlığa hizmet edecek bir yapıya işaret ediyor. En ilginç olan tarafsa Yay Burcu’nun ‘ASTROLOJİ’ ile olan bağlantısıdır. Üst benlik yapısını gerçekleştirirken ASTROLOJİ yani gökyüzü ilmini kullanacaktır. Ay Burcu’nun Başak Burcu’nda Neptün’le kavuşum halinde olmasıyla Spiritüel değerlerini insanlık hizmetine feda edeceğini açıkça göstermektedir. Zira, 6.evini kesen Yay temasının spiritüel hizmetler evini yönetiyor olması bunu açıkça gösterirken 6.evin yönetici gezegeni Jüpiter’in 9.evde Koç Burcu’nda yerleşmesi tüm bu bilgiyi YÜKSEK BİLİNCE ulaşmak için ortaya koyduğunu gösteriyor. MC noktası spiritüel hedef ve sorumluluklarını sabit bir konu üzerinde spiritüel üst bilinç temalarını rasyonel ve maddesel bir gerçeklik tabanına oturttuğunu açıkça gösteriyor. 10.evin yöneticisi Venüs’ün üst benliğin gerçekleştirilmesini temsil eden eve yerleşmesi bu görev ve bilinçle hem kendi tekamülüne hem insanlığın tekamülüne hizmet eden bir yapıya işaret ediyor. Görev bilinci insanlık gerçeklerini dönüştürmek(Akrep) teması üzerine kuran bir ruhun Astroloji Felsefe’si yoluyla insanlığa hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Sayın hocamızın uluslararası kitapları, makaleleri, eğitici yönü ve astroloji alanında getirdiği yenilikler RUHSAL AMACI yolunda emin adımlarla ilerlediğini açıkça gösteriyor.

Şimdi sırada Sayın Öner Döşer’e bu yol arkadaşlığında yan yana yürüyen Sayın Barış Özkırış’ın Draconik Haritası var…

Yukarıda gördüğünüz üzere Sayın Barış Özkırış’ın Draconik haritası var. ASC noktası Terazi Burcu. Spiritüel olarak dengeleri kurmak, ilişkileri geliştirmek ve insanlara AŞK kavramını anlatacak yeteneklere sahip bir ruhla karşı karşıyayız. Zira Sayın Barış Özkırış tek başına yol almıyor Ruhsal tekamül yolunda astrolojiye Sayın Öner Döşer’le birlikte başlıyor. Ayrıca, sanatsal yetenekleri ve merakları olan bir ruh olarak kendini ifade ediş şekli Terazi Burcu temasıyla çok alakalı. Tüm bunlara ek olarak AŞK kavramı Terazi Burcu için çok önemlidir. Sayın Barış Özkırış ‘Aşk ve İlişkiler’, ‘Ruhsal ve Karmik Aşk’ temalarında araştırma ve incelemeleri olan bir eğitmen olarak kendini ortaya koyuyor. ASC yöneticisi Venüs’ün İkizler Burcu’nda yerleşiyor olması tüm bu temaları insanlara ANLATMAK için Dünya hayatına geldiğini söylüyor. Venüs’ün İkizler Burcu’nda 8.evde Ruhsal Dönüşüm ve Farkındalık evinde yerleşiyor olmasıyla Aşk ve İlişkiler konusunda yaşadığı kriz ve dönüşüm temalarını kendi ruhunda deneyimleyen, İkizler temasıyla insanların dönüşmesine yardımcı olmak için anlatmaya çalışan ruhsal bir yapıya işaret ediyor. Spiritüel Farkındalık kazanması için ruhunun AŞK acılarıyla olan dönüşümü net şekilde haritada gözümüze çarpıyor. Güneş’in yani Ruh’un özünün Boğa Burcu’nda yine 8.evde yerleşerek bu temanın altını bir kez daha çiziyor. Ruh, tüm bilgileri somut, sabit ve elle tutulur bir şekilde ortaya koyan bir yapı sergiliyor. 6.evinde yerleşen Balık Burcu temasıyla üst benliğini astroloji, psikoloji(astro-psikoloji eğitimi veriyor) noktasında ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. MC noktasını yöneten İkizler kesiyor olması spiritüel sorumluluklarını insanlara sürekli bilgiyi aktaran bir kişi olarak ortaya koyduğunu açıkça ifade ediyor. Sürekli bir spiritüel farkındalık ve dönüşüm halinde olan Sayın Barış Özkırış 1.evinde yerleşen Ay’ın etkisiyle geçmişten getirmiş olduğu AŞK ve İLİŞKİLER üzerine olan bilgisini insanlara astroloji kanalıyla anlatıyor. 1.evde yerleşen ‘KARMA LORDU’ Satürn’le birlikte bu konuda görevli bir ruh olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Haritada ortaya çıkan Ya Vedud esmasının yansımaları ruhsal anlamda ‘İLAHİ AŞKI’ arayan bir ruhu açıkça ortaya koyuyor. Ya Vedud esmasının zihinsel kuvvelerinde olan aktivasyonu Sayın Barış Özkırış’ın ‘Aşk’a Aşık’ bir ruh olduğunu gözler önüne seriyor. Ruh dengesini bulmak için Aşk’ı nefes olarak kullanan Aşk’ı da ASTROLOJİ ilmi aracılığıyla insanlara anlatmaya çalışan naif bir ruha sahip bir kişiden bahsediyoruz.

 

 

Sayın Öner Döşer ve Sayın Barış Özkırış’ın ‘RUHSAL’ karşılaşmalarının sebepleri nedir?

Sayın Barış Özkırış’ın Güneş’i, Sayın Öner Döşer’in 10.evine yerleştiğinden spirütüel hedef ve sorumluluklarını gerçekleştirmesi noktasında Sayın Öner Döşer’e yardımcı olan bir ruh olduğunu söyleyebiliriz. Barış Özkırış’ın Ay’ı Öner Döşer’in 3.evi(Spirütüel kardeş) evine yerleştiğinden aralarında RUHSAL KARDEŞLİK olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca, ruhsal anlamda birbirleriyle çok iyi anlaşan ve telepatik yoluyla iletişim kurabilecek kabiliyetleri mevcuttur. Barış Özkırış’ın Mars’ının Öner Döşer’in Jüpiter’i ile 9.evde kavuşum halinde olması Öner Döşer’in Kozmik Biliçaltı’nı harekete geçiren bir ruhsal enerjiye sahip olduğunu gösteriyor.

Sayın Öner Döşer, Sayın Barış Özkırış’ı Ruhsal anlamda nasıl etkiliyor?

Sayın Öner Döşer’in Şans Noktası’nın Sayın Barış Özkırış’ın 1.evine düşmesi Spiritüel Farkındalık kazanması için Barış Özkırış’a Öner Döşer’in yardımcı olduğunu, şans verdiğini açıkça gösteriyor. Barış Özkırış’ın 12.evine yerleşen Öner Döşer’in Ay ve Neptün kavuşumu etkisiyle Öner Döşer’in Barış Özkırış’a geçmişten getirmiş olduğu bir KARMA borcu olduğuna işaret ediyor. Öner Döşer’in Uranüs ve Pluton’u Barış Özkırış’ın MC noktasına yerleşerek ruhsal sorumluluk anlamında Barış Özkırış’ı toplumsal çalışmalar yapması noktasında RUHSAL anlamda zorlamış olabilir. Öner Döşer’in Jüpiter’i Barış Özkırış’ın 7.evinde yerleşerek RUHSAL  BİR ORTAKLIK anlamında bilgelik yolunda hareket edeceklerini açıkça gösteriyor. Ayrıca, Barış Özkırış’a bu yol arkadaşlığının RUHSAL, MANEVİ gelişme ve ilerleme noktasında fayda sağlayacağı açıkça görülmektedir.

Bu ikilinin DRACONİK COMPOSITE ilişkilerine bakalım;

Ruhsal yolculuklarında 6.evi kesen Kova Burcu’nda yerleşen Balık Burcu Güneş ve Mars kavuşumu sonucu Öner Döşer ve Barış Özkırış; ruhsal arınma ve şifalanma isteklerini toplumsal hizmet yoluyla ortaya birlikte koyuyorlar. Ayrıca, Kova Burcu yönetimindeki 6.ev Balık Burcu’nda tezahür eden bu yerleşim ASTROLOJİ yoluyla verilecek hizmeti açıkça ortaya koyuyor. En önemlisi bu ikilinin RUHSAL KONTRAT’ının ASC’de yerleşen Başak Burcu tarafından mükemmeliyetçi, titiz, araştıran ve hizmet veren bir yapıda ortaya konacağı yine vurgulanıyor. MC Boğa yerleşimiyle sabit, stabil ve çalışkan bir ruhsal hizmet yolunda sorumluluklarını yerine getirdikleri açıkça görülürken yöneticisi Venüs’ün 12.evde Başak Burcu’nda yerleşimi KARMA BORÇLARI’nın beraberce TOPLUMSAL HİZMET yoluyla ödediklerini söyleyebiliriz.

Değerli hocalarım, Sayın Öner Döşer ve Sayın Barış Özkırış’a bu bilimsel çalışmayı şahsi haritaları üzerinden örneklem yaparak hazırlamama izin verdikleri için çok teşekkür ederim.

Sevgiler,

Güçlü Metin

[email protected]

http://guclumetinleastroloji.blogspot.com/