TÜM BURÇ VE KADRANT EV SİSTEMLERİ ARASINDA GERÇEK BENLİĞİ BULMA

TÜM BURÇ VE KADRANT EV SİSTEMLERİ ARASINDA GERÇEK BENLİĞİ BULMA


Modern toplumda, “Kendinden Memnunluk” veya “İmposter Sendromu” gibi, bilişsel bozukluğa yönelik birtakım terimler bulunmaktadır. Michelle Obama bile Aralık 2018’de Elizabeth Garrett Anderson School’a dönüşünde öğrencilere şöyle demişti: “Bende biraz imposter sendromu var, hiç geçmiyor.”
Kişinin Bilişsel Bozukluğu birçok soruna yol açabilir. Örneğin insanlar kendilerinde değer bulmaya çalıştıklarında işe yaramaz olduklarını düşünebilirler. Birbirinden farklı ve çokça maskeleri olduğu için kim olduklarını fark edemezler. Onaylanma ihtiyacı duyarlar ve dış beklentilere göre yaşamaya çalışırlar ve içsel istekleri kendi benliklerinin arayışında olduğu için bu da içsel çatışmalar yaşamalarına yol açar.

Astrologluk kariyerim boyunca bu sorunlar nedeniyle birçok insanın bana gelip tavsiye almak istediklerini gördüm. Bu sorulara bir yanıt verebilmek için kendime şunu sordum: kişisel deneyimime göre değil haritaya dayanarak nasıl tavsiyelerde bulunabilirim? Haritada bunun yanıtı nerede? Bu sorulara yanıt bulmak için uzun zaman harcadım ve nihayetinde yanıtı kadim bilgilerde buldum.
Bu makalede, tüm burç ve kadrant ev sistemlerinin insanların içleri ile dışarıya gösterdikleri yüzleri arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan bu ikilemleri açıklamaya nasıl yardımcı olabileceklerini anlatacağım. 2013’ten bu yana danışanlarıma bu tür sorunlarında yardımcı olabilmek ve kişiye özel tavsiyelerde bulunabilmek için geleneksel kavram ve yorumlama kurallarının hassas çerçevesinde tüm burç ve kadrant evleri birleştiriyorum.

GELENEKSEL ASTROLOJİDE EV SİSTEMLERİNİN EVRİMİ

Helenistik tüm burç ev sistemi, günümüzde kullandığımız birçok kadrant ev sistemine evrimleşmiştir. [1] Bilindiği üzere, tüm burç evlerde doğu ufkunda yükselmekte olan burca Yükselen burç ve bu burcun tamamına birinci ev denir ve takip eden her burç sırasıyla bir sonraki eve denk gelir.
Kadrant evlerde ise harita Yükselen-Alçalan ve Tepe Noktası-IC ekseninde dört çeyreğe ve eksenler de ara evler denen üçer bölüme ayrılır. İlk kadrant sistemleri Porphry and Alchabitius yarım-arc sistemleridir. [2]. Vettius Valens (MS 2.yüzyıl), Anthology III,2’de Porphry sistemini anlatır. Daha sonra, Rhetorius (MS 5.veya 6.yüzyıl) Alchabitius sistemini anlatır ve ekvator mesafesini üç parçaya bölerek Zodyak üzerine yansıtır. Regiomontanus’tan önce Avrupa’da en popüler olan ev sistemi Alchabitius’tur.

TÜM BURÇ VE KADRANT EV SİSTEMLERİNİ BİR ARAYA GETİRME

Bu iki farklı ev sisteminin anlamlarını birleştirmenin bir yöntemini bulabilirsek, harita okumamız daha kolaylaşacak ve daha objektif ve danışanlarımıza daha faydalı hale gelecektir. Öncelikle tüm burçların kişinin yaşamındaki çeşitli önemli yaşam olaylarını gözlemlemek için kullanıldığını ve bu burçlar ve Yükselen arasındaki açıları değerlendirerek astrologların hangi evlerin iyi veya kötü olarak (bu nedenle yükselen burç ile açı yapmayan on ikinci, sekizinci ve altıncı evler iyi evler olarak görülmez) nitelendirdiklerini aklımızda bulunduralım. Fakat astrologlar kadrant ev sistemi kullanıldıklarında gezegenlerin ne kadar aktif veya pasif olduklarını hesaplamak için çeyrekleri kullanırlar.

Köşe evler aşina olduğumuz ve kontrol edebileceğimiz ortamları temsil ederler, dolayısıyla gezegenler köşe evlerde iken çok aktif ve kendi kendine motive olabilir durumdadır ve harita sahibi fazlasıyla dikkat çekebilen bu gezegenleri temsil etme eğilimdedir. Bir gezegen köşe evlerden ne kadar uzakta olursa, aktifliği o kadar azalır ve gücünü kullanamaz. İkincil evlerdeki gezegenler ise ilerleme kaydedebilmek için başkalarıyla iş birliği yapma eğilimindedir. Köşe evler ve ikincil evler genellikle ana akım olarak kabul edilen kamusal faaliyetleri de temsil eder. Üçüncül evler köşe evlerde en uzak konumdadır, dolayısıyla düşük evlerdeki gezegenler de pasif ve geri çekilme eğilimindedir. Haritada gezegenlerin düşük evlerde olması durumunda harita sahibi kendisini pasif bir şekilde ifade eder. Takipçi durumundadırlar ve yaptıkları şeyler ya pek fark edilmez ya da perde arkasında kalır. İşlerini gizli saklı yapmayı tercih ederler ve ana akım sayılmayan işlerle meşgul olurlar. [3].

MASKE VE GERÇEKLİK ARASINDAKİ GERÇEK BENLİK

Bu geleneksel bilgiler, modern insanların zihnindeki çoklu psikolojik senaryoların nedenlerini bulabilmek için iki sistemin entegre edilmesiyle modern dünyaya uygulanabilir. Aşağıda iki örnek bulabilirsiniz.

Önem ve yaşam konularına katılım
Tüm burç evler harita sahibi için hangi faaliyetlerin iyi veya kötü olduğunu (yani bunların önemini) gösterirken, kadrant evler ise kişinin bu faaliyetlere ne düzeyde katılım gösterdiklerini gösterir. Bu iki sistem iyice örtüşürse, iyi ve kötü değer sistemleri ile katılım düzeyleri de örtüşür fakat gerçekte böyle olmaz. Bu fark, kişinin kendisini yaşama yönelik iyi faaliyetlerde yeterince yer alıp almadığının belirlenmesinde anlamlı bir araç ve kılavuz oluşturur. Yaşam sınırlı olduğu için zamanımızın ve enerjimizin farklı kısımlarını farklı faaliyetlere dağıtırız ancak bu dağıtımın sosyal değerlere dair normal standartlara uygun olması gerekmez. Çoğu kişinin haritasında bu iki ev sistemi örtüşür fakat farklı şekillerde birbirinden ayrışarak kişinin zamanını ve yaşamını nasıl bölüştürdüğünü gösterir.

Bireysellik ve sosyal özdeşleşme
Bu görüş, mükemmel olmayan insan yaşamının ilahi düzenden ne denli farklı olduğuyla ilgilidir. Platon felsefesine göre, hakikatin yüksek seviyelerinde mükemmel ve rasyonel ilahi bir düzen bulunmakta olup insanlar mükemmel değildir. İnsanın mükemmelliğe ulaşabilmesi için bu ilahi düzeni mümkün olduğunca taklit etmesi gerekir; yani insanın mükemmel olabilmesi için taklit misyonunu gerçekleştirmesi gerekir. Fakat, insanlar bu ilahi arketipler dünyasının ve normal yaşamın değişebilen koşullarının bir kombinasyonu durumundadır. Platon ayrıca, ölümsüz ruhun bedenlenerek dünyayla özdeşleştiğini, bedenli yaşamda her tür eylem ve değişimle karşılaştığını ve bunların kafa karışıklığı, duygu değişimi ve çarpık düşünme şeklinde deneyimlendiğini de ileri sürer.
Bu, astroloji açısında da uygun bir yaklaşımdır çünkü yükselen burç ve doğum yerinin diğer özelliklerine ilaveten Zodyak’a göre tüm burç ev sistemi dahilindeki bölümlemeler ve bu evlerin burçlara denk gelmesi ilahi düzene benzeyen bir evrensellik ve sadelik sergiler. Fakat kadrant evler yerel, dünyevi koşullarla yakından bağlantılı olup eşit değildir, dolayısıyla değişken insan dünyasına daha çok benzer. İnsan yaşamı bu iki unsurun bir birleşimidir ve dolayısıyla bunları bir kişinin karmaşık yaşamını değerlendirirken birbiriyle entegre etmek ve tüm burçların doğasında bulunan mükemmellik vasıtasıyla etrafımızdaki dünyanın (kadrant evler) sosyal değerleriyle kafa karıştırıcı bir temasımız olduğunu göstermek mantıklıdır.

BAZI PSİKOLOJİK SENARYOLAR VE DANIŞMANLIK ÖNERİLERİ

Hepimiz içimizdeki hakikati fark ve kabul etmemiz gerektiğini söyleriz fakat bu kabulü öğrenmeden önce izleyebileceğimiz en uygun modelleri bilmemiz gerekir. Tüm burç ve kadrant ev sistemleri arasındaki tutarsızlığın içsel çelişkileri ve dengesizlikleri gözlemlemek adına bir standart olabileceğini düşünüyorum. Örneğin, eksenlerdeki burçlarda yer alan gezegenler düşük kadrant evlere düştüklerinde harita sahibi kendisini yalnız ve dünyadan kabul görmemiş hisseder. Kendi doğasını bilinçsizce gizleyebilir ve bu olumsuz deneyimler kişinin zihninde “gölge” haline gelebilir. Birçok harita okuma tecrübemin ışığında edindiğim gözlemlerimden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz. Bu gerçek yaşam örnekleri, geleneksel astrolojinin kişilerin kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olacak ne denli değerli yöntemleri olduğunu gözler önüne sermektedir.

ZAYIFLIK, İNDİRGEME

Bir gezegen, tüm burç evine bitişik ve nispeten daha az aktif olan bir kadrant bölümüne düştüğünde bu gezegen pasiflik sergileyebilir veya daha zayıf kalır ve gezegenin nitelikleri azalır. Kişi, gezegen düşük bir hanedeyken gezegenin temsil ettiği konuları sergilerken rahatsızlık duyar. Kişi, gezegenin yeteneğine güven duymaz ve hatta bunları gizlemek veya zayıflatmak için büyük çaba harcar. Örneğin, tüm burç ev sistemine göre birinci evde yer alan bir gezegen kadrant ev sistemine göre on ikinci bölüme denk geldiği için düşük konumdaysa, aşağıdaki durumlar söz konusu olur:

GÜNEŞ: Harita sahibinin özsaygısı ve egosu vardır, fakat görülmekten rahatsız olur. Ün ve başarı elde etmek konusunda pasif olabilir fakat aynı zamanda görmezden gelindiğini de hissedebilir. Pasif bir halde kendisine liderlik gücü teklif edilmesini de bekleyebilir.

AY: Harita sahibi anlaşılmayı ve aidiyet duygusu kazanmayı arzular. Naziktir ve insanlarla temas halinde olmayı sever fakat utangaçtır ve hislerini gizler. Duygularını göstermekten sıkıntı duyabilir veya dişil tabiatını sergilemekten rahatsız olabilir.

MERKÜR: Harita sahibi zeki ve düşüncelidir, fakat düşüncelerini ve doğuştan gelen zekasını gizleme eğilimindedir. Fikirlerini kendiliğinden açıklamak yerine başkalarının onu fikirlerini ifade etmeye davet etmesini bekleyebilir ve hatta topluluk önünde konuşmaktan korkabilir.

VENÜS: Harita sahibi güzel ve çekicidir fakat iyi giyinmeyi kasten sevmez. Eğlence ve mutluluk peşinde olan doğasını bastırma ve cazibesini inkar etme veya küçümseme eğilimindedir.

MARS: Harita sahibi cesur ve haklıdır, öfke ateşini içinde hisseder fakat öfkesini gösterme konusunda rahatsız ve isteksizdir. Öfkesi ansızın patlak verdiğinde hiçbir neden yokken yönetilemez hale gelerek etrafındaki insanların kafasının karışmasına yol açar.

JÜPİTER: Harita sahibi cesur, iyimser ve spiritüeldir. Fakat insanların onun hak etmediği bir hayat yaşadığını görmesinden endişelenir veya başkaları tarafından istismar edilme korkusuyla cömertliğini göstermek konusunda isteksiz olabilir. Başkalarının değer vermeyebileceği ruhsal gelişime olan ilgisini kabullenmekten rahatsız olabilir ve dolayısıyla kendi iyiliğini ve kaynaklarını paylaşma konusunda isteksiz davranabilir.

SATÜRN: Harita sahibi kendine inanıp güvenmez ve kendini inkâr eder. Başarısızlık ve hayal kırıklığı korkusu nedeniyle daima en kötü senaryoyu düşünür. Yüksek standartlardan vazgeçer veya olumsuzluğunu ve hayal kırıklığını gizler. Suyun altında yüzen bir ördek gibi yaşayabilir.

Bu tür durumlarda, harita sahibine düşük bölüme denk gelen eksendeki burçtaki gezegenlerin sesini dinlemeyi öğrenmesi gerektiğini öneririm, aksi takdirde kişi içsel bir gölgeye dönüşür. Kişi, gezegenin niteliğini kabul etmeli ve gizli kalmaktan açıklığa, pasiflikten inisiyatif alabilir duruma geçmeyi öğrenmelidir. Eğer kişi kendisini anlayamıyorsa, benzer niteliklere sahip diğer insanları bilinçsizce reddedebilir; bu da kişinin aslında kendisini inkâr ettiğini gösterir.

YÜCELTME VE BAŞKALARININ İŞLERİNİ ÜSTLENME

Bir gezegen, tüm burç evine bitişik ve nispeten daha aktif olan bir kadrant bölümüne düştüğünde, gezegen aşırı vurgulanır ve kişi gezegenin varlığını yücelterek başkalarının işlerine aşırı müdahil olabilir veya hatta başkalarının işlerini üstlenebilir. Kendisini çok fazla dahil olmaması gereken bir rolü oynuyormuş gibi hisseder. Örneğin, tüm burç ev sistemine göre 2.evde yer alan fakat kadrant ev sistemine göre 1.eve düşen bir gezegen daha aktif hale gelir ve kendisini aşağıdaki gibi gösterir: [4]

GÜNEŞ: Kişi, asıl lider henüz emir vermemişken, otoritesini göstermek için lider rolünü üstlenmesi gerektiğini düşünür. Bir lider veya önemli konumdaki biri izlenimi verir.

AY: Harita sahibi başkalarıyla ilişkisinde anne rolü üstlenmek veya anne ortalarda değilken veya henüz devreye girmediğinde başkalarına annelik etmek zorunda olduğunu hisseder. Duygusal, kadınsı, koruyucu, anne gibi biri izlenimi verir.

MERKÜR: Harita sahibi, başkaları susarken bir şeyler söylemesi gerektiğini hisseder. Yüksek sesle konuşan, öğrendiklerini göstermeye uğraşan biri izlenimi verir.

VENÜS: Harita sahibi sevgili rolü oynaması gerektiğini hisseder. Arkadaş canlısı, sevimli veya iyi giyinen biri gibi görünür fakat bunlar sahte görünebilir.

MARS: Başkaları savaşmaya hazır değilken harita sahibi savaşçı rolü üstlenmesi gerektiğini düşünür. Başkalarını püskürtmek için kolayca öfkeleniyormuş izlenimi verebilir. [3] Kişinin hayatını kazanmak için (tüm burç 2.ev) kendisini çok fazla göstermesi (kadrant 1.ev) gerekir.

JÜPITER: Başkaları henüz iyimserliklerini sergilememişken harita sahibi bilge ve cömert adam/kadın rolü üstlenmesi gerektiğini hisseder. Zengin ve iyimser biri izlenimi verir.

SATÜRN: Harita sahibi, başkaları daha fark etmeden, artan zorluklara ve en kötü senaryolara dikkat çekmek zorundaymış gibi hisseder. Kötümser izlenimi verebilir, karamsarlığa eğilimi olabilir ve başkalarıyla arasına mesafe koyabilir. Gezegenin varlığı geliştirildiğinde, harita sahibi varlığını fazlasıyla gösterme eğiliminde olabilir fakat başkalarından beklediklerini alamayabilir. Kişiye doğru hamle yapmadan önce başkalarının tepkilerini beklemeyi öğrenmesini öneririm.

KONTROL VE YÖN DEĞİŞİMİ

Çoğu durumda, gezegenin tüm burç eviyle içinde bulunduğu kadrant bölümünün birbiriyle eşleşmemesinin nedeni kişinin tüm burç evin gösterdiği gerçek durumu veya sorunu kontrol etmeye çalışmasıdır. Bir gezegen, tüm burç ev ile eşleşmeyen bir kadrant bölümüne düştüğünde, kişi tüm burç evin işaret ettiği gerçek durumu veya sorunu kontrol etmeye çalışır ve dolayısıyla gezegeni ilgili kadrant bölümünün işaret ettiği olguya yönlendirir. Gezegen yüzeyde kadrant bölümünün sembolizmine göre hareket ediyormuş gibi görünse de altta yatan gerçeklik tüm burç eve uzanır. Bu tür durumlarda kişiye gerçek durumun veya sorunun nerede olduğunu ve bunu başka bir olguya dönüştürmek için nasıl değiştirebileceği veya kontrol edebileceğini belirlemesi konusunda rehberlik ederim. Hatta tüm burç ve kadrant ev sistemleri arasındaki farklılığın özgür irade ile kadercilik arasında uzlaşmacı bir çözüm olabileceğini düşünürüm. Tanrı, kişinin yaşam amacına uygun şekilde gezegenleri ve yıldızları tüm burç evlere yerleştirir fakat kişi ise özgür iradesi nedeniyle bu yerleşimleri kontrol etmeye çalışır ve kendisini kadrant bölümleri arasında kaybolmuş hisseder.

Nihayetinde bu insanoğlunun yarattığı bir özgür irade yanılsaması haline gelir!

KİŞİNİN KENDİNİ TANIMASI- KENDİSİYLE ALAKALI KAFA KARIŞIKLIĞI

Gezegenler tüm burç evleriyle eşleşen bir kadrant bölümüne düştüklerinde, kişi gezegenin varlığını fark ederken tüm burç ev kadrant bölümüyle eşleşmediğinde ise kişi bu farkın yol açtığı kafa karışıklıkları yaşar. Kişinin bu farkı anlaması uzun zaman alabilir veya gezegenleri aktive edecek olan transitler veya profeksiyonlar gerçekleşene dek doğru zamanın beklenmesi gerekebilir. Kişi, gezegenin doğru tüm burç evine dönmesini ve böylelikle kendisini tanıyıp doğal dengesine dönmeyi sağlamaya çalışacaktır.

HARİTA ÖRNEKLERİ

Harita A:
Kadın, 11 Kasım 1985, Saat:10:10
Yer: Kaohsiung, Tayvan
Veri Kaynağı: Doğum Belgesi
Rodden Kategorisi: AA

A’nın Natal Haritası

2017 Güneş Dönüşü Haritası

Harita sahibi bir golf antrenörü. Ortaokuldan sonra profesyonel golf oyuncusu olmak için yurt dışına gidiyor. Golf takımında yaşanan birtakım yanlış anlaşılmalar nedeniyle, geride kalıyor ve performansı bu durumdan ciddi biçimde etkileniyor. Daha sonra yolunu değiştirerek amatör oyuncu ve antrenör olarak devam etmeye karar veriyor. Mars, tüm burç haritasının 10.evinde (Terazi) fakat düşük konumda; aynı zamanda 11.evin de yöneticisi fakat burayla aversiyonda (Akrep burcu ile açı yapmıyor). Bu, takımda yanlış anlaşılma yaşandığında (11.ev) bunun eylemlerini (10.evdeki Mars’ın konusu) etkilediği anlamına geliyor. Harita sahibine Mars’ın kendisini takip eden bir korku gölgesine dönüşeceğini söylediğimde gözyaşları içinde bana hikayesini anlattı. Korkusu yüzünden kariyerini değiştirmiş ve müsabakalara katılmama kararı almıştı. Haritasında Venüs tüm burç sistemine göre 11.evde (Akrep) ve oldukça aktif bir kadrant konumunda. Golf sahaları iş insanları ve ünlüler tarafından sevilen sosyal ortamlardır. Harita sahibinin antrenör olarak hükümetten maddi yardım temin etmesi için bu tür insanlarla güçlü bağlar kurması gerekiyordu. Kişi esasen halkla ilişkiler (11.ev) konusunda iyi ve bu tarafların kaynaklarını iyi kullanan biriydi hatta bu onun diğer bir mesleği olmuştu. Haritasında tüm burç sistemine göre Mars kariyer evi olan 10.evde fakat kadrant sistemine göre 9.evde yer alıyor. Dolayısıyla şu an antrenörlük yapmasına rağmen asıl arzusu profesyonel oyuncu olmaktı; antrenör olması aslında bir tür kaçıştı. Diğer taraftan, kadrant sistemine göre 10 evde olan Venüs tüm burç sistemine göre 11.evde, yani kişi halkla ilişkiler konusunda gayet uzman görünüyor ve bu karmaşık cemiyetin o büyük sahnesinde bu şekilde kendisini gösteriyordu. Merkür ise tüm burç sistemine göre 12.evde (Yay), dolayısıyla kişi iletişim sorunları ve düşmanlıklar yaşamış (12.ev). Merkür’ün Mars ile de sekstil açısı var; bu etkiyle Firdarya zaman yöneticisi Merkür olduğunda Tayvan’a dönmüş. Ancak uzaklardayken edindiği kültürel farklılıklar nedeniyle çok açık sözlü olduğu düşünülmüş ve takım arkadaşları tarafından dışlanmış. Bu kişi bana 2017 yılında Güneş Dönüşü haritasında Terazi burcu, natal 10.evi yükselirken başvurmuştu (yani kariyerle ilgili konuların aktive olduğu yıl) Güneş Dönüşü haritasında Mars natal konumunda ve hala düşük bir evdeydi. Aldığı bu danışmanlık sayesinde Mars’ın arkasında yatan sorunu yeniden gözden geçirme fırsatı buldu. Ona, bu zayıf durumdaki Mars’ın istediği kadar başarılı olamayacağını gösterdiğini, bu kadar başarılı olamayacağını anlamadığı için korkuya kapıldığını belirttim. Beklentilerini gerçeklere göre ayarlaması konusunda yardımcı oldum ve o da hazırlık veya gösteri maçlarında oynamak gibi daha iyi bir yol seçebildi.

Harita B:
Erkek, 7 Kasım1964, Saat:05:00
Yer: Taipei, Tayvan
Veri Kaynağı: Ebeveynin hatırladığı saat
Rodden kategorisi: A

B’nin Natal haritası

Harita sahibinin kendi reklam şirketi var. Gençliğinde Fransa’da resim eğitimi almış ve ressam olmak isterken babasının aniden iflas etmesi yüzünden Tayvan’a geri çağrılıyor. Ailesinin geçimini sağlamak için gayrimenkul inşaatı ve satışına yönelik kendi reklam şirketini kurmaktan başka seçeneği bulunmuyor. Venüs tüm burç sistemine göre 1.evde (Terazi) fakat kadrant sistemine göre 12.evde. Dolayısıyla ressam olma yeteneğine sahip fakat bu hayalinin gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor.

Kişi, uzun yıllar kendi zevk anlayışından şüphe etmiş, hatta çirkin şeylere daha fazla dikkat etmiş. Tepe Noktasının yöneticisi olan Güneş tüm burç sistemine göre 2. Evde (Akrep) fakat kadrant sistemine göre 1.evde ve aşırı aktif. Kişi, patron imajını vurgulamak için çok para harcamayı seviyor. Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse, kadrant sistemine göre Güneş’in 1.evde yer alması kişinin kendisini nasıl sergilediğini gösterirken Güneş burada bir 2.ev gezegeni rolünü üstleniyor. Kova burcundaki Satürn’e yaptığı zorlayıcı süperior kare nedeniyle, kişi ailesine destek olabilmek adına yaşamını “patron” maskesi altında sürdürmek zorunda olduğunu düşünüyor. Ancak tüm burç sistemine göre 1.evde yer alan gezegen (Venüs) kişinin Fransa’da geçirdiği, hiç unutamadığı ve onun için en anlamlı olan zamanı temsil ediyor.

Harita sahibi 49 yaşına geldiğinde, Venüs Firdarya dönemine girdi ve dolayısıyla bu gezegenin natal anlamı aktive oldu. Kişi uzun zamandır kendisi olamamanın üzüntüsünü yaşamaya başladı ve maskesini çıkarıp atmaya karar verdi. Şirketini bir meslektaşına devrederek iş değiştirdi; şimdi yerel bir ilkokulda resim dersi veriyor. Artık şirketinde olduğu gibi kendisini tamamen okula veriyormuş gibi hissetmiyor, aksine çocuklarla geçireceği bu yeni yaşamının kendisinin kurtuluşu olacağını düşünüyor.

SONSÖZ

Asla dört yaşındaki halimizle aynı kalmayız. Kozamızdan çıkarken büyür ve gelişiriz. Dolayısıyla, bu iki ev sistemine göre bilişsel işaretleri analiz etmek bir astroloğun farklı durumlarda gerçek potansiyelleri nasıl tespit edebileceğini gösterir. Astrolog, bu yöntemi zamanlama teknikleriyle birleştirerek danışanını içinde bulunduğu belirsizlikten uzaklaştırıp çeşitli deneyimlerine yönlendirebilir ve böylece kişi tüm burç evler ışığında kendi gerçek benliğine dönüşebilir.

Cecily Han

Referanslar

[1] Hand, Robert, Whole Sign Houses: The Oldest House System (Reston, VA: ARHAT Publications, 2008).
[2] Hand pp. 13-14, ve Brennan, Chris, Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune (Denver: Amor Fati Publications, 2017), s. 369-70.
[3] Ben Dykes, Persian Nativities III s.7, Ebu Maşer, gezegenlerin genel ve özel ifadelerinin nasıl ayırt edileceği ve etkilerinin kaynağına dair önerilerde bulunmuştur. Bir gezegenin köşe evde olması etkisini güçlendirmekle kalmaz daha görünür kılarken düşük evde olması daha az görünür olmasına yol açar. Ebu Maşer’in önerileri ve kendi deneyimlerime dayanarak ikincil evlerdeki gezegenleri de ele alıyorum. Ana akım kavra mı da Ebu Maşer’in önerilerinin bir uzantısıdır.

Cecily Han, Mandarin dili konuşan halka geleneksel astroloji dersleri veren Skygaze Academy of Traditional Astrology (Stargaze Geleneksel Astroloji Akademisi) (SATA) isimli astroloji okulunun kurucusudur. 2010’dan bu yana iki astroloji kitabı kaleme almış olup bunlardan biri Çince yazılmış ilk horary kitabıdır. Çinceye çevrilen ilk geleneksel astroloji kitabı olan Dr.Benjamin Dykes’ın Traditional Astrology for Today isimli kitabın çevirmenidir. 2017’den bu yana SATA’nın bir yayınevi de bulunmaktadır. Bu yayınevinden çıkan ilk kitap Dr.Dykes ve Jayne Gibson’ın Astrological Magic isimli kitaplarıdır. 2018’de ise Oscar Hofman’ın Classical Medical Astrology isimli kitabı basılmıştır. Yayınevi, üçüncü olarak 2019’da Dr Dykes’ın Choices and Interpretations isimli kitabını yayınlamıştır.

e-posta: [email protected]
Not: Bu makalenin düzenlenmesine yardımcı olan ve değerli katkılarda bulunan Dr. Benjamin N. Dykes ve Meira Epstein’a teşekkürlerimi sunarım.