Yakınlaşan Ekonomik Kriz-II. Bölüm

Önceki bölümde, geçtiğimiz yaklaşık doksan yıllık süreç içerisinde Satürn’ün Yay burcundan geçişlerine ve global ekonomideki değişimlere odaklanmıştık. Genel anlamıyla Satürn iş hayatı ve ekonomi ile, ekonomideki durgunluk, daralma, sıkışma ve kriz yaratan tıkanıklıklarla, piyasadaki depresyonla ilişkilidir. Satürn’ün Yay burcundan geçiş yapmakta olması da bu etkilerin uluslararası alana yayılması, genişlemesi, krizin global hale gelmesi söz konusu olmuştur. İçinde bulunduğumuz dönemde Satürn yine Yay burcundan geçmektedir ve değişken burçlarda T-kare açı kalıbının odak noktasında bulunmaktadır

Bu bölümde değişken burçlardaki T-kare açı kalıbının tüm elemanlarına odaklanacağız ve bu gezegenlerin birbirleriyle stresli açılarının olduğu önceki dönemlerle ekonomik krizleri karşılaştıracağız. 

T-kare açı kalıbını oluşturan gezegenler

Bu noktaya tekrar döneceğiz. Ama öncelikle T-kare açı kalıbı oluşturan gezegenleri biraz daha yakından tanıyalım…

Genişleme ve gelişme prensibini, refahı, bolluk ve bereketi, liberalizmi temsil eden Jüpiterfinansal konuların gezegendir. Dünyanın finansını, nakit para akışını ve bankacılık sistemlerini yönetir. Ekonomi Bakanı ve Ekonomi Bakanlığı, bankerler, finansörler, finansal stoklar ve borsa Jüpiter kapsamındadır. Büyüme ve yüksek kar elde etme arzusunu temsil eden Jüpiter bu yönüyle Kapitalizmin doğal temsilcisidir. Zenginlik ve zenginlerle ilişkilendirilir. Ekonomi alanında iyimserleşme,dış ticaret, ihracat ve ithalat, uluslararası piyasalar, turizmJüpiter doğasındadır.Yayılmacı, genişlemeci, liberal politika izlemeyi temsil eder. Ağır hareket eden gezegenlerden sert açılar aldığı dönemlerde ekonomide daralmalar veya tersine aşırı üretim, abartılı harcamalar, müsriflik, tüketim, hukuki ihtilaflar vardır.  

Ekonomide daralma prensibini temsil eden, sağlam temeller oluşturan sistemler, yapısallık, metotlar, düzenli çalışma, tedbir ve tutumlulukla ilişkilendirilen Satürnmadencilik ve çiftçilik gezegenidir. İnşaat sektörü, metal ve mineral sanayiiile ilişkilendirilir. Harcamayı sevmez, en ucuz fiyatla satın almayı, kendini güvenceye almayı, sıkı çalışmayı ve işin hamallık kısmını yüklenmeyi temsil eder. İşsizlik, yoksulluk, yoksullarla ilişkilendirilir. Devlet kurumları, belediyeler, komisyonlar vb. gibi yerlerde görev yapan kişileri temsil eder. Organizasyon yapan, düzen getiren, kanun yapan kişilerden ziyade kanun uygulayıcı kişiler Satürn doğasındadır. İyi açılarında devlet gelirleri, stoklar, yatırım ve bankacılık alanları fayda görür. İş dünyası ve kurumsallık Satürn doğasındadır. Olumsuz açılarında iş dünyasında sorunlar görülebilir. Fakirlik, yoksunluk, kıtlık Satürn’e ait özelliklerdir. Ekonomi denilince akla Satürn gelir. Ekonominin daralma, durgunlaşma, depresyona girmesi Satürn’ün stresli açılarıyla ve bazı burçlardan geçişleriyle örtüşmektedir.

Hayaller ve idealler gezegeni Neptünzenginlik hayali kurmayı ya da tam tersine finansla ilgili gerekliliklerle ilgilenmemeyi temsil eder. Zora gelemez, hemen çözülür. Aldanmaya ve aldatmaya yatkındır. İflaslarla yakından ilgilidir. Hisse senedi piyasasında Neptün petrolü, gaz ve yağ stoklarını, deniz ürünlerini, alkollü içecek üreten firmaları temsil eder. Kitleleri etkileyen sanat kolları ve filmler, fotoğrafçılık, ilaç sanayii, alkol ve tütünler Neptün ile alakalıdır. Kolektif bilinçaltını yönetir. Uyumsuz açılarında hisse senedi piyasasında spekülasyon ve yanıltmalar, geçici bir müddet için spekülatif bir şekilde yükselişin ardından gelen aşağı doğru giden fiyatlar görülebilir. Neptün sosyalizm, komünizm ve sol görüşlü idealleri, demokratik hareketleri temsil eder. Zarar görüyorsa, politik istikrarsızlığa sebep olabilir. Gizli komplolar, sahtekarlık ve dolandırıcılık, yasadışı işler, paravan şirketler, kayıplarla gelen, çöküşler, yıkım, kaotik durumlar Neptünyendir. İyi açılar aldığında denizcilik, deniz yollarıyla taşımacılık, petrol, ilaç sanayiinde olumlu gelişmeler beklenebilir.

Son Dördün fazı

Değişken burçlarda T-kare açı kalıbı oluşturacak bu üç gezegenin ikili döngülerinden devam edebiliriz. Jüpiter-Satürn ve Satürn-Neptün açıları bu ikili döngülerin son dördün fazında gerçekleşecek.

Son dördün fazı, iki gezegenden hızlı hareket edenin daha yavaş hareket eden ile arasında 270 ila 315 derece açı olduğunda gerçekleşir. Son dördün fazı, sonlanma enerjisinin devreye girmeye başladığı, geleneksel değerler ile yeni trendler arasında sürtüşme yaşanan bir fazdır. Değişimin gerçekleşmesi için alışılmış toplumsal ve hiyerarşik düzende krizler yaşanabilir.

Son dördün fazı, yetenekleri işlevsel hale getirme ve onları başkalarının iyiliği için kullanma zamanında olunduğunu gösterir. Bundan sonrası için bırakmak veya değiştirmek gereken şeylerin kararının alındığı; geçmişten kurtulma, yeni gelişecek şeylerin hazırlığına başlama enerjisi taşır.

Jüpiter-Satürn karesi ve ekonomi

Jüpiter ve Satürn ağır hareket eden gezegenlerdendir. Sosyal gezegenler olarak anılırlar; çünkü toplumsal kural ve kanunları (Satürn), etik ve ahlaki değerleri (Jüpiter), inançları (Jüpiter), kültürel meseleleri (Jüpiter), yasakları ve sınırlamaları (Satürn) simgelerler. Jüpiter-Satürn arasında stresli açıların etkin olduğu zamanlarda bu konularda stresler, engellenmeler, zorlanmalar ve ardından gelen değişimler vardır. Bu ikisinin kavuşumla başlayan döngüsü yaklaşık 20 yıl sürer.

Jüpiter-Satürn ikilisinin açıları, ekonomi ve iş dünyasındaki iniş çıkış zamanlarının anlaşılmasında özel önem taşır. Uyumsuz açılarında finansal anlamda zorlanmalar, piyasalarda dengesizlikler, resesyon, düşük karla satışlar görülür. 

Tarihsel açıdan ele aldığımızda, Jüpiter-Satürn arasındaki stresli açıların Satürn-Neptün arasındaki stresli açılarla çakıştığı dönemlere denk gelen bazı ekonomik kriz dönemlerine rastlıyoruz. Bu gezegen ikili döngülerinin çakıştığı dönemlerde ya Jüpiter-Satürn açısı (Örnek olaylarda Jüpiter-Satürn karesi) önce başlıyor ve ardından Satürn-Neptün stresli açısı geliyor (Örnek olaylarda Satürn-Neptün karesi) veya tam tersi, önce Satürn-Neptün açısı kesinleşiyor, ardından Jüpiter-Satürn açısı. 

Tabii ki bu durumda Jüpiter-Neptün karşıtlığına da kısaca değinmek gerekir. Yaklaşık 13 yılda bir gerçekleşen bu açı, ekonomik çözülmeler ve dağılmalar yaratabilen bir açıdır. Ekonomik konularda karmaşa, kararsızlık enerjisi taşıyan bu açı geleceğe yönelik umudu dağıtan, motivasyonu düşüren karakterdedir. Neptün’ün temsil ettiği yüksek ideallerimizin peşinden gitmek isterken fantezilere de kaçabiliriz. Boyu aşacak kadar büyük ideallerin, olmayacak şeylerin peşinden gitme olasılığı yüksektir zira. İş dünyasında manipülasyonlara açık bir zaman dilimidir.

İçinde bulunduğumuz döneme bakarsak: İlki 3 Ağustos 2015 tarihinde Aslan (Jüpiter) ve Akrep (Satürn) burçlarından gerçekleşen bu kare açının kincisi 23 Mart 2016 tarihinde bu kez Başak (Jüpiter) ve Yay (Satürn burçlarından gerçekleşecek. İkilinin üçüncü ve son kare açısı 26 Mayıs 2016 tarihinde Jüpiter 13 derece Başak’ta, Satürn 13 derece Yay’da iken gerçekleşecek. Bu şartlarda 2016 yılı ilkbahar ayları bu yıl ekonomik anlamda dikkatli olunması gereken en önemli zaman dilimlerinden birine işaret etmekte. 

Satürn-Neptün karesi ve ekonomi

Satürn düzeni korumakla, Neptün ise düzenin çözülmesiyle alakalıdır. Bu ikisinin uyumsuz açılarının etkin olduğu zamanlarda yapılar, kurumlar, ilişkiler çözülerek başka bir forma dönüşmeye hazırlanırlar. Çünkü hayatımıza yeni bir şeyler girmek üzeredir. Sosyal, kültürel, eğitsel, ekonomik, politik alanda hizmet veren kurumlar, bu kurumların başındaki kişilerin görevlerini ihmal veya suiistimal etmeleri yüzünden sorunlar, skandallar böyle dönemlerde sıkça görülür.

Bu iki gezegenin kavuşumlarıyla başlayan döngü 36 yıl sürer. Doksan ve yüz seksen derecelik açıya ilerlediklerinde, dünyada çeşitli alanlarda çalkantılar vardır ve ekonomik çalkantılar da buna dahildir.

Her ikili gezegen döngüsünde olduğu gibi bu iki gezegenin döngüsünde de o dönemde hangisi içinde bulunduğu Zodyak burcunda daha güçlüyse, onun temsil ettiği yönde gelişmeler daha baskın olacaktır. Satürn’ün pek rahat olmadığı Yay burcunda, buna mukabil Neptün’ün doğasının özelliklerini rahatça sergileyeceği Balık burcunda hareket ettiği bu dönemde Neptün baskın gelecektir, çünkü yönettiği burçtadır. Bu yüzden, bilindik ekonomik, politik realiteler çözülmek durumunda kalacaktır.

Tarihteki önemli ekonomik depresyonlar

Jüpiter Kapitalizmi, Neptün enflasyonu, Satürn depresyonu temsil eder. Bu üç gezegenin birbirleriyle ikili döngüleri, önemli ekonomik hareketlerle örtüşmektedir. Şimdi bunlardan bazılarına göz atalım. Tarihteki döngüleri öğrenmenin amacı, aynı hatalara ve tuzaklara tekrar düşmemizi engelleyebileceği düşünülmesidir. İlerlemekte olduğumuz dönemin benzerlerinin tarihte daha önce de tekrarlamış olduğunu bilimsel teoriler bize gösteriyor olduğuna göre, şimdi öncelikli amaç tekerrürlerin zamanlamasını yapmak ve bu kez nasıl farklılıklar oluşacağını saptamaya çalışmak olmalıdır. Bir sözü her zaman çok değerli bulmuşumdur “Geçmişini bilmeyen, geleceğini bilemez”. Öyleyse işin bu noktasında mutlaka astroloji de sahnede olmalıdır!

1837 krizi

Satürn-Neptün ikilisinin son dördün fazında yaptığı kare açı serilerinden bir tanesi de 1837 kriziyle örtüşmektedir. Satürn Akrep, Neptün Kova burcundayken kesinleşen kare açıların ilki 11 Aralık 1835 tarihinde, ikincisi 4 Mart 1836 tarihinde, üçüncü ve sonuncusu ise 21 Eylül 1836 tarihinde kesinleşti. Bu kare açılar, patlak vermek üzere olan krizin habercisiydi. Şimdilerde olduğu gibi o dönemde de gökyüzünde Jüpiter-Satürn-Neptün arasında t-kare açı kalıbı vardı. Aslan ve Kova burçlarında oluşan Jüpiter-Neptün’ün Kova karşıtlığı 19 Ağustos 1836 tarihinde; Jüpiter-Satürn karesi ilki 28 Temmuz 1836’da, ikincisi 13 Ocak 1837, üçüncü ve sonuncusu 27 Mayıs 1837 tarihinde olmak üzere üç kez kesinleşti.

1837 yılında yaşanan Panik bir finansal krizdi ve 1840'ların ortalarına kadar devam eden büyük bir ekonomik durgunluğa sebep oldu. Fiyatlar, karlar ve maaşlar düşüşe geçti ve işsizlik arttı. Bu zamanda karamsarlık da arttı. Bu paniğin sebebi hem domestik – iç – hem de dış kaynaklı idi. Batı eyaletlerdeki spekülatif borç verme uygulamaları, pamuk fiyatlarındaki keskin düşüş, uluslararası madeni para akışı (altın ve gümüş dahil) ve Büyük Britanya’daki bağlayıcı, sınırlandırıcı borç politikaları suçlanacak şeyler arasındaydı. 10 Mayıs 1837'de New York City'deki bankalar metal para ödemelerini durdurdu (gümüş, altın). Tarihin ilk büyük spekülatif hareketi sonucunda yaşanan ve tarihin ilk büyük krizi olarak tanımlanan bu kriz döneminde ABD’de 850 bankadan 343’ü tamamen, 62 de kısmen battı. Ayakta kalan bankalar mudilerine ödeme yapamadı. İşsizlik tavan yaptı ve takip eden beş yıl boyunca büyüme negatif seyretti. Aşağıda 10 Mayıs 1837 tarihine yönelik astroloji haritasını görmektesiniz.

1873 Krizi (Panic of 1873)

Satürn-Neptün ikilisinin stresli açılarında ekonomik zorluklar, çalkantılar, depresyon vardır demiştik. Bu iki gezegenin son dördün fazında kare açısının etkin olduğu dönemlerden biri 1873 yılıdır ve 1873 tarihinde kapitalizmin ilk genel krizi yaşanmıştır. Dönemin yazarları tarafından “Büyük Depresyon” diye adlandırılan bu krizin başlıca özelliği ürün fiyatlarındaki inatçı deflasyondan kaynaklanan kârlılık sorunu ve olumsuz yatırım şartlarıydı. (Satürn’ün problemli yüzü)

Üretim fazlası nedeniyle yaşanan krizin patlak verdiği tarih 18 Eylül1873 idi. 20 Eylül'den itibaren New York Menkul Kıymetler Borsası'nın faaliyetleri 10 gün süreyle geçici olarak durduruldu. Fabrikalar üretimlerini artırırken talebin azalması nedeniyle fiyatlar düşmeye başlamıştı. Bu da bazı fabrikaların işçi çıkarmasına ve bazı fabrikaların maliyetlerinin altında satış yapmalarından dolayı kapanmasına sebep olmuştur. Fabrikalarının batmasına bağlı olarak onların finansörü durumunda olan bankalarda batmıştır. Bu da finans sektörünün batmasına zemin hazırlamıştır. Aşağıda 18 Eylül 1873 tarihine yönelik astroloji haritasını görmektesiniz.

Terazi ve Koç burçlarında gerçekleşen Jüpiter-Neptün karşıtlığı 27 Aralık 1874 ve 25 Mart 1875 tarihlerinde, Akrep ve Boğa burçlarından 20 Eylül 1875 tarihlerinde olmak üzere üç kez kesinleşti. Bu karşıtlıkların ardından gelen Akrep ve Kova burçlarından gerçekleşen Jüpiter-Satürn karesi, daha sonra Yay ve Balık burçlarından 22 Aralık 1875, 18 Mart 1876 ve 13 Ekim 1876 tarihlerinde iki kez daha olmak üzere toplam üç kez kesinleşti. Aynı döneme Satürn-Uranüs-Plüton arasındaki T-kare açı kalıbı da denk gelmekteydi.

Bu dönemde 1873 yılında başlayan kriz daha da derinleşmişti. Amerika ve Avrupa'da yaşanan ekonomik krizin Ortadoğu'ya sıçraması sonucunda zor durumda kalan Osmanlı İmparatorluğu Mısır'daki Süveyş Kanalı hisselerini satmak zorunda kalmış, 1874 yılında iflasın eşiğine gelen bir kararname çıkarmak durumunda kalmış. Borçlarını taksitlendirmişti. 1878 yılına kadar süren bu zorlu dönem tarihte Büyük Doğu Buhranı olarak anılmaktadır. (Buhran, depresyon kelimeleri Satürn ile ilişkilendirilir).

Salata Yağı skandalı

1963 yılında Satürn-Neptün karesi yine son dördün fazında iken tarihte Salata Yağı skandalı olarak bilinen 150 milyon dolarlık bir kriz patlak verdi. Olay, salata yağı icadı ile kredi alabileceğini keşfeden Allied Crude Vegetable Oil firmasının yaptığı aldatmaca ortaya çıktığında patlak vermişti. Firma, denetçiler tarafından denetlenmek üzere limana getirdiği gemilerin içi salata yağı dolu olduğunu iddia etmiş, denetçiler de bunu onaylamışlardı. Halbuki gerçekte gemiler su ile doluydu ve üzerinde sadece bir miktar yağ vardı. Yağ suyun üzerinde yüzdüğünden denetçiler bunun yağ olduğunu sandılar ve firma milyonlarca dolar kredi aldı. Skandal ortaya çıktığında en çok zararı Amerikan Express görmüştü, hisseleri %50 oranında düşmüştü. Aşağıda 22 Kasım 1963 tarihine yönelik astroloji haritasını görmektesiniz. Haritada görüleceği üzere skandal Satürn-Neptün karesinin en etkili olduğu dönemde patlak vermiştir. Daha önce de bahsettiğimiz üzere Neptün skandallarla, kandırmaca ile ilişkilidir.

Gümüş Perşembe (Silver Thursday)

Satürn-Neptün ikilisinin sert açılarında piyasada spekülasyonlar da görülmüştür. Bunlardan bir tanesi 1980 yılına denk gelmişti. Şimdilerde olduğu gibi Satürn-Neptün arasında kare açı vardı ve açı son dördün fazındaydı. 1970’lerin sonunda ve 1980 yılı başlarında dünya gümüş piyasasını manipüle etmeye çalışarak ikili gümüş fiyatlarının aşırı yükseleceği yönünde tahminlerde bulunan Hunt kardeşler (Nelson Bunker Hunt ve Herbert Hunt) dünyanın dağıtılabilir gümüş varlıklarının büyük bir kısmını ellerine geçirmişlerdi. Fakat 1980 yılının Mart ayında gümüşün bir günde %50’nin üzerinde değer kaybetmesiyle, kendilerine güvenerek hareket eden yatırımcılar milyarlarca dolar zarar etmişti. Tam da Satürn-Neptün karesinin kesinleştiği günlerde! Yine bir spekülasyon, kandırmaca ile karşı karşıyayız. Tam da Neptün doğasındaki temalar. Satürn ile zorlu açısında gerçekler ortaya çıkıyor veya kişiler gerçek durumla yüzleşince büyük zarara uğruyor şeklinde yorumlayabiliriz. Aşağıda 27 Mart 1980 tarihine yönelik astroloji haritasını görmektesiniz.

Konu hakkında detaylı bilgi aşağıdaki linkten alınabilir.

http://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/09/silver-thursday-hunt-brothers.asp?no_header_alt=true

Malum, Neptün petrol ile de alakalıdır ve Satürn Neptün karesinin etkili olacağı 2016 yılı genelinde petrol fiyatları üzerinde de spekülasyonlar olabilir. Bu kare açının etkin olduğu geçtiğimiz sonbahar döneminde petrol üzerindeki spekülasyonlara şahit olduk. Yine olabiliriz. Satürn kısıtlama, düşüş yönünde bir etki yarattığına göre, bu karenin etkin olacağı 2016 sonbaharına kadarki dönemde petrol fiyatlarının normal seyrine oturmayacağını, düşük kalacağını düşünebiliriz. Tabii yine iniş çıkışlar, spekülasyonlar olacaktır muhtemelen. 

İçinde bulunduğumuz dönemde etkili olan Jüpiter-Satürn-Neptün ikili döngülerine ilaveten, güneş lekesi sayısının minimum dönemine ilerliyor olmamız da piyasalarda gerilemeye işaret etmektedir. Bu konuda ortaya konulan teorilere göre güneş minimumunda piyasalarda motivasyon düşüklüğü ve isteksizlik görülmektedir. İnsanlar güneş maksimumu döneminde olduğu gibi risk alma ve borçlanma yönünde tavır almamaktadır. Güneşin maksimumunu izleyen iki yıllık dönemde piyasalar düşüş göstermekte, ekonomik sorunlar yaşanmaktadır. Yazımın üçüncü ve son bölümünde bu konu ile ilgili detaylı bilgi paylaşacağım.  

Yazının 1. Bölümü için;
http://onerdoser.com/Y176_0_yakinlasan-ekonomik-kriz-i–bolum.html

DEVAM EDECEK…

Sevgi, ışık ve umutla!
Öner Döşer, AMA, MAPAI
23 Mart 2016, Çarşamba
AstroArt Astroloji Okulu (ASA)

Bu makalede yer alan bilgiler Öner Döşer tarafından 31 Aralık 2015 tarihinde The Astrological Journal’in editörü Victor Oliver’a gönderilmiştir. Makale derginin Mayıs sayısında İngilizce olarak yayınlanacaktır. Ayrıca Öner Döşer, 12 Mart 2016 tarihinde 16 Balkan Uluslararası Astroloji Konferanslarında bu makalenin içeriğini İngilizce olarak sunmuştur.  

Yakınlaşan Ekonomik Kriz-II. Bölüm

Önceki bölümde, geçtiğimiz yaklaşık doksan yıllık süreç içerisinde Satürn’ün Yay burcundan geçişlerine ve global ekonomideki değişimlere odaklanmıştık. Genel anlamıyla Satürn iş hayatı ve ekonomi ile, ekonomideki durgunluk, daralma, sıkışma ve kriz yaratan tıkanıklıklarla, piyasadaki depresyonla ilişkilidir. Satürn’ün Yay burcundan geçiş yapmakta olması da bu etkilerin uluslararası alana yayılması, genişlemesi, krizin global hale gelmesi söz konusu olmuştur. İçinde bulunduğumuz dönemde Satürn yine Yay burcundan geçmektedir ve değişken burçlarda T-kare açı kalıbının odak noktasında bulunmaktadır

Bu bölümde değişken burçlardaki T-kare açı kalıbının tüm elemanlarına odaklanacağız ve bu gezegenlerin birbirleriyle stresli açılarının olduğu önceki dönemlerle ekonomik krizleri karşılaştıracağız. 

T-kare açı kalıbını oluşturan gezegenler

Bu noktaya tekrar döneceğiz. Ama öncelikle T-kare açı kalıbı oluşturan gezegenleri biraz daha yakından tanıyalım…

Genişleme ve gelişme prensibini, refahı, bolluk ve bereketi, liberalizmi temsil eden Jüpiter finansal konuların gezegendir. Dünyanın finansını, nakit para akışını ve bankacılık sistemlerini yönetir. Ekonomi Bakanı ve Ekonomi Bakanlığı, bankerler, finansörler, finansal stoklar ve borsa Jüpiter kapsamındadır. Büyüme ve yüksek kar elde etme arzusunu temsil eden Jüpiter bu yönüyle Kapitalizmin doğal temsilcisidir. Zenginlik ve zenginlerle ilişkilendirilir. Ekonomi alanında iyimserleşme,dış ticaret, ihracat ve ithalat, uluslararası piyasalar, turizmJüpiter doğasındadır.Yayılmacı, genişlemeci, liberal politika izlemeyi temsil eder. Ağır hareket eden gezegenlerden sert açılar aldığı dönemlerde ekonomide daralmalar veya tersine aşırı üretim, abartılı harcamalar, müsriflik, tüketim, hukuki ihtilaflar vardır.  

Ekonomide daralma prensibini temsil eden, sağlam temeller oluşturan sistemler, yapısallık, metotlar, düzenli çalışma, tedbir ve tutumlulukla ilişkilendirilen Satürn madencilik ve çiftçilik gezegenidir. İnşaat sektörü, metal ve mineral sanayiiile ilişkilendirilir. Harcamayı sevmez, en ucuz fiyatla satın almayı, kendini güvenceye almayı, sıkı çalışmayı ve işin hamallık kısmını yüklenmeyi temsil eder. İşsizlik, yoksulluk, yoksullarla ilişkilendirilir. Devlet kurumları, belediyeler, komisyonlar vb. gibi yerlerde görev yapan kişileri temsil eder. Organizasyon yapan, düzen getiren, kanun yapan kişilerden ziyade kanun uygulayıcı kişiler Satürn doğasındadır. İyi açılarında devlet gelirleri, stoklar, yatırım ve bankacılık alanları fayda görür. İş dünyası ve kurumsallık Satürn doğasındadır. Olumsuz açılarında iş dünyasında sorunlar görülebilir. Fakirlik, yoksunluk, kıtlık Satürn’e ait özelliklerdir. Ekonomi denilince akla Satürn gelir. Ekonominin daralma, durgunlaşma, depresyona girmesi Satürn’ün stresli açılarıyla ve bazı burçlardan geçişleriyle örtüşmektedir.

Hayaller ve idealler gezegeni Neptün zenginlik hayali kurmayı ya da tam tersine finansla ilgili gerekliliklerle ilgilenmemeyi temsil eder. Zora gelemez, hemen çözülür. Aldanmaya ve aldatmaya yatkındır. İflaslarla yakından ilgilidir. Hisse senedi piyasasında Neptün petrolü, gaz ve yağ stoklarını, deniz ürünlerini, alkollü içecek üreten firmaları temsil eder. Kitleleri etkileyen sanat kolları ve filmler, fotoğrafçılık, ilaç sanayii, alkol ve tütünler Neptün ile alakalıdır. Kolektif bilinçaltını yönetir. Uyumsuz açılarında hisse senedi piyasasında spekülasyon ve yanıltmalar, geçici bir müddet için spekülatif bir şekilde yükselişin ardından gelen aşağı doğru giden fiyatlar görülebilir. Neptün sosyalizm, komünizm ve sol görüşlü idealleri, demokratik hareketleri temsil eder. Zarar görüyorsa, politik istikrarsızlığa sebep olabilir. Gizli komplolar, sahtekarlık ve dolandırıcılık, yasadışı işler, paravan şirketler, kayıplarla gelen, çöküşler, yıkım, kaotik durumlar Neptünyendir. İyi açılar aldığında denizcilik, deniz yollarıyla taşımacılık, petrol, ilaç sanayiinde olumlu gelişmeler beklenebilir.

Son Dördün fazı

Değişken burçlarda T-kare açı kalıbı oluşturacak bu üç gezegenin ikili döngülerinden devam edebiliriz. Jüpiter-Satürn ve Satürn-Neptün açıları bu ikili döngülerin son dördün fazında gerçekleşecek.

Son dördün fazı, iki gezegenden hızlı hareket edenin daha yavaş hareket eden ile arasında 270 ila 315 derece açı olduğunda gerçekleşir. Son dördün fazı, sonlanma enerjisinin devreye girmeye başladığı, geleneksel değerler ile yeni trendler arasında sürtüşme yaşanan bir fazdır. Değişimin gerçekleşmesi için alışılmış toplumsal ve hiyerarşik düzende krizler yaşanabilir.

Son dördün fazı, yetenekleri işlevsel hale getirme ve onları başkalarının iyiliği için kullanma zamanında olunduğunu gösterir. Bundan sonrası için bırakmak veya değiştirmek gereken şeylerin kararının alındığı; geçmişten kurtulma, yeni gelişecek şeylerin hazırlığına başlama enerjisi taşır.

Jüpiter-Satürn karesi ve ekonomi

Jüpiter ve Satürn ağır hareket eden gezegenlerdendir. Sosyal gezegenler olarak anılırlar; çünkü toplumsal kural ve kanunları (Satürn), etik ve ahlaki değerleri (Jüpiter), inançları (Jüpiter), kültürel meseleleri (Jüpiter), yasakları ve sınırlamaları (Satürn) simgelerler. Jüpiter-Satürn arasında stresli açıların etkin olduğu zamanlarda bu konularda stresler, engellenmeler, zorlanmalar ve ardından gelen değişimler vardır. Bu ikisinin kavuşumla başlayan döngüsü yaklaşık 20 yıl sürer.

Jüpiter-Satürn ikilisinin açıları, ekonomi ve iş dünyasındaki iniş çıkış zamanlarının anlaşılmasında özel önem taşır. Uyumsuz açılarında finansal anlamda zorlanmalar, piyasalarda dengesizlikler, resesyon, düşük karla satışlar görülür. 

Tarihsel açıdan ele aldığımızda, Jüpiter-Satürn arasındaki stresli açıların Satürn-Neptün arasındaki stresli açılarla çakıştığı dönemlere denk gelen bazı ekonomik kriz dönemlerine rastlıyoruz. Bu gezegen ikili döngülerinin çakıştığı dönemlerde ya Jüpiter-Satürn açısı (Örnek olaylarda Jüpiter-Satürn karesi) önce başlıyor ve ardından Satürn-Neptün stresli açısı geliyor (Örnek olaylarda Satürn-Neptün karesi) veya tam tersi, önce Satürn-Neptün açısı kesinleşiyor, ardından Jüpiter-Satürn açısı. 

Tabii ki bu durumda Jüpiter-Neptün karşıtlığına da kısaca değinmek gerekir. Yaklaşık 13 yılda bir gerçekleşen bu açı, ekonomik çözülmeler ve dağılmalar yaratabilen bir açıdır. Ekonomik konularda karmaşa, kararsızlık enerjisi taşıyan bu açı geleceğe yönelik umudu dağıtan, motivasyonu düşüren karakterdedir. Neptün’ün temsil ettiği yüksek ideallerimizin peşinden gitmek isterken fantezilere de kaçabiliriz. Boyu aşacak kadar büyük ideallerin, olmayacak şeylerin peşinden gitme olasılığı yüksektir zira. İş dünyasında manipülasyonlara açık bir zaman dilimidir.

İçinde bulunduğumuz döneme bakarsak: İlki 3 Ağustos 2015 tarihinde Aslan (Jüpiter) ve Akrep (Satürn) burçlarından gerçekleşen bu kare açının kincisi 23 Mart 2016 tarihinde bu kez Başak (Jüpiter) ve Yay (Satürn burçlarından gerçekleşecek. İkilinin üçüncü ve son kare açısı 26 Mayıs 2016 tarihinde Jüpiter 13 derece Başak’ta, Satürn 13 derece Yay’da iken gerçekleşecek. Bu şartlarda 2016 yılı ilkbahar ayları bu yıl ekonomik anlamda dikkatli olunması gereken en önemli zaman dilimlerinden birine işaret etmekte. 

Satürn-Neptün karesi ve ekonomi

Satürn düzeni korumakla, Neptün ise düzenin çözülmesiyle alakalıdır. Bu ikisinin uyumsuz açılarının etkin olduğu zamanlarda yapılar, kurumlar, ilişkiler çözülerek başka bir forma dönüşmeye hazırlanırlar. Çünkü hayatımıza yeni bir şeyler girmek üzeredir. Sosyal, kültürel, eğitsel, ekonomik, politik alanda hizmet veren kurumlar, bu kurumların başındaki kişilerin görevlerini ihmal veya suiistimal etmeleri yüzünden sorunlar, skandallar böyle dönemlerde sıkça görülür.

Bu iki gezegenin kavuşumlarıyla başlayan döngü 36 yıl sürer. Doksan ve yüz seksen derecelik açıya ilerlediklerinde, dünyada çeşitli alanlarda çalkantılar vardır ve ekonomik çalkantılar da buna dahildir.

Her ikili gezegen döngüsünde olduğu gibi bu iki gezegenin döngüsünde de o dönemde hangisi içinde bulunduğu Zodyak burcunda daha güçlüyse, onun temsil ettiği yönde gelişmeler daha baskın olacaktır. Satürn’ün pek rahat olmadığı Yay burcunda, buna mukabil Neptün’ün doğasının özelliklerini rahatça sergileyeceği Balık burcunda hareket ettiği bu dönemde Neptün baskın gelecektir, çünkü yönettiği burçtadır. Bu yüzden, bilindik ekonomik, politik realiteler çözülmek durumunda kalacaktır.

Tarihteki önemli ekonomik depresyonlar

Jüpiter Kapitalizmi, Neptün enflasyonu, Satürn depresyonu temsil eder. Bu üç gezegenin birbirleriyle ikili döngüleri, önemli ekonomik hareketlerle örtüşmektedir. Şimdi bunlardan bazılarına göz atalım. Tarihteki döngüleri öğrenmenin amacı, aynı hatalara ve tuzaklara tekrar düşmemizi engelleyebileceği düşünülmesidir. İlerlemekte olduğumuz dönemin benzerlerinin tarihte daha önce de tekrarlamış olduğunu bilimsel teoriler bize gösteriyor olduğuna göre, şimdi öncelikli amaç tekerrürlerin zamanlamasını yapmak ve bu kez nasıl farklılıklar oluşacağını saptamaya çalışmak olmalıdır. Bir sözü her zaman çok değerli bulmuşumdur “Geçmişini bilmeyen, geleceğini bilemez”. Öyleyse işin bu noktasında mutlaka astroloji de sahnede olmalıdır!

1837 krizi

Satürn-Neptün ikilisinin son dördün fazında yaptığı kare açı serilerinden bir tanesi de 1837 kriziyle örtüşmektedir. Satürn Akrep, Neptün Kova burcundayken kesinleşen kare açıların ilki 11 Aralık 1835 tarihinde, ikincisi 4 Mart 1836 tarihinde, üçüncü ve sonuncusu ise 21 Eylül 1836 tarihinde kesinleşti. Bu kare açılar, patlak vermek üzere olan krizin habercisiydi. Şimdilerde olduğu gibi o dönemde de gökyüzünde Jüpiter-Satürn-Neptün arasında t-kare açı kalıbı vardı. Aslan ve Kova burçlarında oluşan Jüpiter-Neptün’ün Kova karşıtlığı 19 Ağustos 1836 tarihinde; Jüpiter-Satürn karesi ilki 28 Temmuz 1836’da, ikincisi 13 Ocak 1837, üçüncü ve sonuncusu 27 Mayıs 1837 tarihinde olmak üzere üç kez kesinleşti.

1837 yılında yaşanan Panik bir finansal krizdi ve 1840'ların ortalarına kadar devam eden büyük bir ekonomik durgunluğa sebep oldu. Fiyatlar, karlar ve maaşlar düşüşe geçti ve işsizlik arttı. Bu zamanda karamsarlık da arttı. Bu paniğin sebebi hem domestik – iç – hem de dış kaynaklı idi. Batı eyaletlerdeki spekülatif borç verme uygulamaları, pamuk fiyatlarındaki keskin düşüş, uluslararası madeni para akışı (altın ve gümüş dahil) ve Büyük Britanya’daki bağlayıcı, sınırlandırıcı borç politikaları suçlanacak şeyler arasındaydı. 10 Mayıs 1837'de New York City'deki bankalar metal para ödemelerini durdurdu (gümüş, altın). Tarihin ilk büyük spekülatif hareketi sonucunda yaşanan ve tarihin ilk büyük krizi olarak tanımlanan bu kriz döneminde ABD’de 850 bankadan 343’ü tamamen, 62 de kısmen battı. Ayakta kalan bankalar mudilerine ödeme yapamadı. İşsizlik tavan yaptı ve takip eden beş yıl boyunca büyüme negatif seyretti. Aşağıda 10 Mayıs 1837 tarihine yönelik astroloji haritasını görmektesiniz.

1873 Krizi (Panic of 1873)

Satürn-Neptün ikilisinin stresli açılarında ekonomik zorluklar, çalkantılar, depresyon vardır demiştik. Bu iki gezegenin son dördün fazında kare açısının etkin olduğu dönemlerden biri 1873 yılıdır ve 1873 tarihinde kapitalizmin ilk genel krizi yaşanmıştır. Dönemin yazarları tarafından “Büyük Depresyon” diye adlandırılan bu krizin başlıca özelliği ürün fiyatlarındaki inatçı deflasyondan kaynaklanan kârlılık sorunu ve olumsuz yatırım şartlarıydı. (Satürn’ün problemli yüzü).

Üretim fazlası nedeniyle yaşanan krizin patlak verdiği tarih 18 Eylül 1873 idi. 20 Eylül'den itibaren New York Menkul Kıymetler Borsası'nın faaliyetleri 10 gün süreyle geçici olarak durduruldu. Fabrikalar üretimlerini artırırken talebin azalması nedeniyle fiyatlar düşmeye başlamıştı. Bu da bazı fabrikaların işçi çıkarmasına ve bazı fabrikaların maliyetlerinin altında satış yapmalarından dolayı kapanmasına sebep olmuştur. Fabrikalarının batmasına bağlı olarak onların finansörü durumunda olan bankalarda batmıştır. Bu da finans sektörünün batmasına zemin hazırlamıştır. Aşağıda 18 Eylül 1873 tarihine yönelik astroloji haritasını görmektesiniz.

Terazi ve Koç burçlarında gerçekleşen Jüpiter-Neptün karşıtlığı 27 Aralık 1874 ve 25 Mart 1875 tarihlerinde, Akrep ve Boğa burçlarından 20 Eylül 1875 tarihlerinde olmak üzere üç kez kesinleşti. Bu karşıtlıkların ardından gelen Akrep ve Kova burçlarından gerçekleşen Jüpiter-Satürn karesi, daha sonra Yay ve Balık burçlarından 22 Aralık 1875, 18 Mart 1876 ve 13 Ekim 1876 tarihlerinde iki kez daha olmak üzere toplam üç kez kesinleşti. Aynı döneme Satürn-Uranüs-Plüton arasındaki T-kare açı kalıbı da denk gelmekteydi.

Bu dönemde 1873 yılında başlayan kriz daha da derinleşmişti. Amerika ve Avrupa'da yaşanan ekonomik krizin Ortadoğu'ya sıçraması sonucunda zor durumda kalan Osmanlı İmparatorluğu Mısır'daki Süveyş Kanalı hisselerini satmak zorunda kalmış, 1874 yılında iflasın eşiğine gelen bir kararname çıkarmak durumunda kalmış. Borçlarını taksitlendirmişti. 1878 yılına kadar süren bu zorlu dönem tarihte Büyük Doğu Buhranı olarak anılmaktadır. (Buhran, depresyon kelimeleri Satürn ile ilişkilendirilir).

Salata Yağı skandalı

1963 yılında Satürn-Neptün karesi yine son dördün fazında iken tarihte Salata Yağı skandalı olarak bilinen 150 milyon dolarlık bir kriz patlak verdi. Olay, salata yağı icadı ile kredi alabileceğini keşfeden Allied Crude Vegetable Oil firmasının yaptığı aldatmaca ortaya çıktığında patlak vermişti. Firma, denetçiler tarafından denetlenmek üzere limana getirdiği gemilerin içi salata yağı dolu olduğunu iddia etmiş, denetçiler de bunu onaylamışlardı. Halbuki gerçekte gemiler su ile doluydu ve üzerinde sadece bir miktar yağ vardı. Yağ suyun üzerinde yüzdüğünden denetçiler bunun yağ olduğunu sandılar ve firma milyonlarca dolar kredi aldı. Skandal ortaya çıktığında en çok zararı Amerikan Express görmüştü, hisseleri %50 oranında düşmüştü. Aşağıda 22 Kasım 1963 tarihine yönelik astroloji haritasını görmektesiniz. Haritada görüleceği üzere skandal Satürn-Neptün karesinin en etkili olduğu dönemde patlak vermiştir. Daha önce de bahsettiğimiz üzere Neptün skandallarla, kandırmaca ile ilişkilidir.

Gümüş Perşembe (Silver Thursday)

Satürn-Neptün ikilisinin sert açılarında piyasada spekülasyonlar da görülmüştür. Bunlardan bir tanesi 1980 yılına denk gelmişti. Şimdilerde olduğu gibi Satürn-Neptün arasında kare açı vardı ve açı son dördün fazındaydı. 1970’lerin sonunda ve 1980 yılı başlarında dünya gümüş piyasasını manipüle etmeye çalışarak ikili gümüş fiyatlarının aşırı yükseleceği yönünde tahminlerde bulunan Hunt kardeşler (Nelson Bunker Hunt ve Herbert Hunt) dünyanın dağıtılabilir gümüş varlıklarının büyük bir kısmını ellerine geçirmişlerdi. Fakat 1980 yılının Mart ayında gümüşün bir günde %50’nin üzerinde değer kaybetmesiyle, kendilerine güvenerek hareket eden yatırımcılar milyarlarca dolar zarar etmişti. Tam da Satürn-Neptün karesinin kesinleştiği günlerde! Yine bir spekülasyon, kandırmaca ile karşı karşıyayız. Tam da Neptün doğasındaki temalar. Satürn ile zorlu açısında gerçekler ortaya çıkıyor veya kişiler gerçek durumla yüzleşince büyük zarara uğruyor şeklinde yorumlayabiliriz. Aşağıda 27 Mart 1980 tarihine yönelik astroloji haritasını görmektesiniz.

Konu hakkında detaylı bilgi aşağıdaki linkten alınabilir.

http://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/09/silver-thursday-hunt-brothers.asp?no_header_alt=true

Malum, Neptün petrol ile de alakalıdır ve Satürn Neptün karesinin etkili olacağı 2016 yılı genelinde petrol fiyatları üzerinde de spekülasyonlar olabilir. Bu kare açının etkin olduğu geçtiğimiz sonbahar döneminde petrol üzerindeki spekülasyonlara şahit olduk. Yine olabiliriz. Satürn kısıtlama, düşüş yönünde bir etki yarattığına göre, bu karenin etkin olacağı 2016 sonbaharına kadarki dönemde petrol fiyatlarının normal seyrine oturmayacağını, düşük kalacağını düşünebiliriz. Tabii yine iniş çıkışlar, spekülasyonlar olacaktır muhtemelen. 

İçinde bulunduğumuz dönemde etkili olan Jüpiter-Satürn-Neptün ikili döngülerine ilaveten, güneş lekesi sayısının minimum dönemine ilerliyor olmamız da piyasalarda gerilemeye işaret etmektedir. Bu konuda ortaya konulan teorilere göre güneş minimumunda piyasalarda motivasyon düşüklüğü ve isteksizlik görülmektedir. İnsanlar güneş maksimumu döneminde olduğu gibi risk alma ve borçlanma yönünde tavır almamaktadır. Güneşin maksimumunu izleyen iki yıllık dönemde piyasalar düşüş göstermekte, ekonomik sorunlar yaşanmaktadır. Yazımın üçüncü ve son bölümünde bu konu ile ilgili detaylı bilgi paylaşacağım.  

Yazının 1. Bölümü için;
http://onerdoser.com/Y176_0_yakinlasan-ekonomik-kriz-i–bolum.html

DEVAM EDECEK…

Sevgi, ışık ve umutla!
Öner Döşer, AMA, MAPAI
23 Mart 2016, Çarşamba
AstroArt Astroloji Okulu (ASA)

Bu makalede yer alan bilgiler Öner Döşer tarafından 31 Aralık 2015 tarihinde The Astrological Journal’in editörü Victor Oliver’a gönderilmiştir. Makale derginin Mayıs sayısında İngilizce olarak yayınlanacaktır. Ayrıca Öner Döşer, 12 Mart 2016 tarihinde 16 Balkan Uluslararası Astroloji Konferanslarında bu makalenin içeriğini İngilizce olarak sunmuştur.