Yay Burcu

Güneş, bugün (22 Kasım 2019, 17:59) Yay burcu yolculuğuna başlamakta.
Yunan mitolojisinin hem en asil ve hem en kibirli karakter yapılı Centaur’lar (Sentor) ile betimlenen bu burcun doğasına daha yakından bakmak isterseniz yazının devamında bulabilirsiniz.
YAY BURCU
Yay burcu mutlak gerçeğin ve bilginin bilgece peşinde olma güdüsünü taşıyan, felsefi, filozofik ve sezgisel zihni ifade eden bir burçtur. Evrensel bakış açısına sahip olan Yay, vizyonerliğini; çevresel, yaşamsal, dünyasal düzene, bireyselliğin dışına çıkan ve geniş bir perspektifte yayılan düşünce biçiminden alır. Görünen, bilinen gerçekliğin ötesinde yeni keşfedilecek gerçekleri arayacak olan bu burç, yeni prensiplere ulaşma ve ulaştığı yeni prensipleri yaymak, dağıtmak ve öğretmek güdüsü ile hareket edecektir.
Yay burcunun doğası; gezginci, maceracı, dışa dönük ve aktif bir yapıya sahiptir. Bu burcun yeni deneyimlere dair duyduğu coşkulu heyecanın altında yatan en büyük etken, hayatın birçok alanında bilgi sahibi olmak, öğrenmek, keşfetmek ve ufkunu genişletmeye karşı duyuyor olduğu güçlü arzularıdır. Yeni yerler görmek, dünyanın farklı yerlerinde farklı insanlar ile karşılaşabiliyor olmak Yay burcu için öğrenmenin en temel sağlayıcısı olabilecek bir kaynak halini alabilir. Bu yüzden Yay burcu, değişik kültürlere olan merakı, ilgisi, yatkınlığı ile gezmek, seyahat etmek, farklı kültürlerden insanlar ile bağlantılar kurmak ile oldukça iç içe bir yaşam sürecektir. Özgürlüğüne dair olan ihtiyacını arttıran bu arzuları, Yay burcunun belli bir kısıtlanma altında kalmasını zorlaştıran etkenler olarak çalışırlar. Böylelikle; Yay burcu onu kısıtlayacak olduğunu hissettiği bağlılıkların tümünden kaçınacak, özgürlüğüne oldukça fazla ihtiyaç duyacaktır.
Yunan mitolojisinin savaşçı Sentorlar’ı Yay burcu ile özdeşleşir. Yay burcunun sembolü, Yunan Mitolojisinde yarı insan ve yarı at bedenli düşsel bir varlık olan Centaur (Sentor) ile betimlenir. Elinde ok ve yay ile tasvir edilen Sentorlar, Yunan mitolojisinde savaşçı, savaş yetenekleri gelişmiş, güçlü yaratıklar olarak tasvir edilmiştir. Hayatın anlamını bulmak felsefesi ile dolu olan Yay burcu; inançsal, ruhsal, dinsel, idealist, filozofik yapısını ortaya koyacak ve -yüksek aklın varmaya çalıştığı bütünsel gerçekliğin savaşçısı olarak bilgi ve bilgeliğin- peşine düşecektir.
Bireyselliğin ötesine geçebilen, toplumsal içerikli düşünme becerisine sahip olan Yay; toplumun geneline fayda sağlama amacı, sorumluluğu ve çabası içinde olacaktır. Olaylar karşısında sebep-sonuç ilişkisi arayışı ile düşünüyor ve fikir yürütüyor olmaya yatkınlığı, bilginin derinlerine inme ve yeni bir sonuç ortaya koymaya yönelik çalışan zihinsel yapısı, Yay burcunun toplumsal, hukuksal, siyasi, adalet ve dinsel konulara yakınlığın ve yatkınlığını ortaya çıkarır. Hukuksal, dinsel ve siyasi alanda etken olmayı -topluma yapılan bir vazife- olarak görebilecek olan Yay burcu, böylelikle bu alanları meslek ya da özel ilgi alanı olarak hayatında ön planda çıkarabilecektir.
Bilgi sahibi olmak, öğrenmekle birlikte; bildiklerini paylaşma, bilgilendirme güdüsünü taşıyan bu burç, ‘doğal bir öğretmen’ profili ortaya koyar. Çevresindekilerin de bilgi ve görüş dünyasını geliştirmeye çalışacak, yüksek bir ilham ile elde ettiği bilgi ve görüşlerini yayma güdüsü ile eğitimsel alanda aktif çalışabileceği bir mesleği seçmeye yönelebilecektir.
Bir diğer yandan idealist yapısı, onu, kendi fikirlerine ya da inandığı diğer fikir ve görüşlere karşı saplantılı tutumlar sergileyecek kadar tutucu bir pozisyona sokabilir. Filozofik düşünen zihin yapısı gerçeklerden uzaklaşan, dogmatik inançların şekillendirdiği tutumlar ve yaklaşımlar içine düşen zihinsel bir yapı halini alabilir.
Yay burcunu sürekli yeni arayışlara itecek olan yeni ufuklara yükselme ihtiyacı bu burcun aşırılıklara kaçmasına, disiplinsiz ve dağınık hareket etmesine yol açabilir. İçsel olarak bilginin ve bilgeliğe verdiği değer anlayışının kendi iç dünyası ile çatışma içerisine girdiğinde Yay burcu kendini diğerlerinden soyutlayacak, fanatikleştirecek, üstün tutacak, kibir içeren davranış ve ruh halleri içine girebilecektir.
Astrolojide Jüpiter ‘in yönetiminde bir burç olan Yay burcu, vücutta uyluk kemiği, kalçalar, bacak bölgesindeki sinirler ve toplardamarlar, sağ göz ve karaciğer ile ilgili bölgeleri temsil etmektedir. Yarı at yarı insan Sentor ile sembolize edilen Yay burcunun sporcu ve enerjik kişiliği ile de bağdaşan şekilde doğada özellikle atlara karşı duyduğu sevgi ve yakınlık hissi güçlü olabilmektedir.
Dilâra Başar Efeoğlu  Dipl. ASA
MAPAI, OPA Member