Titreşimsel Astroloji Nedir? Yeni Araştırmalar Işığında Titreşimsel Haritalarda Ev ve Burç Yorumlanması (Derece/Titreşim Metodu)

Titreşimsel Astroloji Nedir? Yeni Araştırmalar Işığında Titreşimsel Haritalarda Ev ve Burç Yorumlanması (Derece/Titreşim Metodu)

‘’Kozmik elektromanyetik alanlar, kozmik titreşimler ve dünyanın biyosferi üzerindeki etkilerle ilgilenecek yeni bir bilim dalının er ya da geç ortaya çıkacağından hiç şüphem yok. ‘Bilimsel olmak için çabalayan genç astrologlardan bazıları bu tarz bir amaca yönelik çalışmalar yapıyor olabilir, ancak böyle bir bilim dalı kurulduğunda, modern kimya ile simya arasında olduğu gibi, bu bilim dalı da geleneksel olarak ‘astroloji’ olarak bilinen şeyden çok daha fazlası olacaktır.’’

The Astrology of Personality’’ kitabı yazarı Dane Rudhyar 1970

Titreşim Astrolojisi; gezegen konfigürasyonlarının ve 3 veya daha fazla gezegenin bir araya gelmesi ile oluşan gezegenlerin oluşturduğu açı kalıplarının önemini vurgulayan bir astrolojik yorum sistemidir ve Kürelerin Müziği fikrinden doğmuştur. Doğum haritasının mercek tutulmuş hali olup belki de harita üzerinde hiç fark edilemeyecek detayları bize göstermektedir. Sayılara bölünerek elde edilen Titreşimsel (Harmonik) haritalar, bölündüğü sayının sembolik anlamı ile yorumlanırlar. Her Titreşim yaşamın farklı bir alanına mercek tutar. Örnek vermek gerekirse; 4. Harmonik haritalar, kişinin yaşamında maddesel alem içinde tekâmül etmesini sağlamak için yapacağı mücadelesinin Nasıl? ve Ne yönde? yapılacak olduğuna yönelik fikir verirken 9. Harmonik haritalar kişinin; içsel dinamikleri, ruhun gerçek arayışı ve gerçek doğasını ayrıca bir nevi kişinin ruhsal bütünlüğüne erişme, huzura ulaşma arayışına dair duyguları hakkında bilgi vermesi bakımından oldukça kıymetlidir.

Titreşimsel Harita değerlendirmesi yaparken şimdiye kadar gezegenlerin birbiri ile yaptığı açılar ve ilgili gezegenlerin Natal Harita’ da yerleşimleri yorumlandı fakat ‘’Ev ve Burçlar’’ yorumlanmadı. Bu konuda en önemli sebep ise Titreşim haritalarında büyütme kaynaklı sorun yaşama endişesidir. Misal; Doğum haritasında Yükselen ve diğer ev girişleri her 4 dakikada 1 derece kadar değişirken, 7. Titreşim haritasında 7 kat daha hızlı hareket ettiklerinden ev girişleri 1 dakikada 2 derece kadar yer değiştirir. Eğer elinizde doğum saati 4 dakika kadar hatalı bir harita varsa doğum haritasında ev girişleri 1 derece kadar değişirken, 7. Titreşim haritasında 7 derece, 17. Titreşim haritasında ise 17 derece kadar değişir! Bu nedenle, doğum saatindeki küçük bir değişikliğin, ev girişleri ve gezegenlerin evlerdeki yerleşimi üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olabileceğinin farkında olunması gerekir. Titreşim Astrolojisinde bir titreşim haritasının asıl amacı ilgili açı kalıplarını ve bunların ne şekilde bir araya geldiklerini kolay bir şekilde görmektir. Örneğin; 5 titreşimli haritada kavuşum yapan gezegenler doğum haritasında 5 titreşimli açı yaparken, 5 titreşimli haritada karşıt konumdaki gezegenler doğum haritasında 10 (5 çarpı 2) titreşimli açı yapmaktadır. 5 titreşimli haritada üçgen açı yapan gezegenler doğum haritasında 15 (5 çarpı 3) titreşimli açı yapar. Titreşim haritasındaki ‘’Burç ve Ev’’ yerleşimlerinin anlamlı olup olmadığı ve yorumlanıp yorumlanamadığı, deneme ve araştırma yoluyla belirlenmesi gereken bir olgudur.

Değerli Hocam Sn. Dilara Efeoğlu ile derste incelediğimiz haritalarda şaşırtıcı olarak ev ve burçların çalışması konusunda benzerlik bulduğumu söylediğimde, kendisi bu konuda kesinleşmiş bir araştırma sonucu olmadığını (Araştırmaların devam ettiğini) o yüzden kullanmadığımızı ancak konu ile ilgili araştırma yapar ve yazı yazarsam memnun olacağını söylediğinde bu araştırma yazısının tohumu atılmış oldu. Bu vesile ile hem Dilara Hocama hem de okulumuzun kurucusu Sn. Öner Döşer Hocama ve kendisinin nezdinde, tüm öğretmenlerimize bizleri teşvik ettikleri için bir kez daha teşekkür ederim.
Titreşim Astrolojisi, kanıta dayalı bir sistem olduğu için yeni araştırma projeleri ile Titreşim Astrolojisinin nasıl çalıştığına dair yeni detaylar ortaya çıktıkça hızla evrime uğruyor ve gelişiyor. Konu ile ilgili son keşifler her sene Mart ayında düzenlenen Titreşim Astroloji Konferansında paylaşılıyor. Son keşiflerin sunulduğu bu konferansta konu üzerine çalışan astrologlar Titreşim Astrolojisinin gelişimi için bundan sonra hangi adımların atılacağına dair kararlar vermek üzere bir araya gelmektedirler. 2024 Mart ayında gerçekleşen online konferansta The Cosmic Patterns Research Team üyelerinden oluşan konuşmacılardan Mr. Christopher Pridham, Mrs. Starlene Breitler ve aynı zamanda Konferans Koordinatörü ve Titreşimsel Astroloji kitabı yazarlarından Mrs. Fei Cochrane, araştırma sorularıma içtenlikle cevap verdiler.

Soru: ‘’Burç ve Ev’ lerin’’ uygun ev sistemi ve kesin/net doğum verisi kullanılması şartı ile Titreşimsel Astroloji Haritalarında yorumlanabilir olduğunu düşünüyorum. Bu konuda uzman bir astrolog olmanız sebebi ile değerli görüşlerinizi öğrenmek isterim.

a) Evler ve Burçların Titreşim Haritasında yorumlanmaması gerektiği kesin bir kural mıdır? Sebepler nedir?

b) Evler ve Burçlar Titreşim Haritasında belli şartların yerine getirilmesi halinde yorumlanabilir mi? Şartlar nedir?

Christopher Pridham:

a) Harmonik Astrolojide doğum haritasını, değerlendirmek istediğiniz harmonik harita numarasına bölersiniz, bu yüzden burçlar ve evler artık harmonik haritada gerçek yerlerinde olmazlar.

b) Burçlar, Titreşimsel Astrolojide derece/titreşim yöntemi ile kullanılabilinir. 1. Titreşim doğum haritasında ve Koç burcunun 1. derecesine denk ve 2. Titreşim ise 1 derece Boğa burcuna denk gelmektedir. Bu şekilde tüm harita üzerinde devam eder ve bu durumda 13. Titreşim, Koç burcunun 2. derecesidir ve 360 dereceye veya 360. Titreşime kadar devam eder. 360. Titreşim, Balık burcunun 30. derecesidir. Gelecek yılın ilk çeyreğinde “The 360 Vibrations” adında yeni bir kitap yayınlanacak. Şu anda sadece bunun üzerinde çalışıyorum. Bu e-postaya titreşimlerden birini dahil edeceğim. Teorik olarak dereceler üzerinden bir burcu, 30 derecesine karşılık gelen titreşimlerle eşleştirebilirsiniz, ancak bu henüz test edilmedi.

Not: Yazının sonunda yer alan Mr. Christopher Pridham’ ın örnek olarak gönderdiği 177. Titreşim, benim için özel önemi olan bir sayı olması nedeni ile ayrıca hoş bir tesadüf oldu.

Starlene Breiter:

Öncelikle bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Harmonik Astroloji ve Titreşimsel Astroloji benzerdir çünkü harita oluşturmak için aynı yöntemleri kullanırlar. Ancak harmonik astrolojide harita yorumları farklılık gösterebiliyor. Uzmanlığım daha çok Titreşimsel Astroloji üzerinedir ve Harmonik Astroloji konusunda sınırlı bilgim vardır. Harita hesaplamalarındaki benzerliklere rağmen yorumları farklılık gösterebilmektedir.

Sorularınızla ilgili olarak:

a) Henüz evleri ve burçları doğrudan titreşim haritalarına bağlayan kesin bir araştırma yok. Sebebi, buna karşı katı bir kural olduğundan değil, daha ziyade Titreşimsel Astrolojide tam olarak araştırılmamıştır. Bazı astrologlar bunu araştırmaya başladı ancak henüz kesin sonuçlar mevcut değil. Geleneksel astroloji sıklıkla evleri ve burçları içerse de Titreşimsel Astroloji bu uygulamayı tam olarak benimsememiştir. Bu alanı kesinlikle siz kendiniz de keşfedebilirsiniz, bu da araştırmalar adına değerli bir katkı olabilir.

b) Titreşimsel Astrolojide ev açılarını dikkate almak ilginç olabilir, ancak yanıltıcı da olabilir. Sorun şu ki, yüksek titreşimli haritalar doğum haritasındaki ayrıntıları büyütüyor, dolayısıyla doğum zamanındaki en ufak bir yanlışlık, önemli farklılıklara yol açabiliyor.

Örneğin; 8-Vibe haritası doğum haritasını sekiz kat büyütürken, 23-Vibe bunu yirmi üç kat büyütür. Doğum zamanında çok az farklılık olsa bile, ev yerleşimleri önemli ölçüde bozulabilir. Bunu, haritanızın doğum saatini on dakika aralıklarla ayarlayarak ve daha yüksek titreşimli haritalardaki değişimleri gözlemleyerek test edebilirsiniz. Bu nedenle, kesinlikle yasak olmasa da kesin doğum zamanlarını kullanmak ve dikkatli ilerlemek çok önemlidir.
Makaleniz tamamlandığında okumayı çok isterim.

Fei Cochrane:

a) Harmonik veya Titreşimsel Astroloji dediğimiz astrolojide gezegenlerin hareketi çok hızlıdır. Ancak normal doğum haritasındaki ev konumları,

Titreşimsel Astrolojide hala kullanılmakta ve yorumlanmaktadır.
Örneğin, 7-Vibe haritasında (veya 7-Harmonik), 7-vibe haritası hesaplamak ve oluşturmak için normal doğum gezegeni konumları “7” ile çarpılır. İşiniz bittiğinde, 7 Titreşimli haritaya sahip olursunuz. Bu nedenle normal doğum haritası hesaplanıp 7 titreşimli haritaya dönüştürüldüğünde tüm gezegenler farklı evlere yerleşir. Bu nedenle titreşim (veya harmonik) haritası içindeki ev konumlarını kullanmak mümkün değildir. Ancak biz doğum haritasındaki gezegenlerin yerleştiği evlerini kullanıyor ve yorumluyoruz.

b) Burçlara gelince, artık Titreşimsel Astrolojide (veya harmonik astrolojide) Zodyak Burçlarını kullanıyoruz. Bu kapsamlı bir şekilde araştırıldı. “Titreşimsel Astroloji’’ kitabında yer alan tüm Zodyak burçlarının yorumlarını bulabilirsiniz.

Şu an büyük bir araştırma projesinin ortasındayız. Gelecek projelerimizde araştırma yapmak üzere, Titreşimsel Haritada Ev Yerleşimi kullanımını da listemize aldık.

Çalışmanızda iyi şanslar dilerim.
Şu an ‘’Titreşim Astrolojisinde Burçların Haritada Kullanımı’’ ile ilgili olarak üzerinde çalışılmakta olan, ‘’ The 360 Vibrations’’ isimli kitabın, 2025’ in ilk çeyreğinde yayınlanması planlanmaktadır. Yakın bir gelecekte Titreşimsel Astroloji haritalarında burçları yorumlama ihtimalimiz, ‘’Derece/Titreşim Metodu’’ ile oldukça yüksek görünmekte…

Bizlere yeni ufuklar açması muhtemel olan ve çok büyük bir proje kapsamında emek verilen bu kitabı sabırsızlıkla bekliyor ve bu kitabı bizlere kazandıracak olan kıymetli astrologlara ve emeği geçen herkese buradan saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Saygı ve Sevgilerimle,
Afet Sertaç GERÇEK

Tanım: Bu birey keskin bir zihne sahiptir ve uyumlu ve serbest akışlı yaratıcı bir tarza sahiptir. Kavramları ve fikirleri kolayca kavrarlar ve görünüşte farklı düşünceleri birbirine bağlama konusunda güçlü bir yetenek gösterirler. Vizyoner eğilimleri, potansiyel sonuçları tahmin etmelerine ve öngörülemeyen zorlukların üstesinden gelmelerine olanak tanır. Başkalarına hizmet etme, olumlu değişime katkıda bulunma ve barışı teşvik etme konusunda derin bir kararlılığa sahiptirler. Entelektüalizmin, yaratıcılığın ve hizmet etme arzusunun dikkate değer bir karışımı. Güçlü yanlarını kullanarak, kararlılık geliştirerek ve dünyayla aktif bir şekilde etkileşim kurarak, olumlu değişim için güçlü ve etkili bir kuvvet olma potansiyeline sahiptirler.

Olumsuz: kararsızlık, birçok şeyi üstlenmek.

• Güdüler: Merak, Yaratıcı İfade, Hizmet.
• Yakıt: Zorlu sorunlar, Yaratıcı özgürlük, Anlamlı bağlantılar.
• İfade: Yaratıcı çalışma, Vizyoner iletişim, Hizmet eylemleri.
• Zorluk: Kararsızlık.

Arketipsel Enerjiler

Yay – İleri görüşlü ve maceraperest olmak
Sabit Alev– Esnek, akışa uygun, tutkulu
Jüpiter – Güzellik ve ilişkilerde güc ve çekicilik.
Zeus – Liderlik ve otorite. Kontrol ve nüfuz için güçlü bir dürtü.
Yıldız-Rastaban: Dürtüsel, onurlu, astroloji için iyi, suçluluk

 

Alıntı ve Kaynaklar

Titreşimsel Astroloji/ Fei Cochrane, David Cochrane / AstroArt Astroloji Okulu Yayınları / Çeviren: Sibel Oltulu
AstroART Astroloji Okulu Orta Seviye Dersi ‘’Harmonikler ve Kullanımı’’ Ders Notları/ Öğretmen Dilara Efeoğlu
Christopher Pridham 2015 yılında Avalon Astroloji Okulu’ndan Titreşimsel Astroloji uzmanlığıyla mezun oldu. Kendisi pratik yapan bir Titreşimsel Astrologdur. Jacksonville, FL. USA
Starlene Breitler Profesyonel bir Titreşim Astroloğudur ve 2015 yılında Avalon Astroloji Okulu’ndan Titreşim Astroloji alanında uzmanlaşarak mezun olmuştur ve Titreşim Astroloji araştırma grubunun üyesidir. Yüksek harmoniklerin anlamlarına ilişkin araştırmalara ve diğer araştırma projelerine katkıda bulunmuştur.

Fei Cochrane Cosmic Patterns Software, Matrix Software ve Avalon Astroloji Okulu Başkanı. Aynı zamanda Avalon Astroloji Okulu’nun Teorik ve Uygulamalı Kozmik Sibernetik diplomasını alan ilk mezunlarından biridir.